< Return to Video

Course 4 - Artist: Variables

 • 0:05 - 0:08
  ตัวแปรคือกล่องที่เราใส่ค่าลงไปได้
 • 0:09 - 0:14
  เมื่อใช้ค่านั้นในอัลกอริธึม
  มันจะเปิดกล่องและดูค่าด้านใน
 • 0:15 - 0:18
  นี่ทำให้เราเขียนอัลกอริธึมที่ฉลาดขึ้น
  ทำพฤติกรรมต่างจากเดิม
 • 0:19 - 0:21
  ขึ้นอยู่กับค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร
 • 0:21 - 0:25
  เช่น ถ้าเราอยากเขียนอัลกอริธึมว่า
  สุขสันต์วันเกิด
 • 0:25 - 0:29
  10 ขวบแล้วนะ! ให้กับน้องชาย
  ก็ดีสำหรับตอนนี้ค่ะ
 • 0:29 - 0:34
  แต่ถ้ารันปีหน้า ก็ควรจะบอกว่า
  สุขสันต์วันเกิด 11 ขวบแล้วนะ!
 • 0:34 - 0:39
  ฉันสร้างตัวแปรอายุสำหรับอายุน้องชายได้
 • 0:39 - 0:43
  และเขียนอัลกอริธึมให้บอกว่า
  "สุขสันต์วันเกิด 'อายุ' ขวบแล้วนะ"
 • 0:44 - 0:45
  เพราะตัวแปรนั้นเปลี่ยนได้
 • 0:46 - 0:50
  ฉันก็อัปเดตตัวแปร 'อายุ' ได้ทุกปี
  ให้เท่ากับ 'อายุ' บวก 1
 • 0:51 - 0:58
  สำหรับปริศนานี้ เราจะใช้ตัวแปรที่
  จะตั้งค่าความยาวเส้นที่ศิลปินของเราวาด
 • 0:58 - 1:02
  อีกหน่อยในโค้ดของเรา
  บล็อกเดินหน้าจะดูที่ความยาวตัวแปร
 • 1:02 - 1:05
  เพื่อดูว่าคุณตั้งค่าไว้ที่เท่าไหร่ค่ะ
Title:
Course 4 - Artist: Variables
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
01:07
TranslateByHumans edited Thai subtitles for Course 4 - Artist: Variables

Thai subtitles

Revisions