< Return to Video

Minecraft Hour of Code - Hero's Journey

 • 0:00 - 0:04
  استیسی: استمپی، لیزی، پرستون
  ممنون که با من آمدید.
 • 0:04 - 0:07
  چیزی که می خواهم به شما نشان دهم
  درست بالای این تپه است.
 • 0:07 - 0:09
  فکر کنم دوستش داشته باشید!
 • 0:09 - 0:17
  یک دقیقه صبر کنید یک سوراخ در مسیرهست !
  (فریاد) همه خوبند؟
 • 0:17 - 0:18
  استمپی: آه، مشکل را پیدا کردم.
 • 0:18 - 0:19
  نگاه کن!
 • 0:19 - 0:20
  سوراخی در مسیر بود.
 • 0:20 - 0:22
  استیسی: واقعاً، استمپی؟
 • 0:22 - 0:25
  لیزی: شاید باید بلوکهایی برای تعمیر بیاوریم
 • 0:25 - 0:26
  پریستون: بیایید با مسابقه انجام دهیم.
 • 0:26 - 0:28
  هرکسی که اول به بالا برگردد می برد.
 • 0:28 - 0:30
  استیسی: خیلی خوب، آماده باشید، برید!
 • 0:30 - 0:34
  خوب، من فقط می خواهم
  مقداری از این سفال را جمع کنم.
 • 0:34 - 0:35
  صبر کنید.
 • 0:35 - 0:36
  بچه ها من نمیتونم زمین را بکنم!
 • 0:36 - 0:37
  پریستون: من هم همینطور.
 • 0:37 - 0:38
  لیزی: من هم نمی توانم.
 • 0:38 - 0:40
  استیسی: خیلی خوب، این واقعاً عجیبه.
 • 0:40 - 0:41
  استمپی، شما می توانید زمین را بکنید؟
 • 0:41 - 0:43
  استمپی: من نمی توانم زمین را بکنم!
 • 0:43 - 0:44
  استیسی: خیلی خوب، همه آرام باشند.
 • 0:44 - 0:46
  استمپی: آیا بازی عیب داره؟
 • 0:46 - 0:47
  استیسی: اگر عیب داره، چطور آن را درست کنیم؟
 • 0:47 - 0:48
  لیزی: نمی دانم.
 • 0:48 - 0:51
  استمپی: آیا کسی می داند چگونه کد ماینکرافت بنویسیم؟
 • 0:51 - 0:53
  پریستون: چی هست؟
 • 0:53 - 0:55
  استمپی: من هرگز چنین چیزی قبلا ندیده ام.
 • 0:55 - 0:56
  لیزی: خیلی ستایش برانگیز است!
 • 0:56 - 0:59
  استیسی: آیا قابل رام شدن است؟
 • 0:59 - 1:02
  پریستون: خیلی خوب، چه خبره؟
 • 1:02 - 1:04
  یک کسی باید به جهان واقعی برگردد
  و این را درست کند
 • 1:04 - 1:06
  همه: من نه!
 • 1:06 - 1:08
  استیسی: من نه (سرفه)
 • 1:08 - 1:10
  خیلی خوب، من می روم.
 • 1:12 - 1:13
  سلام!
 • 1:13 - 1:17
  اوه. خیلی خوب. سلام، من الان در
  جهان واقعی هستم.
 • 1:17 - 1:20
  من می خواهم تلاش کنم
  دفاتر ماینکرافت را پیدا کنم.
 • 1:20 - 1:22
  اما من به کمک شما نیاز دارم.
 • 1:22 - 1:26
  به آموزش گوش کن، شروع کن کدنویسی را
  یادبگیری،
 • 1:26 - 1:27
  و من پس از چند سطح، با شما خواهم بود
  باشه؟
 • 1:27 - 1:29
  برای من آرزوی موفقیت کنید!
 • 1:31 - 1:34
  فکر کنم از این طرف باشه.
 • 1:34 - 1:35
  آو!
 • 1:35 - 1:36
  کاکتوس!
 • 1:36 - 1:38
  من خوبم!
 • 1:38 - 1:43
  برای تکمیل ساعت چالش کدنویسی
  شما لازمه برای برنامه دهی به عامل کد بنویسی
 • 1:43 - 1:48
  شما با هم با عامل کار خواهید کرد تا هر مانعی
  را از مسیرتان بردارید تا
 • 1:48 - 1:50
  بتوانید چیزهایی را که برای سفرتان نیاز دارید
  بردارید.
 • 1:50 - 1:56
  فقط عامل می تواند بلوکها را قرار دهد و بشکند
  و فقط شما می توانید چیزها را جمع کنید.
 • 1:56 - 2:01
  صفحه شما به سه بخش اصلی تقسیم شده است.
  بخش چپ ماینکرافت است.
 • 2:01 - 2:06
  بخش میانی جعبه ابزار با دستوراتی است که
  عامل می تواند بفهمد.
 • 2:06 - 2:08
  و در بخش راست فضای کاری است.
 • 2:08 - 2:12
  اینجا جایی است که شما دستورات را جمع
  می کنید که برنامه خود برای کنترل عامل را بسازید
 • 2:12 - 2:16
  عامل می تواند راه برود، بچرخد، و
  صفحات فشار را فعال کند.
 • 2:16 - 2:20
  آن همچنین می تواند بلوکها را خراب کند و
  و بلوکها را قرار دهد.
 • 2:20 - 2:25
  وقتی عامل بلوک را مثل این ریلهای ماینکرافت
  قرار می دهد، آنها را زیر خودش قرار می دهد.
 • 2:25 - 2:29
  اگر فراموش کنید چه کار کنید، دستورالعمل هر
  مرحله در بالا قرار دارد.
 • 2:29 - 2:34
  اگر می خواهید دوباره امتحان کنید، می توانید
  دکمه "reset" را بزنید تا همه چیز را
 • 2:34 - 2:35
  به نقطه شروع بازگردانید.
 • 2:35 - 2:40
  و اگر نیاز به حذف یک بلوک کد دارید،
  آن را از فضای کاری خود به جعبه ابزار بکشید.
 • 2:40 - 2:42
  به یاد داشته باشید که برای به حرکت درآوردن
  عامل دکمه "run" را بزنید.
 • 2:42 - 2:45
  خیلی خوب، شروع کنید و چند سطح اول را
  امتحان کنید.
 • 2:45 - 2:45
  موفق باشید!
Title:
Minecraft Hour of Code - Hero's Journey
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
02:52

Persian subtitles

Revisions