< Return to Video

Abstract-ness

 • 0:01 - 0:04
  ကၽြန္ေတာ္ "Abstract" ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ခဏခဏသံုးတာ ၾကားရပါတယ္။
 • 0:04 - 0:08
  ဒီစကားလံုးကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဖို႔ႀကိဳဳးစားရင္း ဘာလဲဆိုတာရွင္းျပပါမယ္။
 • 0:08 - 0:09
  ဒါမွမဟုတ္ရင္လဲ ပိုၿပီးအေရးႀကီးတဲ့
 • 0:09 - 0:12
  အသိစိတ္နဲ႔ ခံစားသိေအာင္ "Abstract" ဆိုတာကိုရွင္းျပပါမယ္။
 • 0:12 - 0:14
  "Abstract" ဟာ နာမ၀ိေသသနတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
 • 0:14 - 0:16
  မင္းမွာ "စိတ္ကူးယဥ္ အေတြးသက္သက္" (အေကာင္အထည္ေဖၚျပလို႔မရတဲ့ အေတြး) ရွိႏုိင္ပါတယ္။
 • 0:16 - 0:19
  စိတၱဇပန္းခ်ီ (ကိုယ့္အေတြးနဲ႔ကိုယ္ ခံစားတဲ့အႏုပညာ) ကိုလဲေတြးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။
 • 0:19 - 0:21
  ဒါမွမဟုတ္ "Abstract" က ႀကိယာတစ္ခုအေနနဲ႔ဆိုရင္ေကာ
 • 0:21 - 0:22
  မင္းကတစ္ခုခုကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပႏုိင္ပါတယ္။
 • 0:22 - 0:25
  အျခားစိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြထဲကေန အႀကံဉာဏ္စိတ္ကူးေလးတစ္ခုကို ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပပါ။
 • 0:25 - 0:27
  "Abstract" ကို နာမ္တစ္ခု အေနနဲ႔လည္း သံုးႏုိင္ပါတယ္။
 • 0:27 - 0:28
  ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပခ်က္ တစ္ခုအေနနဲ႔ပါ။
 • 0:28 - 0:30
  နာမ္အေနနဲ႔ သံုးမယ္ဆိုရင္
 • 0:30 - 0:32
  တစ္စုတစ္စည္းတည္းရွိေနတာကေန ခြက္ထြက္ေကာက္ႏႈတ္တဲ့သေဘာပါ။ (ၿခံဳငံုဆိုလိုရင္း သေဘာလို႔ဆုိပါမယ္။)
 • 0:32 - 0:34
  သုေတသနစာတမ္းရဲ႕ လိုရင္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္လိုမ်ိဳးေပါ့။
 • 0:34 - 0:37
  သုေတသနစာတမ္းတစ္ခုလံုးကေန အဆီအႏွစ္ (လိုရင္းေတြ) ထုတ္လိုက္တာပါ။
 • 0:37 - 0:39
  ဒီစာတမ္းရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္လို႔လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္။
 • 0:39 - 0:40
  ေနာက္အဓိပၸါယ္တစ္ခုကေတာ့
 • 0:40 - 0:41
  ဘယ္လိုသံုးတယ္ဆိုတာမေတြ႕ဘဲ
 • 0:41 - 0:44
  "Abstract" ဆိုတဲ့ စာလံုးကို ဘယ္လိုအေျခအေနမွာ သံုးလဲဆိုတာပါပဲ။
 • 0:44 - 0:47
  ဒါကေတာ့ တကယ္ရွိတဲ့ ရုပ္ဝတၳဳ ပစၥည္းေတြကို ရွိတယ္လို႔သိတဲ့
 • 0:47 - 0:51
  အသိအမွတ္ျပဳမႈ တစ္ခုကေန ဆက္ႏြယ္ယူပါမယ္။
 • 0:51 - 0:54
  "Abstract" ကို နာမ္လိုပဲသံုးသံုး၊ နာမ၀ိေသသနလိုပဲ သံုးသံုး၊ ႀကိယာလိုပဲသံုးသံုး
 • 0:54 - 0:56
  တကယ္ျပင္ပကမၻာမွာရွိတဲ့ အရာေတြထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး
 • 0:56 - 0:58
  လက္ေတြ႕ေတြ႕ထိႏုိင္တဲ့ အရာေတြကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး
 • 0:58 - 1:01
  မင္းမွာေနာက္ထပ္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း၊ အေတြး၊ သေဘာတရားေတြ ျပည့္ေနတဲ့
 • 1:01 - 1:05
  ကမၻာေလးတစ္ခုရွိပါမယ္။
 • 1:05 - 1:08
  ဒါကေတာ့ စိတၱဇနာမ္ (သို႔မဟုတ္) ကို္င္တြယ္ထိေတြ႕လို႔မရတဲ့အရာ
 • 1:08 - 1:10
  တစ္ခုခုရဲ႕ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ စတာေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာရွိတဲ့ ေယဘုယ်အေတြး (အဓိပၸါယ္) တစ္ခုပါ။
 • 1:10 - 1:11
  ဒါကေတာ့ တကယ့္ရုပ္ဝတၳဳကမၻာကေန (သီးျခားခုိင္မာတဲ့ ရုပ္ကမၻာ)
 • 1:11 - 1:13
  မင္းက ေတြးထုတ္ စစ္ယူလိုက္တဲ့ အရာပါပဲ။
 • 1:13 - 1:18
  မင္းအတြက္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း အေတြးေတြနဲ႔ သေဘာတရားေတြကို ဦးတည္သြားပါလိမ့္မယ္။
 • 1:18 - 1:22
  ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့ အဓိပၸါယ္အရွိဆံုး၊ အျဖစ္ႏဳိင္ဆံုး၊ အခိုင္မာဆံုး စဥ္းစားနည္း (အေတြး)
 • 1:22 - 1:26
  တစ္ခုပါပဲ။ "Abstraction" ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဆိုတာေပါ့။ သူ႔ရဲ႕အဓိပၸါယ္ကိုက ခိုင္မာတိက်တဲ့
 • 1:26 - 1:28
  နည္းနဲ႔စဥ္းစားရင္ ေရွ႕ေနာက္က်ိဳးေၾကာင္း မညီဘဲ ဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။
 • 1:28 - 1:32
  ဆိုလိုတာက ဂ်ီၾသေမႀတီပံုစံေတြနဲ႔ စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ေပါ့။
 • 1:32 - 1:35
  ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကုဗတံုးတစ္ခ်ိဳ႕ ရွာေပးဖို႔ ေျပာတယ္ဆိုပါစို႔။
 • 1:35 - 1:38
  ဟိုနားမွာရွိတဲ့ ေဘာ့ (Borg) ပန္းအိုးကို ညႊန္ျပခ်င္ ညႊန္ျပပါမယ္။
 • 1:38 - 1:39
  (Borg) ေဘာ့ပန္းအိုးပါ။
 • 1:39 - 1:45
  မင္းကေတာ့ အံစာတစ္စံုကို ညႊန္ျပခ်င္ညႊန္ျပမွာေပါ့။
 • 1:45 - 1:47
  ကၽြန္ေတာ္ အံစာတစ္စံု ဆြဲျပပါမယ္။
 • 1:47 - 1:49
  မင္းက ကုဗတံုးေတြရွာေနတာဆိုရင္
 • 1:49 - 1:52
  မင္း အံစာတစ္စံုကို ညႊန္ျပခ်င္ ညႊန္ျပမွာေပါ့
 • 1:52 - 1:54
  ဒါက ဒီလိုလဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာပဲ။
 • 1:54 - 1:56
  မင္းက Rubik ကုဗတံုး (ပလပ္စတစ္ျဖင့္ လုပ္ထားၿပီး တစ္ေရာင္တည္းျဖစ္ေအာင္ ျပန္စီရေသာ အံစာပံုစံ ကုဗတံုး) ကိုလဲ ညႊန္ျပႏုိင္ပါတယ္။
 • 1:56 - 1:57
  မင္းေတြ႕တဲ့ တစ္ခုခုေပါ့။
 • 1:57 - 1:59
  ကုဗတုံုးနဲ႔တူတဲ့ အေဆာက္အဦး တစ္ခုလဲ ရွိႏုိင္ပါတယ္
 • 1:59 - 2:01
  ဒီေတာ့ ဒီကုဗတံုးနဲ႔တူတဲ့ အေဆာက္အဦးကိုလဲ ညႊန္ျပႏုိင္ပါတယ္။
 • 2:01 - 2:03
  ကုဗပံုေသတၱာတစ္ခုလဲ မင္းအိမ္မွာ ရွိရင္ ဒါလဲျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
 • 2:03 - 2:08
  ဒါေပမယ့္ မင္းစိတ္ထဲမွာေတာ့ ကုဗတံုးဆိုတာ ဘယ္လိုဟာဆိုတာ သိေနၿပီးသားပါ။
 • 2:08 - 2:10
  ပံုစံတူတစ္ခုျမင္လိုက္တာနဲ႔ ကုဗတံုးဟုတ္ မဟုတ္ သိေနသလိုေပါ့။
 • 2:10 - 2:13
  ဒီေယဘုယ် အေတြးအျမင္ဆိုတာ ကုဗတံုးဘာလဲဆိုတဲ့ သေဘာတရားကေန
 • 2:13 - 2:16
  စစ္ထုတ္ (ေရြးထုတ္) ေပးလိုက္တာပါ။
 • 2:16 - 2:17
  ဒီစိတ္ကူး (အေတြး) ေတြ အားလံုးဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု မတူၾကပါဘူး
 • 2:17 - 2:19
  ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲမွာ ရွိတာက ပလတ္စတစ္နဲ႔လုပ္ထားတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုပါ။
 • 2:19 - 2:21
  ဒါေတြက အျဖဴေရာင္ ပစၥည္းေတြပါ။
 • 2:21 - 2:23
  ဒါက ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ဂ်ီၾသေမႀတီ ပံုစံတူေတြေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
 • 2:23 - 2:26
  သူတို႔မွာ (ဟုိနားက အနားနားမွာ) Divets ေသးေသးေလးေတြ ရွိပါတယ္။
 • 2:26 - 2:29
  ဒါကေတာ့ မင္းတို႔သိတဲ့ ေဘာ့ (Borg) ပန္းအိုး အႀကီးႀကီးျဖစ္မွာပါ။
 • 2:29 - 2:31
  ဒါကေတာ့ တကယ္ မရွိေသးပါဘူး။
 • 2:31 - 2:33
  ဒါက စိတ္ကူးယဥ္ (စိတ္ကူးသက္သက္ပံုေဖၚထားတဲ့) ပစၥည္းပါ။
 • 2:33 - 2:35
  သူတို႔အားလံုးထဲမွာ ကုဗတံုးပံုေတြအမ်ားႀကီး ေတြ႕ရမွာပါ။
 • 2:35 - 2:38
  ဂ်ီၾသေမႀတီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေပ်ာ္စရာတစ္ခုပါ။
 • 2:38 - 2:42
  တကယ့္ျပင္ပကမၻာက ပံုသ႑ာန္ေတြကေန ထုတ္ထားတဲ့ အဆီအႏွစ္ေတြပါ။
 • 2:42 - 2:45
  ဒါေၾကာင့္ ဂ်ီၾသေမႀတီနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အဓိပၸါယ္ရတာေပါ့။
 • 2:45 - 2:50
  ဒီလိုပံုစံေတြကေနတဆင့္ေပါ့။
 • 2:50 - 2:53
  အနားတိုင္းမွာ တိက်တူညီတဲ့အလ်ားရွိပါတယ္။
 • 2:53 - 2:55
  ဒါက အလ်ားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဟိုဟာကလည္း အလ်ားတစ္ခုပါ။
 • 2:55 - 2:57
  ဟိုကလဲ ေနာက္တစ္ခုပါပဲ။
 • 2:57 - 2:58
  ဒီအနားရဲ႕အလ်ားက ဘာေတြပဲ
 • 2:58 - 3:00
  ျဖစ္ေနေန
 • 3:00 - 3:01
  ဒီပံုမွာ
 • 3:01 - 3:02
  ၿပီးေတာ့ ဒီပံုမွာ ဟိုအနားပါ ပါမယ္
 • 3:02 - 3:04
  ၿပီးေတာ့ ဟိုပံုမွာလဲ ဟိုအနား ရွိေနပါလိမ့္မယ္။
 • 3:04 - 3:06
  မင္းတို႔ကို ခက္ခဲတဲ့ အဓိပၸါယ္ ေပးၿပီး ရွင္းျပေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။
 • 3:06 - 3:08
  ဒါေပမယ့္ ကုဗတံုးဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ အဓိပၸါယ္တစ္ခုကို
 • 3:08 - 3:12
  မီးေမာင္းထိုးျပေနတာပါ။
 • 3:12 - 3:14
  ကုဗတံုးဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကေန တဆင့္ေပါ့။
 • 3:14 - 3:17
  တကယ့္ျပင္ပကမၻာမွာ အမွန္တကယ္ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ကုဗတံုး
 • 3:17 - 3:19
  ဆိုတာ မရွိပါဘူး။
 • 3:19 - 3:20
  မင္းက အမွန္တကယ္ကို အံစာတံုးနဲ႔တူတဲ့အရာကို ရခဲ့တယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ
 • 3:20 - 3:23
  ဒီအတိုင္းအထြာေတြကို တကယ္တိုင္းခဲ့တယ္ ဆိုရင္ေတာင္မွ
 • 3:23 - 3:25
  သူတို႔က တစ္ထပ္တည္းက်တဲ့ အတိုင္းအထြာေတြေတာ့ ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
 • 3:25 - 3:32
  ဒီေတာ့ စိတ္ကူးအေတြးသက္သက္ဆိုတာလဲ ဒီအလ်ားေတြလို
 • 3:32 - 3:35
  ဒီအလ်ားလို၊ ေနာက္ ဒီအလ်ားလို၊ အစြန္းေတြ အားလံုးေရွ႕ကေန
 • 3:35 - 3:37
  တူညီတဲ့အလ်ားေတြရွိေန (ရေနသလိုပဲ) ျဖစ္မွာပါ။
 • 3:37 - 3:39
  ဒီေတာ့ ဒါက ခိုင္မာတိက်တဲ့ အရာကေန လာပါတယ္။
 • 3:39 - 3:41
  တကယ့္ျပင္ပကမၻာက
 • 3:41 - 3:44
  တကယ့္ကမၻာက (၂၄) (၂၅)ရာစုကို မင္းစဥ္းစားမယ္ဆိုရင္
 • 3:44 - 3:49
  ဒီေနာက္ကြယ္မွာရွိတဲ့စိတ္ကူး၊ ေယဘာယ်အေတြးကို စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္
 • 3:49 - 3:52
  စိတၱဇ (ပန္းခ်ီ) အႏုပညာလို အႏုပညာထဲကေန "Abstract" ဆိုတဲ့ စကားကို
 • 3:52 - 3:54
  မင္းၾကားရပါလိမ့္မယ္။
 • 3:54 - 3:56
  ဒီေတာ့ ဒါက စိတၱဇပန္းခ်ီ (စိတၱဇအႏုပညာ)ပဲေပါ့
 • 3:56 - 3:58
  ဒါကေတာ့ တူညီတဲ့ ေယဘုယ်အေတြးပါပဲ။
 • 3:58 - 3:59
  မင္းက အဘိဓါန္မွာ ရွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္
 • 3:59 - 4:01
  "Abstract" ဆိုတဲ့ စာလံုးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ (၂၀)ေလာက္ကို ေတြ႕ရမွာပါ။
 • 4:01 - 4:04
  ဒါအားလံုးပါပဲ။ ဒီအတိုင္းပဲ ေျပာဖို႔လိုတာပါ။
 • 4:04 - 4:09
  စိတၱဇပန္းခ်ီဆိုတာ ပန္းခ်ီတစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ဒါက
 • 4:09 - 4:12
  တကယ့္ျပင္ပမွာတည္္ရွိတဲ့ စစ္မွန္မႈကို ႀကိဳးစားၿပီး ပံုေဖာ္ (ေဆးျခယ္) ထားတာပါ။
 • 4:12 - 4:15
  ရီနာေဆာင္းစ္ ေခတ္ပန္းခ်ီေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္
 • 4:15 - 4:17
  သူတို႔ကို ပံုေတြကို ေဆးျခယ္ရာမွာ ကၽြမ္းက်င္ (ေတာ္) ၾကပါတယ္။
 • 4:17 - 4:19
  တကယ့္ျပင္ပကမၻာက အရာနဲ႔ တစ္ထပ္တည္းပါပဲ။
 • 4:19 - 4:20
  ဒါေပမယ့္ စိတၱဇပန္းခ်ီဆရာ တစ္ေယာက္ကေတာ့
 • 4:20 - 4:22
  တစ္ခါတစ္ေလမွာ တကယ္ျပင္ပကမၻာက ဘယ္အရာကိုမွ
 • 4:22 - 4:24
  ရည္ညႊန္း (ကိုးကား)ဖို႔ မႀကိဳးစားပါဘူး (ကိုယ္စားျပဳၿပီး မဆြဲပါဘူး)
 • 4:24 - 4:27
  သူတို႔ႀကိဳးစားတာကေတာ့ စိတ္ကူးပံုၾကမ္းေတြ (ဒါမွမဟုတ္)
 • 4:27 - 4:31
  အေရာင္၊ ပံုစံ၊ အထိအေတြ႕ စတဲ့ ေဖၚျပမႈပံုၾကမ္းေတြကို ကိုယ္စားျပဳတာပါ။
 • 4:31 - 4:33
  ဒါကေတာ့ ဂ်က္ဆန္ ပိုေလာ့ရဲ႕ ပန္းခ်ီကားပါ။
 • 4:33 - 4:36
  ဒီနားေလးမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ပံုျပန္ထုတ္ထားတာအမွားအမ်ားႀကီးပါ။
 • 4:36 - 4:39
  စတီဗင္ဇက္ကာက ေထာက္ျပထားတာပါ။ သူကေတာ့ ပန္းခ်ီသမိုင္းပညာရွင္ပါ။
 • 4:39 - 4:42
  ဒါကမရွင္းဘူးဆိုတာ မင္းတို႔ေတြ႕မွာပါ။
 • 4:42 - 4:44
  မင္းတို႔သိတဲ့အတိုင္း ဂ်က္ဆန္ပိုေလာ့ ႀကိဳးစားဆြဲျပထာက
 • 4:44 - 4:47
  ေခြးတစ္ေကာင္ ဒါမွမဟုတ္ ျမင္းတစ္ေကာင္လိုမ်ိဳး တစ္ခုခုကို ဆြဲျပတာမဟုတ္ပါဘူး။
 • 4:47 - 4:49
  သူဆြဲျပတဲ့တစ္ခုခုကေတာ့ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မတူတဲ့
 • 4:49 - 4:51
  အမွီအခိုကင္းတဲ့ တကယ္မရွိတဲ့ အရာတစ္ခုပါ။
 • 4:51 - 4:56
  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္တာက ျပင္ျပရုပ္ကမၻာက
 • 4:56 - 4:58
  မင္းတို႔ သိၿပီးျဖစ္တဲ့ အရာတစ္ခုကို ေကာက္ႏုတ္ (တြဲျမင္) ၿပီး ေဖၚျပလိုက္တာပါပဲ။
 • 4:58 - 5:02
  ရိုးရိုး ဂ်ီၾသေမႀတီနဲ႔ အႏုပညာကို အသံုးခ်တာ မဟုတ္ဘဲ
 • 5:02 - 5:05
  ေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့ အရာအားလံုးကို အသံုးခ်လိုက္တာပါပဲ
 • 5:05 - 5:06
  ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရာဝတၳဳေတြအေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါမွာေပါ့
 • 5:06 - 5:09
  ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေကၤတေတြ၊ စကားလံုးေတြကို သံုးတဲ့အခါမွာေတာင္
 • 5:09 - 5:11
  ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေသအခ်ာကို ေကာက္ႏႈတ္(ေကာက္ခ်က္) ဆြဲၿပီး ေဖၚျပေနတာပါ။
 • 5:11 - 5:16
  တကယ့္ျပင္ပရုပ္ကမၻာမွာရွိတဲ့ တစ္ခုခုရဲ႕ အေျခခံ အႏွစ္သာရေတြကေန ေကာက္ခ်က္ဆြဲ ေကာက္ႏႈတ္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
 • 5:16 - 5:20
  ကၽြန္ေတာ္က ေခြး လို႔ေျပာလိုက္မယ္ဆိုရင္
 • 5:20 - 5:24
  ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ထဲမွာ ေပၚလာမယ့္ပံုရိပ္ေတြက
 • 5:24 - 5:26
  ကၽြန္ေတာ္တို႔သိၿပီးျဖစ္တဲ့ ေခြး
 • 5:26 - 5:27
  ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ထဲမွာရွိတဲ့ အရည္အေသြးေတြကုိ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့
 • 5:27 - 5:30
  မင္းသိၿပီးျဖစ္တဲ့ တကယ့္ေခြးတစ္ေကာင္ရဲ႕ပံု
 • 5:30 - 5:32
  (ဘာလဲဆိုရင္) သူ႔မွာ ေျခေလးေခ်ာင္း
 • 5:32 - 5:35
  နားရြက္ ရွည္ရွည္ေလးနဲ႔ မင္းက ပြတ္သပ္ေပးရတာႀကိဳက္တဲ့ တိရိစၧာန္ကိုပဲ (မ်က္စိထဲ) ျမင္မွာပါ။
 • 5:35 - 5:37
  လူသားရဲ႕ ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္ခန္႔မွန္းရရင္ လူေတြရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းျဖစ္တဲ့
 • 5:37 - 5:40
  မင္းတို႔ေတြးမိေနတဲ့အတိုင္း ေခြးလို႔ေခၚတဲ့အရာပါ။
 • 5:40 - 5:42
  ဒီပံုမွာ ေခြးတစ္ေကာင္ရဲ႕ပံုလို႔ ထင္ရေစမယ့္ တကယ့္ အႏွစ္သာရေတြ ရွိေနပါတယ္။
 • 5:42 - 5:44
  တကယ့္ကမၻာမွာ ေခြးေတြကို မင္းေတြ႕ရင္ ျမင္ရတဲ့အတိုင္းပါပဲ။
 • 5:44 - 5:47
  (ဒါ) ဒီပံုကေတာ့ တိရိစၧာန္ေတြနဲ႔ အလြန္႔အလြန္ကို
 • 5:47 - 5:48
  တူညီတဲ့ ဂရိတ္ဒိန္း (ဒါမွမဟုတ္)
 • 5:48 - 5:52
  ေခြးစုတ္ဖြားေလးတစ္ေကာင္ရဲ႕ပံုနဲ႔ တူေနတာ ေတြ႕မိပါလိမ့္မယ္။
 • 5:52 - 5:55
  ဒါေပမယ့္ ဒီထူးျခားမႈေတြရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြရွိေနတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိထားမိပါတယ္။
 • 5:55 - 5:58
  ဒါေၾကာင့္လဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာက္ခ်က္လြဲသြားႏုိင္ၿပီး ဒါကေခြးတစ္ေကာင္လို႔ ေျပာမိတာေပါ့။
 • 5:58 - 6:01
  ဒီစာလံုးသေကၤတေတြက ကိုယ္စားျပဳတဲ့အရာထက္ပိုတဲ့ဟာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာက္ႏႈတ္မိတာပါ။
 • 6:01 - 6:03
  ဒါေၾကာင့္လဲ ဒီပံုကို လႊဲမွားစြာ ေဖၚျပ (ေတြးထင္) မိတာပါ။
 • 6:03 - 6:05
  ဂဏန္း (နံပါတ္) တစ္ခုေလာက္ ရိုးရွင္းစြာေရးခဲ့ရင္ေတာင္မွ (မွားယြင္းစြာ ျမင္မိတတ္ပါတယ္)။
 • 6:05 - 6:09
  ကဲ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ နံပါတ္ (၅)ကိုေရးၿပီ။
 • 6:09 - 6:12
  ဒါဆို ေရးစို႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မၾကာခဏသိၿပီးျဖစ္တဲ့
 • 6:12 - 6:14
  တိက်တဲ့အရာနဲ႔တူတဲ့ နံပါတ္ (၅) လို႔ထင္ရတဲ့ဟာကို ကၽြန္ေတာ္သံုးတာပါ။ (သံုးၿပီးေရးတာပါ)။
 • 6:14 - 6:16
  ဒါက တကယ့္ကို စိတၱဇ (Abstract) ဆန္ပါတယ္။
 • 6:16 - 6:17
  သူ႔မွာ ပစၥည္းတိုင္းမွာရွိတဲ့ ပမာဏတစ္ခုရွိေနတာပါပဲ။
 • 6:17 - 6:19
  ကၽြန္ေတာ္ ဒီလို ကုိယ္စားျပဳ ေဖၚျပႏုိင္ပါတယ္။
 • 6:19 - 6:22
  နံပါတ္ (၅)ကို ဒီလိုလဲ ပံုစံျပ (ပံုစံျပဳ) ေဖၚျပလို႔ ရႏုိင္ပါတယ္။
 • 6:22 - 6:25
  ေရာမဂဏန္းနဲ႔လဲ ဒီလို နံပါတ္(၅)ကို ေရးလို႔ရႏုိင္ပါတယ္။
 • 6:25 - 6:27
  ဒီလိုလဲ နံပါတ္(၅)ေရးလို႔ ရႏုိင္ပါတယ္။
 • 6:27 - 6:29
  ဒီဟာေတြအားလံုးမွာ သူတို႔ ေဖၚျပတာက
 • 6:29 - 6:32
  (၅)ဆိုတဲ့ အရာရဲ႕ ပမာဏကို ေဖၚျပတဲ့စိတ္ကူးပါပဲ။
 • 6:32 - 6:36
  မင္းတို႔သိတဲ့အတိုင္း မင္းက(၅)ကို ညႊန္ျပပါလို႔ေျပာျပလို႔ ရႏုိင္ပါတယ္။
 • 6:36 - 6:38
  ဒီေတာ့ တစ္ေယာက္ေယာက္က ဒီလိုမ်ိဳးတစ္ခုခုကို ညႊန္ျပ (ဒါမွမဟုတ္) ဆြဲျပ ႏုိင္ပါတယ္။
 • 6:38 - 6:41
  ဒါေပမယ့္ သူတို႔ ညႊန္ျပေနတာက "၅" ရဲ႕ သေကၤတပါပဲ။
 • 6:41 - 6:45
  ဒါက တကယ့္ကို စိတ္ကူးသက္သက္ပါပဲ။
 • 6:45 - 6:47
  ဒါက မင္းကို အသိအမွတ္ျပဳမႈ (ေက်နပ္မႈ) တစ္ခုခုေတာ့ ေပးလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
 • 6:47 - 6:49
  "Aabstract" ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာေပါ့။
 • 6:49 - 6:50
  (မင္းသိတဲ့အတိုင္း) မင္းေျပာတဲ့အတိုင္း
 • 6:50 - 6:53
  ပိုေကာင္းတဲ့ စာလံုးမရွိတဲ့အတြက္ ဒါက အမ်ိဳးအစားတစ္ခု
 • 6:53 - 6:56
  စိတ္ကူးသက္သက္ပဲဆိုတာပါ။
 • 6:56 - 6:59
  ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းေအာင္ ေဖၚျပလို႔မရေတာ့ပါဘူး။
Title:
Abstract-ness
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:00
KhanAcademy Burmese edited Burmese subtitles for Abstract-ness
thxalay edited Burmese subtitles for Abstract-ness
thxalay edited Burmese subtitles for Abstract-ness
thxalay edited Burmese subtitles for Abstract-ness

Burmese subtitles

Revisions