Return to Video

Van Goga „Zvaigžņotajā naktī” apslēptā matemātika — Nataļja St. Klēra

 • 0:07 - 0:10
  Viens no cilvēka smadzeņu
  apbrīnojamākajiem aspektiem
 • 0:10 - 0:14
  ir to spēja atpazīt modeļus
  un tos aprakstīt.
 • 0:14 - 0:17
  Viens no sarežģītākajiem modeļiem,
  ko esam mēģinājuši izprast,
 • 0:17 - 0:21
  ir turbulentas plūsmas jēdziens
  šķidrumu dinamikā.
 • 0:21 - 0:23
  Vācu fiziķis Verners Haizenbergs teica:
 • 0:23 - 0:27
  „Kad satikšu Dievu,
  es viņam uzdošu divus jautājumus:
 • 0:27 - 0:31
  kāpēc relativitāte un kāpēc turbulence?
 • 0:31 - 0:35
  Es tiešām ticu, ka uz pirmo
  viņam būs atbilde.”
 • 0:35 - 0:38
  Lai arī cik sarežģīti nebūtu
  izprast turbulenci matemātiski,
 • 0:38 - 0:42
  mēs tās attēlošanai varam izmantot mākslu.
 • 0:42 - 0:47
  1889. gada jūnijā Vinsents van Gogs
  uzgleznoja ainavu pirms saulrieta,
 • 0:47 - 0:52
  kas bija redzama no viņa istabas loga
  Senpolas de Mozolas psihiatriskajā dziednīcā
 • 0:52 - 0:54
  Senremī de Provansā,
 • 0:54 - 0:55
  kurā viņš iestājās pēc tam,
 • 0:55 - 0:59
  kad psihozes epizodē
  sakropļoja pats savu ausi.
 • 0:59 - 1:02
  „Zvaigžņotajā naktī”
  viņa apļveidīgie otas triepieni
 • 1:02 - 1:08
  radīja naksnīgas debesis,
  kas pilnas mākoņu un zvaigžņu virpuļu.
 • 1:08 - 1:12
  Van Gogs un citi impresionisti
  gaismu atainoja citādāk
 • 1:12 - 1:15
  nekā viņu priekšteči,
  šķietami notverot tās kustību,
 • 1:15 - 1:18
  piemēram, saules pielijušos ūdeņos
 • 1:18 - 1:19
  vai šeit, zvaigžņu gaismā,
 • 1:19 - 1:24
  kas vizuļo un izplūst
  naksnīgo debesu pienkrāsas viļņos.
 • 1:25 - 1:27
  Šo efektu izraisa spilgtums,
 • 1:27 - 1:31
  krāsu intensitātes atšķirība uz audekla.
 • 1:31 - 1:34
  Mūsu vizuālās smadzeņu garozas
  primitīvākā daļa,
 • 1:34 - 1:38
  kas uztver gaismas kontrastu
  un kustību, bet ne krāsu,
 • 1:38 - 1:41
  sapludinās kopā dažādu krāsu apgabalus,
 • 1:41 - 1:43
  ja tiem ir vienāds spilgtums.
 • 1:43 - 1:45
  Taču mūsu smadzeņu primātu daļa
 • 1:45 - 1:49
  uztvers kontrastējošās krāsas,
  tās nesapludinot.
 • 1:49 - 1:51
  Šīm abām interpretācijām
  notiekot vienlaikus,
 • 1:51 - 1:54
  gaisma daudzu impresionistu darbos
 • 1:54 - 1:58
  šķiet savādi pulsējam, mirguļojam
  un izstarojam mirdzumu.
 • 1:58 - 2:00
  Tieši tā šajā un citos
  impresionistu darbos
 • 2:00 - 2:03
  ir izmantoti ātri un bagātīgi
  otas triepieni,
 • 2:03 - 2:08
  lai gaismas kustībā
  notvertu ko pārsteidzoši īstu.
 • 2:08 - 2:11
  60 gadus vēlāk krievu matemātiķis
  Andrejs Kolmogorovs
 • 2:11 - 2:14
  padziļināja mūsu turbulences
  matemātisko izpratni,
 • 2:14 - 2:18
  ierosinot, ka enerģija
  turbulentā šķidrumā ar garumu R
 • 2:18 - 2:22
  mainās proporcionāli R pakāpē 5/3.
 • 2:22 - 2:24
  Eksperimentāli mērījumi pierāda,
 • 2:24 - 2:28
  ka Kolmogorovs bija apbrīnojami tuvu tam,
  kā izpaužas turbulenta plūsma,
 • 2:28 - 2:30
  lai arī pilnīgs turbulences skaidrojums
 • 2:30 - 2:33
  joprojām ir viens no fizikas
  neatrisinātajiem uzdevumiem.
 • 2:33 - 2:38
  Turbulenta plūsma ir pašlīdzīga,
  ja pastāv enerģijas kaskāde.
 • 2:38 - 2:41
  Citiem vārdiem sakot, lielie virpuļi
  nodod enerģiju mazākajiem virpuļiem,
 • 2:41 - 2:44
  kas to nodod tālāk vēl mazākā mērogā.
 • 2:44 - 2:48
  Viens no piemēriem ir
  Jupitera Lielais sarkanais plankums,
 • 2:48 - 2:51
  mākoņu veidojumi un
  starpzvaigžņu putekļu daļiņas.
 • 2:51 - 2:55
  2004. gadā, izmantojot
  Habla kosmisko teleskopu,
 • 2:55 - 3:00
  zinātnieki ap kādu zvaigzni ieraudzīja
  putekļu un gāzes mākoņa virpuļus,
 • 3:00 - 3:04
  kas viņiem atgādināja
  van Goga „Zvaigžņoto nakti”.
 • 3:04 - 3:07
  Tas pamudināja zinātniekus
  no Meksikas, Spānijas un Anglijas
 • 3:07 - 3:11
  padziļināti izpētīt spilgtumu
  van Goga gleznās.
 • 3:11 - 3:16
  Viņi atklāja, ka daudzās van Goga gleznās
 • 3:16 - 3:21
  ir redzams turbulentu šķidrumu modelis,
  kas ir tuvs Kolmogorova vienādojumam.
 • 3:21 - 3:23
  Pētnieki gleznas digitizēja
 • 3:23 - 3:27
  un izmērīja, kāda ir spilgtuma atšķirība
  starp diviem pikseļiem.
 • 3:27 - 3:30
  No izliekumiem izmērītajām
  pikseļu atšķirībām
 • 3:30 - 3:34
  viņi secināja, ka van Goga
  psihotisko ciešanu laika gleznas
 • 3:34 - 3:38
  ir pārsteidzoši līdzīgas
  šķidrumu turbulencei.
 • 3:38 - 3:42
  Viņa pašportretā ar pīpi,
  no mierīgāka van Goga dzīves posma,
 • 3:42 - 3:44
  šāda līdzība nav atrodama.
 • 3:44 - 3:50
  Tādas nebija arī citu mākslinieku darbos,
  kas sākumā šķiet tikpat turbulenti,
 • 3:50 - 3:52
  piemēram, Munka „Kliedzienā”.
 • 3:52 - 3:55
  Lai arī ir viegli apgalvot,
  ka van Goga vētrainā ģenialitāte
 • 3:55 - 3:57
  ļāva viņam atainot turbulenci,
 • 3:57 - 4:02
  ir arī ļoti grūti izteikt vārdos
  saviļņojumu, ko rada fakts,
 • 4:02 - 4:04
  ka šajā milzīgo ciešanu laikā
 • 4:04 - 4:08
  van Gogs kaut kā bija spējīgs
  uztvert un attēlot
 • 4:08 - 4:11
  vienu no vissarežģītākajiem jēdzieniem,
 • 4:11 - 4:14
  ko daba jelkad radījusi,
 • 4:14 - 4:16
  un apvienot sava unikālā prāta redzējumu
 • 4:16 - 4:20
  ar vislielākajiem kustības,
  šķidruma un gaismas noslēpumiem.
Title:
Van Goga „Zvaigžņotajā naktī” apslēptā matemātika — Nataļja St. Klēra
Speaker:
Nataļja St. Klēra
Description:

Fiziķis Verners Haizenbergs ir teicis: „Kad satikšu Dievu, es viņam uzdošu divus jautājumus: kāpēc relativitāte un kāpēc turbulence? Es tiešām ticu, ka uz pirmo viņam būs atbilde.” Lai arī cik sarežģīti nebūtu izprast turbulenci matemātiski, mēs tās atainošanai varam izmantot mākslu. Nataļja St. Klēra skaidro, kā van Gogs savos darbos notvēra šo lielo kustības, šķidrumu un gaismas noslēpumu.

Skaties pilnu nodarbību: http://ed.ted.com/lessons/the-unexpected-math-behind-van-gogh-s-starry-night-natalya-st-clair.

Sagatavoja Nataļja St. Klēra, animēja Avi Ofers.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:39

Latvian subtitles

Revisions Compare revisions