Return to Video

Abstrakt-het

 • 0:01 - 0:04
  Jeg kommer til å bruke ordet
  "abstrakt" mye,
 • 0:04 - 0:08
  så jeg skal prøve å definere det
 • 0:08 - 0:09
  eller kanskje enda viktigere
 • 0:09 - 0:12
  gi deg en følelse av hva abstrakt betyr.
 • 0:12 - 0:14
  Abstrakt kan være et adjektiv.
 • 0:14 - 0:16
  Du kan ha en abstrakt idé.
 • 0:16 - 0:19
  Du kan ha abstrakt kunst.
 • 0:19 - 0:21
  Eller det kan være et verb.
 • 0:21 - 0:22
  Du kan abstrahere noe,
 • 0:22 - 0:25
  abstrahere ideen av en annen idé
 • 0:25 - 0:27
  og det kan til og med være et substantiv.
 • 0:27 - 0:28
  Du kan ha et abstrakt
 • 0:28 - 0:30
  og som substantiv,
 • 0:30 - 0:32
  det jeg assosierer med det
 • 0:32 - 0:34
  er et abstrakt av en forskningsartikkel som
 • 0:34 - 0:37
  oppsummerer det viktigste i artikkelen,
 • 0:37 - 0:39
  et slags sammendrag.
 • 0:39 - 0:40
  Det du kommer til å se
 • 0:40 - 0:41
  uansett i hvilken
 • 0:41 - 0:44
  sammenheng du bruker ordet "abstrakt,"
 • 0:44 - 0:47
  så er det på en måte å ta essensen
 • 0:47 - 0:51
  av et virkelig objekt
 • 0:51 - 0:54
  enten det er et substantiv, adjektiv eller verb.
 • 0:54 - 0:56
  Her borte har vi den virkelige verden.
 • 0:56 - 0:58
  Den virkelige verden.
 • 0:58 - 1:01
  Og her har du verdenen
 • 1:01 - 1:05
  av ideer og konsepter.
 • 1:05 - 1:08
  Ideen bak abstraksjon
 • 1:08 - 1:10
  eller det å abstrahere noe
 • 1:10 - 1:11
  er at du fjerner det fra
 • 1:11 - 1:13
  den konkrete, virkelige verden
 • 1:13 - 1:18
  og beveger deg mot ideer og konsepter.
 • 1:18 - 1:22
  En av de mest håndgripelig måtene å
 • 1:22 - 1:26
  å tenke abstraksjon på, som
  er en selvmotsigelse i seg selv,
 • 1:26 - 1:28
  å tenke abstraksjon på
  en håndgripelig måte
 • 1:28 - 1:32
  er for eksempel geometriske former.
 • 1:32 - 1:35
  Hvis jeg ber deg om å finne noen kuber,
 • 1:35 - 1:38
  peker du kanskje på kubeskipet der,
 • 1:38 - 1:39
  et kubeskip.
 • 1:39 - 1:45
  Kanskje peker du på et par terninger,
 • 1:45 - 1:47
  la meg tegne et par.
 • 1:47 - 1:49
  Hvis du ser etter kuber
 • 1:49 - 1:52
  peker du kanskje på noen terninger
 • 1:52 - 1:54
  som ser omtrent slik ut.
 • 1:54 - 1:56
  Kanskje peker du på en Rubiks kube
 • 1:56 - 1:57
  det du kan finne
 • 1:57 - 1:59
  som ser ut som en kube.
 • 1:59 - 2:01
  Det kan være en bygning
 • 2:01 - 2:03
  eller kanskje en boks i huset ditt.
 • 2:03 - 2:08
  Men i hodet har du har en generell idé
  om hva en kube er,
 • 2:08 - 2:10
  du vet du gjenkjenner en kube
  når du ser den.
 • 2:10 - 2:13
  En generell idé er
  å sammenfatte konseptet.
 • 2:13 - 2:16
  Ideen om hva en kube er.
 • 2:16 - 2:17
  Alle disse ideene er
  veldig forskjellige.
 • 2:17 - 2:19
  Dette er en plastikkting jeg
  kan holde i hånden.
 • 2:19 - 2:21
  Disse er hvite,
 • 2:21 - 2:23
  de er ikke i nærheten av å være
  geometrisk perfekte.
 • 2:23 - 2:26
  De har masse bulker på siden.
 • 2:26 - 2:29
  Dette er et stort kubeskip.
 • 2:29 - 2:31
  Det finnes ikke enda,
 • 2:31 - 2:33
  det er fiksjon.
 • 2:33 - 2:35
  Men alle er "kubete."
 • 2:35 - 2:38
  Det er av de morsomme tingene med geometri
 • 2:38 - 2:42
  er at den trekker essensen ut av
  disse fysiske formene.
 • 2:42 - 2:45
  Vi har en definisjon i i geometri,
 • 2:45 - 2:50
  der er et objekt som dette
 • 2:50 - 2:53
  der hver side er like lang.
 • 2:53 - 2:55
  Så dette er lengde 1 og det er lengde 1.
 • 2:55 - 2:57
  Det blir lengde 1.
 • 2:57 - 2:58
  Det må ikke være det.
 • 2:58 - 3:00
  Uansett hvilken legde denne siden har,
 • 3:00 - 3:01
  blir denne siden,
 • 3:01 - 3:02
  blir denne siden like lang.
 • 3:02 - 3:04
  Denne siden blir like lang.
 • 3:04 - 3:06
  Jeg gir deg ikke noen nøyaktig definisjon,
 • 3:06 - 3:08
  men jeg prøver bare å understreke at det finnes
 • 3:08 - 3:12
  en "ren" idé om hva en kube er.
 • 3:12 - 3:14
  .
 • 3:14 - 3:17
  I den virkelige verden. finnes det ikke
 • 3:17 - 3:19
  en perfekt kube.
 • 3:19 - 3:20
  Måler du terningen helt helt nøyaktig,
 • 3:20 - 3:23
  hvis du måler den helt nøyaktig,
 • 3:23 - 3:25
  har de ikke eksakt de samme målene,
 • 3:25 - 3:32
  men i den abstrakte ideen har
  alle den samme lengden.
 • 3:32 - 3:35
  Denne og denne kommer til å
 • 3:35 - 3:37
  ha nøyaktig den samme lengden.
 • 3:37 - 3:39
  Så dette er å gå fra det konkrete,
 • 3:39 - 3:41
  fra den spesifikke fysiske verden,
 • 3:41 - 3:44
  hvis du tenker det 24. eller
  25. århundre som den reelle verden,
 • 3:44 - 3:49
  til ideen bak det,
  den generelle ideen.
 • 3:49 - 3:52
  Du har sikkert hørt ordet abstrakt
 • 3:52 - 3:54
  når det gjelder kunst,
  som abstrakt kunst.
 • 3:54 - 3:56
  Dette er abstrakt kunst,
 • 3:56 - 3:58
  og det har den samme generelle ideen.
 • 3:58 - 3:59
  Hvis du slår opp i ordboken
 • 3:59 - 4:01
  kommer du til å finne 20
  definisjoner av ordet abstrakt.
 • 4:01 - 4:04
  Men de prøver alle å
  essensiellt si det samme.
 • 4:04 - 4:09
  Abstrakt kunst er kunst som
  ikke prøver å male
 • 4:09 - 4:12
  virkeligheten nøyaktig som den er.
 • 4:12 - 4:15
  Hvis du ser på renessansekunst
 • 4:15 - 4:17
  er de dyktige i å male figurer
 • 4:17 - 4:19
  akkurat som de ser ut i
  den virkelige verden.
 • 4:19 - 4:20
  Mens den abstrakte kunstneren,
 • 4:20 - 4:22
  av og til prøver de ikke engang
 • 4:22 - 4:24
  å representere noe i den virkelige verden.
 • 4:24 - 4:27
  De forsøker å presentere en uferdig idé eller
 • 4:27 - 4:31
  et uferdig uttrykk av farge,
  form og tekstur.
 • 4:31 - 4:33
  Dette er et maleri av Jackson Pollock.
 • 4:33 - 4:36
  Her, og jeg sier mange ting feil,
 • 4:36 - 4:39
  tatt av vår egen Steven Zucker,
  vår kunsthistoriker.
 • 4:39 - 4:42
  Du kan se at det ikke er tydelig.
 • 4:42 - 4:44
  Jackson Pollock prøver ikke å male en,
 • 4:44 - 4:47
  hund eller hest eller noe sånt,
 • 4:47 - 4:49
  han maler noe som er fjernt,
 • 4:49 - 4:51
  helt uavhengig av noe
 • 4:51 - 4:56
  vi faktisk ser i
  den fysiske virkeligheten.
 • 4:56 - 4:58
  Ordet abstraksjon,
 • 4:58 - 5:02
  handler ikke bare om ren geometri og kunst.
 • 5:02 - 5:05
  Nesten alt vi gjør til daglig,
 • 5:05 - 5:06
  selv når vi snakker om ting,
 • 5:06 - 5:09
  selv når vi bruker ord eller symboler,
 • 5:09 - 5:11
  abstraherer vi.
 • 5:11 - 5:16
  Vi abstraherer essensen av noe som
  eksisterer i den fysiske virkeligheten.
 • 5:16 - 5:20
  Hvis jeg sier ordet hund.
 • 5:20 - 5:24
  Er det et sett av symboler som
  representer noe i hodet vårt
 • 5:24 - 5:26
  som vi assosierer med hund.
 • 5:26 - 5:27
  I hodet tenker vi på essensen
 • 5:27 - 5:30
  av det en hund faktisk er.
 • 5:30 - 5:32
  Du vet, den har fire bein
 • 5:32 - 5:35
  og hengende ører og du liker å klappe den,
 • 5:35 - 5:37
  og de er menneskets beste venn.
 • 5:37 - 5:40
  Du forestiller deg dette som heter en hund
 • 5:40 - 5:42
  og det har essensen av hunden.
 • 5:42 - 5:44
  Når du ser på hunder i virkeligheten,
 • 5:44 - 5:47
  ser de veldig forskjellige ut fra hverandre,
 • 5:47 - 5:48
  når du ser en grand danois
 • 5:48 - 5:52
  eller en ørliten puddel.
 • 5:52 - 5:55
  Men vi gjenkjenner essensen
  av disse egenskapene,
 • 5:55 - 5:58
  som vi abstraherer og kaller en hund.
 • 5:58 - 6:01
  Vi abstraherer det enda mer
  når vi bruker bokstaver
 • 6:01 - 6:03
  som pleier å fylle dette bildet,
 • 6:03 - 6:05
  selv når vi skriver enkle ting som tall.
 • 6:05 - 6:09
  Hvis vi skriver tallet fem,
 • 6:09 - 6:12
  vi bruker det så ofte at for oss
 • 6:12 - 6:14
  virker tallet 5 nesten som noe konkret,
 • 6:14 - 6:16
  men det er abstrakt.
 • 6:16 - 6:17
  Det er bare en kvantitet.
 • 6:17 - 6:19
  Jeg kan symbolisere det,
 • 6:19 - 6:22
  jeg kan symbolisere 5 slik,
 • 6:22 - 6:25
  jeg kan symbolisere 5 i romerske tall, slik.
 • 6:25 - 6:27
  Jeg kan symbolisere det slik.
 • 6:27 - 6:29
  I alle disse tilfellene, er det
 • 6:29 - 6:32
  ideen om kvantiteten av 5 ting.
 • 6:32 - 6:36
  Hvis noen ber deg vise 5
 • 6:36 - 6:38
  kan noen tegne eller peke på noe sånt,
 • 6:38 - 6:41
  men de peker fremdeles på symbolet fem.
 • 6:41 - 6:45
  Men det er fremdeles en abstrakt idé,
 • 6:45 - 6:47
  så forhåpentligvis gir det deg
  en bedre forståelse
 • 6:47 - 6:49
  av hva abstrakt betyr.
 • 6:49 - 6:50
  Som du vet,
 • 6:50 - 6:53
  er det på en måte i mangel av
  et bedre ord,
 • 6:53 - 6:56
  på en måte en abstrakt idé,
 • 6:56 - 6:59
  for ikke å være for tullete.
Title:
Abstrakt-het
Description:

Den generelle ideen bak begrepet "abstrakt"

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:00
Marit Bugge edited Norwegian Bokmal subtitles for Abstract-ness
Marit Bugge edited Norwegian Bokmal subtitles for Abstract-ness
Marit Bugge edited Norwegian Bokmal subtitles for Abstract-ness
Siv Karlsen added a translation

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions