Return to Video

Co tvoří život spokojeným? Lekce z nejdelšího výzkumu štěstí

 • 0:01 - 0:04
  Co nás udržuje zdravé a šťastné
 • 0:04 - 0:05
  v průběhu života?
 • 0:07 - 0:09
  Kdybyste měli nyní investovat
 • 0:09 - 0:11
  do vašeho budoucího já,
 • 0:11 - 0:14
  kam byste vložili svůj čas a energii?
 • 0:15 - 0:18
  Nedávný výzkum mladých lidí
  z přelomu tisíciletí
 • 0:18 - 0:23
  se dotazoval, jaké jsou jejich
  nejdůležitější životní cíle,
 • 0:23 - 0:25
  a přes 80 % sdělilo,
 • 0:25 - 0:29
  že hlavním životním cílem je zbohatnout.
 • 0:29 - 0:33
  A dalších 50 % z téže skupiny
  mladých lidí
 • 0:33 - 0:36
  řeklo, že další významný životní cíl
 • 0:36 - 0:38
  je získat věhlas.
 • 0:39 - 0:40
  (smích)
 • 0:40 - 0:47
  Stále slyšíme, že se musíme
  opřít do práce a trochu přitlačit
 • 0:47 - 0:49
  a dosáhnout víc.
 • 0:49 - 0:53
  Získáváme dojem, že toto jsou hodnoty,
  které je třeba následovat
 • 0:53 - 0:54
  abychom měli hezký život.
 • 0:54 - 0:57
  Představu o celých životech lidí,
 • 0:57 - 1:02
  o rozhodnutích, která dělají,
  a jak se jim vyplácí,
 • 1:02 - 1:05
  takovouto představu
  je téměř nemožné získat.
 • 1:06 - 1:09
  Většinu toho, co víme o lidském životě,
 • 1:09 - 1:13
  víme z dotazování lidí,
  kteří vzpomínají na minulost,
 • 1:13 - 1:17
  a jak víme, minulost ve vzpomínkách
  je všechno jen ne přesná.
 • 1:17 - 1:21
  Zapomínáme obrovskou část toho,
  co se nám v životě stane
 • 1:21 - 1:24
  a někdy je naše paměť značně kreativní.
 • 1:25 - 1:29
  Ale co kdybychom mohli sledovat běh života
 • 1:29 - 1:32
  tak, jak se vyvíjí v čase?
 • 1:32 - 1:36
  Co kdybychom mohli studovat lidi
  od jejich puberty
 • 1:36 - 1:39
  po celý život až do stáří,
 • 1:39 - 1:42
  abychom viděli, co je opravdu udržuje
  šťastné a zdravé?
 • 1:44 - 1:45
  Právě to jsme udělali.
 • 1:46 - 1:48
  Harvardská Studie vývoje v dospělosti
 • 1:48 - 1:53
  je dost možná nejdelší studií dospělého
  života, která kdy byla provedena.
 • 1:54 - 2:00
  Po 75 let jsme sledovali životy 724 mužů,
 • 2:01 - 2:06
  rok co rok, a ptali se na jich na práci,
  osobní život a jejich zdraví,
 • 2:06 - 2:10
  a samozřejmě jsme se ptali celou tu dobu
  aniž bychom tušili,
 • 2:10 - 2:12
  jak se jejich život vyvine.
 • 2:13 - 2:17
  Podobné výzkumy jsou naprosto výjimečné.
 • 2:17 - 2:21
  Skoro všechny projekty tohoto druhu
  se rozpadnou již během prvního desetiletí,
 • 2:21 - 2:24
  protože příliš mnoho lidí
  ze studie odstoupí,
 • 2:24 - 2:27
  nebo vyschnou finanční zdroje,
 • 2:27 - 2:29
  nebo výzkumníci přesunou pozornost jinam,
 • 2:29 - 2:33
  nebo umřou a nikdo nepřevezme otěže.
 • 2:34 - 2:37
  Ale souhrou štěstí
 • 2:37 - 2:40
  a vytrvalosti několika
  generací výzkumníků,
 • 2:40 - 2:42
  tato studie přežila.
 • 2:43 - 2:47
  Okolo 60 z původních 724 mužů
 • 2:47 - 2:48
  je stále naživu,
 • 2:48 - 2:51
  stále se účastní studie,
 • 2:51 - 2:53
  většině z nich je přes devadesát let.
 • 2:54 - 2:55
  A my nyní začínáme sledovat
 • 2:55 - 2:59
  více než 2.000 potomků těchto mužů.
 • 3:00 - 3:02
  A já jsem čtvrtým vedoucím této studie.
 • 3:03 - 3:08
  Od roku 1938 jsme sledovali životy
  dvou skupin mužů.
 • 3:08 - 3:10
  První skupina se do výzkumu
  zapojila v době,
 • 3:10 - 3:13
  kdy byli druháci na Harvardské univerzitě.
 • 3:13 - 3:16
  Všichni dokončili univerzitu v období
  2. světové války
 • 3:16 - 3:18
  a většina z nich pak odešla do války.
 • 3:19 - 3:21
  A druhá skupina, již jsme sledovali,
 • 3:21 - 3:26
  byla skupina chlapců
  z chudých čtvrtí Bostonu,
 • 3:26 - 3:28
  chlapců, kteří byli vybráni do studie,
 • 3:28 - 3:31
  zejména proto, že pocházeli
  z nejproblematičtějších
 • 3:31 - 3:33
  a nejvíce znevýhodněných rodin
 • 3:33 - 3:36
  v Bostonu ve 30. letech 20. století.
 • 3:36 - 3:40
  Většina žila v činžácích,
  často bez teplé i studené vody.
 • 3:43 - 3:44
  Když vstoupili do studie,
 • 3:44 - 3:47
  všichni prošli uvodním pohovorem.
 • 3:47 - 3:50
  Absolvovali zdravotní prohlídku.
 • 3:50 - 3:53
  Šli jsme do jejich domovů a
  dotazovali se jejich rodičů.
 • 3:53 - 3:56
  A pak tito náctiletí dospěli
 • 3:56 - 3:58
  a nastoupili rozličné cesty životem.
 • 3:58 - 4:04
  Stali se z nich dělníci v továrnách,
  právníci, zedníci a lékaři,
 • 4:04 - 4:07
  jeden prezident Spojených států.
 • 4:08 - 4:12
  Z některých se stali alkoholici.
  U několika se rozvinula schizofrenie.
 • 4:13 - 4:16
  Někteří vyšplhali po společenském žebříčku
 • 4:16 - 4:19
  z naprostého dna
  celou cestu až úplně nahoru
 • 4:19 - 4:22
  a někteří touto cestou prošli
  v opačném směru.
 • 4:24 - 4:26
  Zakladatelé této studie
 • 4:26 - 4:28
  by si ani v těch nejodvážnějších snech
 • 4:29 - 4:33
  nepředstavili, že tu budu
  o 75 let později stát
 • 4:33 - 4:36
  a říkat vám, že studie stále pokračuje.
 • 4:37 - 4:41
  Každé dva roky
  naši trpěliví a oddaní kolegové
 • 4:41 - 4:44
  osloví naše muže ze skupiny
  a zeptají se, zda jim mohou zaslat
 • 4:44 - 4:47
  ještě jednu sadu otázek
  o jejich životě.
 • 4:48 - 4:52
  Mnoho mužů z centra Bostonu se nás ptá,
 • 4:52 - 4:56
  "Proč mě stále chcete ve studii?
  Můj život není až tak zajímavý."
 • 4:57 - 4:59
  Muži z Harvardu se na to nikdy neptají.
 • 4:59 - 5:04
  (smích)
 • 5:09 - 5:12
  Abychom získali nejvěrnější obraz
  jejich životů
 • 5:12 - 5:15
  neposíláme jim pouhé dotazníky.
 • 5:15 - 5:17
  Mluvíme s nimi v jejich
  obývacích pokojích.
 • 5:17 - 5:20
  Získáváme zdravotní záznamy
  od jejich doktorů.
 • 5:20 - 5:23
  Odebíráme jim krev,
  skenujeme jejich mozky,
 • 5:23 - 5:24
  mluvíme s jejich dětmi.
 • 5:24 - 5:30
  Natáčíme je, když mluví se svými
  manželkami o tom, co je trápí.
 • 5:30 - 5:33
  A když jsme se, zhruba před deseti lety,
  zeptali jejich manželek
 • 5:33 - 5:36
  zda by se připojily jako
  účastnice výzkumu,
 • 5:36 - 5:38
  mnoho z nich odpovědělo,
  "No, víte, už bylo načase."
 • 5:38 - 5:39
  (smích)
 • 5:39 - 5:41
  Takže, co jsme se naučili?
 • 5:41 - 5:46
  Jaká jsou ponaučení z desítek tisíc stran
 • 5:46 - 5:49
  informací, které jsme získali
 • 5:50 - 5:51
  z těchto životů?
 • 5:52 - 5:57
  Netýkají se bohatství, slávy
  ani pracovního zápřahu.
 • 5:59 - 6:05
  Nejjasnější zpráva, kterou jsme získali
  z této 75leté studie, je tato:
 • 6:05 - 6:10
  Kvalitní vztahy nás udržují
  šťastnější a zdravější. Tečka.
 • 6:11 - 6:15
  Naučili jsme se tři obrovské lekce
  o vztazích.
 • 6:15 - 6:19
  První je, že společenské vztahy
  nám opravdu prospívají
 • 6:19 - 6:21
  a že samota zabíjí.
 • 6:21 - 6:25
  Ukazuje se, že lidé, kteří jsou více
  sociálně propojení
 • 6:25 - 6:28
  s rodinou, přáteli, komunitou,
 • 6:28 - 6:33
  jsou šťastnější, tělesně zdravější
  a žijí déle
 • 6:33 - 6:36
  než lidé, kteří jsou hůře zapojení
  do společenských vztahů.
 • 6:36 - 6:40
  A prožitek samoty se ukazuje jako toxický.
 • 6:40 - 6:45
  Lidé, kteří jsou izolovanějí,
  než by chtěli,
 • 6:45 - 6:48
  zjišťují, že jsou méně šťastní,
 • 6:48 - 6:51
  jejich zdraví upadá
  ve středním věku dříve,
 • 6:51 - 6:53
  funkce jejich mozku se zhoršuje dříve
 • 6:53 - 6:57
  a žijí kratší život než lidé,
  kteří nejsou osamělí.
 • 6:58 - 7:01
  A smutným faktem je,
  že v jakémkoliv okamžiku
 • 7:01 - 7:06
  se více než jeden z pěti Američanů
  cítí být osamělý.
 • 7:07 - 7:10
  Je známo, že osamělí se můžete
  cítit i v davu
 • 7:10 - 7:12
  a osamělí můžete být i v manželství,
 • 7:12 - 7:15
  takže druhá velká lekce,
  kterou jsme získali,
 • 7:15 - 7:18
  je, že to není jen počtem přátel,
  které máte,
 • 7:18 - 7:21
  a není to o tom,
  zda jste v nějakém závazku,
 • 7:21 - 7:26
  ale je to kvalita blízkých vztahů,
  která hraje roli.
 • 7:27 - 7:31
  Ukazuje se, že žít uprostřed konfliktu je
  velmi špatné pro naše zdraví.
 • 7:31 - 7:35
  Například vysoce konfliktní manželství,
  bez větší citové vazby,
 • 7:35 - 7:41
  se ukazují jako velmi špatná pro naše
  zdraví, možná horší než rozvod.
 • 7:41 - 7:46
  A život uprostřed dobrých, srdečných
  vztahů plní ochrannou funkci.
 • 7:46 - 7:49
  Jakmile jsme ve sledování mužů
  dospěli až do jejich osmé dekády,
 • 7:49 - 7:52
  chtěli jsme se podívat zpět
  na jejich produktivní věk a zjistit,
 • 7:52 - 7:54
  zda bychom uměli předpovědět
 • 7:54 - 7:58
  kdo dospěje do šťastného, zdravého
  osmdesátníka
 • 7:58 - 7:59
  a kdo ne.
 • 8:00 - 8:04
  A když jsme dali dohromady všechno,
  co jsme o nich věděli
 • 8:04 - 8:05
  ve věku 50 let,
 • 8:06 - 8:09
  nebyla to jejich úroveň cholesterolu,
 • 8:09 - 8:12
  která předpovídala, jak zestárnou.
 • 8:12 - 8:15
  Byla to míra, do jaké byli spokojení
  ve svých vztazích.
 • 8:15 - 8:20
  Lidé, kteří byli nejspokojenější ve svých
  vztazích v 50 letech,
 • 8:20 - 8:22
  byli ti nejzdravější ve věku 80 let.
 • 8:24 - 8:27
  A dobré, blízké vztahy nás,
  zdá se, umí ochránit
 • 8:27 - 8:30
  před některými nástrahami stárnutí.
 • 8:30 - 8:34
  Ženy a muži v nejlepších
  partnerských vztazích
 • 8:34 - 8:37
  hlásili jako osmdesátníci,
 • 8:37 - 8:39
  že ve dnech, kdy zažívají
  větší fyzickou bolest,
 • 8:40 - 8:41
  jejich nálada zůstala stále dobrá.
 • 8:42 - 8:46
  Ale v případě lidí v nešťastných vztazích,
 • 8:46 - 8:49
  se jejich fyzická bolest ještě
 • 8:49 - 8:52
  umocnila emocionálním strádáním.
 • 8:52 - 8:57
  A třetí největší lekce o vztazích
  a našem zdraví
 • 8:57 - 9:00
  je, že dobré vztahy nejen
  ochraňují naše tělo,
 • 9:00 - 9:02
  ale chrání i náš mozek.
 • 9:02 - 9:07
  Zdá se, že být v oddaném vztahu
 • 9:07 - 9:11
  s dalším člověkem je
  pro osmdesátníka ochranou,
 • 9:11 - 9:13
  takže lidé, kteří mají vztah,
 • 9:13 - 9:17
  ve kterém si můžou být jistí,
  že se v nouzi mají na koho obrátit,
 • 9:17 - 9:21
  si svou paměť uchovají svěží
  po delší dobu.
 • 9:21 - 9:22
  A lidé ve vztazích,
 • 9:22 - 9:26
  kde se jeden na druhého nemůže spolehnout,
 • 9:26 - 9:29
  pociťují úpadek paměti dříve.
 • 9:31 - 9:34
  A ty dobré vztahy nemusí být
  pořád bezproblémové.
 • 9:34 - 9:38
  Někteří z našich párů osmdesátiletých
  se umí hašteřit
 • 9:38 - 9:39
  den po dni,
 • 9:39 - 9:43
  ale pokud cítí, že se na sebe
  můžou spolehnout,
 • 9:43 - 9:44
  když bude třeba,
 • 9:44 - 9:48
  tyto hádky nic neubírají
  na ostrosti jejich paměti.
 • 9:50 - 9:52
  Takže tato zpráva,
 • 9:52 - 9:58
  že dobré, blízké vztahy jsou dobré pro
  naše zdraví a všeobecnou pohodu,
 • 9:58 - 10:01
  tohle je moudro staré jako lidstvo samo.
 • 10:01 - 10:05
  Proč je tak těžké toho dosáhnout
  a tak snadné to ignorovat?
 • 10:06 - 10:07
  Nu, jsme lidé.
 • 10:07 - 10:10
  Co bychom opravdu chtěli,
  je rychlá náprava,
 • 10:10 - 10:12
  něco, co můžeme získat,
 • 10:12 - 10:14
  co zlepší naše životy a uchová je tak.
 • 10:15 - 10:19
  Vztahy jsou chaotické a komplikované
 • 10:19 - 10:22
  a námaha vynaložená
  k opatrování rodiny a přátel
 • 10:23 - 10:25
  nebývá vzrušující ani okouzlující.
 • 10:25 - 10:29
  Také je celoživotní. Nikdy to nekončí.
 • 10:29 - 10:34
  Lidé v našem 75letém výzkumu.
  kteří byli nejšťastnější v důchodu,
 • 10:34 - 10:39
  byli ti, kteří si dál hledali nové přátele
  místo bývalých kolegů v práci.
 • 10:39 - 10:42
  Stejně jako ti mladí z přelomu tisíciletí
  z oné nedávné studie,
 • 10:42 - 10:46
  mnoho mužů, když
  začínali jako mladí dospělí,
 • 10:46 - 10:50
  opravdu věřilo, že sláva a bohatství a
  velké pracovní výkony
 • 10:50 - 10:54
  jsou tím nejdůležitějším předpokladem
  spokojeného života.
 • 10:54 - 10:58
  Ale stále dokola, po 75 letech výzkumu,
  naše studie ukazuje,
 • 10:58 - 11:04
  že lidé, kterým se dařilo nejlépe,
  jsou ti, kteří se oddali vztahům
 • 11:04 - 11:07
  s rodinou, přáteli, komunitou.
 • 11:09 - 11:11
  Takže, co vy?
 • 11:11 - 11:15
  Řekněme, že vám je 25,
  nebo 40, nebo třeba 60.
 • 11:16 - 11:19
  Jak může péče o vztah vlastně vypadat?
 • 11:20 - 11:23
  No, možnosti jsou prakticky nekonečné.
 • 11:24 - 11:30
  Může to být něco tak prostého jako výměna
  času u obrazovky za čas strávený s lidmi,
 • 11:30 - 11:34
  nebo oživení uvadajícího vztahu
  nějakou novou společnou činností,
 • 11:34 - 11:37
  dlouhými procházkami,
  nerušeným časem pro sebe,
 • 11:37 - 11:42
  nebo navázání kontaktu s členem rodiny,
  se kterým jste již roky nemluvili,
 • 11:42 - 11:46
  protože tyhle až příliš časté
  rodinné sváry
 • 11:46 - 11:48
  si vybírají strašnou daň
 • 11:48 - 11:50
  na lidech, kteří k sobě cítí zášť.
 • 11:52 - 11:56
  Rád bych to celé uzavřel citátem
  od Marka Twaina.
 • 11:57 - 12:00
  Před více než stoletím
 • 12:00 - 12:02
  rozjímal na svým životem
 • 12:02 - 12:04
  a napsal toto:
 • 12:05 - 12:09
  "Není čas, tak krátký je život
 • 12:09 - 12:14
  pro hašteření, omluvy, zlomená srdce
  a dovolávání se spravedlnosti.
 • 12:15 - 12:18
  Je pouze čas pro lásku,
 • 12:18 - 12:21
  ale abych tak řekl, musí to být hned."
 • 12:23 - 12:27
  Dobrý život je postaven
  na dobrých vztazích.
 • 12:27 - 12:28
  Děkuji Vám.
 • 12:28 - 12:34
  (potlesk)
Title:
Co tvoří život spokojeným? Lekce z nejdelšího výzkumu štěstí
Speaker:
Robert Waldinger
Description:

Co nás činí šťastnými a zdravými během naší cesty životem? Pokud si myslíte, že jsou to sláva a peníze, nejste sami – ale podle psychiatra Roberta Waldingera se mýlíte. Jako vedoucí 75 let trvajícího výzkumu vývoje v dospělosti, Waldinger má přístup k jedinečným informacím týkajícím se opravdového štěstí a spokojenosti. Ve své přednášce se s námi podělí o tři nejdůležitější lekce, které se z výzkumu naučil, a o několik praktických a prastarých ponaučení, jak budovat naplňující a dlouhý život.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
12:46

Czech subtitles

Revisions Compare revisions