< Return to Video

Hoe vervuiling de chemie van de oceanen verandert

 • 0:02 - 0:06
  Denk je er wel eens over na hoe belangrijk
  de oceanen zijn in ons dagelijkse leven?
 • 0:08 - 0:11
  Oceanen vormen twee derde van de planeet.
 • 0:11 - 0:14
  Ze voorzien in de helft van onze zuurstof.
 • 0:14 - 0:16
  Ze matigen ons klimaat.
 • 0:16 - 0:20
  En ze verschaffen werk
  en medicijnen en eten,
 • 0:20 - 0:25
  inclusief 20 procent van de proteïne
  om de hele wereldbevolking mee te voeden.
 • 0:26 - 0:29
  Mensen dachten vroeger
  dat de oceanen zo groot waren
 • 0:29 - 0:31
  dat menselijke activiteiten
  ze niet zouden treffen.
 • 0:32 - 0:35
  Vandaag ga ik jullie echter vertellen
  over een ernstige realiteit
 • 0:36 - 0:40
  die onze oceanen verandert,
  bekend als oceaanverzuring
 • 0:40 - 0:43
  of de gemene tweelingbroer
  van klimaatverandering.
 • 0:44 - 0:47
  Wist je dat de oceanen 25 procent
  hebben geabsorbeerd
 • 0:47 - 0:52
  van alle kooldioxide die we
  in de atmosfeer hebben uitgestoten?
 • 0:52 - 0:56
  Dit is een zoveelste grote dienst
  die de oceanen hebben geleverd,
 • 0:56 - 0:59
  aangezien kooldioxide
  een van de broeikasgassen is
 • 0:59 - 1:00
  die klimaatverandering veroorzaken.
 • 1:01 - 1:05
  Maar omdat we blijven doorgaan
  met meer en meer en meer
 • 1:05 - 1:08
  kooldioxide in de atmosfeer te pompen,
 • 1:08 - 1:10
  lost er meer op in de oceanen.
 • 1:11 - 1:14
  En dit verandert de chemie van de oceanen.
 • 1:15 - 1:18
  Wanneer kooldioxide oplost in zeewater,
 • 1:18 - 1:20
  ondergaat het enkele chemische reacties.
 • 1:20 - 1:22
  Jullie hebben geluk
 • 1:22 - 1:25
  dat ik vandaag geen tijd heb
  om in detail te treden over de chemie,
 • 1:25 - 1:29
  maar ik zal jullie wel zeggen
  hoe meer kooldioxide in de oceaan dringt,
 • 1:29 - 1:31
  hoe meer de pH van het zeewater daalt
 • 1:32 - 1:36
  en dit betekent in feite
  dat oceaanzuur toeneemt.
 • 1:36 - 1:40
  Dit hele proces heet oceaanverzuring
 • 1:41 - 1:44
  en voltrekt zich tegelijk
  met klimaatverandering.
 • 1:44 - 1:48
  Wetenschappers hebben de oceaanverzuring
  gedurende meer dan 2 decennia gevolgd.
 • 1:49 - 1:52
  Deze figuur is een belangrijke
  tijdreeks in Hawaii.
 • 1:52 - 1:57
  De bovenlijn toont gestaag toenemende
  concentraties van kooldioxide,
 • 1:57 - 1:59
  of CO2, in de atmosfeer.
 • 1:59 - 2:02
  En dit is een rechtstreeks resultaat
  van menselijke activiteiten.
 • 2:03 - 2:07
  De middenlijn toont de toenemende
  concentraties van kooldioxide
 • 2:07 - 2:10
  die oplossen in de oppervlakte
  van de oceaan,
 • 2:11 - 2:14
  waarvan je kan zien dat ze
  aan dezelfde snelheid toenemen
 • 2:14 - 2:17
  als kooldioxide in de atmosfeer
  sinds de metingen begonnen zijn.
 • 2:17 - 2:20
  De onderste lijn toont dan
  de verandering in chemie.
 • 2:20 - 2:23
  Naarmate meer kooldioxide
  de oceaan is binnengekomen,
 • 2:23 - 2:25
  is de pH van het zeewater gedaald,
 • 2:26 - 2:30
  wat er in feite op neerkomt
  dat oceaanzuur is toegenomen.
 • 2:31 - 2:35
  In Ierland zijn wetenschappers
  oceaanverzuring ook aan het volgen,
 • 2:35 - 2:38
  wetenschappers aan het Marine Instituut
  en NUI Galway,
 • 2:38 - 2:42
  en ook wij zien verzuring
  aan hetzelfde tempo optreden
 • 2:42 - 2:45
  als deze voorname oceanische
  tijdreekssites over de hele wereld.
 • 2:46 - 2:49
  Dus het gebeurt vlak voor onze deur.
 • 2:50 - 2:53
  Nu geef ik graag een voorbeeld
  van hoe we onze data verzamelen
 • 2:53 - 2:55
  om een veranderende oceaan te volgen.
 • 2:55 - 2:58
  We verzamelen veel van onze monsters
  in het midden van de winter.
 • 2:58 - 3:01
  Je begrijpt dat we
  in de Noord-Atlantische Oceaan
 • 3:01 - 3:03
  te maken hebben met
  stormachtige omstandigheden,
 • 3:03 - 3:06
  dus niets voor jullie die
  een beetje zeeziek worden,
 • 3:06 - 3:08
  maar we verzamelen zeer waardevolle data.
 • 3:09 - 3:11
  We laten een instrument zakken
  langs de kant van de boot,
 • 3:11 - 3:14
  met sensoren gemonteerd aan de onderkant
 • 3:14 - 3:17
  die ons informatie kunnen geven
  over het omringende water,
 • 3:17 - 3:19
  zoals temperatuur of opgeloste zuurstof.
 • 3:19 - 3:23
  Vervolgens verzamelen we
  onze zeewatermonsters in grote flessen.
 • 3:23 - 3:27
  We beginnen op de bodem,
  die meer dan 4 km diep kan zijn
 • 3:27 - 3:29
  net voorbij ons continentale plateau,
 • 3:29 - 3:32
  en op vaste intervallen nemen we
  monsters tot aan het oppervlak.
 • 3:33 - 3:35
  We brengen het zeewater aan boord
 • 3:35 - 3:38
  en dan kunnen we het ofwel
  analyseren op de boot
 • 3:38 - 3:41
  ofwel terug in het laboratorium
  voor de chemische parameters.
 • 3:41 - 3:42
  Maar waarom?
 • 3:43 - 3:47
  Hoe zal oceaanverzuring
  ieder van ons raken?
 • 3:49 - 3:52
  Nou, hier zijn de zorgwekkende feiten.
 • 3:53 - 3:59
  Er heeft zich al een toename
  van 26 procent in oceaanzuur voltrokken
 • 3:59 - 4:03
  sinds pre-industriële tijden,
  puur door menselijke activiteiten.
 • 4:04 - 4:08
  Tenzij we onze CO2-uitstoot
  kunnen verminderen,
 • 4:08 - 4:14
  verwachten we een toename
  in oceaanzuur van 170 procent
 • 4:14 - 4:17
  tegen het einde van deze eeuw.
 • 4:18 - 4:20
  Onze kinderen zullen dit meemaken.
 • 4:22 - 4:27
  Dit verzuringstempo is tien keer sneller
 • 4:27 - 4:34
  dan de verzuring in onze oceanen
  in de afgelopen 55 miljoen jaar.
 • 4:34 - 4:38
  Dus ons mariene leven heeft nog nooit
 • 4:38 - 4:41
  zo een snel tempo van verandering ervaren.
 • 4:42 - 4:45
  We kunnen dus absoluut niet weten
  hoe het hiermee zal omgaan.
 • 4:47 - 4:52
  Miljoenen jaren geleden was er
  een natuurlijk verzuringsfenomeen
 • 4:52 - 4:55
  dat veel trager verliep
  dan hetgeen we vandaag zien
 • 4:55 - 5:00
  en dat met een massale uitsterving
  van vele mariene soorten samenviel.
 • 5:01 - 5:02
  Is dat waar we op afstevenen?
 • 5:03 - 5:04
  Misschien.
 • 5:05 - 5:09
  Studies tonen aan dat sommige soorten
  het eigenlijk vrij goed maken,
 • 5:09 - 5:12
  maar vele vertonen een negatieve reactie.
 • 5:13 - 5:17
  Een van de grote zorgen is
  dat als oceaanzuur toeneemt,
 • 5:17 - 5:22
  de concentratie van carbonaationen
  in zeewater afneemt.
 • 5:22 - 5:25
  Deze ionen vormen de bouwstenen
 • 5:25 - 5:28
  voor vele mariene soorten
  om hun schelpen te maken,
 • 5:29 - 5:33
  bijvoorbeeld krabben of mosselen, oesters.
 • 5:34 - 5:36
  Een ander voorbeeld zijn koralen.
 • 5:36 - 5:39
  Ook zij hebben nood
  aan deze carbonaationen in zeewater
 • 5:39 - 5:43
  om hun koraalstructuur te maken
  om zo koraalriffen te bouwen.
 • 5:44 - 5:47
  Naarmate oceaanzuur toeneemt
 • 5:47 - 5:50
  en de concentratie carbonaationen daalt,
 • 5:50 - 5:55
  wordt het voor deze soorten eerst
  moeilijker om hun schelpen te maken
 • 5:55 - 5:59
  en bij nog lagere concentraties
  beginnen ze zelfs op te lossen.
 • 6:00 - 6:03
  Dit is een pteropod,
  ook wel zeevlinder genoemd.
 • 6:04 - 6:07
  Het is een belangrijke voedselbron
  in de oceaan voor vele soorten,
 • 6:07 - 6:10
  van krill tot zalm tot en met walvissen.
 • 6:11 - 6:15
  De schelp van de pteropod
  werd geplaatst in zeewater
 • 6:15 - 6:18
  met een pH die we verwachten
  tegen het einde van deze eeuw.
 • 6:19 - 6:25
  Na slechts 45 dagen
  bij deze zeer realistische pH
 • 6:25 - 6:29
  kan je zien dat de schelp
  bijna volledig is opgelost.
 • 6:30 - 6:34
  Dus oceaanverzuring kan
  de hele voedselketen treffen,
 • 6:34 - 6:36
  recht tot op ons bord.
 • 6:36 - 6:40
  Wie hier eet graag schaaldieren? Of zalm?
 • 6:41 - 6:42
  Of vele andere vissoorten
 • 6:42 - 6:45
  wiens voedselbron in de oceaan
  beïnvloed zou kunnen worden?
 • 6:46 - 6:48
  Dit zijn koudwaterkoralen.
 • 6:48 - 6:52
  Wist je dat we in Ierse wateren
  zelfs koudwaterkoralen hebben,
 • 6:52 - 6:54
  net voorbij ons continentale plateau?
 • 6:54 - 6:58
  Zij ondersteunen een rijke biodiversiteit,
  waaronder enkele belangrijke visserijen.
 • 6:59 - 7:02
  Het is voorspeld
  dat tegen het einde van deze eeuw
 • 7:02 - 7:08
  70 procent van alle gekende
  koudwaterkoralen in de hele oceaan
 • 7:09 - 7:13
  omgeven zullen zijn door zeewater
  dat hun koraalstructuur oplost.
 • 7:17 - 7:21
  Het laatste voorbeeld dat ik heb,
  zijn deze gezonde tropische koralen.
 • 7:21 - 7:26
  Ze werden geplaatst in zeewater met een pH
  dat we verwachten tegen het jaar 2100.
 • 7:27 - 7:33
  Na zes maanden is het koraal
  bijna volledig opgelost.
 • 7:34 - 7:37
  Koraalriffen ondersteunen
 • 7:37 - 7:43
  25 procent van al het leven in de oceaan.
 • 7:44 - 7:45
  Al het leven.
 • 7:46 - 7:50
  Dus je kan zien dat oceaanverzuring
  een globale bedreiging vormt.
 • 7:51 - 7:53
  Ik heb een zoontje van acht maanden.
 • 7:54 - 7:58
  Tenzij we nu beginnen
  met dit proces te vertragen,
 • 7:58 - 8:02
  durf ik niet te denken over de staat
  van onze oceanen wanneer hij volwassen is.
 • 8:04 - 8:06
  We zullen verzuring meemaken.
 • 8:06 - 8:10
  We hebben al te veel kooldioxide
  in de atmosfeer uitgestoten.
 • 8:11 - 8:14
  Maar we kunnen dit proces vertragen.
 • 8:14 - 8:18
  We kunnen een rampscenario voorkomen.
 • 8:19 - 8:21
  De enige manier om dat te doen,
 • 8:21 - 8:24
  is door onze uitstoot
  van kooldioxide te verminderen.
 • 8:25 - 8:29
  Dit is belangrijk voor zowel jou en mij,
  voor de industrie, voor regeringen.
 • 8:30 - 8:33
  We moeten samenwerken:
  de opwarming van de aarde vertragen,
 • 8:34 - 8:36
  oceaanverzuring vertragen
 • 8:36 - 8:41
  en helpen om een gezonde oceaan
  en een gezonde planeet te behouden
 • 8:41 - 8:44
  voor onze generatie
  en de generaties na ons.
 • 8:45 - 8:50
  (Applaus)
Title:
Hoe vervuiling de chemie van de oceanen verandert
Speaker:
Triona McGrath
Description:

Naarmate we meer kooldioxide in de atmosfeer pompen, lost er steeds meer op in de oceanen, wat leidt tot drastische veranderingen in de chemie van het water. Triona McGrath onderzoekt dit proces, dat bekend staat als oceaanverzuring, en in deze talk neemt ze ons mee voor een duik in de wereld van een oceanograaf. Leer meer over hoe de "gemene tweelingbroer van klimaatverandering" de oceaan beïnvloedt -- en het leven dat ervan afhangt.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:03

Dutch subtitles

Revisions