< Return to Video

Jak se zlepšit v tom, co máte rádi

 • 0:01 - 0:05
  Většina z nás se v průběhu života snaží
  být nejlepší v čemkoliv, co právě děláme,
 • 0:05 - 0:07
  ať už je to naše zaměstnání, rodina, škola
 • 0:07 - 0:09
  nebo cokoliv jiného.
 • 0:09 - 0:11
  Já se tak cítím. Dělám, co můžu.
 • 0:12 - 0:15
  Ale před nějakou dobou jsem přišel na to,
 • 0:15 - 0:19
  že se skoro nezlepšuji ve věcech,
  na kterých mi záleží nejvíce.
 • 0:19 - 0:22
  Ať už šlo o to být
  dobrým manželem, přítelem,
 • 0:22 - 0:24
  nebo profesionálem či spolupracovníkem.
 • 0:24 - 0:26
  Nezlepšoval jsem se v tom,
 • 0:26 - 0:29
  i přesto, že jsem tomu úsilí
 • 0:29 - 0:30
  věnoval hodně času.
 • 0:31 - 0:35
  Brzy jsem si díky rozhovorům,
  které jsem absolvoval, a výzkumům
 • 0:35 - 0:37
  uvědomil, že stagnace je i přes
  tvrdou snahu
 • 0:37 - 0:39
  poměrně běžná.
 • 0:39 - 0:42
  Chtěl bych vám ukázat,
  co jsem se dozvěděl, proč to tak je
 • 0:42 - 0:43
  a co s tím můžeme dělat.
 • 0:44 - 0:47
  Dozvěděl jsem se,
  že většina efektivních lidí
 • 0:47 - 0:49
  a týmů v jakýchkoli oborech dělá něco,
 • 0:49 - 0:50
  co můžeme všichni napodobit.
 • 0:51 - 0:55
  V průběhu života neustále přepínají
  mezi dvěma zónami:
 • 0:55 - 0:57
  zónou učení a zónou výkonu.
 • 0:58 - 1:01
  Zóna učení je místo,
  kde je naším cílem se zlepšovat.
 • 1:01 - 1:04
  Naše aktivity jsou navrženy tak,
  abychom se zlepšili,
 • 1:04 - 1:06
  soustředíme se na to,
  co jsme se ještě nenaučili.
 • 1:06 - 1:09
  To znamená, že musíme očekávat
  dělání chyb,
 • 1:09 - 1:11
  protože se z nich poučíme.
 • 1:11 - 1:15
  To se velice liší od toho,
  co děláme v zóně výkonu,
 • 1:15 - 1:19
  jejímž cílem je dělat věci tak,
  jak nejlépe dovedeme.
 • 1:19 - 1:22
  V této zóně se soustředíme
  na věci, které umíme
 • 1:22 - 1:24
  a snažíme se minimalizovat chyby.
 • 1:25 - 1:27
  Obě zóny by měly být
  součástí našich životů,
 • 1:27 - 1:31
  ale přesné vědomí toho,
  v jaké zóně právě chceme být,
 • 1:31 - 1:33
  s jakým cílem, soustředěním a očekáváním,
 • 1:33 - 1:36
  nám pomáhá dělat věci lépe
  a zlepšovat se.
 • 1:36 - 1:39
  Zóna výkonu maximalizuje
  náš aktuální výkon,
 • 1:39 - 1:41
  zatímco zóna učení
  maximalizuje náš růst
 • 1:41 - 1:42
  a náš budoucí výkon.
 • 1:43 - 1:45
  Důvod, proč se navzdory tvrdé práci
 • 1:45 - 1:47
  moc nezlepšujeme,
 • 1:47 - 1:51
  je takový, že skoro všechen svůj čas
  se snažíme trávit v zóně výkonu.
 • 1:52 - 1:53
  To brzdí náš růst.
 • 1:53 - 1:56
  Ironií je, že v delším horizontu
  to snižuje i náš výkon.
 • 1:58 - 2:00
  Jak taková zóna učení vypadá?
 • 2:01 - 2:03
  Vezměme si Demostehena,
  politického lídra
 • 2:03 - 2:06
  a nejlepšího řečníka a právníka
  ve starověkém Řecku.
 • 2:06 - 2:10
  Aby se stal takto dobrým,
  netrávil všechen svůj čas
 • 2:10 - 2:12
  tím, že prostě byl řečníkem
  nebo právníkem,
 • 2:12 - 2:15
  což představovalo jeho zónu výkonu.
 • 2:15 - 2:17
  Místo toho se věnoval aktivitám
  zlepšujícím jeho výkon.
 • 2:18 - 2:19
  Samozřejmě se hodně učil.
 • 2:19 - 2:22
  Pomocí mentorů se učil zákon a filozofii,
 • 2:22 - 2:26
  ale také si uvědomoval, že být právník
  zahrnuje přesvědčování druhých lidí,
 • 2:26 - 2:29
  takže zároveň studoval velké proslovy
 • 2:29 - 2:30
  a herectví.
 • 2:31 - 2:35
  Aby se zbavil svého zlozvyku,
  kdy se mu mimovolně zvedalo rameno,
 • 2:35 - 2:37
  cvičil své proslovy přímo před zrcadlem,
 • 2:37 - 2:40
  a ze stropu zavěsil meč, který
 • 2:40 - 2:42
  ho bodl ve chvíli,
 • 2:42 - 2:43
  kdy rameno zvedl.
 • 2:43 - 2:45
  (Smích)
 • 2:45 - 2:47
  Aby mluvil srozumitelně, i když šišlal,
 • 2:47 - 2:50
  trénoval své proslovy s kameny v ústech.
 • 2:51 - 2:52
  Vybudoval podzemní místnost,
 • 2:52 - 2:54
  kde mohl cvičit bez přerušení
 • 2:54 - 2:56
  a přitom nerušit druhé.
 • 2:56 - 2:58
  Vzhledem k hlučnosti dřívějších soudů
 • 2:58 - 3:00
  také cvičil u oceánu,
 • 3:00 - 3:02
  kde se snažil přehlušit řev vln.
 • 3:03 - 3:05
  Jeho aktivity v zóně učení
 • 3:05 - 3:08
  byly velice odlišné
  od těch u soudu,
 • 3:08 - 3:09
  jeho zóny výkonu.
 • 3:10 - 3:11
  V zóně učení dělal to,
 • 3:11 - 3:14
  co by Dr. Anders Ericsson
  nazval "vědomý tréning".
 • 3:14 - 3:17
  To zahrnuje rozdělení schopností
  na jednotlivé komponenty
 • 3:17 - 3:20
  s jasnou přesností, co se
  snažíme vylepšit,
 • 3:20 - 3:22
  jako například uvolněná ramena.
 • 3:22 - 3:25
  Dále také plné soustředění na velké výzvy
 • 3:25 - 3:27
  mimo naši komfortní zónu,
 • 3:27 - 3:29
  o kousek dále, než čeho
  jsme aktuálně schopní.
 • 3:29 - 3:32
  Měli bychom často využívat
  zpětnou vazbu,
 • 3:32 - 3:35
  nejlépe od zkušených koučů,
 • 3:35 - 3:37
  protože aktivity navrženy pro zlepšení
 • 3:37 - 3:39
  jsou specifické pro obor.
 • 3:39 - 3:41
  Velcí učitelé a koučové vědí,
  jaké tyto aktivity jsou
 • 3:41 - 3:43
  a mohou nám dát odbornou zpětnou vazbu.
 • 3:44 - 3:47
  Je to právě tento způsob cvičení
  v zóně učení
 • 3:47 - 3:49
  zajišťující výrazné zlepšení,
 • 3:49 - 3:51
  ne jen pouhé provádění úkolu.
 • 3:52 - 3:55
  Výzkumy například ukazují,
  že po několika prvních letech
 • 3:55 - 3:56
  na pracovních pozici
 • 3:56 - 3:59
  se výkon ustálí.
 • 3:59 - 4:02
  Ukázalo se, že toto platí pro
  učení, všeobecnou lékařskou praxi,
 • 4:02 - 4:04
  ošetřovatelství a další odvětví.
 • 4:04 - 4:07
  Děje se to proto, že ve chvíli,
  kdy si myslíme že jsme dost dobří,
 • 4:07 - 4:09
  dostačující,
 • 4:09 - 4:11
  přestaneme trávit čas
  v zóně učení.
 • 4:11 - 4:13
  Všechnu svou pozornost
  věnujeme práci,
 • 4:13 - 4:14
  výkonu.
 • 4:14 - 4:17
  Pokud se chceme zlepšit,
  není to dobrá cesta.
 • 4:17 - 4:20
  Naopak lidé, kteří v zóně učení
  tráví čas i nadále,
 • 4:20 - 4:22
  se neustále zlepšují.
 • 4:22 - 4:25
  Nejlepší obchodníci se věnují aktivitám,
 • 4:25 - 4:27
  které zlepšují jejich výkon,
  alespoň jednou týdně.
 • 4:27 - 4:29
  Aby rozšířili své znalosti, čtou,
 • 4:29 - 4:32
  radí se s kolegy nebo experty z oboru,
 • 4:32 - 4:35
  zkouší nové postupy, prosí o zpětnou vazbu
  a přizpůsobí se jí.
 • 4:35 - 4:37
  Nejlepší šachoví hráči
 • 4:37 - 4:41
  netráví většinu času skutečným
  hraním šachů,
 • 4:41 - 4:42
  což by byla jejich zóna výkonu.
 • 4:43 - 4:46
  Místo toho se snaží předpovědět
  a analyzovat tahy velmistrů.
 • 4:47 - 4:51
  Každý z nás pravděpodobně strávil
  mnoho, mnoho a ještě více času
 • 4:51 - 4:53
  psaním na počítači,
 • 4:53 - 4:54
  aniž by své psaní urychlil.
 • 4:54 - 4:58
  Pokud bychom strávili 10 až 20
  minut každý den
 • 4:58 - 5:01
  plnou koncentrací na psaní
  o 10 až 20 % rychleji
 • 5:01 - 5:02
  než právě píšeme,
 • 5:02 - 5:04
  psali bychom rychleji.
 • 5:04 - 5:07
  A tím spíše, pokud bychom si
  uvědomili chyby, které děláme,
 • 5:07 - 5:09
  a snažili se procvičovat tato slova.
 • 5:09 - 5:11
  To je "vědomý tréning".
 • 5:12 - 5:14
  V jakých dalších částech našich životů,
 • 5:14 - 5:16
  možná těch, na kterých nám záleží nejvíce,
 • 5:16 - 5:18
  pracujeme usilovně, ale nezlepšujeme se,
 • 5:18 - 5:21
  protože jsme neustále v zóně výkonu?
 • 5:23 - 5:26
  Nechci tím říct, že zóna výkonu
  nemá žádnou hodnotu.
 • 5:26 - 5:27
  Opravdu má.
 • 5:27 - 5:30
  Když jsem musel na operaci kolene,
  neřekl jsem chirurgovi:
 • 5:30 - 5:32
  "Porýpej se tam a soustřeď se na to,
  co ještě neznáš."
 • 5:32 - 5:33
  (Smích)
 • 5:33 - 5:35
  "Poučíme se z tvých chyb!"
 • 5:36 - 5:39
  Hledal jsem chirurga, u kterého jsem
  věřil, že odvede dobrou práci.
 • 5:39 - 5:41
  A chtěl jsem, aby odvedl dobrou práci.
 • 5:41 - 5:43
  Tím, že jsme v zóně výkonu,
 • 5:43 - 5:45
  můžeme dělat věci nejlépe, jak umíme.
 • 5:46 - 5:47
  Může nás to také motivovat
 • 5:47 - 5:51
  a poskytnout nám informace,
  na co dalšího bychom se měli soustředit,
 • 5:51 - 5:53
  až se vrátíme do zóny učení.
 • 5:53 - 5:55
  Takže cesta ke skvělému výkonu
 • 5:55 - 5:59
  vede skrze přepínání mezi zónou učení
  a zónou výkonu.
 • 5:59 - 6:01
  V zóně učení záměrně
  rozvíjíme své dovednosti
 • 6:01 - 6:04
  a ty poté uplatníme v
  zóně výkonu.
 • 6:05 - 6:07
  Když je Beyoncé na turné,
 • 6:07 - 6:10
  tak je v průběhu koncertu
  ve své zóně výkonu,
 • 6:10 - 6:12
  ale každý večer, když se dostane
  do svého pokoje,
 • 6:12 - 6:15
  se vrátí zpět do své zóny učení.
 • 6:15 - 6:17
  Sleduje video ze show,
  která právě skončila.
 • 6:17 - 6:19
  Hledá možnosti, jak se zlepšit,
 • 6:20 - 6:22
  jak zlepšit sebe, tanečníky
  a práci s kamerou.
 • 6:22 - 6:23
  Ráno druhého dne
 • 6:23 - 6:26
  každý obdrží papíry s poznámkami,
  co vylepšit.
 • 6:27 - 6:30
  Na tom pracují v průběhu dne
  před dalším vystoupením.
 • 6:31 - 6:32
  Je to spirála
 • 6:32 - 6:33
  k pořád se zlepšujícím schopnostem.
 • 6:33 - 6:37
  Musíme však vědět, kdy se chceme učit
  a kdy chceme výkon.
 • 6:37 - 6:39
  A i když chceme dělat oboje,
 • 6:39 - 6:41
  tak čím více času strávíme
  v zóně učení,
 • 6:41 - 6:42
  tím více se zlepšíme.
 • 6:43 - 6:46
  Jak tedy můžeme trávit
  více času v zóně učení?
 • 6:47 - 6:50
  Zaprvé musíme věřit a pochopit,
 • 6:50 - 6:52
  že se můžeme zlepšit.
 • 6:52 - 6:53
  Tomu se říká růstové myšlení.
 • 6:54 - 6:57
  Zadruhé se musíme chtít v této
  určité dovednosti zlepšit.
 • 6:57 - 6:59
  Musíme vědět, proč to děláme,
 • 6:59 - 7:01
  protože to bude stát čas a úsilí.
 • 7:01 - 7:04
  Zatřetí musíme mít představu,
  jakým způsobem se můžeme zlepšit,
 • 7:04 - 7:06
  co můžeme dělat, abychom se zlepšili.
 • 7:06 - 7:09
  Ne, jak když jsem se jako teenager
  učil hrát na kytaru
 • 7:09 - 7:11
  hraním písniček stále dokola,
 • 7:11 - 7:13
  ale prováděním "vědomého tríningu".
 • 7:13 - 7:17
  Začtvrté musíme být v situaci,
  kdy příliš neriskujeme.
 • 7:17 - 7:19
  Protože pokud očekáváme, že
  budeme dělat chyby,
 • 7:19 - 7:22
  nesmí mít dopad těchto chyb
  katastrofické
 • 7:22 - 7:24
  ani významné následky.
 • 7:24 - 7:28
  Chodec na laně nezkouší nové triky
  bez sítě pod sebou
 • 7:28 - 7:31
  a atlet nebude zkoušet poprvé
  v průběhu mistrovství
 • 7:31 - 7:32
  žádné nové pohyby.
 • 7:33 - 7:35
  Jedním z důvodů,
 • 7:35 - 7:37
  proč trávíme tolik času v zóně výkonu
 • 7:37 - 7:41
  je, že prostředí, ve kterých se nacházíme,
  jsou pro nás velice riskantní.
 • 7:42 - 7:44
  Vytváříme si sociální rizika
 • 7:44 - 7:47
  i ve školách, které jsou určeny
  k tomu, abychom se učili.
 • 7:47 - 7:49
  A to nemluvím o standardizovaných testech.
 • 7:49 - 7:52
  Chci tím říci, že každou minutu,
  každý den
 • 7:52 - 7:54
  mnoho studentů od základních po
  vysoké školy má pocit,
 • 7:54 - 7:58
  že pokud udělají chybu,
  tak o nich budou mít ostatní nízké mínění.
 • 7:58 - 8:00
  Není divu,
  že jsou stále ve stresu
 • 8:00 - 8:02
  a neriskují, aby získali
  potřebné znalosti.
 • 8:03 - 8:05
  Učí se, že chyby jsou nežádoucí
 • 8:05 - 8:06
  nedopatřením,
 • 8:06 - 8:10
  když po nich učitelé nebo rodiče
  požadují správnou odpověď
 • 8:10 - 8:12
  a odmítají chyby, místo aby je
  uvítali, rozebrali
 • 8:13 - 8:14
  a poučili se z nich.
 • 8:14 - 8:16
  Nebo si přejeme konkrétní odpovědi
 • 8:16 - 8:18
  místo, abychom podporovali
  zvídavé myšlení,
 • 8:18 - 8:19
  ze kterého se poučíme všichni.
 • 8:19 - 8:22
  Když jsou na všech domácích
  i školních úkolech čísla nebo písmena,
 • 8:22 - 8:24
  a počítají se do finální známky,
 • 8:24 - 8:28
  než abychom je používali k procvičování,
  chybám, zpětné vazbě a opakování,
 • 8:28 - 8:31
  sdělujeme jasnou zprávu,
  že škola je zónou výkonu.
 • 8:32 - 8:34
  To samé platí pro naše pracovní prostředí.
 • 8:34 - 8:38
  Ve firmách, kterým pomáhám, často vidím
  bezchybné, výkonné prostředí,
 • 8:38 - 8:41
  které vedoucí podporují,
  aby pobízeli ke skvělé práci.
 • 8:41 - 8:43
  To však nutí zaměstnance,
  aby se drželi toho, co vědí
 • 8:44 - 8:45
  a nezkoušeli nové věci.
 • 8:45 - 8:47
  To brzdí vývoj společnosti,
  není schopná inovace
 • 8:47 - 8:48
  a zaostává za ostatními.
 • 8:50 - 8:52
  Více prostoru pro osobní růst
  můžeme vytvořit tím,
 • 8:52 - 8:54
  že začneme s ostatními mluvit o tom,
 • 8:54 - 8:57
  v jaké zóně a kdy chceme být.
 • 8:57 - 9:00
  V čem se chceme zlepšit
  a jak to chceme udělat?
 • 9:00 - 9:03
  A kdy chceme využít, co jsme
  se naučili a minimalizovat chyby?
 • 9:04 - 9:07
  Tímto způsobem si ujasníme,
  co je to úspěch,
 • 9:07 - 9:09
  kdy a jak se navzájem podpořit.
 • 9:10 - 9:13
  Co když jsme ale ve stavu,
  kdy je v sázce mnoho
 • 9:13 - 9:16
  a ještě se necítíme na
  takové konverzace?
 • 9:17 - 9:20
  Potom jsou tři věci, které můžeme
  udělat jako jednotlivec.
 • 9:20 - 9:24
  Zaprvé můžeme vytvořit
  nízko-rizikové ostrovy v riskantním moři.
 • 9:25 - 9:27
  To jsou místa, kde mají chyby
  malý dopad.
 • 9:27 - 9:31
  Například si můžeme najít mentora
  nebo spolupracovníka, kterému důvěřujeme
 • 9:31 - 9:34
  a se kterým si můžeme vyměnit názory nebo
  vést citlivé konverzace
 • 9:34 - 9:35
  nebo dokonce hrát role.
 • 9:35 - 9:39
  Nebo můžeme požádat o porady
  pro zpětnou vazbu.
 • 9:39 - 9:43
  Nebo si můžeme vytyčit čas na čtení,
  sledování videí nebo online kurzů.
 • 9:43 - 9:45
  To je jen pár příkladů.
 • 9:45 - 9:50
  Zadruhé můžeme vykonávat práci
  tak, jak se od nás očekává,
 • 9:50 - 9:52
  poté se zpětně podívat na to,
  co bychom mohli zlepšit,
 • 9:52 - 9:53
  jako to dělá Beyoncé,
 • 9:53 - 9:56
  a můžeme sledovat a napodobovat
  experty.
 • 9:56 - 9:59
  Pozorování, přemýšlení a přizpůsobení
  je zóna učení.
 • 10:00 - 10:02
  A nakonec můžeme být vůdcem
 • 10:03 - 10:06
  a snížit napětí pro ostatní tím,
  že jim řekneme, v čem se chceme zlepšit.
 • 10:06 - 10:09
  Budeme se jich ptát na to,
  co nevíme,
 • 10:09 - 10:11
  nabízet zpětnou vazbu a dělit se o chyby
 • 10:11 - 10:13
  a o to, co jsme se z nich naučili,
 • 10:13 - 10:15
  aby se ostatní cítili v bezpečí
  dělat to samé.
 • 10:16 - 10:19
  Opravdová důvěra je o
  vytváření neustálého učení.
 • 10:21 - 10:25
  Co kdybychom naše životy
  místo prací, prací, prací
 • 10:25 - 10:27
  a výkonem, výkonem, výkonem
 • 10:27 - 10:30
  trávili zkoumáním,
 • 10:31 - 10:32
  ptaním,
 • 10:32 - 10:33
  posloucháním,
 • 10:33 - 10:36
  experimentováním, přemýšlením,
 • 10:37 - 10:39
  snahou a uplatněním?
 • 10:40 - 10:43
  Co kdybychom měli vždy něco,
 • 10:43 - 10:45
  v čem se chceme zlepšit?
 • 10:46 - 10:48
  Co kdybychom vytvořili více
 • 10:48 - 10:50
  nízko-rizikových ostrovů a vod?
 • 10:50 - 10:52
  A co kdybychom přesně vytyčili
 • 10:52 - 10:55
  pro sebe i své spolupracovníky,
 • 10:55 - 10:58
  kdy se chceme učit
  a kdy chceme výkon,
 • 10:58 - 11:01
  aby mělo naše úsilí význam,
 • 11:01 - 11:04
  nikdy jsme se nepřestali zlepšovat
 • 11:04 - 11:06
  a byli ještě lepší v tom nejlepším?
 • 11:07 - 11:08
  Děkuji.
Title:
Jak se zlepšit v tom, co máte rádi
Speaker:
Eduardo Briceño
Description:

Pracujete tvrdě, ale nic se nezlepšuje? Nejste sami. Učitel Eduardo Briceño odhaluje jednoduchou cestu, jak se zlepšit v tom, co děláte, ať už je to práce, rodičovství nebo kreativní koníčky. Podělí se s vámi o užitečné techniky, abyste mohli pokračovat v učení a vždy měli pocit, že se posouváte kupředu.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:22

Czech subtitles

Revisions