Return to Video

Může nějaký lék předejít depresi a PTSD? | Rebecca Brachman | TEDxNewYork

 • 0:08 - 0:11
  Toto je oddělení tuberkulózy.
 • 0:11 - 0:15
  Na konci 19. století,
  kdy byla tato fotografie pořízena,
 • 0:15 - 0:18
  každý sedmý člověk
 • 0:18 - 0:19
  umřel na tuberkulózu.
 • 0:20 - 0:23
  Neměli jsme ani ponětí,
  co tuto nemoc způsobovalo.
 • 0:23 - 0:25
  Skutečně byla hypotéza,
 • 0:25 - 0:28
  že náchylnými nás činí
  naše tělesná konstituce.
 • 0:28 - 0:31
  Byla to nemoc značně zromantizovaná.
 • 0:31 - 0:34
  Říkalo se jí také souchotiny
 • 0:34 - 0:37
  a byla to choroba básníků,
 • 0:37 - 0:40
  umělců a intelektuálů.
 • 0:40 - 0:44
  Někteří lidé se domnívali,
  že přinášela zvýšenou citlivost
 • 0:44 - 0:46
  a propůjčovala kreativního ducha.
 • 0:48 - 0:50
  V padesátých letech
 • 0:50 - 0:52
  se zjistilo,
  že tuberkulózu způsobovala
 • 0:52 - 0:56
  vysoce nakažlivá bakteriální infekce,
 • 0:56 - 0:58
  což je poněkud méně romantické,
 • 0:58 - 1:00
  ale mělo to světlou stránku
 • 1:00 - 1:04
  v podobě možnosti
  vyvinout léky k její léčbě.
 • 1:04 - 1:07
  Doktoři pak objevili nový lék, iproniazid,
 • 1:07 - 1:10
  který, jak se optimisticky domnívali,
  měl léčit tuberkulózu,
 • 1:10 - 1:12
  Dávali ho pacientům
 • 1:12 - 1:14
  a pacienti byli nadšení.
 • 1:14 - 1:17
  Byli více společenští, energetičtější.
 • 1:17 - 1:22
  Jedna lékařská zpráva dokonce říká,
  že „tancovali po chodbách“.
 • 1:22 - 1:24
  Ale naneštěstí
 • 1:24 - 1:27
  to nebylo proto,
  že by jim bylo lépe.
 • 1:27 - 1:30
  Spousta jich stále umírala.
 • 1:31 - 1:37
  Jiný lékařský záznam je popisuje
  jako „nepatřičně šťastné“.
 • 1:38 - 1:42
  Takhle bylo objeveno první antidepresivum.
 • 1:43 - 1:47
  Náhodné objevy nejsou ve vědě
  nikterak neobvyklé,
 • 1:47 - 1:50
  ale vyžaduje to víc,
  než jen šťastnou náhodu.
 • 1:50 - 1:54
  Musíte být schopní to rozpoznat.
  [Štěstěna přeje připraveným - Pasteur ]
 • 1:54 - 1:57
  Jako neurovědkyně vám
  budu chvíli vyprávět
 • 1:57 - 1:59
  o mé osobní zkušenosti s něčím,
 • 1:59 - 2:02
  co by mohlo být opakem
  šťastné náhody -
 • 2:02 - 2:04
  - říkejme tomu chytrá náhoda.
 • 2:04 - 2:06
  Nejdřív trochu o tom,
  co stálo na pozadí.
 • 2:07 - 2:10
  Bohudík jsme od padesátých let vyvinuli
 • 2:10 - 2:14
  některé jiné léky a dnes už
  skutečně umíme tuberkulózu léčit.
 • 2:14 - 2:18
  Alespoň ve Spojených státech,
  i když ne ve všech zemích,
 • 2:18 - 2:19
  jsme zavřeli naše sanatoria
 • 2:19 - 2:23
  a většina z vás si nejspíš z TBC
  příliš velkou hlavu nedělá.
 • 2:24 - 2:27
  Spoustu z toho,
  co bylo na začátku 20. století
 • 2:27 - 2:28
  pravdou o infekčních nemocech,
 • 2:28 - 2:31
  lze dnes říct o psychických nemocech.
 • 2:32 - 2:35
  Jsme uprostřed epidemie poruch nálady
 • 2:35 - 2:39
  jako je deprese nebo posttraumatická
  stresová porucha = PTSD.
 • 2:39 - 2:43
  Každý čtvrtý dospělý ve Spojených státech
 • 2:43 - 2:45
  trpí duševní chorobou.
 • 2:45 - 2:48
  Což znamená, že pokud jste to
  nezažili osobně vy sami,
 • 2:48 - 2:51
  nebo někdo z vaší rodiny,
 • 2:51 - 2:54
  je stále velmi pravděpodobné,
  že někdo, koho znáte, to zažil,
 • 2:54 - 2:56
  ačkoli o tom nemluví.
 • 2:57 - 3:01
  Deprese dnes ve skutečnosti poráží
 • 3:01 - 3:05
  HIV-AIDS, malárii, cukrovku a válku
 • 3:05 - 3:09
  coby celosvětově vedoucí příčina
  zdravotní neschopnosti.
 • 3:09 - 3:12
  A stejně jako u tuberkulózy v 50. letech,
 • 3:12 - 3:14
  nevíme, co ji způsobuje.
 • 3:14 - 3:17
  Jak se jednou rozvine, je chronická,
 • 3:17 - 3:18
  trvá celý život
 • 3:18 - 3:20
  a neznáme žádnou léčbu.
 • 3:21 - 3:25
  V 50. letech jsme objevili
  druhé antidepresivum,
 • 3:25 - 3:26
  také náhodou.
 • 3:26 - 3:30
  Antihistaminikum, které u lidí
  způsobovalo mánii:
 • 3:31 - 3:32
  imipramin.
 • 3:33 - 3:36
  U tuberkulózy i u antihistaminika
 • 3:36 - 3:39
  někdo musel být schopný rozpoznat,
 • 3:39 - 3:41
  že lék vyvinutý k jednomu účelu,
 • 3:41 - 3:44
  léčit tuberkulózu nebo potlačit alergie,
 • 3:44 - 3:46
  může být použit k něčemu velmi odlišnému:
 • 3:46 - 3:48
  k léčbě deprese.
 • 3:48 - 3:51
  Tento způsob změny účelu je
  skutečně docela náročný.
 • 3:51 - 3:56
  Když lékaři poprvé pozorovali tento
  náladu pozvedající efekt iproniazidu,
 • 3:56 - 3:58
  nevěděli tak úplně, co vidí.
 • 3:58 - 4:00
  Byli tak zvyklí o něm přemýšlet
 • 4:00 - 4:03
  v rámci jeho funkce léku na tuberkulózu,
 • 4:03 - 4:04
  že to ve skutečnosti pouze zapsali
 • 4:04 - 4:08
  jako vedlejší efekt, a to jako
  vedlejší efekt nepříznivý.
 • 4:08 - 4:09
  Jak tady můžete vidět,
 • 4:09 - 4:13
  hodně pacientů v roce 1954
  zažívalo silnou euforii.
 • 4:14 - 4:18
  Panovala obava, že to může
  nějakým způsobem narušovat
 • 4:18 - 4:20
  jejich zotavování z tuberkulózy.
 • 4:20 - 4:27
  Vydali tedy doporučení používat iproniazid
  pouze v případech extrémní TBC
 • 4:27 - 4:30
  a jen u pacientů, kteří byli
  vysoce emocionálně stabilní.
 • 4:31 - 4:35
  Což je samozřejmě úplný opak toho,
  jak ho používáme jako antidepresivum.
 • 4:35 - 4:40
  Byli tak zvyklí uvažovat
  z pohledu této jedné nemoci,
 • 4:40 - 4:44
  že nebyli schopni vidět širší dopady
  u jiné nemoci.
 • 4:44 - 4:47
  Abychom byli spravedliví,
  nebyla to jejich chyba.
 • 4:47 - 4:50
  Funkční fixace je předpojatost,
  ovlivňující nás všechny.
 • 4:50 - 4:53
  Je to sklon být schopný přemýšlet o věci
 • 4:53 - 4:56
  pouze v rámci jejího tradičního použití
  nebo funkce.
 • 4:57 - 4:59
  A mentální přednastavení je další věc.
 • 4:59 - 5:01
  Je to druh předem vytvořeného rámce,
 • 5:01 - 5:02
  se kterým přistupujeme k problémům.
 • 5:02 - 5:06
  To skutečně činí změnu zaměření
  docela těžkou pro nás všechny,
 • 5:06 - 5:09
  což je, hádám, důvod, proč dali
  vlastní TV show chlápkovi,
 • 5:09 - 5:11
  co v tom byl opravdu skvělý.
 • 5:12 - 5:14
  (smích)
 • 5:14 - 5:19
  Účinky jak u iproniazidu, tak u imipraminu
 • 5:19 - 5:20
  byly tak silné,
 • 5:20 - 5:23
  že z toho byly mánie
  či lidé tancující po chodbách.
 • 5:23 - 5:25
  Není vlastně tak překvapující,
  že si toho všimli.
 • 5:25 - 5:29
  Ale nutí vás to uvažovat,
  čeho jiného jsme si nevšimli.
 • 5:30 - 5:32
  Takže iproniazid a imipramin
 • 5:32 - 5:35
  jsou víc než případové studie
  změny zaměření.
 • 5:35 - 5:38
  Mají společné dvě další věci,
  které jsou opravdu důležité.
 • 5:38 - 5:40
  Zaprvé, mají hrozné vedlejší účinky.
 • 5:40 - 5:43
  To zahrnuje otravu jater,
 • 5:43 - 5:46
  přibírání o více než 23 kilogramů,
 • 5:46 - 5:48
  sebevraždy.
 • 5:48 - 5:52
  Zadruhé, oba léky zvyšovaly
  hladinu serotoninu,
 • 5:52 - 5:54
  který přenáší signály v mozku,
 • 5:54 - 5:56
  neboli je to neuropřenašeč.
 • 5:56 - 5:59
  Tyto dvě věci dohromady
  - jedna nebo druhá -
 • 5:59 - 6:01
  nemusely být tak důležité,
 • 6:01 - 6:04
  ale obě dohromady znamenaly,
  že musíme vyvinout bezpečnější léky
 • 6:04 - 6:08
  a serotonin vypadal jako
  docela dobré místo, kde začít.
 • 6:09 - 6:13
  Tak jsme vyvinuli léky,
  jež se soustředily výhradně na serotonin,
 • 6:13 - 6:17
  selektivní inhibitory zpětného zachytávání
  serotoninu, tedy SSRI,
 • 6:17 - 6:19
  z nichž nejslavnější je Prozac.
 • 6:19 - 6:21
  To bylo před 30 lety
 • 6:21 - 6:25
  a od té doby jsme většinou pracovali
  pouze na optimalizaci těchto léků.
 • 6:25 - 6:28
  SSRI jsou lepší než jejich předchůdci,
 • 6:28 - 6:31
  ale stále mají hodně vedlejších účinků,
 • 6:31 - 6:33
  včetně přibírání, nespavosti,
 • 6:33 - 6:34
  sebevražd.
 • 6:35 - 6:37
  A hodně dlouho jim trvá,
  než začnou účinkovat,
 • 6:37 - 6:40
  u řady pacientů až kolem 4 až 6 týdnů,
 • 6:40 - 6:42
  a jen u těch pacientů, u kterých účinkují.
 • 6:42 - 6:45
  Je mnoho pacientů,
  u kterých tyto léky nezabírají.
 • 6:45 - 6:48
  To znamená, že dnes, v roce 2016,
 • 6:48 - 6:52
  stále nemáme žádnou léčbu
  pro žádnou z poruch nálady,
 • 6:52 - 6:54
  pouze léky, jež potlačují symptomy,
 • 6:54 - 6:58
  což je takový rozdíl jako mezi užitím
  prášku proti bolesti na infekci
 • 6:58 - 7:00
  místo antibiotika.
 • 7:00 - 7:02
  Prášek proti bolesti vám uleví,
 • 7:02 - 7:05
  ale s nemocí, která za tím vězí,
  neudělá nic.
 • 7:06 - 7:08
  Právě pružnost v našem myšlení
 • 7:08 - 7:11
  nám umožnila rozpoznat,
  že iproniazid a imipramin
 • 7:11 - 7:13
  může být využit tímto způsobem,
 • 7:13 - 7:16
  což nás dovedlo k hypotéze o serotoninu,
 • 7:16 - 7:18
  na kterou jsme se potom,
  ironií osudu, upnuli.
 • 7:19 - 7:22
  To jsou signály v mozku, serotonin,
 • 7:22 - 7:23
  z reklamy na SSRI.
 • 7:23 - 7:25
  Pokud to není jasné,
  tohle je dramatizace.
 • 7:26 - 7:30
  Ve vědě se pokoušíme odstranit
  naši předpojatost, že ano,
 • 7:30 - 7:32
  pomocí provádění dvojitých slepých pokusů
 • 7:32 - 7:36
  nebo tím, že jsme statisticky skeptičtí
  k tomu, jaké budou výsledky.
 • 7:36 - 7:40
  Ale předpojatost se vkrádá ještě záludněji
  do toho, co se rozhodneme studovat
 • 7:40 - 7:42
  a jak to budeme studovat.
 • 7:43 - 7:47
  Posledních 30 let
  se soustředíme na serotonin a
 • 7:47 - 7:49
  často tím vylučujeme ostatní záležitosti.
 • 7:50 - 7:51
  Dodnes lék nemáme,
 • 7:52 - 7:55
  ale co když serotonin není to jediné,
  co ovlivňuje depresi?
 • 7:55 - 7:58
  Co když není ani klíčovou součástí?
 • 7:58 - 8:00
  To znamená, že nehledě na množství času,
 • 8:00 - 8:03
  peněz či snahy, které tomu věnujeme,
 • 8:03 - 8:05
  nikdy to k léku nepovede.
 • 8:06 - 8:08
  V posledních pár letech lékaři objevili,
 • 8:08 - 8:13
  co je pravděpodobně prvním opravdu novým
  antidepresivem po SSRI,
 • 8:14 - 8:14
  Calypsol,
 • 8:14 - 8:18
  Tento lék účinkuje velmi rychle,
  během několika hodin či jednoho dne
 • 8:18 - 8:20
  a není založen na serotoninu.
 • 8:20 - 8:23
  Je založen na glutamátu,
  což je další neuropřenašeč.
 • 8:23 - 8:25
  Také prošel změnou účelu.
 • 8:25 - 8:28
  Tradičně byl používán
  v chirurgii jako anestetikum.
 • 8:28 - 8:30
  Ale na rozdíl od ostatních léků,
 • 8:30 - 8:32
  jež byly poznány poměrně rychle,
 • 8:32 - 8:34
  trvalo nám dvacet let si uvědomit,
 • 8:34 - 8:36
  že Calypsol je antidepresivum,
 • 8:36 - 8:39
  ačkoli je to zřejmě lepší antidepresivum,
 • 8:39 - 8:41
  než ty ostatní léky.
 • 8:41 - 8:45
  Možná právě kvůli tomu,
  že je to lepší antidepresivum,
 • 8:45 - 8:47
  bylo pro nás obtížnější to poznat.
 • 8:47 - 8:49
  Nebyla žádná mánie indikující jeho účinky.
 • 8:50 - 8:53
  V roce 2013 jsem na Kolumbijské univerzitě
 • 8:53 - 8:54
  pracovala se svou kolegyní,
 • 8:54 - 8:56
  doktorkou Christine Ann Denny
 • 8:56 - 9:00
  a studovaly jsme Calypsol
  jako antidepresivum u myší.
 • 9:01 - 9:03
  Calypsol má
  opravdu rychlý poločas rozpadu,
 • 9:03 - 9:07
  což znamená, že zmizí z vašeho těla
  během několika hodin.
 • 9:07 - 9:08
  Dělaly jsme úvodní pokusy.
 • 9:08 - 9:10
  Daly jsme myši injekci,
 • 9:10 - 9:11
  pak týden čekaly
 • 9:11 - 9:15
  a abychom ušetřily peníze,
  použili jsme myš v dalším pokusu.
 • 9:15 - 9:17
  V jednom z pokusů, které jsem prováděla,
 • 9:17 - 9:19
  jsme myši vystavily stresu
 • 9:19 - 9:21
  a použily to jako model deprese.
 • 9:21 - 9:24
  Nejdřív to vypadalo,
  jako že to vůbec nefunguje.
 • 9:24 - 9:26
  Tím jsme mohly skončit.
 • 9:27 - 9:29
  Ale já jsem s tímto modelem deprese
  pracovala roky
 • 9:29 - 9:31
  a ta data prostě vypadala divně.
 • 9:31 - 9:33
  Skutečně nevypadala správně.
 • 9:33 - 9:35
  Tak jsem se k tomu vrátila
 • 9:35 - 9:36
  a udělaly jsme nové pokusy,
 • 9:36 - 9:39
  založené na tom, zda myši týden před tím
 • 9:39 - 9:41
  dostaly injekci Calypsolu.
 • 9:42 - 9:44
  A takhle nějak to vypadalo.
 • 9:44 - 9:46
  Když se kouknete úplně doleva,
 • 9:46 - 9:49
  pokud dáte myš do nového prostoru,
 • 9:49 - 9:51
  do krabice, je to velmi vzrušující,
 • 9:51 - 9:53
  myš bude chodit kolem a objevovat,
 • 9:53 - 9:57
  a můžete vidět, že růžová čára
  vlastně zachycuje její pohyb.
 • 9:57 - 10:01
  Taky dáme další myš do košíku na tužky,
 • 10:01 - 10:03
  se kterou se může interagovat.
 • 10:03 - 10:06
  Je to taky dramatizace, v případě,
  že to není jasné.
 • 10:06 - 10:10
  A normální myš bude zkoumat,
 • 10:10 - 10:11
  bude společenská.
 • 10:11 - 10:13
  Podívejte, co se bude dít.
 • 10:13 - 10:16
  Pokud myš vystresujete
  v tomto modelu deprese,
 • 10:16 - 10:18
  to je prostřední krabice.
 • 10:18 - 10:20
  Nejsou společenské, nezkoumají.
 • 10:20 - 10:23
  Většinou se pouze schovají
  do zadního rohu za kelímek.
 • 10:24 - 10:27
  Ale ty myši,
  co dostaly jednu injekci Calypsolu,
 • 10:27 - 10:28
  na vaší pravé straně,
 • 10:29 - 10:31
  ty zkoumaly, ty byly společenské.
 • 10:32 - 10:34
  Vypadaly, jako by ve stresu nikdy nebyly.
 • 10:35 - 10:36
  Což je nemožné.
 • 10:37 - 10:39
  U toho jsme mohly skončit,
 • 10:40 - 10:44
  ale Christine už předtím Calypsol
  používala také jako anestetikum
 • 10:44 - 10:45
  a před pár lety zpozorovala,
 • 10:45 - 10:48
  jako by měl
  nějaké divné účinky na buňky
 • 10:48 - 10:49
  a na chování,
 • 10:49 - 10:52
  které přetrvaly i dlouho po podání léku,
 • 10:52 - 10:54
  možná několik týdnů.
 • 10:54 - 10:55
  Řekly jsme si, dobře,
 • 10:55 - 10:57
  možná to není zcela nemožné,
 • 10:57 - 10:59
  ale byly jsme opravdu skeptické.
 • 10:59 - 11:02
  Udělaly jsme, co se ve vědě dělá,
  když si nejste jistí -
 • 11:02 - 11:03
  - zkusily jsme to znovu.
 • 11:03 - 11:06
  Vzpomínám si na místnost se zvířaty,
 • 11:06 - 11:10
  přemisťovala jsem myši do krabic
  kvůli testování,
 • 11:10 - 11:14
  přičemž Christine s počítačem na klíně
  seděla na zemi,
 • 11:14 - 11:15
  aby ji myši neviděly
 • 11:15 - 11:17
  a analyzovala data v reálném čase.
 • 11:17 - 11:19
  Pamatuji si, jak jsme křičely,
 • 11:19 - 11:22
  což by se v místnosti se zvířaty,
  kde se testuje, dělat nemělo,
 • 11:22 - 11:24
  protože se to potvrdilo.
 • 11:24 - 11:28
  Vypadalo to, jako by tyto myši
  byly chráněny proti stresu.
 • 11:28 - 11:31
  Nebo byly nepatřičně šťastné,
  říkejte tomu, jak chcete.
 • 11:31 - 11:34
  Byly jsme opravdu vzrušené.
 • 11:35 - 11:39
  Měly jsme velké pochybnosti,
  bylo to příliš dobré, aby to byla pravda.
 • 11:39 - 11:40
  Tak jsme to zkusily znovu.
 • 11:41 - 11:43
  Pak jsme to zkusily ještě v modelu PTSD
 • 11:43 - 11:45
  a znovu ve fyziologickém modelu,
 • 11:45 - 11:48
  kde jsme jenom podaly hormony stresu.
 • 11:48 - 11:50
  Nechaly jsme to provést naše studenty.
 • 11:50 - 11:54
  Potom naše spolupracovníky
  na druhém konci světa, ve Francii.
 • 11:55 - 11:58
  Pokaždé, když to někdo provedl,
  potvrdila se stejná věc.
 • 11:58 - 12:00
  Vypadalo to, že jedna injekce Calypsolu
 • 12:00 - 12:04
  nějakým způsobem chrání před stresem
  po několik týdnů.
 • 12:04 - 12:06
  My jsme to zveřejnily až před rokem,
 • 12:06 - 12:10
  ale od té doby jiné laboratoře
  nezávisle potvrdily tento účinek.
 • 12:11 - 12:13
  Nevíme, co způsobuje depresi,
 • 12:13 - 12:17
  ale víme, že stres je výchozím spouštěčem
 • 12:17 - 12:20
  v 80 procentech případů.
 • 12:20 - 12:22
  Deprese a PTSD jsou různé nemoci,
 • 12:22 - 12:24
  ale tohle mají společné.
 • 12:24 - 12:26
  Správně, je to traumatický stres
 • 12:26 - 12:29
  - jako válka nebo přírodní katastrofy,
 • 12:29 - 12:31
  násilí nebo sexuální napadení -
 • 12:31 - 12:34
  co způsobuje
  posttraumatickou stresovou poruchu.
 • 12:34 - 12:39
  Ne u každého, kdo je vystaven stresu,
  se vyvine porucha nálady.
 • 12:40 - 12:43
  A tato schopnost zažít stres,
  být vůči němu odolný,
 • 12:43 - 12:47
  otřepat se a nedostat depresi či PTSD,
 • 12:48 - 12:50
  je známa jako odolnost vůči stresu
 • 12:50 - 12:52
  a u různých lidí se liší.
 • 12:52 - 12:55
  My jsme to vždy považovali
  za pasivní vlastnost,
 • 12:55 - 12:58
  za absenci faktorů náchylnosti
 • 12:58 - 13:00
  a rizikových faktorů pro tyto poruchy.
 • 13:01 - 13:02
  Ale co kdyby byla aktivní?
 • 13:03 - 13:05
  Možná bychom ji mohli vylepšit,
 • 13:05 - 13:07
  něco jako nasadit si brnění.
 • 13:08 - 13:13
  Náhodou jsme objevily první lék
  zvyšující odolnost.
 • 13:14 - 13:17
  Jak jsem řekla, podaly jsme
  pouze maličké množství léku
 • 13:17 - 13:18
  a působilo to týdny
 • 13:18 - 13:21
  a to není podobné ničemu,
  co vidíme u antidepresiv.
 • 13:21 - 13:26
  Je to ale ve skutečnosti podobné tomu,
  co vidíme u ochranných očkování.
 • 13:26 - 13:29
  U těch dostanete svou injekci,
 • 13:29 - 13:33
  a po týdnech, měsících, letech,
 • 13:33 - 13:35
  když jste opravdu vystaveni bakteriím,
 • 13:35 - 13:37
  není to vakcína ve vašem těle,
  co vás chrání.
 • 13:37 - 13:39
  Je to váš vlastní imunitní systém,
 • 13:39 - 13:43
  který si vyvinul vzdor a odolnost
  vůči této bakterii, co ji porazí,
 • 13:43 - 13:45
  a vy ve skutečnosti ani nejste infikováni,
 • 13:45 - 13:48
  což je velmi odlišné od, řekněme,
  našeho léčení, že ano.
 • 13:48 - 13:52
  V takovém případě jste infikováni,
  vystaveni bakteriím,
 • 13:52 - 13:56
  onemocníte a potom si vezmete
  například antibiotikum, které léčí
 • 13:56 - 13:59
  a tyto léky skutečně fungují
  a bakterie zabijí.
 • 13:59 - 14:03
  Nebo podobně, jak jsem zmínila předtím
  o utišujících lécích,
 • 14:03 - 14:05
  vezmete si něco, co potlačí symptomy,
 • 14:05 - 14:08
  ale nevyléčí za tím vězící infekci
 • 14:08 - 14:11
  a vy se budete cítit lépe
  pouze po dobu, kdy to užíváte,
 • 14:11 - 14:14
  což je důvod,
  proč musíte v užívání pokračovat.
 • 14:14 - 14:16
  U deprese a PTSD
 • 14:16 - 14:18
  - zde máme ono vystavení stresu -
 • 14:18 - 14:21
  máme pouze paliativní péči.
 • 14:21 - 14:23
  Antidepresiva pouze potlačují symptomy,
 • 14:23 - 14:26
  takže je musíte brát v podstatě neustále,
 • 14:26 - 14:28
  po celou dobu nemoci,
 • 14:28 - 14:30
  což je často celý váš život.
 • 14:31 - 14:35
  Proto nazýváme naše léky
  zvyšující odolnost „paravakcínami“,
 • 14:35 - 14:37
  což znamená „jakoby vakcíny“,
 • 14:37 - 14:40
  protože to vypadá,
  že by mohly mít potenciál
 • 14:40 - 14:41
  chránit proti stresu
 • 14:41 - 14:45
  a zamezovat „u myší“ rozvoji deprese
 • 14:45 - 14:47
  a posttraumatické stresové poruchy.
 • 14:48 - 14:51
  Ale ne všechna antidepresiva
  jsou zároveň paravakcínami.
 • 14:52 - 14:54
  Vyzkoušely jsme i Prozac
 • 14:54 - 14:56
  a tam to bylo bez efektu.
 • 14:56 - 14:59
  Takže pokud si tohle převedeme na lidi,
 • 14:59 - 15:02
  mohli bychom být schopni chránit ty,
 • 15:02 - 15:04
  u kterých předpokláme ohrožení
 • 15:04 - 15:08
  stresem vyvolávanými poruchami
  jako jsou deprese a PTSD.
 • 15:08 - 15:11
  To jsou záchranáři, hasiči,
 • 15:11 - 15:15
  uprchlíci, vězni a vězeňská stráž,
 • 15:15 - 15:17
  vojáci... pokračovat můžete sami.
 • 15:18 - 15:22
  Abyste měli představu
  o rozsahu těchto nemocí,
 • 15:23 - 15:26
  v roce 2010 byla jejich globální zátěž
 • 15:26 - 15:30
  odhadována na 2,5 bilionů dolarů
 • 15:30 - 15:32
  a protože jsou chronické,
 • 15:32 - 15:35
  tyto náklady se násobí
  a předpokládá se tedy jejich růst
 • 15:35 - 15:38
  až na šest bilionů dolarů
  v příštích 15 letech.
 • 15:39 - 15:41
  Jak jsem již řekla,
 • 15:41 - 15:45
  změna využití léku může být náročná,
  díky našim dřívějším předsudkům.
 • 15:46 - 15:47
  Calypsol má jiné jméno,
 • 15:48 - 15:49
  ketamin.
 • 15:50 - 15:52
  Známý také pod názvem,
 • 15:52 - 15:54
  Special K,
 • 15:54 - 15:56
  což je klubová a zneužívaná droga.
 • 15:58 - 16:01
  V celém světě je stále užíván
  jako anestetikum.
 • 16:01 - 16:03
  Je používán u dětí.
  Používáme ho na bojišti.
 • 16:03 - 16:07
  Ve skutečnosti je to lék preferovaný
  v mnoha rozvojových zemích,
 • 16:07 - 16:08
  protože neovlivňuje dýchání.
 • 16:08 - 16:13
  Světová zdravotnická organizace ho má
  na seznamu nezbytných léků.
 • 16:14 - 16:17
  Kdybychom ketamin objevili nejdřív
  jako paravakcínu,
 • 16:18 - 16:21
  bylo by pro nás jednoduché ho šířit,
 • 16:21 - 16:25
  ale takhle musíme soupeřit
  s naší funkční zafixovaností
 • 16:25 - 16:27
  a mentálním přednastavením,
  které tomu překážejí.
 • 16:29 - 16:33
  Naštěstí to není jediná sloučenina,
  kterou jsme objevili,
 • 16:33 - 16:36
  která má tyto preventivní
  vlastnosti jako paravakcíny.
 • 16:36 - 16:39
  Ale všechny ostatní léky,
  které objevujeme,
 • 16:39 - 16:43
  nebo chcete-li, sloučeniny,
  které jsou zcela nové,
 • 16:43 - 16:46
  musejí projít
  celým schvalovacím procesem FDA -
 • 16:46 - 16:50
  pokud se tam dostanou - před tím,
  než mohou být vůbec použity u člověka.
 • 16:50 - 16:51
  To bude trvat roky.
 • 16:51 - 16:53
  Takže pokud chceme něco dřív,
 • 16:53 - 16:56
  ketamin je už FDA schválený.
 • 16:56 - 16:58
  Je generický, je k mání,
 • 16:58 - 17:02
  můžeme jej šířit
  za zlomek ceny a času.
 • 17:03 - 17:08
  Doopravdy ale mimo funkční zafixovanost
  a mentální přednastavení
 • 17:08 - 17:11
  existuje u léků jiná opravdová výzva
  při změně jejich zaměření,
 • 17:11 - 17:13
  tou je politika.
 • 17:13 - 17:16
  Je-li lék generický, bez patentu
  a už není exkluzivní,
 • 17:16 - 17:19
  neexistuje žádná motivace,
  která by pobízela
 • 17:19 - 17:21
  farmaceutické společnosti k jeho šíření,
 • 17:21 - 17:23
  protože na tom nevydělají.
 • 17:23 - 17:27
  A to neplatí jen u ketaminu.
  To platí pro všechny léky.
 • 17:28 - 17:33
  Samotná myšlenka používat léky
  k prevenci duševních chorob
 • 17:33 - 17:36
  namísto k pouhé léčbě,
 • 17:36 - 17:39
  je v psychiatrii zcela neobvyklá.
 • 17:40 - 17:45
  Je možné, že za 20, 50, 100 let
 • 17:45 - 17:49
  se budeme na depresi a PTSD dívat tak,
 • 17:49 - 17:52
  jak se teď díváme na léčebny tuberkulózy -
 • 17:52 - 17:53
  jako na věc minulosti.
 • 17:54 - 17:59
  Mohl by to být začátek konce
  epidemie duševních nemocí.
 • 18:00 - 18:04
  Ale jak jednou řekl jeden velký vědec:
 • 18:05 - 18:07
  „Jen blázen si je něčím jistý.“
 • 18:07 - 18:09
  „Moudrý člověk nepřestává pochybovat.“
 • 18:10 - 18:11
  Mac Gyver
  (smích)
 • 18:11 - 18:12
  Děkuji vám.
 • 18:13 - 18:17
  (potlesk)
Title:
Může nějaký lék předejít depresi a PTSD? | Rebecca Brachman | TEDxNewYork
Description:

Cesta k lepším lékům je dlážděna náhodnými, ale přesto revolučními objevy. V této dobře podané přednášce o tom, co se děje ve vědě, s námi neurovědkyně Rebecca Brachman sdílí novinu o nečekaně nalezené průlomové léčbě, která může zabránit duševním nemocem jako depresi a PTSD, aby se vůbec rozvinuly. Počkejte si na nečekaný - a kontroverzní - zvrat.

Tato přednáška proběhla na akci TEDx používající formát konferencí TED, ale orgnanizované nezávisle místní komunitou. Více na http://ted.com/tedx

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
18:18

Czech subtitles

Revisions