< Return to Video

Размах и среда на размаха

 • 0:00 - 0:05
  Намери размаха и средата на размаха
  на даденото множество числа.
 • 0:05 - 0:07
  И това, което по същество ни показва размахът,
 • 0:07 - 0:09
  е какъв е обхватът между тези числа.
 • 0:09 - 0:10
  Начинът, по който се изчислява, е
 • 0:10 - 0:12
  като вземем разликата между
 • 0:12 - 0:16
  най-голямото и най-малкото от тези числа.
 • 0:16 - 0:18
  Ако погледнем най-голямото от тези числа...
 • 0:18 - 0:21
  Ще го оградя с виолетово, това изглежда е 94.
 • 0:21 - 0:23
  94 е по-голямо от всяко друго число тук.
 • 0:23 - 0:26
  Т.е. то е най-голямото от числата.
 • 0:26 - 0:29
  И от него искаме да извадим най-малкото число.
 • 0:29 - 0:33
  А най-малкото число в нашето множество е 65.
 • 0:33 - 0:35
  Ограждам го в зелено.
 • 0:35 - 0:36
  Сега изваждаме 65 от 94
 • 0:36 - 0:38
  и това е равно на...
 • 0:38 - 0:41
  Ако това беше 95 минус 65, щяхме да получим 30.
 • 0:41 - 0:43
  94 е с едно по малко от 95,
 • 0:43 - 0:45
  т.е. имаме 29.
 • 0:45 - 0:49
  Колкото по-голямо е числото,
  толкова по-разпръснати са числата.
 • 0:49 - 0:52
  Толкова по-голяма е разликата
  между най-голямото и най-малкото число.
 • 0:52 - 0:58
  Колкото по-малка е разликата,
  толкова по-сбити са числата.
 • 0:58 - 0:59
  Това е размахът.
 • 0:59 - 1:03
  Средата на размаха е начин да мислим
  за връзка с централните тенденции.
 • 1:03 - 1:05
  до някаква степен прилича на намиране на средата.
 • 1:05 - 1:11
  За да намериш средата на размаха,
  трябва да намериш средната стойност
 • 1:11 - 1:13
  на най-голямото и най-малкото число от множеството.
 • 1:13 - 1:18
  Тук говорим за разлика.
  Средата на размаха ще бъде средното на тези две числа.
 • 1:18 - 1:28
  Така, 94 плюс 65, когато говорим за среда,
  за средно аритметично, ще разделим на две.
 • 1:28 - 1:32
  90 плюс 60 е равно на 150, 150 плюс
 • 1:32 - 1:40
  4 плюс 5 е равно на 159.
  159 разделено на 2 е равно на:
 • 1:40 - 1:45
  150 разделено на 2, е 75,
  9 разделено на 2, е 4,5,
 • 1:45 - 1:50
  значи средата на размаха е 79,5.
 • 1:50 - 1:53
  Това е единият начин за намиране
  на средното на тези числа.
 • 1:53 - 1:57
  Другият е чрез смятане,
 • 1:57 - 2:00
  намирайки медианата на числата.
 • 2:00 - 2:03
  Това са размахът и средата на размаха.
Title:
Размах и среда на размаха
Description:

Размах и среда на размаха

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:03
Sevdalina Peeva edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
Sevdalina Peeva edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
PreslavYankov edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
PreslavYankov edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
khanacademy.bg edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
Jasmina Kostadinova edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
Jasmina Kostadinova edited Bulgarian subtitles for Range and Mid-range
Jasmina Kostadinova added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions