Return to Video

ภายในจิตใจของอดีตญิฮาดิสท์หัวรุนแรง

 • 0:01 - 0:05
  วันนี้ผมมายืนอยู่ต่อหน้าคุณ ในฐานะ
  ผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตมาอย่างเต็มที่
 • 0:05 - 0:06
  จนปัจจุบันนี้
 • 0:07 - 0:09
  แต่ตลอดเวลายาวนานในอดีต
 • 0:09 - 0:10
  ผมมีชีวิตอยู่เพื่อความตาย
 • 0:12 - 0:14
  ผมเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เชื่อว่า
 • 0:14 - 0:18
  ญิฮาดนั้นสามารถเข้าใจได้ด้วย
  ภาษาของการใช้กำลังและความรุนแรง
 • 0:21 - 0:24
  ผมได้พยายามแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูก
  โดยใช้พละกำลัง และการรุกรานก้าวร้าว
 • 0:25 - 0:30
  ผมมีความห่วงใยอย่างมาก
  ต่อความทุกข์ทรมานของผู้อื่น
 • 0:31 - 0:34
  และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า
  ที่จะช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ให้พวกเขา
 • 0:37 - 0:40
  ผมคิดว่า ญิฮาดที่ใช้ความรุนแรงนั้น
  เป็นสิ่งสูงส่ง
 • 0:40 - 0:42
  มีเกียรติกล้าหาญ
 • 0:42 - 0:43
  และเป็นวิธีช่วยที่ดีที่สุด
 • 0:46 - 0:48
  ในเวลาเดียวกันกับที่พวกเราจำนวนมาก --
 • 0:48 - 0:49
  เฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาว -
 • 0:49 - 0:50
  เสี่ยงต่อถูกทำให้เชื่อแบบสุดกู่
 • 0:51 - 0:53
  ผ่านทางกลุ่มคน เช่น อัลกออิดะ
 • 0:53 - 0:55
  อิสลามมิก สเตท และกลุ่มอื่นๆ
 • 0:56 - 0:57
  เมื่อกลุ่มเหล่านี้กล่าวอ้างว่า
 • 0:57 - 1:02
  ความโหดเหี้ยมและรุนแรงน่ากลัวของพวกเขา
  เป็นสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง (ญิฮาด)
 • 1:02 - 1:07
  ผมต้องการจะบอกว่า ความคิดในเรื่องญิฮาด
  ของพวกเขานั้น ผิด --
 • 1:07 - 1:08
  ผิดอย่างสิ้นเชิง
 • 1:08 - 1:09
  เหมือนกับความมคิดของผมในตอนนั้น
 • 1:11 - 1:14
  ญิฮาด แปลว่า
  มุ่งมั่นพยายามให้ถึงที่สุดของตนเอง
 • 1:14 - 1:17
  มันรวมถึง การลงแรงทุ่มเท และจิตวิญญาณ
 • 1:17 - 1:19
  การทำตนเองให้บริสุทธิ์
 • 1:19 - 1:20
  และการอุทิศตน
 • 1:22 - 1:25
  มันหมายถึง การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
 • 1:25 - 1:29
  ผ่านทางการเรียนรู้ ปัญญาความฉลาด
  และการรำลึกถึงพระเจ้า
 • 1:29 - 1:33
  คำว่า ญิฮาด แทนความหมายของทั้งหมด
  รวมกัน
 • 1:35 - 1:39
  ในบางครั้ง ญิฮาด อยู่ในรูปของการต่อสู้
 • 1:39 - 1:41
  แต่ก็เป็นบางครั้งเท่านั้น
 • 1:41 - 1:43
  ภายใต้สภาวะที่บึบคั้น
 • 1:44 - 1:46
  ภายในกฎระเบียบ และขอบเขตที่จำกัด
 • 1:48 - 1:49
  ในศาสนาอิสลามนั้น
 • 1:49 - 1:54
  ผลจากการกระทำ ต้องมีนํ้าหนักเกินกว่า
  อันตรายหรือความยากลำบากที่จะตามมันมา
 • 1:55 - 1:57
  ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น
 • 1:57 - 2:02
  ข้อความในอัลกุุรอ่าน ซึ่งเชื่อมโยงกับญิฮาด
  หรือการต่อสู้นั้น
 • 2:02 - 2:07
  ไม่ได้ตัดทิ้งออกไป
  ข้อความที่พูดถึงการให้อภัย
 • 2:07 - 2:09
  ความเมตตากรุณา
 • 2:09 - 2:10
  หรือความอดทน
 • 2:13 - 2:18
  แต่ในปัจจุบันผมเชื่อว่า
  ไม่มีสถานการณ์ใดๆในโลก
 • 2:18 - 2:20
  ซึ่งญิฮาดที่รุนแรงนั้น
  เป็นสิ่งที่ควรทำได้
 • 2:21 - 2:23
  เพราะว่ามันจะนำไปสู่
  อันตรายที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
 • 2:26 - 2:28
  แต่ขณะนี้ แนวคิดเรื่องญิฮาด
  ได้ถูกจี้ปล้นไปเสียแล้ว
 • 2:28 - 2:32
  มันถูกบิดเบือนไปให้หมายถึง
  การต่อสู้ดิ้นรนที่รุนแรง
 • 2:32 - 2:35
  เมื่อใดก็ตามที่มุสลิมกำลัง
  ประสบกับสิ่งที่ยากเข็ญ
 • 2:35 - 2:37
  และได้กลายมาเป็นการก่อการร้าย
 • 2:37 - 2:40
  โดยพวกที่อ้างตนว่าเป็นอิสลามในแบบฟาสซิสต์
  เช่น อัลกออิดะ
 • 2:40 - 2:41
  อิสลามิก สเตท และพวกอื่นๆ
 • 2:42 - 2:44
  แต่ผมได้เริ่มเข้าใจได้
 • 2:44 - 2:48
  ว่าญิฮาดที่แท้จริงนั้น หมายถึง
  พยายามให้ถึงที่สุด
 • 2:48 - 2:52
  ทำให้เข้มแข็ง และมีชีวิตอยู่ในคุณลักษณะ
  แบบที่พระผู้เป็นเจ้ารัก
 • 2:52 - 2:55
  ได้แก่ ความสัตย์ซื่อ
  ความเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้
 • 2:55 - 2:57
  ความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตากรุณา
 • 2:57 - 2:59
  ความเชื่อถือได้ ความเคารพนบนอบ
 • 2:59 - 3:00
  ความไว้วางใจ --
 • 3:00 - 3:03
  คุณค่าของมนุษย์ ที่พวกเรามากมายหลายคน
  มีร่วมกัน
 • 3:06 - 3:08
  ผมเกิดในบังคลาเทศ
 • 3:08 - 3:10
  แต่ไปเติบโตในอังกฤษ
 • 3:10 - 3:12
  และผมก็เข้าโรงเรียนที่นี่
 • 3:12 - 3:15
  คุณพ่อผมเป็นนักวิชาการ
 • 3:15 - 3:17
  และเราอยู่ในอังกฤษตามการทำงานของพ่อ
 • 3:18 - 3:23
  ในปี ค.ศ 1971 เราอยู่ในบังคลาเทศ
  ตอนที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป
 • 3:24 - 3:28
  สงครามเพื่ออิสรภาพ
  ส่งผลกระทบกับเราอย่างร้ายแรง
 • 3:28 - 3:30
  ครอบครัวต่อสู้ขัดแย้งกัน
 • 3:30 - 3:31
  เพื่อนบ้านสู้รบกัน
 • 3:31 - 3:34
  และเมื่อตอนอายู 12 ขวบ
  ผมก็มีประสบการณ์ด้านสงคราม
 • 3:34 - 3:36
  ความอัตคัดขัดสนในครอบครัว
 • 3:37 - 3:40
  การตายของญาติๆ 22 คนในแบบที่สยดสยอง
 • 3:41 - 3:44
  เช่นเดียวกับการฆาตกรรม
  ที่เกิดกับพี่ชายของผม
 • 3:47 - 3:49
  ผมเห็นการฆ่า ...
 • 3:51 - 3:54
  สัตว์มากินซากศพตามท้องถนน
 • 3:54 - 3:56
  ความอดอยากเกิดขึ้นรอบๆ ตัวผม
 • 3:56 - 3:58
  ความรุนแรงที่น่ากลัวไม่มีเหตุผล --
 • 3:58 - 3:59
  ความรุนแรงที่ไร้สติ
 • 4:02 - 4:04
  ตอนนั้นผมยังเป็นเด็กหนุ่ม
 • 4:04 - 4:07
  ยังวัยรุ่น เคลิบเคลิ้มไปด้วยแนวความคิด
 • 4:07 - 4:09
  ผมต้องการเรียนรู้
 • 4:09 - 4:11
  แต่ไปโรงเรียนไม่ได้นาน 4 ปี
 • 4:13 - 4:14
  หลังสงครามเพื่ออิสรภาพ
 • 4:14 - 4:17
  คุณพ่อถูกจับเข้าคุกนานสองปีครึ่ง
 • 4:18 - 4:20
  และผมก็ไปเยี่ยมท่านเสมอ
  ทุกสัปดาห์ในคุก
 • 4:21 - 4:23
  และเรียนหนังสือด้วยตนเองที่บ้าน
 • 4:24 - 4:27
  คุณพ่อถูกปล่อยจากคุกในปี ค.ศ 1973
 • 4:28 - 4:30
  และท่านก็หนีไปอยู่ที่อังกฤษ
  ในฐานะผู้ลี้ภัย
 • 4:30 - 4:31
  และไม่นานเราก็ตามท่านไป
 • 4:33 - 4:34
  ตอนนั้นผมอายุ 17 ปี
 • 4:34 - 4:37
  ประสบการณ์เหล่านั้นทำให้ผม
 • 4:37 - 4:41
  มีการรับรู้ที่รุนแรงในเรื่องความโหดร้าย
  และความอยุติธรรมในโลกนี้
 • 4:42 - 4:44
  และผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า --
 • 4:44 - 4:46
  ความปรารถนาที่จดจ่อลํ้าลึก --
 • 4:46 - 4:47
  ที่จะแก้สิ่งที่ผิดให้ถูก
 • 4:47 - 4:49
  ช่วยเหลื่อเหยื่อที่ถูกกดขี่ข่มเหง
 • 4:51 - 4:53
  ขณะที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยในอังกฤษ
 • 4:53 - 4:58
  ผมได้พบคนอื่นๆ ที่แสดงให้ผมเห็น
  ช่องทางที่จะไปสู่ความปรารถนาและ
 • 4:59 - 5:00
  การช่วยเหลือนั้นได้ผ่านทางศาสนาของผม
 • 5:02 - 5:03
  และผมก็ถูกทำให้แปรเปลี่ยนไป
 • 5:03 - 5:06
  จนพอที่จะพิจารณาเห็นว่า
  ความรุนแรงเป็นสิ่งถูกต้อง
 • 5:08 - 5:10
  กระทั่งเห็นว่าเป็นความดีงาม
  ในสภาพการณ์บางอย่าง
 • 5:12 - 5:16
  ดังนั้น ผมจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับญิฮาด
  ในอัฟกานิสถาน
 • 5:16 - 5:20
  ผมต้องการไปปกป้องประชากรอัฟกันมุสลิม
  สู้รบกับทหารโซเวียต
 • 5:21 - 5:23
  และผมก็คิดว่า นั่นแหละ คือ ญิฮาด
 • 5:23 - 5:25
  ภาระกิจที่ศักดิ์สิทธิ์ของผม
 • 5:25 - 5:27
  ซึ่งจะได้รับรางวัลตอบแทนจากพระเจ้า
 • 5:32 - 5:34
  ผมกลายมาเป็นผู้สอนศาสนา
 • 5:36 - 5:41
  ผมเป็นผู้บุกเบิกคนหนึ่ง
  ในเรื่องญิฮาดรุนแรง ในประเทศอังกฤษ
 • 5:41 - 5:43
  ผมเกณฑ์สมาชิกใหม่เข้ามา
 • 5:43 - 5:44
  ผมหาทุนเข้ามา ผมให้การฝึก
 • 5:45 - 5:48
  ผมสับสนญิฮาดที่แท้จริง
 • 5:48 - 5:52
  กับการบิดเบือนนี้
  ซึ่งนำมาเสนอโดยพวกอิสลามิสท์ฟาสซิสต์
 • 5:54 - 5:57
  ผู้คนเหล่านี้ใช้แนวคิดเรื่องญิฮาด
 • 5:57 - 6:01
  เพื่อให้เห็นว่าความอยากได้อำนาจอิทธิพล
  และการเข้าควบคุมโลกของพวกเขานั้น ถูกต้อง
 • 6:02 - 6:06
  เป็นการบิดเบือน ที่มีอยู่ถาวรตลอดมา
  จนปัจจุบัน โดยกลุ่มอิสลามิสท์ฟาสซิสต์
 • 6:06 - 6:09
  เช่น กลุ่มอัลกออิดะ กลุ่มอิสลามิก สเตท
  และกลุ่มอื่นๆ
 • 6:10 - 6:12
  ช่วงเวลานานราว 15 ปี
 • 6:13 - 6:17
  ผมสู้รบเป็นเวลาสั้นๆ
 • 6:18 - 6:20
  ในแคชเมียร์ และในพม่า
 • 6:20 - 6:21
  นอกเหนือจากอัฟกานิสถาน
 • 6:25 - 6:28
  เป้าหมายของเรา คือ ขับไล่ผู้รุกรานออกไป
 • 6:29 - 6:32
  เพื่อนำความช่วยเหลือ มาสู่เหยื่อที่ถูกกดขี่
 • 6:33 - 6:36
  และแน่นอนครับ เพื่อก่อตั้งรัฐอิสลาม
 • 6:36 - 6:38
  หรือรัฐเคาะลีฟะฮ์ ตามกฎของพระเจ้า
 • 6:39 - 6:40
  และผมทำเรื่องนี้อย่างเปิดเผย
 • 6:41 - 6:44
  ผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเลย
 • 6:44 - 6:48
  ผมภาคภูมิใจ และรู้สึกขอบคุณ
  ที่เป็นคนอังกฤษ--
 • 6:48 - 6:49
  และผมก็ยังคงรู้สึกอย่างนั้นอยู่
 • 6:49 - 6:53
  และผมก็ไม่ได้ประพฤติตัวมุ่งร้าย
  ต่อประเทศของผมนี้
 • 6:54 - 6:57
  และก็ไม่เป็นศัตรูกับประชากร
  ที่ไม่ได้เป็นมุสลิม
 • 6:58 - 6:59
  และก็ยังคงไม่ได้เป็นเช่นนั้น
 • 7:02 - 7:04
  ในระหว่างการสู้รบครั้งหนึ่ง ในอัฟกานิสถาน
 • 7:04 - 7:07
  ชายชาวอังกฤษบางคนและผม
  เข้าไปสร้างสายสัมพันธ์พิเศษ
 • 7:08 - 7:11
  กับเด็กชายชาวอัฟกันอายุ 15 ปี คนหนึ่ง
 • 7:11 - 7:12
  ชื่อ อับดุลลาฮ์
 • 7:13 - 7:15
  เป็นเด็กซื่อบริสุทธิ์ อ่อนโยน และน่ารัก
 • 7:15 - 7:17
  ซึ่งพร้อมเสมอที่จะทำให้เราพึงพอใจ
 • 7:19 - 7:20
  เขายากจน
 • 7:21 - 7:23
  และเด็กผู้ชายแบบเดียวกับเขา
  ทำงานรับใช้อยู่ในค่าย
 • 7:24 - 7:26
  และเขาดูจะมีความสุขพอเพียง
 • 7:26 - 7:28
  แต่ผมก็อดไม่ได้ ที่จะสงสัย --
 • 7:28 - 7:30
  พ่อแม่เขาคงจะต้องคิดถึงเขาอย่างที่สุด
 • 7:32 - 7:35
  และคงต้องฝันถึงอนาคต
  ที่ดีกว่านี้สำหรับเขา
 • 7:38 - 7:40
  เหยื่อที่ติดกับอยู่ในสภาพแวดล้อม
  ของสงคราม
 • 7:40 - 7:42
  ทิ่มแทงเขาอย่างโหดร้าย
 • 7:43 - 7:45
  โดยสภาพแวดล้อมที่ทารุณโหดร้าย
  ในเวลานั้น
 • 7:49 - 7:53
  ในวันหนึ่ง ผมเก็บกระสุนปืนครก
  ที่ยังไม่ได้ระเบิดมาได้ จากสนามเพลาะ
 • 7:54 - 7:58
  และผมเอาไปเก็บไว้ที่กระท่อมทดลอง
  ที่ทำจากดินโคลน
 • 7:59 - 8:02
  แล้วผมก็ออกไปสู้รบที่ไร้จุดหมาย
  ในช่วงเวลาสั้นๆ --
 • 8:02 - 8:03
  ไร้จุดหมายอยู่เสมอ
 • 8:04 - 8:08
  เมื่อกลับมา สองสามชั่วโมงต่อมา
  ก็พบว่าเขาตายไปแล้ว
 • 8:09 - 8:12
  เขาได้พยายามที่จะกู้ระเบิดออกมา
 • 8:12 - 8:15
  มันระเบิดขึ้น และเขาก็ตายลง
  อย่างร้ายแรง
 • 8:15 - 8:20
  ถูกระเบิดออกเป็นชิ้นๆ
  โดยอุปกรณ์ที่ไม่มีอันตรายเลยสำหรับผม
 • 8:21 - 8:23
  ผมจึงเริ่มตั้งคำถาม
 • 8:25 - 8:28
  ความตายของเขานั้น เพื่อจุดประสงค์อะไรกัน
 • 8:30 - 8:32
  ทำไมเขาจึงตาย แต่ผมยังมีชีวิต
 • 8:34 - 8:35
  ผมดำเดินชีวิตต่อไป
 • 8:35 - 8:37
  ผมสู้รบในแคชเมียร์
 • 8:37 - 8:39
  ผมยังคงเกณฑ์คน ให้กับประเทศฟิลิปปินส์
 • 8:39 - 8:41
  บอสเนียร์ และเชชเนีย
 • 8:43 - 8:44
  คำถามนั้นก็เติบใหญ่ขึ้น
 • 8:46 - 8:48
  หลังจากนั้น ในพม่า
 • 8:48 - 8:50
  ผมไปพบนักรบชาวโรฮิงยา
 • 8:50 - 8:52
  ซึ่งเพิ่งจะแตกเนื้อหนุ่ม
 • 8:52 - 8:54
  เกิดและถูกเลี้ยงดูอยู่ในป่า
 • 8:54 - 8:56
  ถือปืนกลและเครื่องยิงระเบิดมือ
 • 9:00 - 9:05
  ผมพบเด็กหนุ่มอายุ 13 ปี สองคน
  มารยาทนุ่มนวลและเสียงอ่อนโยน
 • 9:07 - 9:08
  มองมาที่ผม
 • 9:08 - 9:10
  ขอให้ผมพาพวกเขาออกไปเสีย
  ยังประเทศอังกฤษ
 • 9:17 - 9:19
  พวกเขาแค่อยากไปเข้าโรงเรียน --
 • 9:20 - 9:21
  นั่นคือ ความฝันของพวกเขา
 • 9:24 - 9:26
  ครอบครัวของผม --
 • 9:26 - 9:27
  ลูกๆของผมซึ่งอายุเท่าๆกัน --
 • 9:27 - 9:29
  อาศัยอยู่ที่บ้านในอังกฤษ
 • 9:30 - 9:31
  ได้ไปโรงเรียน
 • 9:31 - 9:33
  มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย
 • 9:34 - 9:35
  และผมก็อดไม่ได้ ที่จะสงสัยว่า
 • 9:35 - 9:39
  เด็กหนุ่มเหล่านี้คงจะต้องพูดคุยกัน
  มามากขนาดไหน
 • 9:39 - 9:41
  ถึงความฝันของพวกเขา สำหรับชีวิตแบบนั้น
 • 9:43 - 9:45
  เหยื่อของสภาวะการณ์
 • 9:46 - 9:48
  เด็กหนุ่มสองคนนี้
 • 9:48 - 9:51
  นอนหลับบนพื้นดินที่ขรุขระ
  มองขึ้นไปบนท้องฟ้า
 • 9:51 - 9:54
  ถูกนำมาใช้ประโยชน์ โดยผู้นำของพวกเขา
 • 9:54 - 9:56
  เพื่อสนองตัณหาส่วนตัว
  เพื่อชื่อเสียงและอำนาจ
 • 9:58 - 10:01
  ไม่นานนัก ผมก็ได้เห็นเด็กหนุ่มอย่างพวกเขา
  ฆ่ากันเอง
 • 10:01 - 10:03
  ในความขัดแย้งกัน
  ระหว่างกลุ่มที่เป็นคู่แข่งกัน
 • 10:05 - 10:08
  และมันก็เป็นแบบเดียวกันนั้น
  เหมือนกันในทุกๆที่ ...
 • 10:09 - 10:12
  อัฟกานิสถาน แคชเมียร์ พม่า
 • 10:12 - 10:13
  ฟิลิปปินส์ เชชเนีย
 • 10:14 - 10:19
  ผู้นำทหารจิ๊บจ๊อย ก็ให้เด็กที่หนุ่ม
  และมีจุดอ่อนพวกนั้นฆ่ากันเอง
 • 10:19 - 10:20
  ในนามของญิฮาด
 • 10:22 - 10:24
  มุสลิมสู้รบกับมุสลิม
 • 10:26 - 10:30
  ไม่ได้ปกป้องใครๆ จากคนที่รุกราน
  หรือคนที่เข้ามายึดครอง
 • 10:30 - 10:32
  ไม่ได้นำการบรรเทาทุกข์ มาสู่คนที่ถูกกดขี่
 • 10:34 - 10:36
  เด็กๆ ถูกนำมาใช้
 • 10:36 - 10:37
  ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างน่าเย้ยหยัน
 • 10:37 - 10:39
  ผู้คนตายไปในความขัดแย้ง
 • 10:39 - 10:42
  ซึ่งผมสนับสนุนอยู่ในขณะนั้น ในนามของญิฮาด
 • 10:45 - 10:47
  และมันยังเป็นแบบนั้นอยู่จนปัจจุบัน
 • 10:52 - 10:55
  เมื่อตระหนักได้ว่า ญิฮาดที่รุนแรง
 • 10:55 - 11:00
  ซึ่งผมเข้าไปข้องเกี่ยวกับมันอยู่
  ที่ต่างประเทศนั้น
 • 11:01 - 11:03
  แตกต่างไปอย่างมากเหลือเกิน --
 • 11:05 - 11:10
  เป็นหุบเหวของความแตกต่างระหว่าง
  สิ่งที่ผมได้ไปประสบมากับ
 • 11:10 - 11:12
  ที่ผมคิดว่าเป็นภาระกิจที่ศักดิ์สิทธิ์
 • 11:13 - 11:16
  ผมจึงต้องคิดทบทวนครุ่นคิด
  ในกิจกรรมของผมตรงนี้ ในประเทศอังกฤษ
 • 11:18 - 11:20
  ผมต้องพิจารณาถึงสิ่งที่ผมสอนในเรื่องศาสนา
 • 11:20 - 11:22
  การเกณฑ์คนเข้ามา การหาเงินทุน
 • 11:22 - 11:23
  การฝึกอบรม แต่
 • 11:23 - 11:26
  ที่สำคัญที่สุด
  การเปลี่ยนรากฐานความเชื่อ --
 • 11:27 - 11:29
  การส่งคนหนุ่มสาวไปสู้รบ แล้วก็ตายไป
 • 11:29 - 11:30
  อย่างที่ผมกำลังทำอยู่ --
 • 11:30 - 11:32
  มันผิดพลาดไปทั้งหมด
 • 11:36 - 11:39
  ผมได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับญิฮาดที่รุนแรง
  ในตอนกลางทศวรรษที่ 80
 • 11:40 - 11:41
  โดยเริ่มต้นที่อัฟกานิสถาน
 • 11:43 - 11:46
  และเมื่อตอนที่ผมจบลง ก็เป็นปี ค.ศ 2000
 • 11:47 - 11:49
  ผมจมอยู่ในนั้นอย่างเต็มตัว
 • 11:49 - 11:51
  รอบๆตัวผมนั้น ผู้คนสนับสนุน
 • 11:51 - 11:52
  ปรบมือยกย่อง
 • 11:52 - 11:54
  กระทั่งเฉลิมฉลองสิ่งที่เรากำลังทำ
  ในนามของพวกเขา
 • 11:56 - 11:58
  แต่เมื่อถึงตอนที่ผมเรียนรู้ ที่จะออกมา
 • 11:58 - 12:01
  ขจัดสิ่งที่ลวงตาออกไปได้ทั้งหมดแล้ว
  ในปี ค.ศ 2000
 • 12:01 - 12:02
  เวลา 15 ปีได้ผ่านไปแล้ว
 • 12:05 - 12:06
  อะไรผิดไปหรือครับ
 • 12:09 - 12:12
  เราวุ่นอยู่มากเหลือเกิน
  กับพูดคุยกันถึงคุณงามความดี
 • 12:13 - 12:16
  และเราก็ตาบอดไป มองไม่เห็นสาเหตุ
 • 12:20 - 12:25
  และเราไม่ได้ให้โอกาสกับตัวเอง ในการที่จะ
  พัฒนาคุณลักษณะของความบริสุทธิ์ถูกต้อง
 • 12:26 - 12:30
  เราบอกตัวเราเองว่า
  เราสู้รบ เพื่อผู้ถูกกดขี่ข่มเหง
 • 12:30 - 12:32
  แต่มันเป็นสงครามที่เอาชนะไม่ได้
 • 12:34 - 12:37
  เราได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญ
  ที่ทำให้เกิดความตายมากขึ้น
 • 12:37 - 12:41
  สมคบกัน ทำให้เกิดความทุกข์ยากยิ่งขึ้น
 • 12:41 - 12:44
  เพื่อผลประโยชน์ที่เห็นแก่ตัว
  ของคนที่โหดร้ายไม่กี่คน
 • 12:52 - 12:53
  ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป
 • 12:54 - 12:55
  เวลาที่ยาวนานมาก
 • 12:57 - 12:58
  ผมก็ได้เปิดหูเปิดตาของผม
 • 13:00 - 13:01
  ผมเริ่มต้นที่จะกล้า
 • 13:03 - 13:05
  ที่จะเผชิญกับความจริง
 • 13:05 - 13:06
  ที่จะคิด
 • 13:07 - 13:09
  ที่จะเผชิญกับคำถามที่แสนยาก
 • 13:10 - 13:12
  ผมได้เข้าไปสัมผัส กับจิตวิญญาณของผม
 • 13:22 - 13:23
  ผมได้เรียนรู้อะไรหรือครับ
 • 13:25 - 13:29
  ได้เรียนรู้ว่า
  คนที่เข้าไปร่วมในลัทธิญิฮาดที่รุนแรง
 • 13:31 - 13:34
  ได้เรียนรู้ว่า
  คนที่ถูกลากจูงเข้าไปในลัทธิสุดกู่แบบนั้น
 • 13:35 - 13:37
  ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากคนอื่นๆมากนัก
 • 13:38 - 13:41
  ผมเชื่อว่า คนแบบที่ว่านั้น
  สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • 13:42 - 13:45
  พวกเขาสามารถเอาหัวใจของเขากลับคืนมา
  และฟื้นฟูมัน
 • 13:45 - 13:48
  ด้วยการเติมเต็มมันด้วย
  คุณค่าแห่งชีวิตมนุษย์ ที่รักษาเยียวยาให้หาย
 • 13:55 - 13:57
  เมื่อเราไม่สนใจในความเป็นจริง
 • 13:57 - 14:03
  เราก็ค้นพบว่า เราไปยอมรับสิ่งที่เขาบอกเรา
  โดยไม่ตรึกตรองแบบมีวิจารณญาณ
 • 14:06 - 14:09
  และเราไม่สนใจกับรางวัลและ
  ข้อได้เปรียบทั้งหลาย ที่เราน่าจะชื่นชม
 • 14:09 - 14:12
  แม้แค่ช่วงเดียวในชีวิต
 • 14:16 - 14:19
  ผมเข้าไปร่วมปฏิบัติการ ที่ผมคิดว่าถูกต้อง
 • 14:22 - 14:26
  แต่ตอนนี้ ผมเริ่มตั้งคำถามว่า
  ผมรู้ได้อย่างไรว่า ผมรู้แล้ว
 • 14:28 - 14:32
  ผมบอกคนอื่นอย่างไม่รู้จักจบสิ้น
  ให้ยอมรับความจริง
 • 14:32 - 14:35
  แต่ผมล้มเหลว ในการที่จะให้ความสงสัยมีอยู่
  ในที่อยู่โดยชอบธรรมของมัน
 • 14:41 - 14:46
  ความเชื่อมั่นที่ว่า คนเปลี่ยนแปลงได้นั้น
  ได้ถูกหยั่งรากลง ในประสบการณ์ของผม
 • 14:46 - 14:47
  ในการเดินทางของผมเอง
 • 14:49 - 14:50
  จากการที่ได้อ่านอย่างกว้างขวาง
 • 14:50 - 14:52
  การคิดไตร่ตรอง
 • 14:52 - 14:54
  การพินิจพิจารณา การรู้จักตัวเอง
 • 14:54 - 14:55
  ผมก็ได้ค้นพบแล้ว
 • 14:55 - 15:01
  ผมตระหนักแล้วว่า โลกอิสลามิสท์ของเรา
  และของพวกเขานั้น ผิดและไม่เป็นธรรม
 • 15:05 - 15:08
  เมื่อพิจารณาโดยตลอด ถึงความไม่แน่นอน
  ในทั้งหมดที่เราได้ยืนยันไป
 • 15:09 - 15:11
  จนถึงความจริงที่ไม่อาจจะละเมิดได้
 • 15:11 - 15:12
  ความจริงที่โต้แย้งไม่ได้
 • 15:15 - 15:18
  ผมพัฒนาความเข้าใจ ที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้น
 • 15:24 - 15:29
  ผมตระหนักว่า ในโลกที่แออัดไปด้วย
  ความแตกต่างและความขัดแย้ง
 • 15:30 - 15:31
  นักสอนศาสนาที่โง่เขลา
 • 15:31 - 15:34
  นักสอนศาสนาที่โง่เขลา
  อย่างที่ผมเคยเป็นเท่านั้น
 • 15:34 - 15:40
  ไม่เห็นสิ่งที่แย้งกัน ระหว่างความเชื่อ และ
  เรื่องที่แต่งขึ้น ที่เขาใช้มายืนยันว่าจริง
 • 15:41 - 15:46
  ผมจึงได้เข้าใจถึง ความสำคัญอันขาดไม่ได้
  ของการรู้จักตนเอง
 • 15:46 - 15:47
  การรับรู้ในเรื่องการเมือง
 • 15:48 - 15:53
  และความจำเป็น ในความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
  และกว้างขวาง
 • 15:53 - 15:55
  เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเรา
  และการกระทำของเรา
 • 15:55 - 15:56
  มันจะกระทบผู้อื่นอย่างไร
 • 15:59 - 16:00
  วันนี้คำวิงวอนของผมกับทุกคน
 • 16:00 - 16:04
  โดยเฉพาะกับผู้ที่เชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจ
  ในเรื่องลัทธิอิสลามิสท์ญิฮาด ,,,
 • 16:06 - 16:09
  โปรดปฏิเสธผู้มีอำนาจ
  ในการให้หลักเกณฑ์คำสอน
 • 16:10 - 16:14
  ปลดปล่อยความโกรธ ความเกลียด
  และความรุนแรงไปเสีย
 • 16:15 - 16:17
  เรียนรู้ที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูก
 • 16:17 - 16:22
  โดยไม่ต้องแม้แต่พยายามพิสูจน์ว่ามันถูกต้อง
  พฤติกรรมที่โหดร้าย อธรรม และขี้ปะติ๋ว
 • 16:25 - 16:28
  แต่แทนที่จะทำอย่างนั้น ให้สร้าง
  สิ่งที่สวยงามและมีประโยชน์สองสามอย่าง
 • 16:28 - 16:29
  ซึ่งมีชีวิตอยู่นานกว่าเรา
 • 16:33 - 16:35
  เข้าไปจัดการกับโลก กับชีวิต
 • 16:35 - 16:36
  ด้วยความรัก
 • 16:38 - 16:39
  เรียนรู้ที่จะพัฒนา
 • 16:39 - 16:40
  หรือพัฒนาจิตใจของเรา
 • 16:41 - 16:44
  ให้เห็นความดีงาม ความสวยงามและความจริง
  ในผู้อื่นและในโลก
 • 16:45 - 16:48
  ด้วยวิธีนั้น เรานั้นสำคัญยิ่งกว่า
  ต่อตัวเราเอง
 • 16:49 - 16:50
  ต่อกันและกัน
 • 16:51 - 16:52
  ต่อชุมชนของเรา
 • 16:52 - 16:54
  และสำหรับผม ต่อพระผู้เป็นเจ้า
 • 16:55 - 16:57
  นี่คือญิฮาด
 • 16:57 - 16:58
  ญิฮาดที่แท้จริงของผม
 • 16:59 - 17:00
  ขอบคุณครับ
 • 17:00 - 17:03
  (เสียงปรบมือ)
Title:
ภายในจิตใจของอดีตญิฮาดิสท์หัวรุนแรง
Speaker:
มานวา อาลี
Description:

มานวา อาลี อดีตญีฮาดิสหัวรุนแรง ผู้ซึ่งเข้าไปร่วมการรณรงค์ที่รุนแรงและใช้อาวุธในตะวันออกกลางและเอเซีย ช่วงปี ค.ศ 1980-1989 บอกว่า "เป็นเวลายาวนานที่ผมมีชีวิตอยู้เพื่อความตาย" ในการพูดที่น่าเสทือนใจครั้งนี้ เขาสะท้อนภาพให้เราเห็นประสบการณ์ของเขา ที่มีความเชื่อที่รุนแรง และเรียกร้องวิงวอนโดยตรงต่อใครก็ตาม ที่ถูกชักนำให้ไปสู่กลุ่มอิสลามมิสท์ พวกที่อ้างว่าความรุนแรงและความโหดร้ายเป็นสิ่งสูงส่งและเป็นความถูกต้องดีงาม
เขาขอให้ปลดปล่อยความโกรธเคืองและความเกลียดชังทิ้งไปเสีย และให้ปลูกฝังเข้าไปแทนที่ในหัวใจของคุณ เพื่อให้เห็นความดี ความสวยงาม และความจริงในผู้ตัวอื่น

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
17:22

Thai subtitles

Revisions