Return to Video

Multiplying Fractions

 • 0:00 - 0:06
  Vi blir spurt om å multiplisere
  5/6 med 2/3, og så forenkle svaret.
 • 0:06 - 0:07
  Så la oss gange disse tallene.
 • 0:07 - 0:13
  Vi har 5/6 ganger 2/3.
 • 0:13 - 0:17
  Å multiplisere brøker er faktisk
  en ganske enkel prosess.
 • 0:17 - 0:20
  Den nye telleren, eller
  telleren av produktet,
 • 0:20 - 0:22
  er bare produktet
  av de to tellerne, eller,
 • 0:22 - 0:25
  det nye øverste tallet er produktet
  av de andre to øverste tallene.
 • 0:25 - 0:29
  Så, telleren i produktet er 5 ganger 2.
 • 0:29 - 0:37
  Så det er lik 5 ganger 2,
  delt på 6 ganger 3, som er lik:
 • 0:37 - 0:43
  5 ganger 2 er 10 og
  6 ganger 3 er 18,
 • 0:43 - 0:45
  så det er lik 10/18.
 • 0:45 - 0:49
  Og du kan se på dette
  som enten 2/3 av 5/6,
 • 0:49 - 0:54
  eller 5/6 av 2/3, avhengig
  av hvordan du vil tenke på det.
 • 0:54 - 0:55
  Og dette er rett svar.
 • 0:55 - 0:57
  Det er 10/18, men når
  du ser på disse tallene,
 • 0:57 - 1:02
  ser du med en gang at
  de har noen felles faktorer.
 • 1:02 - 1:04
  De er begge delelige på 2,
  så hvis vi vil forkorte brøken,
 • 1:04 - 1:07
  kan vi dele dem begge på 2.
 • 1:07 - 1:12
  Så, del 10 på 2, del
  18 på 2 og du får:
 • 1:12 - 1:18
  10 delt på 2 er 5,
  18 delt på 2 er 9.
 • 1:18 - 1:21
  Du kunne ha gjort
  dette steget tidligere.
 • 1:21 - 1:23
  Du kunne faktisk ha gjort
  det før vi multipliserte.
 • 1:23 - 1:24
  Du kunne gjort det her.
 • 1:24 - 1:26
  Du kunne sagt, vel, jeg
  har en 2er i telleren,
 • 1:26 - 1:29
  og jeg har noe som er
  delelig på 2 i nevneren,
 • 1:29 - 1:33
  så la meg dele telleren på 2, og dette blir 1.
 • 1:33 - 1:37
  La meg dele nevneren på 2, og dette blir 3.
 • 1:37 - 1:42
  Så da har du 5 ganger 1 er 5,
  og 3 ganger 3 er 9.
 • 1:42 - 1:44
  Så det er akkurat det
  samme som vi gjorde her.
 • 1:44 - 1:47
  Vi gjorde det bare før
  vi faktisk fant produktet.
 • 1:47 - 1:49
  Du kan faktisk gjøre det akkurat her.
 • 1:49 - 1:54
  Om du gjorde det her, kunne du sagt,
 • 1:54 - 1:56
  6 ganger 3 skal bli nevneren.
 • 1:56 - 2:00
  5 ganger 2 skal bli telleren.
 • 2:00 - 2:04
  Så la oss dele telleren
  på 2, så dette blir 1.
 • 2:04 - 2:05
  La oss dele nevneren på 2.
 • 2:05 - 2:08
  Dette er delelig på 2, så det blir 3.
 • 2:08 - 2:14
  Og det vil bli 5 ganger 1 er 5,
  og 3 ganger 3 er 9.
 • 2:14 - 2:15
  Så det fungerer, uansett hvilken måte.
 • 2:15 - 2:19
  Gjør du det på denne måten,
  får du se ting faktorisert ut litt mer
 • 2:19 - 2:22
  så det er vanligvis lettere å
  gjenkjenne hva som er delelig på hva.
 • 2:22 - 2:26
  Eller du kan gjøre det til slutt,
  og forkorte så mye som mulig.
Title:
Multiplying Fractions
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:26

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions