< Return to Video

The Great Way (Beginner's Mind Poem) - Hsin Hsin Ming- Faith Mind Poem from the Zen tradition

 • 0:17 - 0:20
  Najwyższa Ścieżka nie jest trudna
 • 0:20 - 0:23
  dla tych, którzy nie mają preferencji.
 • 0:26 - 0:30
  Kiedy nie ma zarówno Miłości, jak i Nienawiści,
 • 0:30 - 0:34
  wszystko staje się jasne i nieskrywane.
 • 0:37 - 0:40
  Dokonaj jednak najmniejszego rozróżnienia
 • 0:41 - 0:47
  a niebo i Ziemia zostaną oddalone od siebie w nieskończoność.
 • 0:59 - 1:02
  Jeśli chcesz zobaczyć prawdę
 • 1:02 - 1:09
  to przytrzymaj się od opinii za lub przeciw czemukolwiek.
 • 1:11 - 1:15
  Zestawienie tego, co lubisz, i tego czego nie lubisz
 • 1:15 - 1:19
  jest chorobą Umysłu.
 • 1:28 - 1:30
  Kiedy głęboki sens rzeczy
 • 1:30 - 1:33
  nie jest zrozumiany
 • 1:33 - 1:37
  zasadniczy spokój umysłu zostaje zakłócony
 • 1:37 - 1:38
  bez końca
 • 1:43 - 1:47
  Ścieżka jest doskonała,
 • 1:48 - 1:51
  jak ogromna przestrzeń,
 • 1:52 - 1:57
  gdzie niczego nie brakuje i nic nie jest w nadmiarze.
 • 2:14 - 2:18
  Rzeczywiście, z powodu naszych wyborów,
 • 2:18 - 2:25
  by zaakceptować lub odrzucić, nie widzimy prawdziwej natury rzeczy.
 • 2:29 - 2:34
  Nie żyj uwikłany w rzeczy zewnętrzne,
 • 2:34 - 2:39
  ani w wewnętrznym poczuciu pustki.
 • 2:43 - 2:47
  Bądź spokojny w Jedności wszystkiego
 • 2:47 - 2:53
  a te błędne poglądy znikną same.
 • 2:57 - 3:02
  Kiedy próbujesz przerwać aktywność by osiągnąć bierność
 • 3:02 - 3:09
  Twój wysiłek napełnia Cię aktywnością.
 • 3:19 - 3:24
  Tak długo jak pozostaniesz w jednej lub drugiej skrajności
 • 3:24 - 3:29
  nigdy nie poznasz Jedności.
 • 3:34 - 3:38
  Ci, którzy nie żyją w jedności
 • 3:38 - 3:47
  przegrają zarówno w aktywności, jak i bierności,
  w twierdzeniu jak i zaprzeczaniu.
 • 3:55 - 4:01
  Zaprzeczać realności rzeczy to tęsknić za ich rzeczywistością.
 • 4:03 - 4:09
  Potwierdzać pustkę rzeczy to tęsknić za ich rzeczywistością.
 • 4:15 - 4:16
  Im więcej mówisz
 • 4:16 - 4:20
  i myślisz o tym, tym dalej
 • 4:20 - 4:23
  oddalasz się od prawdy.
 • 4:29 - 4:31
  Przestań mówić i myśleć
 • 4:32 - 4:37
  i nie będzie nic czego nie będziesz mógł nie wiedzieć.
 • 4:39 - 4:41
  Powrócić do korzeni
 • 4:41 - 4:43
  to odnaleźć sens,
 • 4:44 - 4:51
  ale kierować się pozorami to przegapić źródło.
 • 4:55 - 4:58
  W momencie wewnętrznego oświecenia
 • 5:00 - 5:05
  istnieje wyjście poza to pozory i pustkę.
 • 5:09 - 5:12
  Zmiany, które wydają się zachodzić
 • 5:13 - 5:16
  w pustym świecie, nazywamy realnymi
 • 5:16 - 5:20
  tylko z powodu naszej niewiedzy.
 • 5:30 - 5:33
  Nie szukaj prawdy.
 • 5:34 - 5:38
  Tylko przestań pielęgnować opinie.
 • 5:40 - 5:43
  Nie pozostawaj w stanie dualistycznym.
 • 5:44 - 5:48
  Ostrożnie unikaj takich pociągów.
 • 5:50 - 5:54
  Jeśli zostanie chociaż ślad tego i tamtego,
 • 5:54 - 5:56
  dobra i zła,
 • 5:57 - 6:02
  Esencja Umysłu zagubi się w zamieszaniu.
 • 6:04 - 6:09
  Chociaż wszystkie dualności pochodzą od Jednego,
 • 6:10 - 6:14
  nie przywiązujcie się nawet do tego.
 • 6:39 - 6:43
  Kiedy Umysł istnieje niezakłócony w Drodze
 • 6:44 - 6:47
  nic ze świata nie może obrazić,
 • 6:48 - 6:51
  a kiedy już nic nie może obrażać
 • 6:52 - 6:56
  przestają istnieć stare nawyki.
 • 7:11 - 7:16
  Kiedy nie pojawiają się żadne rozróżniające myśli
 • 7:16 - 7:20
  dawny umysł przestaje istnieć.
 • 7:21 - 7:25
  Kiedy obiekty myśli znikają
 • 7:25 - 7:29
  podmiot myślący znika.
 • 7:29 - 7:34
  Podobnie jak znika Umysł, znikają także przedmioty.
 • 7:50 - 7:54
  Rzeczy są przedmiotami ze względu na podmiot.
 • 7:54 - 7:58
  Umysł jest taki z powodu rzeczy.
 • 8:01 - 8:04
  Zrozum względność tych dwóch rzeczy
 • 8:04 - 8:07
  i podstawową rzeczywistość;
 • 8:08 - 8:11
  jedność pustki.
 • 8:13 - 8:15
  W pustce
 • 8:15 - 8:18
  te dwie rzeczy są nie do odróżnienia
 • 8:18 - 8:22
  i każdy zawiera w sobie cały świat.
 • 8:38 - 8:42
  Jeśli nie rozróżniasz dobra i zła
 • 8:43 - 8:45
  nie będziesz ulegał pokusie uprzedzeń
 • 8:45 - 8:48
  i opinii
 • 8:50 - 8:52
  Żyć Najwyższą Ścieżką
 • 8:52 - 8:55
  nie jest ani łatwe, ani trudne,
 • 8:56 - 8:59
  ale ci z ograniczonymi poglądami
 • 8:59 - 9:02
  są bojaźliwi i niezdecydowani.
 • 9:07 - 9:10
  Im szybciej się spieszą
 • 9:10 - 9:12
  tym wolniej idą
 • 9:13 - 9:16
  ich lgnięcie nie może być ograniczone.
 • 9:33 - 9:37
  Nawet bycie przywiązanym do idei Oświecenia
 • 9:38 - 9:40
  jest zejściem na manowce.
 • 9:41 - 9:44
  Po prostu pozwólmy rzeczom toczyć się własnym torem
 • 9:45 - 9:49
  i nie będzie żadnego przychodzenia ani odchodzenia.
 • 9:51 - 9:54
  Przestrzegaj natury rzeczy
 • 9:54 - 9:59
  a będziesz chodzić swobodny i niezakłócony.
 • 10:09 - 10:11
  Kiedy myśl jest w niewoli
 • 10:11 - 10:14
  prawda jest ukryta, bo wszystko jest
 • 10:14 - 10:17
  mętne i niejasne,
 • 10:17 - 10:20
  a uciążliwa praktyka osądzania
 • 10:20 - 10:24
  przynosi irytację i zmęczenie.
 • 10:39 - 10:41
  Jakie korzyści można osiągnąć
 • 10:41 - 10:45
  z rozróżnień i separacji?
 • 10:47 - 10:51
  Jeśli chcesz poruszać się po Jednej Drodze
 • 10:51 - 10:55
  nie bądź przeciwny nawet światowi zmysłów i idei.
 • 10:57 - 11:00
  Rzeczywiście, aby je w pełni zaakceptować
 • 11:00 - 11:04
  jest tożsame z prawdziwym oświeceniem.
 • 11:11 - 11:14
  Mądra osoba nie dąży do żadnych celów
 • 11:14 - 11:19
  ale głupi człowiek pęta się w ich kajdanach.
 • 11:25 - 11:29
  Jest jedna Dharma, a nie wiele.
 • 11:30 - 11:33
  Rozróżnienia wynikają z przywiązania
 • 11:33 - 11:35
  potrzeby ignorantów.
 • 11:46 - 11:50
  Szukać umysłu rozróżniającym umysłem
 • 11:50 - 11:54
  jest największym ze wszystkich błędów.
 • 11:55 - 11:59
  Odpoczynek i niepokój wynikają z iluzji.
 • 12:00 - 12:02
  W Oświeceniu
 • 12:02 - 12:05
  nie ma lubienia i nielubienia.
 • 12:06 - 12:09
  Wszystkie dualności pochodzą z ignorancji wnioskowania
 • 12:11 - 12:14
  Są jak sny lub kwiaty w powietrzu;
 • 12:16 - 12:19
  niemądrze próbować je uchwycić.
 • 12:24 - 12:25
  Zysk i strata,
 • 12:25 - 12:27
  dobrze i źle;
 • 12:28 - 12:32
  takie myśli muszą w końcu zostać natychmiast zaniechane
 • 12:46 - 12:48
  Jeśli oko nigdy nie śpi
 • 12:49 - 12:52
  wszystkie sny naturalnie ustaną.
 • 12:53 - 12:56
  Jeśli Umysł nie rozróżnia
 • 12:57 - 13:01
  dziesięć tysięcy rzeczy jest takimi, jakie są;
 • 13:01 - 13:04
  w jednolitej istocie
 • 13:05 - 13:07
  Aby zrozumieć tajemnicę
 • 13:07 - 13:10
  tej Jedynej Esencji trzeba uwolnić się
 • 13:10 - 13:14
  od wszelkich uwikłań.
 • 13:25 - 13:27
  iedy wszystkie rzeczy są postrzegane jednakowo
 • 13:27 - 13:31
  osiągnięto ponadczasową esencję siebie.
 • 13:33 - 13:37
  Żadnych porównania i analogie nie są możliwe
 • 13:37 - 13:40
  stan bezprzyczynowy, bez relacyjny
 • 13:49 - 13:51
  Weź pod uwagę ruch w
 • 13:51 - 13:54
  stateczności i stateczność w ruchu
 • 13:54 - 13:58
  obie znikają.
 • 14:00 - 14:03
  Kiedy te dualności przestaną istnieć,
 • 14:04 - 14:07
  Nawet Jedność sama w sobie nie może istnieć.
 • 14:12 - 14:14
  Do tej ostatecznej ostateczności
 • 14:15 - 14:19
  nie ma zastosowania żadne prawo ani opis.
 • 14:21 - 14:25
  W zjednoczonym umyśle, zgodnie ze Ścieżką
 • 14:26 - 14:29
  ustają wszelkie wysiłki ego
 • 14:42 - 14:46
  Znikają wątpliwości i niezdecydowanie
 • 14:47 - 14:51
  i życie w prawdziwej wierze jest możliwe.
 • 14:53 - 14:57
  Jednym pociągnięciem jesteśmy uwolnieni z niewoli.
 • 14:58 - 15:02
  Nic do nas nie przylega i nie trzymamy się niczego.
 • 15:13 - 15:15
  Wszystko jest puste,
 • 15:15 - 15:22
  przezroczyste, samoświecące, bez żadnego wysiłku umysłu.
 • 15:23 - 15:32
  Tutaj myśl, uczucie, wiedza i wyobraźnia nie mają żadnej wartości.
 • 15:34 - 15:37
  W takim świecie
 • 15:37 - 15:43
  nie ma żadnego ja ani nic innego od ja
 • 15:45 - 15:48
  Aby wejść bezpośrednio w harmonię z tą rzeczywistością
 • 15:48 - 15:54
  po prostu powiedz, gdy pojawią się wątpliwości: „nie dwa”.
 • 15:56 - 16:00
  W tym „nie dwóch” nic nie jest oddzielone,
 • 16:00 - 16:04
  nic nie jest wykluczone.
 • 16:05 - 16:08
  Nieważne kiedy i gdzie
 • 16:08 - 16:12
  Oświecenie oznacza wejście w tę prawdę.
 • 16:16 - 16:24
  I ta prawda jest poza zasięgiem czasu lub przestrzeni.
 • 16:26 - 16:32
  W nim jedna myśl wynosi dziesięć tysięcy lat.
 • 16:44 - 16:46
  Pustka tutaj,
 • 16:46 - 16:48
  pustka tam.
 • 16:49 - 16:56
  Ale nieskończony wszechświat stoi zawsze przed twoimi oczami.
 • 17:05 - 17:10
  Nieskończenie duży i nieskończenie mały-
 • 17:10 - 17:11
  bez różnicy.
 • 17:12 - 17:18
  Bo definicje zniknęły i nie widać żadnych granic.
 • 17:24 - 17:28
  Podobnie jest z byciem i niebytem.
 • 17:29 - 17:36
  Nie trać czasu na wątpliwości i spory które nie mają z tym nic wspólnego.
 • 17:37 - 17:40
  Jedna rzecz, wszystkie rzeczy,
 • 17:41 - 17:43
  przemieszczają się i przenikają
 • 17:43 - 17:45
  bez rozróżnienia.
 • 17:57 - 18:05
  Żyć w tej realizacji oznacza być bez obawy o niedoskonałość.
 • 18:06 - 18:11
  Życie w tej wierze jest drogą do niedualności
 • 18:11 - 18:17
  Niedualizm jest jednym z ufnym umysłem.
 • 18:24 - 18:26
  Słowa!
 • 18:26 - 18:30
  Ścieżka jest poza językiem,
 • 18:30 - 18:34
  nie ma wczoraj,
 • 18:35 - 18:38
  nie ma jutra,
 • 18:39 - 18:43
  nie ma dzisiaj.
Title:
The Great Way (Beginner's Mind Poem) - Hsin Hsin Ming- Faith Mind Poem from the Zen tradition
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Awaken the World
Project:
Short Films - Stepping Stones
Duration:
19:24

Polish subtitles

Revisions