Return to Video

Variables Expressions and Equations

 • 0:01 - 0:02
  V elementárnej aritmetike
 • 0:02 - 0:05
  počítame s číslami.
 • 0:05 - 0:08
  Vidíme 23 + 5
 • 0:08 - 0:09
  a vieme,čo tieto čísla znamenajú, takže
 • 0:09 - 0:10
  príklad môžeme spočítať.
 • 0:10 - 0:12
  Výsledok bude 28.
 • 0:12 - 0:14
  Môžeme povedať 2 krát 7.
 • 0:14 - 0:17
  Alebo povedzme 3 deleno 4.
 • 0:17 - 0:19
  Vo všetkých týchto prípadoch vieme presne,
 • 0:19 - 0:21
  s akými číslami pracujeme.
 • 0:21 - 0:24
  Akonáhle vstúpime do sveta algebry,
 • 0:24 - 0:26
  a možno ste sa s tým už stretli,
 • 0:26 - 0:30
  začíname počítať s premennými.
 • 0:30 - 0:32
  Premenné si môžete predstaviť mnohými
 • 0:32 - 0:32
  spôsobmi, ale sú to vlastne len
 • 0:32 - 0:35
  čísla,ktoré sa vo výraze
 • 0:35 - 0:36
  môžu meniť.
 • 0:36 - 0:38
  Hodnota čísla vo výrazoch sa môže meniť.
 • 0:38 - 0:42
  Takže napríklad, ak napíšem,
 • 0:42 - 0:45
  x + 5
 • 0:45 - 0:47
  toto sa nazýva výraz.
 • 0:47 - 0:48
  Ten môže nadobudnúť nejakú hodnotu v závislosti
 • 0:48 - 0:51
  na tom, akú hodnotu má x.
 • 0:51 - 0:57
  Ak sa x rovná 1,
 • 0:57 - 1:02
  potom v tomto našom výraze x + 5
 • 1:02 - 1:06
  sa bude x rovnať 1,
 • 1:06 - 1:07
  pretože x je teraz 1.
 • 1:07 - 1:08
  Bude to teda 1 + 5
 • 1:08 - 1:11
  Takže x + 5 sa bude rovnať 6.
 • 1:11 - 1:17
  Ak x bude napríklad -7,
 • 1:17 - 1:22
  potom x + 5 sa bude rovnať,
 • 1:22 - 1:24
  keď je x rovné -7,
 • 1:24 - 1:29
  bude to -7+5.
 • 1:29 - 1:29
  Takže si všimnite,že
 • 1:29 - 1:34
  x je premenná,
 • 1:34 - 1:38
  ktorej hodnota sa môže meniť podľa okolností
 • 1:38 - 1:40
  v rámci daného výrazu.
 • 1:40 - 1:42
  A to isté bude platiť aj pri rovniciach.
 • 1:42 - 1:44
  Je dôležité si uvedomiť
 • 1:44 - 1:47
  rozdiel medzi výrazom a rovnicou.
 • 1:47 - 1:50
  Výraz je v skutočnosti len tvrdenie
 • 1:50 - 1:52
  o hodnote, tvrdenie o nejakej hodnote veličiny.
 • 1:52 - 1:54
  Takže toto je VÝRAZ.
 • 1:54 - 1:57
  A výraz vyzerá takto.
 • 1:57 - 1:58
  Vlastne sme ho pred chvíľou púoužívali.
 • 1:58 - 1:59
  x + 5
 • 1:59 - 2:01
  Hodnota tohto výrazu sa bude meniť
 • 2:01 - 2:06
  v závislosti na hodnote premennej.
 • 2:06 - 2:09
  A mohli by ste si vypočítať hodnoty výrazov pre rôzne
 • 2:09 - 2:11
  Ďalší výraz by mohol byť
 • 2:11 - 2:13
  napríklad y + z
 • 2:13 - 2:14
  Teraz sú všetky prvky výrazu premenné.
 • 2:14 - 2:17
  Pokiaľ y = 1 a z = 2,
 • 2:17 - 2:19
  potom to bude 1+2.
 • 2:19 - 2:21
  Pokiaľ y = 0 a z = -1,
 • 2:21 - 2:24
  potom to bude 0 + (-1).
 • 2:24 - 2:26
  Tieto výrazy môžu byť vypočítané a v podstate
 • 2:26 - 2:27
  udávajú hodnotu v závislosti
 • 2:27 - 2:31
  na hodnotách jednotlivých premenných,
 • 2:31 - 2:32
  ktoré výraz tvoria.
 • 2:32 - 2:34
  V rovniciach v postate definujete
 • 2:34 - 2:35
  rovnosť výrazov.
 • 2:35 - 2:38
  Práve preto sa im hovorí rovnice.
 • 2:38 - 2:40
  Je tým povedané, že dve veci sa rovnajú.
 • 2:40 - 2:43
  V rovnici uvidíte, že sa jede výraz rovná
 • 2:43 - 2:45
  druhému výrazu.
 • 2:45 - 2:48
  Napríklad by sme mohli tvrdiť,že
 • 2:48 - 2:52
  x + 3 = 1
 • 2:52 - 2:54
  A v prípade, že máte jednu rovnicu,
 • 2:54 - 2:58
  iba s jednou pre mennou,
 • 2:58 - 2:59
  tak môžeme vypočítať, čomu sa x musí rovnať,
 • 2:59 - 3:02
  aby rovnica platila.
 • 3:02 - 3:03
  A mohli by ste to zvládnuť i z hlavy.
 • 3:03 - 3:05
  Aké číslo plus 3 je rovné 1?
 • 3:05 - 3:06
  To by ste z hlavy mohli spočítať.
 • 3:06 - 3:09
  Ak mám -2 + 3, tak je to 1.
 • 3:09 - 3:12
  Takže rovnica vlastne obmedzuje to, aké hodnoty
 • 3:12 - 3:15
  môže naša premenná nadobúdať.
 • 3:15 - 3:17
  Ale nemusí ju nutne obmedzovať natoľko.
 • 3:17 - 3:19
  Môžete mať napríklad
 • 3:19 - 3:26
  x + y +z = 5
 • 3:26 - 3:28
  Máte teda výraz, ktorý sa
 • 3:28 - 3:29
  rovná inému výrazu.
 • 3:29 - 3:32
  Päťka vpravo je tiež výraz.
 • 3:32 - 3:33
  A sú tu nejaké obmedzenia.
 • 3:33 - 3:35
  Ak vám niekto povie, koľko je y a z, potom môžete
 • 3:35 - 3:36
  spočítať koľko je x.
 • 3:36 - 3:38
  Ak vám niekto povie, koľko je x a y, potom
 • 3:38 - 3:40
  je tým vlastne určená hodnota z.
 • 3:40 - 3:42
  Záleží teda na rôznych okolnostiach.
 • 3:42 - 3:44
  Napríklad
 • 3:44 - 3:52
  ak je y = 3 a z=2,
 • 3:52 - 3:53
  Koľko potom bude x?
 • 3:53 - 3:58
  Teda ak y = 3 a z=2
 • 3:58 - 3:59
  potom budete mať
 • 3:59 - 4:00
  na ľavej strane výraz
 • 4:00 - 4:02
  x + 3 + 2
 • 4:02 - 4:05
  čo je x + 5
 • 4:05 - 4:07
  pravá strana je 5
 • 4:07 - 4:09
  x + 5 = 5
 • 4:09 - 4:11
  Akáé číslo plus 5 sa bude rovnať 5?
 • 4:11 - 4:13
  Teraz vidíme, že x nemôže mať ľubovoľnú
 • 4:13 - 4:14
  hodnotu... x musí byť
 • 4:14 - 4:17
  rovné 0.
 • 4:17 - 4:18
  Ale dôležité je,
 • 4:18 - 4:20
  že ste si snáď uvedomili rozdiel
 • 4:20 - 4:21
  medzi VÝRAZOM a ROVNICOU.
 • 4:21 - 4:22
  V rovnici v podstate
 • 4:22 - 4:24
  dávate dva výrazy do rovnosti.
 • 4:24 - 4:25
  Dôležitá vec, ktorú by ste si z tejto lekcie mali odniesť
 • 4:25 - 4:28
  je, že premenná môže nadobúdať rôzne hodnoty
 • 4:28 - 4:31
  v závislosti na príklade.
 • 4:31 - 4:33
  A aby sa nám to dostalo do hlavy,
 • 4:33 - 4:35
  tak spočítame pár výrazov,
 • 4:35 - 4:38
  kde premenné nadobúdajú rôzne hodnoty.
 • 4:38 - 4:42
  Napríklad, ak máme výraz,
 • 4:42 - 4:43
  ak máme výraz
 • 4:43 - 4:48
  x na y, teda mocninu x.
 • 4:48 - 4:52
  Ak je x rovné 5, x = 5
 • 4:52 - 4:54
  a y sa rovná 2
 • 4:54 - 4:56
  y = 2,
 • 4:56 - 4:59
  potom náš výraz po dosadení bude,
 • 4:59 - 5:02
  x bude 5
 • 5:02 - 5:03
  x=5
 • 5:03 - 5:04
  y bude 2
 • 5:04 - 5:07
  bude to druhá mocnina 5,
 • 5:07 - 5:08
  teda to bude
 • 5:08 - 5:10
  25.
 • 5:10 - 5:12
  Ak sa zmenia hodnoty,
 • 5:12 - 5:14
  pokiaľ by sme chceli,
 • 5:14 - 5:16
  ... urobíme to rovnakou farbou...
 • 5:16 - 5:21
  ak by sme povedali x sa rovná.. x sa rovná -2
 • 5:21 - 5:25
  a y... a y sa rovná 3,
 • 5:25 - 5:28
  potom tento výraz bude po dosadení
 • 5:28 - 5:30
  zodpovedať ... urobím to touto farbou...
 • 5:30 - 5:32
  bude zodpovedať -2
 • 5:32 - 5:35
  a keď to dosadíme za x
 • 5:35 - 5:37
  v tejto rovnici
 • 5:37 - 5:38
  a y je teraz 3,
 • 5:38 - 5:42
  -2 na tretiu... tretia mocnina -2
 • 5:42 - 5:45
  to je (-2) krát (-2) krát (-2)
 • 5:45 - 5:47
  čo je -8.
 • 5:47 - 5:49
  -2 krát -2 je +4
 • 5:49 - 5:52
  krát -2 je -8
 • 5:52 - 5:53
  je to rovné -8.
 • 5:53 - 5:56
  Vidíte teda, že v závislosti na týchto hodnotách
 • 5:56 - 5:58
  a mohli by sme počítať...
 • 5:58 - 6:00
  Mohli by sme mať výraz ako,
 • 6:00 - 6:07
  odmocnina z výrazu (x + y) mínus x
 • 6:07 - 6:12
  Ak sa x rovná... povedzme, že x = 1
 • 6:12 - 6:16
  a y... y bude rovné 8,
 • 6:16 - 6:19
  potom by tento výraz zodpovedal...
 • 6:19 - 6:21
  ...za všetky x...
 • 6:21 - 6:23
  takže tu by sme mali 1
 • 6:23 - 6:25
  a tu by tiež bola1
 • 6:25 - 6:27
  a za všetky y by sme
 • 6:27 - 6:28
  dosadili 8.
 • 6:28 - 6:31
  Skrátka dosadzujeme za premenné,
 • 6:31 - 6:32
  takže tu by sme mali 8.
 • 6:32 - 6:35
  Pod odmocninou by sme potom mali
 • 6:35 - 6:38
  1 + 8, teda odmocninu z 9.
 • 6:38 - 6:41
  Celý výraz by sa po dosadení zjednodušil.
 • 6:41 - 6:43
  Premenné sa rovnajú týmto hodnotám
 • 6:43 - 6:46
  a celý tento výraz sa teda zjednoduší na 3
 • 6:46 - 6:47
  1 plus 8 je 9
 • 6:47 - 6:49
  a druhá odmocnina z 9 je3,
 • 6:49 - 6:51
  potom by sme teda mali 3-1
 • 6:51 -
  čo sa rovná 2.
Title:
Variables Expressions and Equations
Description:

Introduction and examples of variables, expressions and equations

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:55
ivonaad added a translation

Slovak subtitles

Revisions