Return to Video

Рамона Пиърсън : Неочаквано място за изцеление

 • 0:00 - 0:02
  Всъщност, ще споделя нещо с Вас
 • 0:02 - 0:05
  Не съм говорила за това може би повече от 10 години.
 • 0:05 - 0:07
  Така че, останете с мен,
 • 0:07 - 0:09
  аз ще Ви преведа през това пътуване.
 • 0:09 - 0:11
  Когато бях на 22 години,
 • 0:11 - 0:14
  веднъж се прибрах в къщи от работа, сложих каишката на моето куче
 • 0:14 - 0:17
  и тръгнахме за обичайния ми крос.
 • 0:17 - 0:19
  Нямах представа, че в този момент
 • 0:19 - 0:21
  животът ми ще се промени завинаги.
 • 0:21 - 0:24
  Докато съм подготвяла кучето за разходка,
 • 0:24 - 0:28
  някакъв мъж е довършвал питието си в бар,
 • 0:28 - 0:30
  взел си е ключовете, качил се е в колата
 • 0:30 - 0:32
  и тръгнал на юг,
 • 0:32 - 0:34
  или накъдето е отивал.
 • 0:34 - 0:36
  Аз тичах, пресичайки улицата,
 • 0:36 - 0:38
  и единственото нещо, което всъшност си спомням,
 • 0:38 - 0:41
  е усещането, като че ли граната избухва в главата ми.
 • 0:41 - 0:45
  Помня, че подпрях ръцете си на земята
 • 0:45 - 0:47
  и усещах как живата ми кръв
 • 0:47 - 0:49
  изтича през врата ми
 • 0:49 - 0:52
  и през устата ми.
 • 0:52 - 0:54
  Какво се беше случило -
 • 0:54 - 0:57
  този човек беше минал на червено и ни беше блъснал с кучето.
 • 0:57 - 1:00
  То остана завинаги под колата.
 • 1:00 - 1:02
  Аз съм отхвръкнала пред колата
 • 1:02 - 1:04
  и после той е минал през краката ми.
 • 1:04 - 1:06
  Левият ми крак е бил притиснат от гумата здраво -
 • 1:06 - 1:08
  засукан около нея.
 • 1:10 - 1:13
  Бронята на колата ударила гърлото ми,
 • 1:13 - 1:15
  като го прерязала.
 • 1:15 - 1:18
  Аз съм завършила с тежка гръдна травма.
 • 1:18 - 1:20
  Аортата на човек излиза иззад сърцето.
 • 1:20 - 1:23
  Това е главна артерия, и тя е била отрязана,
 • 1:23 - 1:26
  и тъй кръвта ми е булбукала от устата ми.
 • 1:26 - 1:28
  Разпенвала се е,
 • 1:28 - 1:30
  и ужасни неща са ми се случили.
 • 1:32 - 1:34
  Нямах представа какво става,
 • 1:34 - 1:37
  но хората от улицата се намесили
 • 1:37 - 1:40
  и успели да помогнат сърцето да продължи да се движи и да бие.
 • 1:40 - 1:42
  Казвам да продължи да се движи, защото то е потрепвало
 • 1:42 - 1:45
  и те са се опитвали да го задвижат отново.
 • 1:45 - 1:48
  Някои от тези хора се досетил и сложил химикалка BIC в гърлото ми,
 • 1:48 - 1:51
  за да помогне на дишането и да мога да поемам дъх от там.
 • 1:51 - 1:53
  И белият ми дроб се е сринал.
 • 1:53 - 1:56
  и някой, направил прорез, за да го отвори и е пъхнал игла там, също
 • 1:56 - 2:03
  за да се избегне фаталния край.
 • 2:03 - 2:05
  По някакъв начин съм се озовала в болницата.
 • 2:05 - 2:07
  Била съм обвита в лед
 • 2:07 - 2:11
  и в крайна сметка, чрез лекарства е предизвикана кома.
 • 2:11 - 2:15
  След 18 месеца съм се събудила.
 • 2:15 - 2:17
  Била съм сляпа, не съм можела да говоря,
 • 2:17 - 2:19
  и да вървя.
 • 2:19 - 2:22
  Била съм 29 килограма.
 • 2:25 - 2:27
  В болницата са нямали представа
 • 2:27 - 2:29
  как да постъпят с човек в такова състояние.
 • 2:29 - 2:32
  И всъшност са започнали да ме наричат "Гомър".
 • 2:32 - 2:36
  Което е друга история, в която няма да навлизаме.
 • 2:36 - 2:39
  Направили са ми огромен брой операции, за да закрепят врата ми,
 • 2:39 - 2:41
  и да възстановят сърцето ми.
 • 2:41 - 2:43
  Някои успешни, някои не.
 • 2:43 - 2:45
  Имах много титан, вложен вътре в мен,
 • 2:45 - 2:47
  кости от трупове,
 • 2:47 - 2:50
  за да опитат краката ми да се движат направо.
 • 2:50 - 2:52
  А и се оказах с пластмасов нос, порцеланови зъби
 • 2:52 - 2:54
  и какви ли не други неща.
 • 2:54 - 2:57
  Но накрая започнах да приличам на човек отново.
 • 3:03 - 3:05
  Понякога е трудно да се говори за тези неща,
 • 3:05 - 3:08
  но останете с мен.
 • 3:08 - 3:10
  Направиха ми повече от 50 операции.
 • 3:10 - 3:13
  Но кой ли ги брои?
 • 3:13 - 3:15
  И тъй, в крайна сметка, болницата реши,
 • 3:15 - 3:17
  че е време да си тръгна.
 • 3:17 - 3:19
  Те трябваше да направят място
 • 3:19 - 3:23
  за някой друг, за когото смятат, че могат да върнат
 • 3:23 - 3:26
  от там за където е тръгнал.
 • 3:26 - 3:29
  Всички загубиха вяра, че ще мога да се възстановя.
 • 3:29 - 3:32
  Тъй че, поставиха карта на стената и произволно избраха
 • 3:32 - 3:37
  да ме изпратят в дом за възрастни хора, тук в Колорадо.
 • 3:37 - 3:39
  Знам какво се върти в главата ви :
 • 3:39 - 3:42
  "Дом за възрастни хора? Какво за Бога ще правиш там?"
 • 3:42 - 3:44
  Но ако помислите за
 • 3:44 - 3:47
  всичките способности и таланти, събрани в тази зала сега,
 • 3:47 - 3:49
  ето това беше дома за възрастни хора.
 • 3:49 - 3:51
  И тъй, там имаше всички тези умения и таланти,
 • 3:51 - 3:54
  принадлежащи на възрастните хора от дома.
 • 3:54 - 3:56
  Едно преимущество, което те имаха пред повечето от Вас
 • 3:56 - 3:58
  е мъдростта,
 • 3:58 - 4:01
  понеже бяха живели дълго.
 • 4:01 - 4:03
  А аз имах нужда от мъдрост в този момент от живота ми.
 • 4:03 - 4:05
  Но представете си какво е било изумлението им
 • 4:05 - 4:08
  когато съм се появила на прага им?
 • 4:08 - 4:10
  На този етап, бях качила 2 килограма
 • 4:10 - 4:12
  и бях 31 килограма.
 • 4:12 - 4:14
  Бях плешива.
 • 4:14 - 4:16
  Носех болнични дрехи.
 • 4:16 - 4:19
  Някой ми подари обувки за тенис.
 • 4:19 - 4:22
  С едната си ръка се подпирах на бял бастун
 • 4:22 - 4:25
  а в другата носех куфар с болнични изследвания.
 • 4:25 - 4:28
  И тъй възрастните хора осъзнаха,
 • 4:28 - 4:30
  че трябва да се съберат на спешна среща.
 • 4:30 - 4:32
  (Смях)
 • 4:32 - 4:35
  Отдръпнаха се назад и като се гледаха един друг,
 • 4:35 - 4:39
  те казаха, "Добре, какви умения имаме в тази стая?
 • 4:39 - 4:42
  Това дете се нуждае от много работа."
 • 4:42 - 4:44
  И така,накрая, започнаха
 • 4:44 - 4:46
  да напасват талантите и уменията си
 • 4:46 - 4:48
  за да отговорят на всичките ми нужди.
 • 4:48 - 4:50
  Но първото нещо, което трябваше да направят
 • 4:50 - 4:52
  беше да преценят от какво имам незабавно нужда.
 • 4:52 - 4:54
  Аз трябваше да измисля
 • 4:54 - 4:56
  как да се храня като нормално човешко същество,
 • 4:56 - 4:59
  тъй като досега се хранех през тръба в гръдния кош
 • 4:59 - 5:01
  и венозно.
 • 5:01 - 5:04
  И тъй трябваше да мина през опити да се храня отново.
 • 5:04 - 5:06
  И те минаха през този процес.
 • 5:06 - 5:08
  А след това трябваше да измислят :
 • 5:08 - 5:10
  "Ами тя има нужда от мебели.
 • 5:10 - 5:13
  Тя спи в ъгъла на този апартамент"
 • 5:13 - 5:15
  И тъй те отидоха да шкафовете си за вещи
 • 5:15 - 5:17
  и всички събраха излишните си вещи -
 • 5:17 - 5:20
  дадоха ми тенджери и тигани, одеала,
 • 5:20 - 5:23
  всичко.
 • 5:23 - 5:25
  А следващото нещо, от което се нуждаех
 • 5:25 - 5:28
  беше преобразяване.
 • 5:28 - 5:30
  И така захвърлих зелените, болнични дрехи
 • 5:30 - 5:33
  и се озовах в полиестърни дрехи на цветни щампи.
 • 5:33 - 5:36
  (Смях)
 • 5:38 - 5:41
  Няма да говорим за прическата, която се опитавха да ми напряват
 • 5:41 - 5:43
  докато косата ми порастваше отново.
 • 5:43 - 5:45
  Но отказах синя коса.
 • 5:45 - 5:48
  (Смях)
 • 5:49 - 5:52
  И накрая, стана така, че
 • 5:52 - 5:55
  решиха, че трябва да се науча да говоря.
 • 5:55 - 5:57
  Тъй като не можеш да бъдеш независим човек,
 • 5:57 - 6:00
  ако не си способен да говориш и да виждаш.
 • 6:00 - 6:03
  И осъзнаха, че да не виждам е едно,
 • 6:03 - 6:05
  но трябва да ме накарат да говоря.
 • 6:05 - 6:08
  И тъй, докато Сали, офис отговорничката,
 • 6:08 - 6:10
  ме учеше да говоря през деня -
 • 6:10 - 6:12
  трудно е, защото, когато си дете
 • 6:12 - 6:14
  възприемаш лесно нещата.
 • 6:14 - 6:16
  Научаваш несъзнателно.
 • 6:16 - 6:19
  Но за мен, като възрастен беше смущаващо,
 • 6:19 - 6:21
  и трябваше да науча да координирам
 • 6:21 - 6:23
  моето ново гърло с езика ми,
 • 6:23 - 6:26
  и моите нови зъби с устните ми,
 • 6:26 - 6:29
  да си поемам въздух и да изреча дума.
 • 6:29 - 6:31
  И тъй, държах се като 2 годишно дете
 • 6:31 - 6:33
  и отказвах да съдействам.
 • 6:33 - 6:36
  На мъжете им хрумна по-добра идея.
 • 6:36 - 6:38
  Решиха да направят така, че да ми е забавно.
 • 6:38 - 6:42
  И така, те ме учеха неприлични думи през ноща,
 • 6:42 - 6:46
  (Смях)
 • 6:46 - 6:48
  А после , тайно,
 • 6:48 - 6:51
  и как да ругая като моряк.
 • 6:51 - 6:55
  Това, ще го оставя на въобръжението Ви
 • 6:55 - 6:59
  и така първите ми думи дойдоха,
 • 6:59 - 7:02
  когата най накрая Сали спечели довериято ми.
 • 7:02 - 7:04
  (Смях)
 • 7:04 - 7:06
  И така, напредвах от там.
 • 7:06 - 7:09
  А бивш учител, който имаше Алцхаймер,
 • 7:09 - 7:13
  се зае със задачата да ме учи да пиша.
 • 7:13 - 7:15
  Изобилието беше добро за мен, всъшност.
 • 7:15 - 7:17
  И така ще продължим напред.
 • 7:17 - 7:22
  (Смях)
 • 7:23 - 7:26
  Едно от изключително важните неща за мен,
 • 7:26 - 7:29
  беще да се науча да пресичам уница отново
 • 7:29 - 7:31
  като незрящ човек.
 • 7:31 - 7:34
  И така затворете очите си.
 • 7:34 - 7:36
  Сега си представете, че трябва да пресечете улица.
 • 7:36 - 7:40
  Не знаете колко далече е улицата
 • 7:40 - 7:43
  и не знаете дали вървите направо
 • 7:43 - 7:46
  и чувате свистенето на колите напред назад
 • 7:46 - 7:48
  и сте преживели ужасна катастрофа,
 • 7:48 - 7:51
  която ви е довела до това положение.
 • 7:51 - 7:54
  И така имаше две препятсвия, които трябваше да преодолея.
 • 7:54 - 7:57
  Едното беше объркването от пост-травмтологичния стрес.
 • 7:57 - 8:01
  Всеки път, когато доближавах края на улица или бордюра,
 • 8:01 - 8:03
  аз изпадах в паника.
 • 8:03 - 8:05
  И второто нещо
 • 8:05 - 8:08
  беше всъшност да се опитам да си представя как да пресеча улицата.
 • 8:08 - 8:11
  Една от възрастните жени дойде след мен
 • 8:11 - 8:14
  побутна ме към края на улицата и каза,
 • 8:14 - 8:17
  "Когато смяташ, че е време да преминеш, протегни бастуна на там,
 • 8:17 - 8:19
  ако се удари в нещо, не пресичай улицата"
 • 8:19 - 8:24
  (Смях)
 • 8:24 - 8:27
  Това беше съвсем правилно.
 • 8:27 - 8:29
  След третият бастун,
 • 8:29 - 8:32
  която изсвистя на пътя,
 • 8:32 - 8:35
  те осъзнаха, че трябва да обединят усилия,
 • 8:35 - 8:37
  и събраха средства
 • 8:37 - 8:39
  за да мога да отида в Института Брайл
 • 8:39 - 8:41
  и наистина да добия умения
 • 8:41 - 8:43
  да се справям като незрящ човек,
 • 8:43 - 8:45
  а също да си взема куче-водач,
 • 8:45 - 8:47
  което промени живота ми.
 • 8:47 - 8:49
  Имах възможността да се върна обратно в колежа,
 • 8:49 - 8:53
  благодарение на възрастните хора, които инвестираха в мен,
 • 8:53 - 8:57
  и също в куче-водач и в уменията, кото придобих.
 • 8:57 - 8:59
  След 10 години си върнах зрението обратно.
 • 8:59 - 9:01
  Не с магическа пръчка.
 • 9:01 - 9:04
  Избрах да ми направят три операции,
 • 9:04 - 9:06
  едната, от които беше експериментална.
 • 9:06 - 9:08
  Беше всъшност операция чрез робот.
 • 9:08 - 9:11
  Премахнаха хематома зад окото ми.
 • 9:12 - 9:14
  Най-голямата промяна за мен беше,
 • 9:14 - 9:17
  че светът се беше предвижил напред,
 • 9:17 - 9:19
  че имаше нововъведения
 • 9:19 - 9:21
  и какви ли не нови неща -
 • 9:21 - 9:23
  мобилни телефони, преносими компютри,
 • 9:23 - 9:26
  и всички тези неща, аз никога не бях виждала преди.
 • 9:26 - 9:28
  Когато човек е сляп,
 • 9:28 - 9:30
  визуалната памет се размива
 • 9:30 - 9:33
  и се заменя от чувство за нещата
 • 9:33 - 9:36
  и как нещата звучат
 • 9:36 - 9:39
  и как миришат.
 • 9:39 - 9:41
  И така един ден бях в стаята си
 • 9:41 - 9:43
  и видях нещо да стои в стята ми
 • 9:43 - 9:45
  и помислих, че е чудовище.
 • 9:45 - 9:47
  И така обикалях около него.
 • 9:47 - 9:49
  И реших, "Ще го докосна"
 • 9:49 - 9:51
  И го докоснах и си казах,
 • 9:51 - 9:53
  "Боже,това е кош за пране."
 • 9:53 - 9:57
  (Смях)
 • 9:57 - 9:59
  И така всичко е различно
 • 9:59 - 10:01
  когато човек е зрящ
 • 10:01 - 10:03
  тъй като приема всичко за даденост.
 • 10:03 - 10:05
  Но когато си сляп
 • 10:05 - 10:08
  имаш осезателна памет за нещата.
 • 10:08 - 10:11
  Най-голямата промяна за мен беще да погледна надолу към ръцете си
 • 10:11 - 10:15
  и да видя, че съм загубила 10 години от живота си.
 • 10:15 - 10:18
  Мислех, че времето е спряло по някаква причина
 • 10:18 - 10:20
  и се движело само за семейството и приятелите.
 • 10:20 - 10:22
  Но когато погледнах надолу,
 • 10:22 - 10:24
  осъзнах, че времето е вървяло за мен също
 • 10:24 - 10:26
  и че трябваше да наваксвам,
 • 10:26 - 10:28
  и аз се захванах с това.
 • 10:28 - 10:32
  Ни не използвахме думи като "колективна мъдрост" или радикално съдействие,
 • 10:32 - 10:34
  когато се случи катастрофата ми.
 • 10:34 - 10:36
  Но понятието се оказа вярно -
 • 10:36 - 10:39
  хора, работиха съвместо с други хора, за да ме изградят отново
 • 10:39 - 10:41
  хора работиха съвместно с други хора за да ме научат отново.
 • 10:41 - 10:43
  Нямаше да стоя тук, днес
 • 10:43 - 10:47
  ако не беще това извънредно радикално сътрудничество.
 • 10:47 - 10:49
  Благодаря ви много.
 • 10:49 - 10:51
  (Аплодисменти)
Title:
Рамона Пиърсън : Неочаквано място за изцеление
Speaker:
Ramona Pierson
Description:

Когато Рамона Пиърсън била 22 годишна, когато пиян шофьор я блъснал и тя прекарала 18 месеца в кома. От сцената на TEDxDU, тя разказва забележителната история за възстановяването си, чрез колективните способности и мъдростта на обитателите на дом за възрастни хора.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:52
Youlia Todorova added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions