Return to Video

NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis

 • 0:02 - 0:04
  To nie jest na niby.
 • 0:04 - 0:07
  Nazywam się Greta Thunberg.
 • 0:07 - 0:10
  Żyjemy u progu masowej katastrofy.
 • 0:11 - 0:14
  Nasz klimat się załamuje.
 • 0:14 - 0:18
  Dzieciaki takie jak ja poświęcają
  swoją edukację na rzecz protestu.
 • 0:19 - 0:21
  Jeszcze nie jest dla nas za późno.
 • 0:21 - 0:23
  Jeszcze nie jest dla ciebie za późno.
 • 0:23 - 0:27
  Aby przetrwać, musimy
  przestać spalać paliwa kopalniane.
 • 0:27 - 0:30
  Ale to nie wystarczy.
 • 0:30 - 0:33
  Mówi się o wielu alternatywach.
 • 0:33 - 0:35
  Jedna z nich
  patrzy nam prosto w oczy.
 • 0:36 - 0:38
  Opowie wam o niej
  mój przyjaciel George.
 • 0:38 - 0:43
  Istnieje magiczna maszyna
  wysysająca węgiel z powietrza.
 • 0:43 - 0:44
  Kosztuje niewiele.
 • 0:44 - 0:46
  I nie trzeba jej budować.
 • 0:47 - 0:48
  Nazywa się...
 • 0:48 - 0:49
  drzewo.
 • 0:49 - 0:54
  Drzewo jest przykładem
  naturalnego sprzymierzeńca klimatu.
 • 0:54 - 0:57
  Namorzyny, torfowiska, dżungle,
  trzęsawiska, dna morskie,
 • 0:57 - 0:59
  kolonie wodorostów, bagna, rafy koralowe,
 • 0:59 - 1:03
  pochłaniają węgiel z powietrza
  i zasysają go w sobie.
 • 1:03 - 1:08
  Przyroda może pomóc nam
  odbudować zniszczony klimat.
 • 1:09 - 1:12
  Dzięki niej możemy zrobić naprawdę
  duży krok we właściwym kierunku.
 • 1:12 - 1:14
  Brzmi nieżle, prawda?
 • 1:14 - 1:18
  Aby się to udało, paliwa kopalniane
  muszą zostać pod ziemią.
 • 1:20 - 1:22
  Paradoksalnie,
 • 1:22 - 1:24
  póki co przymykamy na nie oko.
 • 1:26 - 1:31
  Fundusze na rzecz paliw kopalnianych
  tysiąckrotnie przewyższają dopłaty
 • 1:31 - 1:33
  na zielone źródła energii.
 • 1:33 - 1:35
  Na nie przeznaczamy zaledwie
 • 1:35 - 1:39
  2% z całego budżetu
  na rzecz ratowania klimatu.
 • 1:39 - 1:41
  To są twoje pieniądze.
 • 1:41 - 1:43
  Twoje podatki i oszczędności.
 • 1:44 - 1:45
  Kolejny paradoks:
 • 1:45 - 1:47
  teraz, kiedy przyroda jest nam niezbędna,
 • 1:47 - 1:50
  działamy na jej szkodę najbardziej.
 • 1:50 - 1:54
  Każdego dnia wyginięciu
  podlega nawet 200 gatunków.
 • 1:54 - 1:57
  Większość lodów arktycznych stopniała.
 • 1:57 - 1:59
  Większość dzikich zwierząt wymarła.
 • 1:59 - 2:01
  Większość naszej ziemi zmarniała.
 • 2:01 - 2:03
  Co więc możemy zrobić?
 • 2:03 - 2:04
  Co możesz zrobić TY?
 • 2:04 - 2:05
  Nic prostrzego:
 • 2:05 - 2:06
  Musimy
 • 2:06 - 2:07
  CHRONIĆ,
 • 2:07 - 2:09
  ODBUDOWYWAĆ
 • 2:09 - 2:10
  I FINANSOWAĆ.
 • 2:10 - 2:11
  CHRONIĆ
 • 2:11 - 2:13
 • 2:13 - 2:16
 • 2:16 - 2:19
 • 2:19 - 2:21
 • 2:21 - 2:22
 • 2:22 - 2:25
 • 2:25 - 2:27
 • 2:27 - 2:30
 • 2:31 - 2:32
 • 2:33 - 2:36
 • 2:36 - 2:38
 • 2:39 - 2:41
 • 2:41 - 2:42
 • 2:42 - 2:43
 • 2:43 - 2:44
 • 2:45 - 2:46
 • 2:46 - 2:50
 • 2:50 - 2:53
 • 2:53 - 2:55
 • 2:55 - 2:58
 • 2:58 - 3:00
 • 3:00 - 3:01
 • 3:01 - 3:04
 • 3:04 - 3:05
 • 3:05 - 3:06
 • 3:14 - 3:16
 • 3:18 - 3:20
 • 3:23 - 3:25
 • 3:25 - 3:27
 • 3:27 - 3:29
Title:
NatureNow: Greta Thunberg and George Monbiot make short film on the climate crisis
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Environment and Climate Change
Duration:
03:41

Polish subtitles

Revisions Compare revisions