< Return to Video

Waarom statistiek leuk is

 • 0:01 - 0:04
  In 2003
 • 0:04 - 0:06
  voerde de Britse regering een enquête uit.
 • 0:07 - 0:11
  Die enquête mat de rekenvaardigheden
 • 0:11 - 0:12
  van de bevolking.
 • 0:12 - 0:14
  Ze waren geschokt toen ze ontdekten
 • 0:14 - 0:17
  dat van elke 100 volwassenen
  in de beroepsbevolking
 • 0:17 - 0:20
  er 47 nog niet de eenvoudigste
  rekenvaardigheden hadden.
 • 0:21 - 0:25
  'Level 1'-rekenvaardigheden
  in het VK zijn niet echt gevorderd.
 • 0:25 - 0:29
  Het gaat om breuken,
  percentages en decimalen.
 • 0:29 - 0:33
  Dus dit cijfer baarde de regering zorgen.
 • 0:33 - 0:35
  Het beleid werd veranderd,
 • 0:35 - 0:37
  er werden investeringen gedaan
 • 0:37 - 0:40
  en in 2011 voerden ze
  de enquête opnieuw uit.
 • 0:40 - 0:42
  Raad eens wat er met dat cijfer gebeurde?
 • 0:44 - 0:45
  Het was gegroeid naar 49.
 • 0:45 - 0:47
  (Gelach)
 • 0:47 - 0:49
  Toen ik dit cijfer noemde
  in een financieel dagblad,
 • 0:49 - 0:51
  grapte één van onze lezers:
 • 0:51 - 0:55
  "Dit cijfer is alleen een schok
  voor 51 procent van de bevolking."
 • 0:55 - 0:57
  (Gelach)
 • 0:57 - 1:00
  Maar ik geef de voorkeur
  aan de reactie van een leerling
 • 1:00 - 1:04
  toen ik deze informatie
  op een school presenteerde.
 • 1:04 - 1:05
  Ze stak haar hand op en zei:
 • 1:05 - 1:08
  "Hoe weten we dat degene
  die dat cijfer heeft bedacht
 • 1:08 - 1:09
  niet bij die 49 procent hoort?"
 • 1:09 - 1:11
  (Gelach)
 • 1:11 - 1:15
  Er is dus een probleem met rekenen,
 • 1:15 - 1:17
  want dit zijn belangrijke
  levensvaardigheden
 • 1:17 - 1:21
  en voor veel van de veranderingen
  die we deze eeuw willen inbrengen,
 • 1:21 - 1:23
  moeten we beter kunnen
  omgaan met nummers.
 • 1:23 - 1:25
  Dit is niet alleen een Engels probleem.
 • 1:25 - 1:30
  De OESO publiceerde dit jaar cijfers
  over rekenvaardigheden onder jongeren
 • 1:30 - 1:33
  en bovenaan stonden de Verenigde Staten:
 • 1:33 - 1:38
  bijna 40 procent van de jongeren
  in de VS hebben slechte rekenvaardigheden.
 • 1:38 - 1:39
  Engeland staat er ook bij,
 • 1:39 - 1:44
  maar er zijn zeven OESO landen
  met cijfers boven de 20 procent.
 • 1:45 - 1:47
  Dat is een probleem,
  omdat het niet zo hoeft te zijn.
 • 1:47 - 1:49
  Als je helemaal rechts
  in de grafiek kijkt,
 • 1:49 - 1:52
  zie je Nederland en Korea
  onder de 10 procent.
 • 1:52 - 1:57
  Dus er is zeker een probleem
  met rekenvaardigheden om op te lossen.
 • 1:58 - 2:00
  Dit zijn nuttige onderzoeken,
 • 2:00 - 2:06
  maar we lopen het risico
  mensen in te delen in twee categorieën,
 • 2:06 - 2:08
  in twee soorten mensen:
 • 2:08 - 2:12
  zij die goed zijn met cijfers,
  die ermee om kunnen gaan,
 • 2:12 - 2:14
  en zij die dat niet zijn.
 • 2:14 - 2:16
  Wat ik hier vandaag wil zeggen
 • 2:16 - 2:19
  is dat dit een verkeerd onderscheid is.
 • 2:20 - 2:21
  Het is geen onveranderlijk paar.
 • 2:21 - 2:25
  Je hoeft geen fantastische
  rekenvaardigheden te hebben
 • 2:25 - 2:27
  om te genieten van cijfers,
 • 2:27 - 2:30
  en dat moet het uitgangspunt
  zijn van onze reis.
 • 2:30 - 2:35
  En volgens mij kan je
  aan die reis beginnen
 • 2:35 - 2:36
  door te kijken naar statistiek.
 • 2:36 - 2:40
  Ik zal meteen toegeven dat de statistiek
 • 2:40 - 2:41
  een imagoprobleem heeft.
 • 2:41 - 2:42
  (Gelach)
 • 2:42 - 2:44
  Het is het wiskundeonderdeel
 • 2:44 - 2:47
  dat zelfs wiskundigen
  niet echt leuk vinden.
 • 2:47 - 2:51
  Als de rest van de wiskunde
  over precisie en zekerheid gaat,
 • 2:51 - 2:53
  is statistiek het tegenovergestelde.
 • 2:54 - 2:58
  Ik ben zelf ook pas later bekeerd
  tot de wereld van statistiek.
 • 2:58 - 3:01
  Als je aan mijn docenten zou vragen
 • 3:01 - 3:05
  in welke twee vakgebieden
  ik het minste zou gaan uitblinken,
 • 3:05 - 3:08
  hadden ze gezegd:
  statistiek en programmeren.
 • 3:08 - 3:11
  En toch sta ik hier,
  met statistische grafieken,
 • 3:11 - 3:12
  zelf geprogrammeerd.
 • 3:13 - 3:14
  Waardoor ben ik zo veranderd?
 • 3:15 - 3:18
  Waarom vond ik statistiek
  ineens interessant?
 • 3:18 - 3:20
  Het komt omdat statistiek
  echt over ons gaat.
 • 3:21 - 3:23
  Als je naar de etymologie
  van 'statistiek' kijkt,
 • 3:23 - 3:26
  is het de wetenschap van de gegevens
 • 3:26 - 3:29
  van de staat of de gemeenschap
  waar wij in leven.
 • 3:29 - 3:32
  Dus statistiek gaat over ons als groep,
 • 3:32 - 3:34
  niet over ons als individuen.
 • 3:34 - 3:35
  Omdat we sociale dieren zijn,
 • 3:35 - 3:39
  delen we deze fascinatie
  voor hoe we in de groep passen,
 • 3:39 - 3:40
  hoe we met anderen omgaan.
 • 3:41 - 3:44
  En statistiek is het krachtigst
 • 3:44 - 3:45
  als het verrassend is.
 • 3:45 - 3:49
  En er zijn meerdere
  fantastische enquêtes uitgevoerd
 • 3:49 - 3:50
  door Ipsos MORI, de afgelopen jaren.
 • 3:50 - 3:53
  Één enquête onder
  1.000 volwassenen in het VK
 • 3:53 - 3:57
  stelde de vraag:
  "Van elke 100 mensen in Engeland en Wales,
 • 3:57 - 3:59
  hoeveel daarvan zijn moslim?"
 • 3:59 - 4:02
  Het gemiddelde antwoord in deze enquête,
 • 4:02 - 4:05
  wat representatief zou moeten zijn
  voor de hele bevolking, was 24.
 • 4:05 - 4:09
  Dat dachten mensen.
 • 4:09 - 4:12
  Britse mensen denken
  dat 24 van elke 100 mensen moslim zijn.
 • 4:12 - 4:17
  Officiële cijfers laten zien
  dat het er ongeveer 5 zijn.
 • 4:18 - 4:22
  Er is dus een groot verschil
  tussen wat we denken, onze perceptie,
 • 4:22 - 4:24
  en de statistische realiteit.
 • 4:24 - 4:25
  Ik vind dat interessant.
 • 4:25 - 4:29
  Waar komt deze misvatting vandaan?
 • 4:29 - 4:31
  Ik was zo blij met deze enquête
 • 4:31 - 4:35
  dat ik ze gebruikte in presentaties.
  Ik verwees er constant naar.
 • 4:35 - 4:36
  Ik gaf een presentatie
 • 4:36 - 4:38
  op St. Paul's School for Girls
  in Hammersmith,
 • 4:38 - 4:40
  en ik had net zo'n publiek als nu,
 • 4:40 - 4:44
  behalve dat het bestond
  uit meisjes uit de bovenbouw.
 • 4:44 - 4:47
  En ik zei: "Meiden,
 • 4:48 - 4:52
  hoeveel tienermeisjes denken jullie
  dat het Britse volk denkt
 • 4:52 - 4:54
  dat er elk jaar zwanger worden?"
 • 4:54 - 4:57
  En de meisjes kregen
  bijna een beroerte toen ik zei
 • 4:57 - 5:01
  dat het Britse volk denkt
  dat 15 van elke 100 tienermeisjes
 • 5:01 - 5:03
  elk jaar zwanger worden.
 • 5:03 - 5:06
  En ze hadden het recht om boos te zijn,
 • 5:06 - 5:08
  want eigenlijk zou ik
  bijna 200 rondjes moeten hebben
 • 5:08 - 5:10
  om er één in te kleuren,
 • 5:10 - 5:13
  gebaseerd op de officiële cijfers.
 • 5:13 - 5:16
  En net als rekenvaardigheden,
  is dit niet alleen een Engels probleem.
 • 5:16 - 5:21
  Ipsos MORI heeft dit onderzoek
  ook in andere landen uitgevoerd.
 • 5:21 - 5:24
  Zo vroegen ze Saudiërs:
 • 5:24 - 5:26
  "Van elke 100 volwassenen in het land,
 • 5:26 - 5:29
  hoeveel van hen zijn er te dik?"
 • 5:31 - 5:36
  En het gemiddelde antwoord van de Saudiërs
  was meer dan een kwart.
 • 5:36 - 5:38
  Dat dachten ze.
 • 5:38 - 5:40
  Meer dan een kwart
  van de volwassenen is te dik.
 • 5:40 - 5:45
  De officiële cijfers, echter,
  laten zien dat het eerder driekwart is.
 • 5:45 - 5:46
  (Gelach)
 • 5:47 - 5:49
  Dus weer een groot verschil.
 • 5:49 - 5:53
  De volgende vind ik leuk.
  Ze vroegen in Japan:
 • 5:53 - 5:55
  "Van elke 100 Japanners,
 • 5:55 - 5:58
  hoeveel van hen wonen op het platteland?"
 • 5:59 - 6:03
  Het gemiddelde antwoord
  was net iets meer dan de helft.
 • 6:03 - 6:08
  Ze dachten dat 56 van elke 100 Japanners
  op het platteland woonden.
 • 6:08 - 6:09
  Het officiële cijfer is 7.
 • 6:10 - 6:15
  Er zijn dus grote verschillen,
  wat sommigen verrassend vinden,
 • 6:15 - 6:17
  maar niet verrassend
  voor hen die bekend zijn
 • 6:17 - 6:22
  met het werk van Daniel Kahneman,
  de Nobelprijs-winnende econoom.
 • 6:22 - 6:27
  Hij en zijn collega, Amos Tversky, deden
  jarenlang onderzoek naar het verschil
 • 6:27 - 6:30
  tussen wat mensen denken en de realiteit,
 • 6:30 - 6:34
  het feit dat mensen eigenlijk
  slecht zijn in intuïtieve statistiek.
 • 6:34 - 6:35
  Dat komt door verschillende dingen.
 • 6:35 - 6:39
  Individuele ervaringen
  kunnen onze ideeën beïnvloeden,
 • 6:39 - 6:43
  net als het feit dat de media
  alleen bijzondere dingen rapporteren
 • 6:43 - 6:44
  en niet de normale dingen.
 • 6:45 - 6:47
  Kahneman zei dat heel leuk:
 • 6:47 - 6:49
  "Soms zien we het overduidelijke niet"
 • 6:49 - 6:51
  - dus onze cijfers kloppen niet -
 • 6:51 - 6:53
  "maar soms zien we
  onze eigen blindheid niet."
 • 6:53 - 6:56
  En dat heeft enorme gevolgen
  voor het maken van beslissingen.
 • 6:56 - 6:59
  Ik zat ondertussen
  op het statistiekbureau
 • 6:59 - 7:01
  en ik vond dit erg interessant.
 • 7:01 - 7:03
  Ik zei dat dit een wereldwijd probleem is,
 • 7:03 - 7:06
  maar misschien is geografie wel het punt.
 • 7:06 - 7:10
  Al deze vragen gingen over
  hoe goed je je land kende.
 • 7:10 - 7:14
  In ons geval: hoe goed ken je
  64 miljoen mensen?
 • 7:14 - 7:16
  Niet erg goed, blijkt.
  Ik ben daar niet goed in.
 • 7:16 - 7:18
  Dus ik kreeg een idee:
 • 7:18 - 7:21
  ik zou deze aanpak overnemen
 • 7:21 - 7:23
  en toepassen op een lokale manier.
 • 7:23 - 7:24
  Is dit lokaal?
 • 7:24 - 7:26
  Als we de vraag anders stellen:
 • 7:26 - 7:28
  'Hoe goed ken je je eigen gebied?',
 • 7:28 - 7:30
  zouden de antwoorden dan beter kloppen?
 • 7:32 - 7:34
  Dus ik maakte een quiz:
 • 7:34 - 7:35
  hoe goed ken je je buurt?
 • 7:36 - 7:38
  Het is een simpele app.
 • 7:38 - 7:40
  Je typt een postcode in
 • 7:40 - 7:42
  en dan krijg je vragen
  gebaseerd op steekproefdata
 • 7:42 - 7:44
  van jouw buurt.
 • 7:44 - 7:46
  Ik heb tijdens het maken bewust geprobeerd
 • 7:46 - 7:51
  om het toegankelijk te maken
  voor zoveel mogelijk mensen,
 • 7:51 - 7:53
  niet alleen voor de 49 procent
  die goed zijn met cijfers.
 • 7:53 - 7:55
  Ik wilde dat iedereen meedeed.
 • 7:55 - 7:57
  Voor het ontwerp van de quiz
 • 7:57 - 8:00
  was ik geïnspireerd door de isotypen
 • 8:00 - 8:03
  van Otto Neurath uit de jaren 20 en 30.
 • 8:03 - 8:07
  Dit zijn manieren om cijfers weer te geven
 • 8:07 - 8:09
  met de herhaling van iconen.
 • 8:10 - 8:13
  De cijfers zijn er wel,
  maar op de achtergrond.
 • 8:13 - 8:16
  Het is dus een handige manier
  om kwantiteit weer te geven
 • 8:16 - 8:19
  zonder gebruik te maken
  van termen als percentage,
 • 8:19 - 8:20
  fracties en verhoudingen.
 • 8:20 - 8:22
  Hier is de quiz.
 • 8:22 - 8:24
  Het is zo ontworpen:
 • 8:24 - 8:27
  je ziet hier links
  de herhaalde iconen,
 • 8:27 - 8:30
  en een kaart met het gebied
  waar we je vragen over stellen
 • 8:30 - 8:31
  aan de rechterkant.
 • 8:31 - 8:32
  Er zijn zeven vragen.
 • 8:32 - 8:36
  Elke vraag kan beantwoord worden
  met een cijfer tussen nul en honderd
 • 8:36 - 8:38
  en aan het einde van de quiz
 • 8:38 - 8:41
  krijg je een totale score
  tussen de nul en de honderd.
 • 8:41 - 8:43
  Omdat dit TEDxExeter is,
 • 8:43 - 8:45
  dacht ik dat we de quiz
  even konden bekijken
 • 8:45 - 8:48
  met de eerste paar vragen over Exeter.
 • 8:48 - 8:49
  De eerste vraag is:
 • 8:49 - 8:52
  "Van elke 100 mensen,
  hoeveel zijn er jonger dan 16?"
 • 8:53 - 8:56
  Ik ken Exeter niet zo goed,
  dus ik moest raden,
 • 8:56 - 8:59
  maar je krijgt nu een idee
  van hoe de quiz werkt.
 • 8:59 - 9:03
  Je sleept het schuifje
  om de icoontjes te markeren
 • 9:03 - 9:05
  en je klikt op 'Inleveren'
  om te antwoorden,
 • 9:05 - 9:09
  en dan animeren we het verschil
  tussen jouw antwoord en de realiteit.
 • 9:09 - 9:13
  Het blijkt dat ik
  slecht geraden heb: vijf.
 • 9:13 - 9:15
  Wat is de volgende vraag?
 • 9:15 - 9:17
  Deze vraagt wat de gemiddelde leeftijd is,
 • 9:17 - 9:19
  zodat de helft van de mensen jonger is
 • 9:19 - 9:21
  en de andere helft ouder.
 • 9:21 - 9:24
  En ik dacht 35 -
  dat klinkt als middelbare leeftijd.
 • 9:24 - 9:26
  (Gelach)
 • 9:28 - 9:30
  Maar eigenlijk is Exeter
  ongelofelijk jong,
 • 9:30 - 9:35
  en ik had de impact
  van de universiteit onderschat.
 • 9:35 - 9:37
  De vragen worden steeds moeilijker.
 • 9:37 - 9:39
  Deze vraagt naar eigenwoningbezit.
 • 9:40 - 9:44
  Van elke 100 huishoudens,
  hoeveel hebben er een hypotheek of lening?
 • 9:44 - 9:45
  Ik heb me hier ingedekt,
 • 9:45 - 9:48
  want ik wilde er niet
  meer dan 50 naast zitten.
 • 9:48 - 9:50
  (Gelach)
 • 9:50 - 9:53
  En ze worden moeilijker, deze vragen,
 • 9:53 - 9:55
  want in je eigen gebied,
  als je in een gemeenschap bent,
 • 9:56 - 10:01
  met dingen als leeftijd --
  je kan de leeftijd van mensen nog aflezen.
 • 10:01 - 10:03
  Als je gewoon om je heenkijkt,
  dan zie je dat wel.
 • 10:03 - 10:07
  Iets als eigenwoningbezit
  is veel moeilijker te zien,
 • 10:07 - 10:09
  dus vallen we terug
  op onze eigen heuristiek,
 • 10:09 - 10:14
  onze eigen vooroordelen
  over hoeveel mensen een huis hebben.
 • 10:14 - 10:17
  Toen we deze quiz publiceerden,
 • 10:17 - 10:21
  waren de data van de steekproeven
  alweer een aantal jaar oud.
 • 10:21 - 10:24
  Er waren al apps
  waarin je een postcode kon invullen
 • 10:25 - 10:27
  en de statistieken
  van jaren terug kon zien.
 • 10:27 - 10:28
  Dus eigenlijk
 • 10:28 - 10:31
  was dit allemaal wat gedateerd,
  niet per se nieuw.
 • 10:31 - 10:35
  Maar ik wilde graag weten
  wat voor reactie we zouden krijgen
 • 10:35 - 10:38
  door een spel te maken
  van de data die we hebben,
 • 10:38 - 10:39
  met animaties
 • 10:39 - 10:43
  en door in te spelen
  op de vooroordelen van de mensen.
 • 10:44 - 10:47
  Hun reacties blijken, ehm...
 • 10:48 - 10:50
  talrijker dan ik had verwacht.
 • 10:50 - 10:54
  Ik had al heel lang de wens
  om een statistiekwebsite te doen crashen
 • 10:54 - 10:55
  door vraag van het publiek.
 • 10:55 - 10:57
  (Gelach)
 • 10:57 - 11:00
  Deze URL bevat de woorden
  'statistiek', 'gov' en 'UK',
 • 11:00 - 11:04
  de drie minst populaire
  woorden in een URL.
 • 11:04 - 11:08
  En het frappante feit is
  dat de website crashte
 • 11:08 - 11:10
  om kwart voor 10 's avonds,
 • 11:10 - 11:13
  want mensen waren echt
  met deze data bezig
 • 11:13 - 11:15
  uit eigen vrije wil,
 • 11:15 - 11:17
  in hun eigen vrije tijd.
 • 11:17 - 11:19
  Ik vond het interessant om te zien
 • 11:19 - 11:23
  dat er ongeveer
  een kwart miljoen mensen waren
 • 11:23 - 11:26
  die de quiz binnen 48 uur
  na lancering speelden.
 • 11:26 - 11:30
  Er kwam een enorme discussie op gang,
  online, op sociale media,
 • 11:30 - 11:32
  waar vooral duidelijk werd
 • 11:32 - 11:36
  dat mensen het leuk vonden
  om hun eigen vooroordelen te zien,
 • 11:36 - 11:39
  en ik had eigenlijk niet
  op beter kunnen hopen,
 • 11:39 - 11:40
  op een bepaalde manier.
 • 11:41 - 11:44
  Ik vond het ook leuk
  dat mensen het naar politici stuurden.
 • 11:44 - 11:46
  Hoe goed ken je het gebied
  dat je vertegenwoordigt?
 • 11:46 - 11:48
  (Gelach)
 • 11:48 - 11:49
  En om het af te maken,
 • 11:50 - 11:52
  als we teruggaan naar
  die twee soorten mensen,
 • 11:52 - 11:55
  dacht ik dat het interessant
  zou zijn om te zien
 • 11:55 - 11:57
  hoe mensen die goed zijn met cijfers
  deze quiz zouden maken.
 • 11:57 - 12:00
  De nationale statisticus
  van Engeland en Wales, John Pullinger,
 • 12:01 - 12:03
  van hem zou je een goede score verwachten.
 • 12:04 - 12:06
  Hij scoorde 44 voor zijn eigen gebied.
 • 12:06 - 12:08
  (Gelach)
 • 12:08 - 12:13
  Jeremy Paxman - toegegeven,
  met een glas wijn - 36.
 • 12:14 - 12:16
  Nog slechter.
 • 12:16 - 12:19
  Het laat zien dat cijfers
  ons allemaal kunnen inspireren.
 • 12:19 - 12:20
  Ze kunnen ons verrassen.
 • 12:20 - 12:22
  We praten zo vaak over statistiek
 • 12:22 - 12:24
  als de wetenschap van onzekerheid.
 • 12:24 - 12:26
  Mijn laatste gedachte van vandaag is:
 • 12:26 - 12:29
  statistiek is de wetenschap van ons.
 • 12:29 - 12:32
  En daarom zouden we gefascineerd
  moeten zijn door cijfers.
 • 12:32 - 12:33
  Dankjewel.
 • 12:33 - 12:37
  (Applaus)
Title:
Waarom statistiek leuk is
Speaker:
Alan Smith
Description:

Denk je dat je goed bent in het raden van statistieken? Je overschat jezelf. Of we nou denken dat we een wiskundeknobbel hebben of niet, onze vaardigheid om cijfers te begrijpen en ermee te werken is erg gelimiteerd, volgens datavisualisatie-expert Alan Smith. In deze beeldige presentatie onderzoekt Smith het verschil tussen wat we weten en wat we denken te weten.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:49
Peter van de Ven accepted Dutch subtitles for Why we're so bad at statistics
Peter van de Ven edited Dutch subtitles for Why we're so bad at statistics
Peter van de Ven edited Dutch subtitles for Why we're so bad at statistics
Peter van de Ven edited Dutch subtitles for Why we're so bad at statistics
Peter van de Ven edited Dutch subtitles for Why we're so bad at statistics
Isabel Van Oorschot edited Dutch subtitles for Why we're so bad at statistics
Isabel Van Oorschot edited Dutch subtitles for Why we're so bad at statistics
Isabel Van Oorschot edited Dutch subtitles for Why we're so bad at statistics
Show all

Dutch subtitles

Revisions