< Return to Video

Proměnné, výrazy a rovnice

 • 0:00 - 0:05
  V elementární aritmetice
  počítáme s čísly.
 • 0:05 - 0:09
  Vidíme 23 plus 5 a víme,
  co tato čísla znamenají,
 • 0:09 - 0:10
  takže příklad můžeme spočítat.
 • 0:10 - 0:12
  Výsledek bude 28.
 • 0:12 - 0:14
  Můžeme říct 2 krát 7.
 • 0:14 - 0:18
  Nebo řekněme 3 děleno 4.
 • 0:18 - 0:20
  Ve všech těchto případech víme přesně,
 • 0:20 - 0:21
  s jakými čísly pracujeme.
 • 0:21 - 0:24
  Jakmile vstoupíme do světa algebry,
 • 0:24 - 0:26
  a možná, že jste se s tím už setkali,
 • 0:26 - 0:30
  začneme počítat s proměnnými.
 • 0:30 - 0:33
  Proměnné si můžete
  představit mnoha způsoby,
 • 0:33 - 0:34
  ale jsou to vlastně jen čísla,
 • 0:34 - 0:36
  která se ve výrazu mohou měnit.
 • 0:36 - 0:38
  Hodnota čísla ve výrazech se může měnit.
 • 0:38 - 0:45
  Takže například pokud napíši: x plus 5.
 • 0:45 - 0:47
  Toto se nazývá výraz.
 • 0:47 - 0:50
  Ten může nabýt nějaké hodnoty v závislosti na tom,
 • 0:50 - 0:52
  jakou hodnotu má 'x'.
 • 0:52 - 0:57
  Pokud se 'x' rovná 1,
 • 0:57 - 1:06
  potom v tomto našem výrazu
  (x plus 5) se bude 'x' rovnat 1,
 • 1:06 - 1:07
  protože 'x' je teď 1.
 • 1:07 - 1:09
  Bude to tedy 1 plus 5.
 • 1:09 - 1:11
  Takže (x plus 5) se bude rovnat 6.
 • 1:11 - 1:17
  Pokud 'x' bude například -7,
 • 1:17 - 1:22
  potom (x plus 5) se bude rovnat ...
 • 1:22 - 1:29
  Když je 'x' rovno -7, tak to bude -7 plus 5, což je -2.
 • 1:29 - 1:34
  Takže si všimněte, že 'x' je proměnná,
 • 1:34 - 1:38
  jejíž hodnota se může měnit
  podle okolností v rámci daného výrazu.
 • 1:38 - 1:40
  A to stejné bude platit i u rovnic.
 • 1:40 - 1:47
  Je důležité si uvědomit rozdíl mezi výrazem
 • 1:47 - 1:50
  Výraz je ve skutečnosti jen tvrzení o hodnotě.
 • 1:50 - 1:52
  Tvrzení o nějaké hodnotě veličiny.
 • 1:52 - 1:54
  Takže toto je VÝRAZ.
 • 1:54 - 1:57
  A výraz vypadá takto.
 • 1:57 - 1:59
  Vlastně jsme ho před chvilkou používali.
 • 1:59 - 2:00
  x plus 5
 • 2:00 - 2:02
  Hodnota tohoto výrazu se bude měnit v závislosti na hodnotě
 • 2:05 - 2:09
  A mohli byste si vypočítat hodnoty výrazu pro různé hodnoty 'x'.
 • 2:09 - 2:13
  Další výraz by mohl být třeba (y plus z)
 • 2:13 - 2:14
  Teď jsou všechny prvky výrazu proměnné.
 • 2:14 - 2:19
  Pokud y = 1 a z = 2, pak to bude (1 plus 2).
 • 2:19 - 2:24
  Pokud y = 0 a z = -1, pak to bude (0 plus -1).
 • 2:24 - 2:27
  Tyto výrazy mohou být vypočítány
 • 2:27 - 2:31
  a v podstatě udávají hodnotu v závislosti
  na hodnotách jednotlivých proměnných,
 • 2:31 - 2:32
  které výraz tvoří.
 • 2:32 - 2:35
  V rovnicích v podstatě
  definujete rovnost výrazů.
 • 2:35 - 2:38
  Právě proto se jim říká "rovnice".
 • 2:38 - 2:40
  Je tím řečeno, že dvě věci jsou si rovny.
 • 2:40 - 2:44
  V rovnici uvidíte, že se jeden výraz rovná druhému výrazu.
 • 2:44 - 2:48
  Například byste mohli tvrdit, že
 • 2:48 - 2:52
  x + 3 = 1
 • 2:52 - 2:55
  A v případě, že máte jednu rovnici,
 • 2:55 - 2:58
  s pouze jednou neznámou,
 • 2:58 - 3:01
  tak můžete vypočítat čemu se 'x' musí rovnat,
 • 3:01 - 3:02
  aby rovnice platila.
 • 3:02 - 3:03
  A mohli byste to zvládnout i z hlavy.
 • 3:03 - 3:05
  Jaké číslo plus 3 je rovno 1?
 • 3:05 - 3:07
  To byste z hlavy mohli spočítat.
 • 3:07 - 3:09
  Pokud mám (-2 plus 3), pak je to 1.
 • 3:09 - 3:15
  Takže rovnice vlastně omezuje jakých hodnot může naše proměnná nabývat.
 • 3:15 - 3:17
  Ale nemusí ji nutně omezovat tolik.
 • 3:17 - 3:19
  Můžete mít třeba
 • 3:19 - 3:26
  x + y + z = 5
 • 3:26 - 3:29
  Máte tedy výraz, který se rovná jinému výrazu.
 • 3:29 - 3:32
  Pětka vpravo je taky výrazem.
 • 3:32 - 3:33
  A jsou zde nějaká omezení.
 • 3:33 - 3:35
  Pokud vám někdo řekne, kolik je 'y' a 'z',
 • 3:35 - 3:37
  tak pak můžete spočítat kolik je 'x'.
 • 3:37 - 3:38
  Pokud vám někdo řekne, kolik je 'x' a 'y',
 • 3:38 - 3:40
  pak je tím vlastně určena hodnota 'z'.
 • 3:40 - 3:43
  Záleží tedy na různých okolnostech.
 • 3:43 - 3:48
  Například pokud je 'y' je rovné 3
 • 3:48 - 3:51
  a 'z' je rovné 2.
 • 3:51 - 3:53
  Kolik pak bude 'x'?
 • 3:53 - 3:58
  Tedy pokud y = 3 a z = 2,
 • 3:58 - 4:00
  potom budete mít na levé straně výraz
 • 4:00 - 4:02
  x + 3 + 2
 • 4:02 - 4:05
  což je x + 5
 • 4:05 - 4:07
  pravá strana je 5
 • 4:07 - 4:09
  x + 5 = 5
 • 4:09 - 4:11
  Jaké číslo plus 5 se bude rovnat 5?
 • 4:11 - 4:15
  Teď vidíme, že 'x' nemůže mít libovolnou hodnotu...
 • 4:15 - 4:17
  x musí být rovno 0.
 • 4:17 - 4:18
  Ale důležité je,
 • 4:18 - 4:21
  že jste si snad uvědomili rozdíl mezi VÝRAZEM a ROVNICÍ.
 • 4:21 - 4:24
  V rovnici v podstatě dáváte dva výrazy do rovnosti.
 • 4:24 - 4:26
  Důležitá věc, kterou byste si z této lekce měli odnést je,
 • 4:26 - 4:31
  že proměnná může nabývat různých hodnot v závislosti na příkladu.
 • 4:31 - 4:33
  A aby se nám to dostalo do hlavy,
 • 4:33 - 4:35
  tak si spočítáme pár výrazů,
 • 4:35 - 4:38
  kdy proměnné nabývají různých hodnot.
 • 4:38 - 4:43
  Například máme-li výraz,
 • 4:43 - 4:48
  'x' na 'y', tedy mocninu 'x'
 • 4:48 - 4:52
  pokud 'x' je rovno 5, x = 5
 • 4:52 - 4:54
  a 'y' je rovno 2
 • 4:54 - 4:56
  y = 2
 • 4:56 - 4:59
  potom náš výraz po dosazení bude,
 • 4:59 - 5:02
  'x' bude 5
 • 5:02 - 5:03
  x = 5
 • 5:03 - 5:04
  'y' bude 2
 • 5:04 - 5:07
  Bude to druhá mocnina 5
 • 5:07 - 5:10
  nebo-li to bude 25.
 • 5:10 - 5:12
  Pokud se změní hodnoty,
 • 5:12 - 5:15
  pokud bychom řekli,
 • 5:15 - 5:16
  ... udělám to stejnou barvou....
 • 5:16 - 5:21
  pokud bychom řekli 'x' se rovná... 'x' se rovná -2
 • 5:21 - 5:25
  a 'y' ... a 'y' se rovná 3,
 • 5:25 - 5:29
  potom tento výraz bude po dosazení odpovídat,
 • 5:29 - 5:31
  ... udělám to touto barvou...
 • 5:31 - 5:33
  ... bude odpovídat -2.
 • 5:33 - 5:37
  A když to dosadíme za 'x' v této rovnici
 • 5:37 - 5:38
  a 'y' je teď 3
 • 5:38 - 5:42
  - 2 na třetí... třetí mocnina -2
 • 5:42 - 5:46
  to je -2 krát -2 krát -2, což je -8.
 • 5:46 - 5:48
  -2 krát -2 je +4
 • 5:48 - 5:51
  krát -2 je -8.
 • 5:51 - 5:54
  Je to rovno -8.
 • 5:54 - 5:56
  Vidíte tedy, že v závislosti na těchto hodnotách
 • 5:56 - 5:59
  a mohli bychom počítat mnohem složitější věci.
 • 5:59 - 6:00
  Mohli bychom mít výraz jako,
 • 6:00 - 6:07
  odmocnina z výrazu x plus y mínus x.
 • 6:07 - 6:12
  Pokud se 'x' rovná,.... řekněme, že 'x' rovná se 1
 • 6:12 - 6:16
  a 'y'...'y' bude rovno 8.
 • 6:16 - 6:19
  Potom by tento výraz odpovídal...
 • 6:19 - 6:21
  ... za všechna 'x' dosadíme 1.
 • 6:21 - 6:23
  Takže bychom tady měli 1
 • 6:23 - 6:25
  a zde by také byla 1.
 • 6:25 - 6:29
  A za všechna 'y' bychom dosadili 8.
 • 6:29 - 6:31
  Zkrátka dosazujeme za proměnné,
 • 6:31 - 6:32
  takže zde bychom měli 8.
 • 6:32 - 6:35
  Pod odmocninou bychom pak měli (1 plus 8).
 • 6:35 - 6:38
  tedy odmocninu z 9, což je 3.
 • 6:38 - 6:41
  Celý výraz by se po dosazení zjednodušil.
 • 6:41 - 6:43
  Proměnné se rovnají těmto hodnotám.
 • 6:43 - 6:46
  A celý tento výraz se tedy zjednoduší na 3
 • 6:46 - 6:47
  1 plus 8 je 9
 • 6:47 - 6:48
  a druhá odmocnina 9 je 3
 • 6:48 - 6:50
  potom bychom tedy měli (3 mínus 1)
 • 6:50 - 6:54
  což se rovná 2.
Title:
Proměnné, výrazy a rovnice
Description:

Úvod a příklady proměnných, výrazů a rovnic

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:55

Czech subtitles

Revisions