Return to Video

Krysztof Wodiczko: Pamätníky pre žijúcich Art21 "Rozšírená hra"

 • 0:06 - 0:13
  Táto kresba je moja prvá introspekcia
  týkajúca sa miesta premietania.
 • 0:13 - 0:15
  Ide o sochu,
 • 0:15 - 0:18
  ktorá stojí na piedestáli.
 • 0:18 - 0:21
  Pre mňa malo veľký význam
 • 0:21 - 0:27
  predstaviť si, ako sa dá socha
  oživiť premietaním na ňu.
 • 0:27 - 0:31
  Krzysztof Wodiczko: Pamätník pre žijúcich
 • 0:31 - 0:35
  Ľudia sa vždy zvyknú zhromažďovať pred pamätníkmi.
 • 0:35 - 0:40
  Môže ísť o udalosti, protesty.
 • 0:40 - 0:44
  NIekedy sedíme na ich pleciach, mávame
  zástavami.
 • 0:44 - 0:46
  Pomaľovávame ich novými naratívmi.
 • 0:47 - 0:52
  Tieto pamätníky sú dokonca svedkami udalostí pred nimi,
 • 0:52 - 0:54
  niektoré z nich sú významné.
 • 0:54 - 1:00
  Chceme od nich, aby pozorovali,
  zaznamenávali a
 • 1:00 - 1:03
  monitorovali dnes opäť to,
  čím sa zaoberáme.
 • 1:05 - 1:10
  Už niekoľko rokov sa snažím
  dať hlas ľuďom
 • 1:10 - 1:13
  alebo ho zosilniť,
 • 1:13 - 1:15
  ak ho nie je počuť alebo utíchol.
 • 1:15 - 1:18
  Videla som mnoho mŕtvych alebo
  umierajúcich detí, strašné.
 • 1:18 - 1:24
  Skočili dnu, nevediac, že je to tam otrávené, netušiac, že je to ožiarené radiáciou.
 • 1:24 - 1:26
  Na svete je viac než 70 miliónov utečencov,
 • 1:27 - 1:32
  ľudí donútených opustiť svoje domovy,
 • 1:32 - 1:37
  lebo ich krajiny sú vo vojnách,
 • 1:37 - 1:38
  väčšinou občianskych.
 • 1:40 - 1:44
  Madison Square Park má 4 ďalšie pamätníky.
 • 1:44 - 1:46
  Najznámejší je tento.
 • 1:46 - 1:50
  A tento určite súvisí s občianskou vojnou.
 • 1:51 - 1:54
  Pamätníky na utečencov neexistujú.
 • 1:57 - 1:59
  (HLAS Z PREMIETANIA)
  Opustil som rodičov.
 • 1:59 - 2:01
  Opustil som svoju mamu
 • 2:01 - 2:02
  a svojich súrodencov,
 • 2:02 - 2:04
  ani som sa s nimi nerozlúčil.
 • 2:04 - 2:06
  Odišiel som tak, ako ma vidíte.
 • 2:06 - 2:09
  (INÝ HLAS Z PREMIETANIA)
  Trvalo to desať rokov, čo sme
 • 2:09 - 2:11
  spávali v stane,
 • 2:11 - 2:12
  zobúdzali sa,
 • 2:12 - 2:14
  pociťovali obavu celý deň
 • 2:14 - 2:16
  a neboli schopní so svojím životom
  niečo urobiť.
 • 2:16 - 2:19
  (INÝ HLAS Z PREMIETANIA)
  Mučili nás.
 • 2:19 - 2:22
  Stratili sme nádej na lepší život.
 • 2:23 - 2:28
  Stratil som 19 rokov svojej mladosti,
  prišiel som o svoj život.
 • 2:28 - 2:32
  Vidieť v realite hovoriť utečenca
 • 2:32 - 2:36
  je vo verejnom priestore veľmi zriedkavé.
 • 2:37 - 2:40
  (HLAS Z PREMIETANIA)
  Bolo pre mňa kruté odísť a dieťa nechať doma.
 • 2:40 - 2:44
  Viete si niekto predstaviť opustiť dieťa...
 • 2:44 - 2:49
  Neverím, že si niekto vie predstaviť, že by
  svoje dieťa opustil hoci iba na deň či dva.
 • 2:49 - 2:55
  Musela som od svojho dieťaťa odísť
  na desať rokov.
 • 2:56 - 2:57
  Desať rokov!
 • 2:58 - 3:05
  Aby človek dokázal žiť
  s takýmito traumatickými spomienkami,
 • 3:05 - 3:08
  je rozprávanie o nich s inými
 • 3:08 - 3:10
  veľmi dôležité.
 • 3:10 - 3:13
  Pre tých, ktorí pracujú s traumou
 • 3:13 - 3:17
  je dobre známe, že nič na svete nie
  je viac bolestivé,
 • 3:17 - 3:22
  než ohromujúci zážitok, ktorý
  človek nemôže odkomunikovať a zdieľať.
 • 3:22 - 3:23
  Akonáhle ho zdiela,
 • 3:23 - 3:28
  otvára sa cesta k zdravšiemu životu
  s traumatickými spomienkami.
 • 3:33 - 3:38
  Takže toto je vo všeobecnosti môj prístup
  k pamiatkam.
 • 3:40 - 3:44
  Musíme im pomôcť, aby sa stali užitočnými pre žijúcich,
 • 3:44 - 3:47
  aby mali pre nás význam,
 • 3:47 - 3:51
  takže budeme môcť vytvoriť budúcnosť,
 • 3:51 - 3:52
  ktorá bude lepšia,
 • 3:52 - 3:57
  možno budúcnosť, v ktorej niektoré z
  týchto pamätníkov,
 • 3:57 - 3:58
  ako sú vojnové pamätníky,
 • 3:58 - 4:01
  nebude treba nikdy postaviť,
 • 4:01 - 4:03
  pretože už nebudú nijaké vojny
 • 4:03 - 4:04
  a žiadni utečenci.
Title:
Krysztof Wodiczko: Pamätníky pre žijúcich Art21 "Rozšírená hra"
Description:

Epizóda#270: Video a inštalácia umelca Krysztofa Wodiczko zosiluje hlas utečencov s projektom "Monument".

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"Extended Play" series
Duration:
04:18

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions