< Return to Video

Course 4 - Artist: Variables

 • 0:04 - 0:10
  Ang variable ay isang container kung saan ka makakapag-imbak
  ng halaga. Kapag ginamit mo ang variable na iyon sa isang
 • 0:10 - 0:16
  algorithm, bubukasan nito ang container at titingnan ang halaga
  sa loob. Pinapayagan ka nitong sumulat nang mas matalinong
 • 0:16 - 0:22
  algorithms na kumikilos nang iba depende sa
  halagang nakaimbak sa variable. Halimbawa,
 • 0:22 - 0:27
  kung nais mong isulat ang algorithm upang sabihing
  Maligayang kaarawan, magiging 10 kana! sa kapatid
 • 0:27 - 0:33
  ko, maganda yan ngayon ngunit kapag ginamit ko ito
  sa susunod na taon gugustuhin kong sabihin nito, Maligayang kaarawan,
 • 0:33 - 0:39
  magiging 11 ka na! Maaari akong lumikha ng variable na
  tinatawag na edad upang iimbak ang edad ng kapatid ko at isulat
 • 0:39 - 0:45
  ang algorithm ko para sabihing Maligayang kaarawan,
  magiging 'edad' ka na. Dahil ang variable ay
 • 0:45 - 0:53
  maaaring magbago, bawat taon maaari kong i-update ang variable
  na 'edad' sa katumbas na 'edad' plus 1. Sa palaisipang ito
 • 0:53 - 0:57
  gagamit tayo ng variable na magtatakda
  ng haba ng linyang iguguhit ng artist natin.
 • 0:57 - 1:03
  Sa susunod sa code natin, ang move forward block ay
  titingnan ang variable na haba na iyon upang makita kung anong
 • 1:03 - 1:04
  halaga ang itinakda mo dito.
Title:
Course 4 - Artist: Variables
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
01:07

Filipino subtitles

Revisions