< Return to Video

Ed Sheeran - Thinking Out Loud [Official Music Video]

 • 0:09 - 0:13
  Khi đôi chân em không còn
  uyển chuyển như bây giờ
 • 0:15 - 0:19
  Và anh làm em yêu anh nữa
 • 0:21 - 0:25
  Em sẽ vẫn nhớ
  dư vị tình yêu của anh chứ?
 • 0:27 - 0:31
  Đôi mắt em vẫn cười
  từ đôi má của em chứ?
 • 0:31 - 0:40
  Và, người yêu ơi,
  Anh sẽ yêu em cho đến 70 tuổi
 • 0:43 - 0:52
  Tim anh vẫn sẽ đập mạnh liệt
  như khi ta tròn 23
 • 0:54 - 1:02
 • 1:02 - 1:07
 • 1:08 - 1:14
 • 1:14 - 1:19
 • 1:19 - 1:22
 • 1:25 - 1:28
 • 1:31 - 1:36
 • 1:37 - 1:40
 • 1:41 - 1:44
 • 1:44 - 1:51
 • 1:52 - 1:56
 • 1:58 - 2:02
 • 2:04 - 2:09
 • 2:09 - 2:10
 • 2:10 - 2:14
 • 2:14 - 2:23
 • 2:27 - 2:35
 • 2:37 - 2:45
 • 2:45 - 2:51
 • 2:51 - 2:58
 • 2:58 - 3:03
 • 3:03 - 3:05
 • 3:08 - 3:11
 • 3:14 - 3:19
 • 3:20 - 3:23
 • 3:24 - 3:27
 • 3:27 - 3:34
 • 3:58 - 4:00
 • 4:03 - 4:07
 • 4:09 - 4:13
 • 4:13 - 4:18
 • 4:19 - 4:22
 • 4:22 - 4:28
 • 4:28 - 4:35
 • 4:35 - 4:42
Title:
Ed Sheeran - Thinking Out Loud [Official Music Video]
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Music Captioning
Project:
MusicEnglish
Duration:
04:57

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions