< Return to Video

ریاضی غیر منتظره پشت نقاشی "شب پرستاره" ون گوگ - ناتالیا سنت کلر

 • 0:07 - 0:10
  یکی از جنبههای باورنکردنی مغز انسان
 • 0:10 - 0:14
  توانایی درک الگوها و تشریح آنهاست
 • 0:14 - 0:16
  در میان سخت ترین الگوهایی که
  ما تلاش کردیم تا آنها را درک کنیم
 • 0:16 - 0:21
  مفهوم جریان آشفتگی در دینامیک سیالات است
 • 0:21 - 0:23
  فیزیکدان آلمانی، ورنر هایزنبرگ گفت
 • 0:23 - 0:27
  وقتی با خدا دیدار کنم
  قصد دارم از او دو سوال کنم
 • 0:27 - 0:31
  چرا نسبیت و چرا آشفتگی (توربولانس)
 • 0:31 - 0:35
  واقعا باور دارم که پاسخ پرسش اول را دارد
 • 0:35 - 0:38
  به همان میزان که درک آشفتگی بر مبنای
  ریاضیات دشوار است
 • 0:38 - 0:42
  ما میتوانیم از هنر برای به تصویر کشیدن
  آن استفاده کنیم
 • 0:42 - 0:47
  درماه ژوئن سال ۱۸۸۹ونسان ون گوگ منظرهی
  قبل از طلوع خورشید
 • 0:47 - 0:52
  از پنجره اتاقی در آسایشگاه سنت پُل دِ ماسول
 • 0:52 - 0:54
  در "سنت رمی دِ پروونس" را نقاشی کرد
 • 0:54 - 0:57
  جایی که او برای بریدن گوش خودش
 • 0:57 - 0:58
  در بخش روانی بستری بود
 • 0:59 - 1:02
  در نقاشی "شب پر ستاره" ضربه های دایرهوار
  قلم مویش
 • 1:02 - 1:08
  آسمان شب با ابرهای چرخشی
  و ستارههایی به شکل گردابهای کوچک را آفرید.
 • 1:08 - 1:12
  ون گوگ و دیگر نقاشان امپرسیونیست
  نور را متفاوت از سایر نقاشان پیشین خود
 • 1:12 - 1:13
  نشان میدادند
 • 1:13 - 1:16
  انگار که حرکت نور را ثبت کردهاند،
  برای مثال
 • 1:16 - 1:18
  در میان نورِ رنگارنگ خورشید روی آب
 • 1:18 - 1:22
  یا در نور ستاره که در مسیر
  موج شیری رنگ در آسمان آبیِ شب
 • 1:22 - 1:24
  چشمک میزند و ذوب میشود.
 • 1:25 - 1:27
  این ثبت حرکت نور بدلیل
  روشنایی ایجاد میشود
 • 1:27 - 1:31
  (روشنایی یعنی:) شدت نور در
  رنگ ها بر روی بوم نقاشی
 • 1:31 - 1:34
  بخش ابتداییتر بینایی ما در کرتکس مغز
 • 1:34 - 1:38
  که تضاد ( کنتراست) نور و حرکت را میبیند
  ولی رنگ را تشخیص نمیدهد
 • 1:38 - 1:41
  چنانچه دو منطقه رنگی متفاوت
  شدت روشنایی یکسانی داشته باشند
 • 1:41 - 1:43
  آنها را با هم ترکیب میکند
 • 1:43 - 1:45
  اما بخشی از مغز ما که در همه پستانداران
  مشترک است
 • 1:45 - 1:48
  رنگهای متضاد را بدون
  مخلوط کردنشان میبیند
 • 1:49 - 1:51
  بدلیل همزمانی این تحلیلهای مغز
 • 1:51 - 1:57
  نور دربسیاری ازکارهای امپرسیونیسم به نظر
  تپشی و سوسو کنان میرسد و تابشی عجیب دارد
 • 1:58 - 2:00
  و این روشی است که در این نقاشی و
  سایر نقاشیهای امپرسیونیسم
 • 2:00 - 2:03
  از ضربه سریع برجسته قلم مو استفاده کرده
 • 2:03 - 2:07
  تا چیزی کاملا واقعی
  در مورد چگونگی حرکت نور را ثبت کنند
 • 2:08 - 2:11
  شصت سال بعد، ریاضیدان روس،
  آندری کولموگوروف
 • 2:11 - 2:14
  فهم ریاضیاتی ما از آشفتگی را بیشتر کرد
 • 2:14 - 2:18
  زمانی که او پیشنهاد کرد که انرژی
  در یک سیال آشفته، در طول R
 • 2:18 - 2:22
  به صورت توان پنج سومِ R تغییر میکند.
 • 2:22 - 2:24
  اندازگیریهای تجربی
  نشان میدهند کولموگوروف
 • 2:24 - 2:28
  بطور قابل ملاحظه ای به اینکه جریان آشفته
  چگونه کار میکند نزدیک بوده
 • 2:28 - 2:30
  گرچه توضیح کامل آشفتگی
 • 2:30 - 2:33
  یکی از مسايل حل نشده فیزیک باقی مانده
 • 2:33 - 2:37
  اگر یک آبشار انرژی وجود داشته باشد
  جریان آشفتگی خود را باز تولید میکند
 • 2:38 - 2:41
  به زبان دیگر، جریانهای گردابی بزرگ
  انرژی خود را به جریانهای کوچکتر انتقال میدهد
 • 2:41 - 2:43
  و جریان کوچکتر همین کار را
  مقیاس های دیگر انجام میدهد
 • 2:44 - 2:47
  نمونه هایی از این شامل
  لکهی سرخ بزرگ بر روی سیاره مشتری هست
 • 2:47 - 2:51
  (که شامل) شکل گیری ابرها
  و ذرات گرد و غبار بین ستارهای است
 • 2:52 - 2:55
  در سال ۲۰۰۴، با استفاده از تلسکوپ هابل
 • 2:55 - 3:00
  دانشمندان از راه دور پیچش گرد و غبار
  و گاز را در اطراف یک ستاره دیدند
 • 3:00 - 3:03
  و این، "شب پر ستاره" ون گوگ را
  به یاد آنها آورد
 • 3:04 - 3:07
  این به دانشمندان مکزیکی
  اسپانیایی و انگلیسی انگیزه داد
 • 3:07 - 3:11
  تا جزيیات روشنایی را در نقاشیهای
  ون گوگ مطالعه کنند
 • 3:11 - 3:16
  آنها کشف کردند که در ساختار آشفتگی مایعات
  الگوی مجزایی وجود دارد
 • 3:16 - 3:20
  که به معادله کولموگوروف نزدیک است
  و دربسیاری از نقاشیهای ون گوگ پنهان میباشد
 • 3:21 - 3:23
  محققان این نقاشی ها را دیجیتالی کردند
 • 3:23 - 3:27
  و اندازه گیری کردند که چگونه روشنایی
  بین دو پیکسل متفاوت است
 • 3:27 - 3:30
  با استفاده از نمودار، جدایی
  پیکسلها را اندازه گرفتند و
 • 3:30 - 3:34
  نتیجه گرفتند که نقاشیهای
  ون گوگ در دوره های تحریک های روانی
 • 3:34 - 3:37
  رفتار باورنکردنی مشابهی
  با جریان آشفتگی مایعات دارد
 • 3:38 - 3:42
  در نقاشی پرتره خودش با پیپ، از
  در دوره زندگی آرام ون گوگ
 • 3:42 - 3:44
  نشانهای
  از این مطابقت نوری وجود ندارد
 • 3:44 - 3:47
  و در سایر اثرات هنرمندان
  که در همان نگاه اول
 • 3:47 - 3:49
  آشفتگی برابری را نشان میدهند
  دیده نمیشود
 • 3:49 - 3:51
  مانند نقاشی"جیغ" اثر مونک
 • 3:51 - 3:55
  در حالی که خیلی ساده هست که بگوییم
  نابغهی آشفتهی درون ون گوگ
 • 3:55 - 3:57
  توانایی به تصویر کشیدن آشفتگی را داشت
 • 3:57 - 4:02
  بسیار هم سخت است که زیبایی برآمده از
 • 4:02 - 4:04
  یک دورهی رنج شدید را توضیح داد
 • 4:04 - 4:08
  ون گوگ به شکلی
  قادر به درک و نشان دادن
 • 4:08 - 4:10
  یکی از مهمترین و عالی ترین
  مفاهیم دشواری بود که
 • 4:10 - 4:14
  طبیعت پیش روی انسان آورده است
 • 4:14 - 4:16
  و توانایی یکی کردن چشمِ ذهن خود
 • 4:16 - 4:20
  با ژرفترین اسرار
  حرکت ، مایع و نور را داشت.
Title:
ریاضی غیر منتظره پشت نقاشی "شب پرستاره" ون گوگ - ناتالیا سنت کلر
Speaker:
Natalya St. Clair
Description:

نمایش کامل درس را می‌توانید در اینجا ببینید:
http://ed.ted.com/lessons/the-unexpected-math-behind-van-gogh-s-starry-night-natalya-st-clair

ورنر هایزنبرگ فیزیکدان گفت: "هنگامی که خدا را دیدم، از او دو پرسش خواهم پرسید: چرا نسبیت؟ و چرا آشفتگی؟ من واقعا معتقدم که اوبرای پرسش اول پاسخی دارد. " آشفتگی به سختیِ درک ریاضی هست، ما می‌توانیم ازهنر برای به تصویر کشیدن آن استفاده کنیم. ناتالیا سنت کلر نشان میدهد که چگونه ون گوگ این راز ژرف حرکت ، مایع و نور در کار خود تسخیر کرده است

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:39

Persian subtitles

Revisions Compare revisions