Return to Video

Neočekivana matematika iza Van Gogove "Zvezdane noći" - Natalija Sent Kler (Natalya St. Clair)

 • 0:05 - 0:10
  Jedan od najizuzetnijih aspekata
  ljudskog mozga
 • 0:10 - 0:14
  jeste njegova mogućnost
  da prepozna šablone i da ih opiše.
 • 0:14 - 0:16
  Među najtežim šablonima
  koje smo pokušali da razumemo
 • 0:16 - 0:21
  jeste koncept turbulentnog protoka
  u dinamici fluida.
 • 0:21 - 0:23
  Nemački fizičar Verner Hajzenberg
  je rekao:
 • 0:23 - 0:27
  "Kada sretnem Boga,
  postaviću mu dva pitanja:
 • 0:27 - 0:31
  zašto relativnost i zašto turbulencija?
 • 0:31 - 0:35
  Verujem da će imati odgovor na prvo."
 • 0:35 - 0:38
  Koliko god da je turbulenciju
  teško razumeti matematički,
 • 0:38 - 0:42
  možemo koristiti umetnost
  da bismo dočarali kako ona izgleda.
 • 0:42 - 0:47
  Juna 1889, Vinsent van Gog je naslikao
  pogled tik pre izlaska sunca
 • 0:47 - 0:52
  sa prozora svoje sobe
  u azilu Sen Pol de Mazol
 • 0:52 - 0:54
  u San Remiju de Provans,
 • 0:54 - 0:57
  gde se sam prijavio nakon što je
  osakatio sopstveno uvo
 • 0:57 - 0:59
  tokom psihotične epizode.
 • 0:59 - 1:02
  U "Zvezdanoj noći",
  njegovi kružni potezi četkice
 • 1:02 - 1:08
  stvaraju noćno nebo ispunjeno
  uskovitlanim oblacima i vrtlozima zvezda.
 • 1:08 - 1:12
  Van Gog i drugi impresionisti
  su prikazivali svetlo na drugačiji način
 • 1:12 - 1:15
  od svojih prethodnika,
  čineći se da hvataju njegovo kretanje,
 • 1:15 - 1:18
  na primer, kroz vodu prošaranu suncem,
 • 1:18 - 1:22
  ili ovde u svetlu zvezde
  koje treperi i nestaje
 • 1:22 - 1:25
  kroz mlečne talase plavog noćnog neba.
 • 1:25 - 1:27
  Ovaj efekat stvara osvetljenost,
 • 1:27 - 1:31
  intenzitet svetline boja na platnu.
 • 1:31 - 1:34
  Primitivniji deo našeg vizuelnog korteksa,
 • 1:34 - 1:38
  koji vidi kontraste svetlosti i kretanje,
  ali ne i boju,
 • 1:38 - 1:41
  stopiće dve
  različito obojene oblasti u jednu
 • 1:41 - 1:43
  ako imaju istu osvetljenost.
 • 1:43 - 1:45
  Ali primitivni pododeljci našeg mozga
 • 1:45 - 1:49
  videće kontrastne boje bez mešanja.
 • 1:49 - 1:51
  Sa ove dve interpretacije
  koje se dešavaju istovremeno,
 • 1:51 - 1:54
  svetlo u mnogim radovima impresionista
 • 1:54 - 1:58
  izleda kao da pulsira,
  treperi i čudno zrači.
 • 1:58 - 2:01
  Tako ovo i druga dela impresionista
  koriste brzo povučene
 • 2:01 - 2:05
  istaknute poteze četkice da bi uhvatili
  nešto zapanjujuće stvarno
 • 2:05 - 2:08
  o tome kako se svetlo kreće.
 • 2:08 - 2:11
  60 godina kasnije,
  ruski matematičar Andrej Kolmogorov
 • 2:11 - 2:14
  produbio je naše
  matematičko razumevanje turbulencije
 • 2:14 - 2:18
  kada je izneo da
  energija turbulentnog fluida na dužini R
 • 2:18 - 2:22
  varira u razmeri od 5/3 snage R.
 • 2:22 - 2:25
  Eksperimentalna merenja
  pokazuju da je Kolmogorov
 • 2:25 - 2:28
  bio zapanjujuće blizu
  načinu na koji turbulentan protok radi,
 • 2:28 - 2:30
  mada potpuni opis turbulencije ostaje
 • 2:30 - 2:33
  jedan od nerešenih problema u fizici.
 • 2:33 - 2:38
  Turbulentni protok liči na sebe
  ako postoji kaskadna energija.
 • 2:38 - 2:41
  Drugim rečima, veliki vrtlozi
  prenose svoju energiju na male vrtloge,
 • 2:41 - 2:44
  koji rade to isto u drugim razmerama.
 • 2:44 - 2:48
  Primeri ovoga obuhvataju
  veliku crvenu tačku Jupitera,
 • 2:48 - 2:51
  formacije oblaka
  i međuzvezdane čestice prašine.
 • 2:51 - 2:55
  2004. godine,
  koristeći Habl svemirski teleskop,
 • 2:55 - 2:58
  naučnici su videli
  vrtloge udaljenih oblaka
 • 2:58 - 3:01
  prašine i gasa koji okružuju zvezdu,
 • 3:01 - 3:04
  i to ih je podsetilo
  na "Zvezdanu noć" od Van Goga.
 • 3:04 - 3:07
  Ovo je motivisalo naučnike
  iz Meksika, Španije i Engleske
 • 3:07 - 3:11
  da detaljno izučavaju osvetljenost
  na Van Gogovim slikama.
 • 3:11 - 3:16
  Otkrili su da postoji izražen šablon
  struktura turbulentnog fluida
 • 3:16 - 3:21
  blizak Kolmogorovoj jednačini
  skriven u mnogim slikama Van Goga.
 • 3:21 - 3:23
  Istraživači su digitalizovali slike
 • 3:23 - 3:27
  i izmerili kako svetlina varira
  između bilo koja dva piksela.
 • 3:27 - 3:30
  Na osnovu kriva koje su izmerene
  zbog razdvajanja piksela,
 • 3:30 - 3:34
  zaključili su da se slike iz perioda
  psihotične pometnje Van Goga
 • 3:34 - 3:38
  ponašaju neverovatno slično
  fluidnoj turbulenciji.
 • 3:38 - 3:42
  Njegov autoportret sa lulom,
  iz mirnijeg perioda Van Gogovog života,
 • 3:42 - 3:44
  nije pokazivao znake ove podudarnosti.
 • 3:44 - 3:47
  A nisu ni radovi drugih umetnika
 • 3:47 - 3:49
  koji su izgledali jednako turbulentno
  na prvi pogled,
 • 3:49 - 3:52
  kao što je Munkov "Vrisak".
 • 3:52 - 3:55
  Mada je lako reći
  da je Van Gogov turbulentni genije
 • 3:55 - 3:57
  omogućio da prikaže turbulenciju,
 • 3:57 - 4:02
  takođe je suviše teško precizno izraziti
  uzbudljivu lepotu činjenice
 • 4:02 - 4:04
  da je u periodu intenzivne patnje
 • 4:04 - 4:08
  Van Gog nekako mogao da vidi i prikaže
 • 4:08 - 4:10
  jedan od krajnje najtežih koncepata
 • 4:10 - 4:14
  koji je priroda ikada iznela
  pred čovečanstvo,
 • 4:14 - 4:16
  i da ujedini oči svog jedinstvenog uma
 • 4:16 - 4:20
  sa najdubljim misterijama
  kretanja, fluida i svetlosti.
Title:
Neočekivana matematika iza Van Gogove "Zvezdane noći" - Natalija Sent Kler (Natalya St. Clair)
Speaker:
Natalya St. Clair
Description:

Pogledajte celu lekciju: http://ed.ted.com/lessons/the-unexpected-math-behind-van-gogh-s-starry-night-natalya-st-clair

Fizičar Verner Hajzenberg je rekao: "Kada sretnem Boga, postaviću mu dva pitanja: zašto relativnost i zašto turbulencija? Verujem da će imati odgovor na prvo." Koliko god da je turbulenciju teško razumeti matematički, možemo koristiti umetnost da bismo dočarali kako ona izgleda. Natalija Sent Kler ilustruje kako je Van Gog zabeležio ovu duboku misteriju kretanja, fluida i svetlosti u svom delu.

Lekcija: Natalija Sent Kler; animacija: Avi Ofer.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:39

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions