< Return to Video

IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus

 • 0:03 - 0:08
  ก่อนรุ่งอรุณแห่งอารยธรรมแถบตะวันตกและภาษาที่ใช้เขียน
 • 0:08 - 0:14
  วิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณไม่ใช่สองสิ่งที่แยกจากกัน
 • 0:14 - 0:17
  ในคำสอนแห่งวัฒนธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่
 • 0:17 - 0:20
  การแสวงหาความรู้นอกตัวและความแน่นอน
 • 0:20 - 0:22
  ถูกทำให้สมดุลด้วยความรู้สึกภายในแห่งความไม่แน่นอน
 • 0:22 - 0:27
  และความเข้าใจตามสัญชาตญานในเรื่องวงก้นหอยแห่งการเปลี่ยนแปลง
 • 0:27 - 0:31
  เมื่อความคิดเชิงวิทยาศาสตร์มีบทบาทมากขึ้นและข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
 • 0:31 - 0:36
  ความแตกแยกก็เริ่มเกิดขึ้นภายในระบบความรู้ของพวกเรา
 • 0:36 - 0:38
  การมีผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นหมายถึงมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถมองเห็นภาพรวม
 • 0:38 - 0:41
  ของความรู้สึกและหยั่งรู้ความงามของระบบโดยรวม
 • 0:41 - 0:45
  ไม่มีใครถามว่า "ความคิดทั้งหมดนี้ดีต่อพวกเราหรือเปล่า ?"
 • 0:45 - 0:52
  ความรู้โบราณอยู่ที่นี่ในแก่นกลางของเรา ซ่อนอยู่ในทัศนียภาพอันเรียบง่าย
 • 0:57 - 1:01
  แต่พวกเราถูกครอบงำไว้ก่อนด้วยความคิดตนเองจนเกินจะตระหนักได้
 • 1:01 - 1:07
  ปัญญาที่ถูกลืมนี้คือหนทางฟื้นฟูสมดุล
 • 1:07 - 1:10
  ระหว่างภายในและภายนอก
 • 1:10 - 1:15
  หยินและหยาง
 • 1:15 - 1:15
  ระหว่างวงก้นหอยแห่งการเปลี่ยนแปลง และความสงบนิ่งที่แก่นกลางของเรา
 • 1:15 - 1:22
  ตอนที่ 3 งูและดอกบัว
 • 1:52 - 1:59
  ในตำนานกรีก แอสคลีพีอัสเป็นบุตรชายของเทพอพลอลโล่ และเป็นเทพแห่งการเยียวยา
 • 2:00 - 2:03
  ปัญญาและทักษะของเขาในการเยียวยานั้นไม่มีผู้ใดเหนือกว่า
 • 2:03 - 2:10
  มีคำบอกเล่าว่าเขาได้ค้นพบความลับของชีวิตและความตาย
 • 2:10 - 2:13
  ในกรีกโบราณ วัดแอสคลีเปียนแห่งการเยียวยา
 • 2:13 - 2:16
  ได้ยอมรับคุณค่าของพลังแห่งวงก้นหอยต้นกำเนิด
 • 2:16 - 2:21
  ดังเห็นได้จากสัญลักษณ์คทาของแอสคลีพีอัสที่ถูกสร้างขึ้นที่นั่น
 • 2:21 - 2:26
  ฮิปพอคราทีส บิดาแห่งการแพทย์
 • 2:26 - 2:28
  ผู้ซึ่งคำปฏิญาณของเขาถูกใช้เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์
 • 2:28 - 2:31
  ว่ากันว่าเขาก็ได้รับการฝึกฝนมาจากวัดแอสคลีเปียนนี้เช่นกัน
 • 2:31 - 2:34
  จนกระทั่งถึงปัจจุบัน สัญลักษณ์ของพลังงานแห่งวิวัฒนาการของพวกเราอันนี้
 • 2:34 - 2:37
  ยังคงถูกใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของสมาคมการแพทย์แห่งอเมริกา
 • 2:37 - 2:40
  และองค์กรทางการแพทย์อื่นๆทั่วโลก
 • 2:40 - 2:47
  ในประติมานวิทยาของอียิปต์ งูและนกเป็นตัวแทนของ
 • 2:49 - 2:52
  ทวิลักษณ์หรือความมีขั้วของธรรมชาติมนุษย์
 • 2:52 - 2:59
  งู ในทิศพุ่งลงล่าง คือปรากฏการณ์ของวงก้นหอย
 • 3:02 - 3:07
  เป็นพลังงานแห่งวิวัฒนาการของโลก
 • 3:07 - 3:14
  นก คือทิศพุ่งขึ้นบน เป็นกระแสสู่เบื้องบน
 • 3:14 - 3:18
  ไปยังดวงอาทิตย์ หรือจุดความรู้สึกตัวที่ตื่นแล้วจุดเดียวนั้น
 • 3:18 - 3:22
  ความว่างเปล่าแห่งอากาสา (อากาศ)
 • 3:22 - 3:29
  ฟาโรห์และพระเจ้าทั้งหลายถูกวาดภาพโดยมีพลังงานซึ่งตื่นแล้ว
 • 3:34 - 3:37
  ที่ซึ่งงูกุณฑาลินีเลื้อยขึ้นไปตามกระดูกสันหลัง
 • 3:37 - 3:40
  และโผล่ออกมาที่ "จักระอาชณา" ซึ่งอยู่ระหว่างดวงตาทั้งสอง
 • 3:40 - 3:47
  นี่คือสิ่งที่เรียกกันว่า "ดวงตาของฮอรัส"
 • 3:49 - 3:53
  ในประเพณีฮินดูก็ใช้บินดิ (bindi) เป็นสัญลักษณ์แทนดวงตาที่สาม
 • 3:53 - 3:58
  สื่อถึงความเชื่อมโยงอันศักดิ์สิทธิ์สู่จิตวิญญาณ
 • 3:58 - 4:05
  หน้ากากของพระราชาตุตันคาเมนเป็นตัวอย่างคลาสสิกที่มีลักษณะเด่นของทั้งงูและนก
 • 4:08 - 4:11
  ประเพณีของชาวมายันและชาวแอสเท็กส์รวมลักษณะเด่นของงูและนกเข้าด้วยกันเป็นพระเจ้าองค์เดียว
 • 4:11 - 4:18
  เควทซาลโคลท์ หรือ คูคูลคาน
 • 4:19 - 4:25
  งูที่มีขนนกแสดงถึงความรู้สึกตัวที่วิวัฒนาการจนตื่นแล้ว
 • 4:25 - 4:27
  หรือ กุณฑาลินีที่ตื่นแล้ว
 • 4:27 - 4:31
  บุคคลผู้ซึ่งปลุกเควทซาลโคลท์ภายในตนเองจนตื่นแล้ว
 • 4:31 - 4:35
  คือการแสดงออกที่มีชีวิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • 4:35 - 4:38
  ว่ากันว่าเควทซาลโคลท์หรือพลังงู
 • 4:38 - 4:42
  จะกลับคืนสู่ต้นกำเนิดเมื่อสิ้นสุดเวลา
 • 4:42 - 4:46
  สัญลักษณ์งูและนกสามารถพบได้ในคริสต์ศาสนาเช่นกัน
 • 4:46 - 4:53
  ความหมายแท้จริงของมันอาจต้องถอดรหัสอย่างลึกซึ้ง
 • 5:01 - 5:06
  แต่มันก็เหมือนกับที่มีในวัฒนธรรมโบราณอื่นๆ
 • 5:06 - 5:09
  ในคริสต์ศาสนา มักพบนกหรือนกพิราบอยู่เบื้องบนศรีษะของพระคริสต์
 • 5:09 - 5:14
  แสดงถึงจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ หรือกุณฑาลินีศักติ
 • 5:14 - 5:19
  เมื่อมันขึ้นมาถึงจักระที่หกและเหนือกว่านั้น
 • 5:19 - 5:24
  ความขลังของคริสต์ศาสนาที่เรียกอีกชื่อว่ากุณฑาลินีหรือจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์
 • 5:24 - 5:29
  ในคัมภีร์ไบเบิล ยอห์น 3:12 กล่าวว่า "และเมื่อโมเสสยกงูขึ้นไปในที่อันไพศาล
 • 5:29 - 5:36
  บุตรชายแห่งมนุษย์ก็จำต้องถูกยกขึ้นด้วย"
 • 5:39 - 5:45
  พระเยซูและโมเสสปลุกพลังกุณฑาลินีของตนเอง ซึ่งนำความรู้สึกตัวที่ตื่นพร้อม
 • 5:45 - 5:51
  ให้เกิดขึ้นบนความไร้สำนึกแห่งพลังสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนแรงปรารถนาในมนุษย์
 • 5:51 - 5:56
  ว่ากันว่าพระเยซูใช้เวลา 40 วัน 40 คืนในทะเลทราย
 • 5:56 - 6:03
  ระหว่างที่ท่านถูกทดสอบโดยซาตาน
 • 6:03 - 6:06
  ในทำนองเดียวกัน พระพุทธเจ้าก็ถูกทดสอบโดยพญามาร
 • 6:06 - 6:13
  เมื่อท่านนั่งกำลังจะตรัสรู้อยู่ใต้ต้นโพธิ์หรือต้นไม้แห่งปัญญา
 • 6:13 - 6:18
  ทั้งพระเยซูและพระพุทธเจ้าได้หันหลังให้กับแรงดึงดูดแห่งความรู้สึกพอใจและการยึดมั่นถือมั่นในโลก
 • 6:18 - 6:25
  ในตำนานแต่ละเรื่อง ปีศาจเป็นบุคลาธิษฐานของความยึดติดส่วนตน
 • 6:27 - 6:31
  หากเราอ่านตำนานอดัมและอีฟในมุมมองของวัฒนธรรมพระเวทและอียิปต์
 • 6:31 - 6:38
  เราจะพบว่างูที่เฝ้าต้นไม้แห่งชีวิตคือกุณฑาลินี
 • 6:38 - 6:45
  ลูกแอปเปิ้ลเป็นตัวแทนของแรงดึงดูดใจและการล่อลวงของประสาทสัมผัสแห่งโลกภายนอก
 • 7:01 - 7:06
  ซึ่งแยกพวกเราออกจากความรู้แห่งโลกภายใน
 • 7:06 - 7:11
  ต้นไม้แห่งความรู้ภายใน
 • 7:11 - 7:16
  ต้นไม้ก็คือโครงข่ายของนาดีสหรือเส้นแวงแห่งพลังงานภายในตัวเรา
 • 7:16 - 7:19
  ซึ่งตามที่เขียนไว้กล่าวว่ามีโครงสร้างคล้ายต้นไม้แผ่ไปทั่วร่างกาย
 • 7:19 - 7:26
  ในการค้นหาอย่างเห็นแก่ตัวให้ได้มาซึ่งความพอใจภายนอก
 • 7:34 - 7:39
  เราได้ตัดตนเองออกจากความรู้แห่งโลกภายใน
 • 7:39 - 7:45
  ความเชื่อมโยงของพวกเราที่มีต่ออากาสาและแหล่งปัญญา
 • 7:45 - 7:48
  ตำนานอภินิหารในประวัติศาสตร์จำนวนมากของโลกเกี่ยวกับมังกร
 • 7:48 - 7:53
  สามารถตีความได้ว่าเทียบเท่ากับพลังภายใน
 • 7:53 - 8:00
  ของวัฒนธรรมทั้งหลายที่พวกมันหยั่งรากลงไป
 • 8:07 - 8:10
  ในประเทศจีน มังกรยังคงเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แทนความสุข
 • 8:10 - 8:12
  เช่นเดียวกับฟาโรห์แห่งอียิปต์ จักพรรดิ์จีนโบราณ
 • 8:12 - 8:16
  ผู้ซึ่งได้ปลุกพลังงานแห่งวิวัฒนาการให้ตื่นแล้ว
 • 8:16 - 8:23
  ถูกแทนด้วยงูมีปีกหรือมังกร
 • 8:24 - 8:28
  รูปสลักบนเสาประจำราชวงศ์เง็กเซียนฮ่องเต้ หรือจักรพรรดิ์แห่งสรวงสวรรค์
 • 8:28 - 8:31
  แสดงถึงสมดุลที่คล้ายกับอิดะและปิงคละ
 • 8:31 - 8:36
  หยินหยางของลัทธิเต๋า, หรือจุดศูนย์กลางต่อมไพเนียลที่ตื่นแล้ว
 • 8:36 - 8:41
  หรือที่เต๋าเรียกกันว่าจุดตันเถียนบน
 • 8:41 - 8:46
  ธรรมชาติเต็มไปด้วยการตรวจจับแสงและกลไกการนำเข้าต่างๆกัน
 • 8:46 - 8:50
  ตัวอย่างเช่น หอยเม่นทะเลมองเห็นได้ด้วยตัวที่เต็มไปด้วยหนามของมัน
 • 8:50 - 8:57
  ซึ่งทำหน้าที่เสมือนดวงตาขนาดใหญ่ดวงหนึ่ง
 • 9:07 - 9:09
  หอยเม่นตรวจจับแสงที่ตกกระทบหนามของมัน
 • 9:09 - 9:11
  และเปรียบเทียบความเข้มของลำแสงเพื่อประเมินสิ่งที่อยู่รอบตัว
 • 9:11 - 9:16
  อีกัวน่าสีเขียวและสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆมีดวงตาซึ่งมีผนังหุ้ม
 • 9:16 - 9:20
  หรือต่อมไพเนียลอยู่ส่วนบนสุดของหัว
 • 9:20 - 9:23
  ซึ่งพวกมันใช้สำหรับตรวจจับนักล่าจากด้านบน
 • 9:23 - 9:30
  ต่อมไพเนียลในคนเป็นต่อมไร้ท่อขนาดเล็ก
 • 9:37 - 9:40
  ซึ่งช่วยวางระเบียบรูปแบบการตื่นและการหลับ
 • 9:40 - 9:44
  แม้ว่ามันจะถูกฝังลึกลงไปข้างในหัว
 • 9:44 - 9:51
  แต่ต่อมไพเนียลนี้ไวต่อแสงมาก
 • 9:57 - 10:00
  นักปรัชญาชื่อ เดการ์ต ยอมรับว่าพื้นที่ตั้งของต่อมไพเนียล
 • 10:00 - 10:04
  หรือดวงตาที่สามนั้นเป็นส่วนต่อประสานระหว่างความรู้สึกตัวกับวัตถุ
 • 10:04 - 10:07
  เกือบทุกอย่างในตัวมนุษย์จัดว่ามีความสมมาตร
 • 10:07 - 10:12
  สองตา สองหู สองรูจมูก แม้แต่สมองยังมีสองซีก
 • 10:12 - 10:15
  แต่มีอยู่ที่หนึ่งในสมองที่ไม่มีคู่สะท้อน
 • 10:15 - 10:21
  นั่นก็คือที่ตั้งของต่อมไพเนียลและศูนย์กลางพลังงานซึ่งล้อมรอบมันอยู่
 • 10:21 - 10:23
  ในระดับกายภาพ โมเลกุลพิเศษได้ถูกสร้างขึ้นตามธรรมชาติ
 • 10:23 - 10:30
  โดยต่อมไพเนียลนี้ ตัวอย่างเช่น ดีเอ็มที (DMT)
 • 10:31 - 10:34
  DMT ถูกสร้างขึ้นตามธรรมชาติในขณะที่เกิดและขณะที่ตาย
 • 10:34 - 10:40
  ตามความหมายแล้วทำหน้าที่เป็นสะพานพิเศษเชื่อมระหว่างโลกแห่งสิ่งชีวิตและสิ่งที่ตายแล้ว
 • 10:40 - 10:43
  DMT ยังถูกผลิตขึ้นตามธรรมชาติในสภาวะเข้าฌานลึกและเป็นสมาธิ
 • 10:43 - 10:47
  หรือผ่านพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
 • 10:47 - 10:53
  ตัวอย่างเช่น ต้นอายาวัสกา (Ayahuasca) ถูกใช้ในพิธีเข้าทรงในอเมริกาใต้
 • 10:53 - 10:59
  เพื่อทำลายม่านกั้นระหว่างโลกภายในและโลกภายนอก
 • 10:59 - 11:05
  คำว่า "ไพเนียล" มีรากศัพท์เดียวกับคำว่า "ไพน์ คอร์น (ลูกสน)"
 • 11:05 - 11:10
  เพราะต่อมไพเนียลแสดงลักษณะของวงก้นหอยที่คล้ายคลึงกับรูปแบบการเรียงใบพืช (phyllotaxis)
 • 11:10 - 11:15
  รูปแบบนี้ เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า "ดอกไม้แห่งชีวิต"
 • 11:15 - 11:22
  ซึ่งเป็นรูปแบบสามัญในงานศิลปะโบราณใช้อธิบายถึงผู้ตรัสรู้แล้วหรือผู้ที่ตื่นแล้ว
 • 11:23 - 11:27
  เมื่อรูปลูกสนปรากฎในงานศิลปะเพื่อสักการะพระเจ้า
 • 11:27 - 11:33
  มันแสดงถึงดวงตาที่สามที่ตื่นแล้ว ความรู้สึกตัวในจุดเดียว
 • 11:33 - 11:36
  นำกระแสของพลังแห่งวิวัฒนาการ
 • 11:36 - 11:41
  ลูกสนเป็นตัวแทนแห่งการเบ่งบานของจักระส่วนบนทั้งหลาย
 • 11:41 - 11:45
  ซึ่งจะถูกกระตุ้นเมื่อกระแสในสุษุมนาพุ่งขึ้นสู่จักระอาชณาและเหนือจากนั้น
 • 11:45 - 11:50
  ในเทพนิยายกรีก ผู้บูชาเทพไดโอนิซัสถือช่อกระจุกแยกแขนง (thyrsus)
 • 11:50 - 11:55
  หรือไม้เท้ายักษ์ที่มีเถาองุ่นพันเป็นเกลียวบนยอดเป็นลูกสน
 • 11:55 - 11:59
  อีกครั้ง มันเป็นตัวแทนของพลังแห่งไดโอนิซัสหรือกุณฑาลินีศักติ
 • 11:59 - 12:06
  ที่เคลื่อนตัวผ่านกระดูกสันหลังขึ้นสู่ส่วนไพเนียลที่จักระที่หก
 • 12:07 - 12:10
  ที่ใจกลางกรุงวาติกัน เธออาจคาดว่าคงมีรูปปั้นที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูหรือพระแม่มารี
 • 12:10 - 12:16
  แต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้น เรากลับพบอนุสาวรีย์ลูกสนยักษ์
 • 12:16 - 12:21
  แสดงให้เห็นว่าในประวัติศาสตร์ของชาวคริสเตียน
 • 12:21 - 12:28
  น่าจะมีความรู้เรื่องจักระและกุณฑาลินี
 • 12:31 - 12:34
  แต่ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใด มันถูกเก็บงำเอาไว้จากคนหมู่มาก
 • 12:34 - 12:40
  คำอธิบายอย่างเป็นทางการของโบสถ์คือ
 • 12:40 - 12:43
  ลูกสนเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูใหม่และแสดงถึงชีวิตใหม่ในตัวพระคริสต์
 • 12:43 - 12:46
  นักปรัชญาและจอมขมังเวทย์ในศตวรรษที่ 13 ชื่อ ไมสเตอร์ เอคคาร์ท กล่าวว่า
 • 12:46 - 12:48
  "ดวงตาที่พระเจ้าเห็นฉัน และดวงตาที่ฉันเห็นพระเจ้า
 • 12:48 - 12:51
  คือหนึ่งเดียวและเหมือนกัน"
 • 12:51 - 12:58
  ในคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับคิงส์เจมส์ พระเยซูกล่าวว่า "แสงแห่งกายคือดวงตา
 • 13:03 - 13:10
  ดังนั้นหากตาเธอเป็นเอก ทั่วกายของเธอย่อมเต็มไปด้วยแสง"
 • 13:15 - 13:21
  โรงเรียนสอนศาสนาพุทธบางแห่งกล่าวว่า "กายก็คือดวงตา"
 • 13:21 - 13:26
  ในสภาวะแห่งสมาธิ เราเป็นทั้งผู้ดูและผู้ถูกดู
 • 13:26 - 13:31
  เราคือจักรวาลที่ตระหนักรู้ตัวมันเอง
 • 13:31 - 13:38
  เมื่อกุณฑาลินีถูกกระตุ้น มันจะปลุกเร้าจักระที่หกและศูนย์กลางไพเนียล
 • 13:47 - 13:52
  แล้วพื้นที่บริเวณนั้นจะเริ่มฟื้นคืนสู่หน้าที่บางอย่างที่มันมีเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
 • 13:52 - 13:58
  การเข้าฌานในความมืดถูกใช้มานับเป็นพันๆปีแล้ว
 • 13:58 - 14:05
  ในฐานะที่เป็นวิธีกระตุ้นจักระที่หกที่อยู่ในบริเวณต่อมไพเนียล
 • 14:14 - 14:18
  การกระตุ้นศูนย์กลางดังกล่าวทำให้บุคคลสามารถมองเห็นแสงภายในตัวเขาได้
 • 14:18 - 14:21
  ไม่ว่าจะเป็นโยคีผู้เลื่องชื่อ หรือหมอผีผู้ปลีกวิเวกอยู่ในถ้ำ
 • 14:21 - 14:27
  หรือนักพรตเต๋า หรือผู้ก่อตั้งเผ่ามายา หรือพระทิเบต
 • 14:27 - 14:29
  ในทุกประเพณีปฏิบัติมีช่วงเวลาที่ผู้บำเพ็ญต้องเข้าไปอยู่ในความมืดเพียงลำพัง
 • 14:29 - 14:36
  ต่อมไพเนียลคือทางเข้าสู่การรับประสบการณ์แห่งพลังลึกลับของบุคคลโดยตรง
 • 14:36 - 14:42
  นักปรัชญาชื่อ นิตเช่ กล่าวว่า "หากคุณจ้องเข้าไปในหุบเหวจนนานพอ
 • 14:42 - 14:46
  ในที่สุดคุณจะพบว่าหุบเหวจ้องกลับมาที่คุณ"
 • 14:46 - 14:52
  เพิงหินหรือที่เก็บศพโบราณจัดเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่ในโลก
 • 14:52 - 14:57
  ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในยุคหินใหม่คือ 3000-4000 ปีก่อนคริสต์ศักราช
 • 14:57 - 15:04
  และมีบางส่วนอยู่ในยุโรปตะวันตกซึ่งมีอายุกว่า 7000 ปี
 • 15:05 - 15:10
  เพิงหินถูกใช้เพื่อเข้าฌานแบบต่อเนื่อง
 • 15:10 - 15:17
  ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งสำหรับมนุษย์ที่จะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกภายในและโลกภายนอก
 • 15:18 - 15:25
  เมื่อบุคคลเข้าฌานท่ามกลางความมืดสนิทอย่างต่อเนื่อง
 • 15:26 - 15:32
  ในที่สุดเขาก็จะเริ่มสังเกตเห็นพลังภายในหรือแสงเมื่อดวงตาที่สามใช้งานได้
 • 15:32 - 15:36
  จังหวะวงจรชีวิต (circadian rhythm) ซึ่งถูกควบคุมโดยการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
 • 15:36 - 15:40
  ไม่ได้ควบคุมการทำงานของร่างกายอีกต่อไป
 • 15:40 - 15:47
  และจังหวะใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว
 • 15:47 - 15:51
  จักระที่เจ็ด เมื่อหลายพันปีก่อน
 • 15:51 - 15:58
  ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ "โอม"
 • 16:00 - 16:04
  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเครื่องหมายในภาษาสันสกฤตแสดงถึงธาตุองค์ประกอบต่างๆ
 • 16:04 - 16:11
  เมื่อกุณฑาลินีขึ้นมาจนอยู่เหนือจักระที่หก
 • 16:17 - 16:19
  มันเริ่มสร้างรัศมีแห่งพลังงาน (energy halo)
 • 16:19 - 16:22
  รัศมีปรากฎอย่างสม่ำเสมอในงานวาดรูปทางศาสนาของหลายวัฒนธรรมในทุกที่ทั่วโลก
 • 16:22 - 16:28
  รัศมี หรือการแสดงออกถึงสัญลักษณ์แห่งพลังงานรอบๆผู้ที่ตื่นแล้ว
 • 16:28 - 16:32
  เป็นสิ่งสามัญที่พบเห็นได้ในทุกศาสนาและทุกส่วนของโลก
 • 16:32 - 16:35
  กระบวนวิวัฒนาการแห่งการตื่นของจักระทั้งหลาย
 • 16:35 - 16:37
  ไม่ใช่กรรมสิทธ์ของคนกลุ่มหนึ่งหรือศาสนาหนึ่ง
 • 16:37 - 16:44
  มันเป็นสิทธิโดยกำเนิดของมนุษยชาติทุกคนบนดาวดวงนี้
 • 17:31 - 17:34
  จักระกระหม่อมเป็นที่เชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • 17:34 - 17:38
  ซึ่งอยู่เหนือทวิลักษณ์
 • 17:38 - 17:43
  เหนือชื่อเรียกและรูปแบบ
 • 17:43 - 17:46
  อเคนาเทนคือฟาโรห์ ผู้ซึ่งมีพระมเหสีชื่อเนเฟอร์ตีติ
 • 17:46 - 17:50
  เขาถูกกล่าวถึงในนามของบุตรแห่งดวงอาทิตย์
 • 17:50 - 17:57
  เขาค้นพบ "อเทน" หรือคำแห่งพระเจ้าภายในตัวเขา
 • 18:08 - 18:12
  ซึ่งผสานกุณฑาลินีและความรู้สึกตัวเข้าด้วยกัน
 • 18:12 - 18:15
  ในประติมานวิทยาของอียิปต์
 • 18:15 - 18:22
  อีกครั้งหนึ่ง ที่ความรู้สึกตัวอันถูกปลุกจนตื่นแล้วถูกแสดงด้วยดวงอาทิตย์
 • 18:22 - 18:28
  ที่เห็นบนศรีษะของพระเจ้าหรือผู้ที่ตื่นรู้แล้ว
 • 18:28 - 18:32
  ในประเพณีของชาวฮินดูและโยคีทั้งหลาย รัศมีนี้เรียกว่า
 • 18:32 - 18:37
  "สหัสราระ", ดอกบัวพันกลีบ
 • 18:37 - 18:44
  พระพุทธเจ้าถูกเชื่อมโยงเข้ากับสัญลักษณ์แห่งดอกบัว
 • 18:47 - 18:51
  รูปแบบการเรียงกลีบในสหัสราระ
 • 18:51 - 18:55
  เป็นรูปแบบเดียวกับที่พบในดอกบัวบาน
 • 18:55 - 19:02
  มันคือรูปแบบของดอกไม้แห่งชีวิต
 • 19:04 - 19:07
  เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต
 • 19:07 - 19:14
  มันเป็นรูปแบบพื้นฐานซึ่งนำไปสู่ความลงตัวของทุกรูปแบบ
 • 19:18 - 19:23
  มันเป็นรูปร่างของอวกาศ หรือคุณสมบัติโดยกำเนิดของอากาสา
 • 19:23 - 19:27
  มีครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่สัญลักษณ์ดอกไม้แห่งชีวิตถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก
 • 19:27 - 19:29
  พบว่าดอกไม้แห่งชีวิตถูกคุ้มครองไว้โดยสิงโตทั้งหลาย
 • 19:29 - 19:31
  ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกือบทั้งหมดในประเทศจีนและสถานที่อื่นๆในเอเชีย
 • 19:31 - 19:33
  เฮกซาแกรม (hexagrams) จำนวน 64 รูปของอี้จิงที่อยู่รอบๆสัญลักษณ์หยินหยาง
 • 19:33 - 19:37
  ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่แสดงถึงดอกไม้แห่งชีวิต
 • 19:37 - 19:44
  ภายในดอกไม้แห่งชีวิต ก็คือพื้นฐานทางเรขาคณิต
 • 19:54 - 20:01
  สำหรับทุกทรงตันเพลโต (platonic solids)
 • 20:03 - 20:06
  ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วทุกรูปทรงสามารถเกิดขึ้นได้
 • 20:06 - 20:13
  ดอกไม้แห่งชีวิตโบราณเริ่มด้วยทรงเรขาคณิต
 • 20:17 - 20:22
  ของดวงดาวแห่งเดวิด หรือรูปสามเหลี่ยมหงายขึ้นและหงายลงประกบกัน
 • 20:22 - 20:27
  หรือในรูปทรงสามมิติ สิ่งเหล่านี้จัดอยู่ในโครงสร้างแบบเตตระฮีดรอน (ปิรามิดฐานสามเหลี่ยมสี่หน้า)
 • 20:27 - 20:30
  สัญลักษณ์นี้คือยันตระ ซึ่งเป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งที่ดำรงอยู่ในจักรวาล
 • 20:30 - 20:33
  เป็นเครื่องจักรที่สร้างโลกแห่งแฟร็คทัลของพวกเรา
 • 20:33 - 20:37
  ยันตระถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับปลุกความรู้สึกตัวมาได้กว่าพันปีแล้ว
 • 20:37 - 20:40
  รูปแบบที่เห็นได้ด้วยตาของยันตระคือการแสดงออกภายนอก
 • 20:40 - 20:45
  ของกระบวนการภายในแห่งการเผยตัวทางจิตวิญญาณ
 • 20:45 - 20:49
  มันเป็นเพลงซ่อนเร้นแห่งจักรวาลที่ถูกทำให้มองเห็นได้
 • 20:49 - 20:56
  ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่ตัดกันและรูปแบบการแทรกซ้อนต่างๆ
 • 20:56 - 21:01
  แต่ละจักระคือดอกบัว ยันตระ ศูนย์กลางแห่งจิตและกาย
 • 21:01 - 21:04
  ที่ซึ่งได้รับประสบการณ์ของโลกทั้งโลกผ่านมัน
 • 21:04 - 21:06
  ยันตระตามประเพณี เช่นแบบที่พบในประเพณีทิเบต
 • 21:06 - 21:11
  ได้ถูกสวมไว้ด้วยหลากชั้นแห่งความหมายอันอุดม
 • 21:11 - 21:18
  ซึ่งบางครั้งก็รวมเข้าไว้ในวิสัยทัศน์แห่งจักรวาลและโลกอย่างสมบูรณ์แบบ
 • 21:18 - 21:22
  ยันตระคือรูปแบบของการพัฒนาอย่างคงที่
 • 21:22 - 21:29
  ซึ่งทำงานผ่านพลังแห่งการเกิดซ้ำ หรือการทำซ้ำของวัฏจักร
 • 21:39 - 21:45
  พลังของยันตระคือทุกอย่างแต่มันได้สูญหายไปแล้วในโลกปัจจุบัน
 • 21:45 - 21:52
  เพราะพวกเราค้นหาความหมายเพียงในรูปแบบภายนอก
 • 21:55 - 22:02
  และพวกเราก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับพลังภายในของเราผ่านเจตนา
 • 22:21 - 22:25
  มันมีเหตุผลทีเดียวที่นักบวช พระ และโยคี
 • 22:25 - 22:30
  ตามประเพณีแล้วต้องอยู่เป็นโสด
 • 22:30 - 22:33
  ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่มีเพียงจำนวนน้อยที่รู้ว่าทำไมพวกเขาต้องฝึกละเว้นการมีเพศสัมพันธ์
 • 22:33 - 22:35
  เพราะจุดประสงค์ที่แท้จริงได้สูญหายไปแล้ว
 • 22:35 - 22:38
  อธิบายง่ายๆ หากพลังงานของเธอถูกใช้ไปในการผลิตตัวอสุจิหรือไข่เสียแล้ว
 • 22:38 - 22:42
  กรณีอย่างนี้ย่อมมีเชื้อเพลิงเหลือไม่มากที่จะส่งกุณฑาลินีให้พุ่งขึ้น
 • 22:42 - 22:45
  เพื่อไปกระตุ้นจักระต่างๆที่อยู่สูงขึ้นไป
 • 22:45 - 22:52
  กุณฑาลินีคือพลังชีวิต ซึ่งก็คือพลังทางเพศด้วย
 • 22:59 - 23:02
  เมื่อความตระหนักรู้มุ่งไปที่แรงเร้าแห่งสัตว์น้อยลง
 • 23:02 - 23:05
  และถูกวางไว้ในวัตถุที่สะท้อนถึงจักระต่างๆที่อยู่สูงกว่า
 • 23:05 - 23:08
  พลังจะไหลผ่านกระดูกสันหลังขึ้นไปสู่จักระทั้งหลายเหล่านั้น
 • 23:08 - 23:12
  แบบฝึกหัดตันตระจำนวนมากสอนวิธีควบคุมพลังเพศ
 • 23:12 - 23:16
  ดังนั้นมันจึงสามารถใช้เพื่อวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณในระดับสูงกว่า
 • 23:16 - 23:19
  สภาวะแห่งการรู้สึกตัวของเธอสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสม
 • 23:19 - 23:24
  สำหรับพลังงานของเธอให้มีความสามารถในการเติบโต
 • 23:24 - 23:31
  การเข้าสู่ภาวะแห่งการรู้สึกตัวใช้เวลาไม่นาน
 • 23:34 - 23:38
  อย่างที่ เอกฮาร์ต โทลเล่ กล่าวว่า "ความตระหนักรู้และการดำรงอยู่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเสมอ"
 • 23:38 - 23:42
  หากเธอกำลังพยายามกระทำบางสิ่งให้เกิดขึ้น
 • 23:42 - 23:49
  นั่นคือเธอกำลังสร้างแรงต้านทานสิ่งที่กำลังเป็นอยู่
 • 23:50 - 23:55
  มันคือการกำจัดแรงต้านทั้งหมด
 • 23:55 - 24:02
  ที่ยอมให้พลังแห่งวิวัฒนาการเผยตัวออกมา
 • 24:07 - 24:10
  ในวัฒนธรรมโยคะโบราณ ท่าร่างต่างๆของโยคะถูกใช้
 • 24:10 - 24:13
  เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับเข้าฌาน
 • 24:13 - 24:16
  หฐโยคะไม่ได้เจตนาให้เป็นการออกกำลังกายเสียทั้งหมด
 • 24:16 - 24:21
  แต่เป็นวิธีเชื่อมโลกภายในและโลกภายนอกของบุคคล
 • 24:21 - 24:24
  คำสันสกฤตว่า "หฐ" หมายถึงดวงอาทิตย์ "ห" และดวงจันทร์ "ฐ"
 • 24:24 - 24:28
  ในโยคะดั้งเดิมพระสูตรของปตัญชลี
 • 24:28 - 24:31
  มีองค์แปดแห่งโยคะ
 • 24:31 - 24:38
  ซึ่งมีผู้นำมาเทียบเคียงกับมรรคแปดแห่งพระพุทธเจ้า
 • 24:38 - 24:42
  ในแง่ของความเป็นอิสระจากความทุกข์ทรมาน
 • 24:42 - 24:45
  เมื่อขั้วทั้งสองของโลกแห่งทวิลักษณ์อยู่ในสมดุล
 • 24:45 - 24:50
  สิ่งที่สามได้ถือกำเนิดขึ้น
 • 24:50 - 24:54
  เราพบกุญแจทองอันลึกลับที่ไข
 • 24:54 - 25:01
  พลังแห่งวิวัฒนาการของธรรมชาติ
 • 25:02 - 25:05
  การสังเคราะห์กันของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เช่นนี้ คือพลังแห่งวิวัฒนาการของพวกเรา
 • 25:05 - 25:07
  เพราะมนุษย์ในปัจจุบันถูกนิยามอย่างผูกขาด
 • 25:07 - 25:11
  ด้วยความคิดของพวกเขาและโลกภายนอก
 • 25:11 - 25:15
  น้อยนักที่บุคคลจะเข้าถึงสมดุลของแรงภายในและภายนอก
 • 25:15 - 25:18
  ซึ่งจะยอมให้กุณฑาลินีตื่นขึ้นเองตามธรรมชาติ
 • 25:18 - 25:21
  สำหรับผู้ซึ่งให้นิยามโดยใช้เฉพาะสิ่งลวงตา
 • 25:21 - 25:24
  กุณฑาลินีย่อมเป็นเพียงการอุปมา
 • 25:24 - 25:28
  ความคิดเห็น
 • 25:28 - 25:35
  มากกว่าที่จะเป็นประสบการณ์ตรงแห่งพลังงานและความรู้สึกตัวของบุคคล
Title:
IWOW - Part 3 - The Serpent and the Lotus
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Inner Worlds, Outer Worlds
Duration:
26:30

Thai subtitles

Revisions Compare revisions