< Return to Video

Course 4 - Artist: Variables

 • 0:04 - 0:10
  व्हेरीएबल म्हणजे एक डबा, ज्यात तुम्ही व्हॅल्यू स्टोअर
  करू शकता. जेव्हा तुम्ही व्हेरीएबल एका
 • 0:10 - 0:16
  अल्गोरीदममध्ये वापरता, तेव्हा तो डबा उघडतो आणि आतली व्हॅल्यू पाहतो. त्यामुळं तुम्हाला
 • 0:16 - 0:22
  असे अल्गोरीदम्स लिहिता येतात, जे व्हेरीएबलमध्ये स्टोअर केलेल्या व्हॅल्यूनुसार वेगवेगळे काम करतात.
 • 0:22 - 0:27
  जर तुम्हाला हॅपी बर्थडे, तू 10 वर्षांचा झालास! असे
 • 0:27 - 0:33
  छोट्या भावाला म्हणायचा अल्गोरीदम लिहायचा असेल, तर ते आता मस्त वाटेल. पण जेव्हा मी तो पुढच्या वर्षी रन करेन
 • 0:33 - 0:39
  तेव्हा मला हॅपी बर्थडे, तू 11 वर्षांचा झालास! असे म्हणायचेय. मी माझ्या भावाचे वय स्टोअर करायला 'age' नावाचा व्हेरीएबल तयार करेन
 • 0:39 - 0:45
  आणि हॅपी बर्थडे, तू 'age' वर्षांचा झालास असा अल्गोरीदम लिहीन. कारण व्हेरीएबल
 • 0:45 - 0:53
  बदलू शकत असल्यानं मी व्हेरीएबल 'age' हा 'age' अधिक 1 असा बदलू शकते. या कोडयामध्ये,
 • 0:53 - 0:57
  आपण एक व्हेरीएबल वापरू जे आपला कलाकार काढत असलेल्या रेषेची लांबी ठरवेल.
 • 0:57 - 1:03
  नंतर आपल्या कोडमध्ये, तुम्ही किती व्हॅल्यू सेट केली आहे हे पाहायला move forward ब्लॉक length
 • 1:03 - 1:04
  व्हेरीएबल बघेल.
Title:
Course 4 - Artist: Variables
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
01:07

Marathi subtitles

Revisions