Return to Video

භික්ෂුවක් හෝ භික්ෂුණියක් වීම ගැන හැඟෙන්නේ කෙසේ ද? | අජාන් බ්‍රහ්ම්

 • 0:00 - 0:06
  පැවිදි කෙනෙකු වීම ගැන ඔබගේ හැඟීම් කෙසේ ද?
 • 0:06 - 0:08
  අපිත් පැවිදි විය යුතු ද?
 • 0:10 - 0:16
  පැවිද්දෙකු ලෙසට ඔබට නිදහසක් දැනෙනවා,
  ශාන්ත බවක්, හරිම සතුටුයි!
 • 0:16 - 0:19
  මේක සත්‍යයක්; මම මුලින් මහණ වුන දවස් වල
 • 0:19 - 0:22
  දැන් කොපමණ කාලයකට කලින් ද?
  වසර 37 කට කලින්,
 • 0:23 - 0:26
  මම භයානක නපුරු සිහින දුටුවා.
  මේ ඇත්ත.
 • 0:26 - 0:29
  මම දාඩිය දා ගෙන අවදි වෙනවා,
 • 0:29 - 0:32
  ඒ භයංකර සිහින වල දී,
  මේක අතිශයෝක්තියක් නොවේ,
 • 0:32 - 0:34
  මට පැවිදි වන්නට තිබුණ ඕනෑ කම
  මෙයින් වැටහෙනවා
 • 0:34 - 0:36
  මගේ භයානක සිහිනය තමයි
  මම ගිහියෙක් ලෙස දැකීම.
 • 0:36 - 0:39
  මට හැඟුණා මම පැවිද්දෙක් නොවේ කියලා.
 • 0:39 - 0:42
  ඉතින් ඇස් ඇරලා බලනවා;
  මගේ සිවුරු ඇඳ ළඟ දකිනවා ..
 • 0:42 - 0:46
  අනේ මම පැවිද්දෙක්! මම ඇත්තෙන්ම පැවිද්දෙක්
  (සිනහ)
 • 0:46 - 0:48
  ඊට පසුව මම සුවසේ නිදනවා.
 • 0:48 - 0:51
  ඒ සිදුවීම සුමානයක් පමණ තිබුණා.
 • 0:51 - 0:54
  පැවිදි කම ඒ තරමට මම ප්‍රිය කලා
  ආපසු හැරෙන්න සිතුවේම නැහැ.
 • 0:54 - 0:58
  ඉතින් එයයි මගේ භයංකර සිහින. මම තැති ගත්තා
  මම පැවිද්දෙක් නොවේ කියලා.
 • 0:58 - 1:01
  හරිම සතුටුයි පැවිද්දෙක් වීම.
  එය හරිම උසස් දෙයක්!
 • 1:01 - 1:03
  ඉතින් පැවිදි වීම ගැන ‌මගේ හැඟීම් එයයි.
 • 1:03 - 1:05
  මට හිතා ගන්න බැහැ ඇයි ඔය අය මහන
  නොවන්නේ කියලා
 • 1:05 - 1:09
  ඇත්තෙන්ම දැන් නම් ගැට‍ළුවක් තියෙනවා;
  පැවිදි වීමට අවසර ඉල්ලා සිටින අය බොහෝයි.
 • 1:09 - 1:14
  අද හවසත් ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂුවක් එන්න ඇසුවා
 • 1:14 - 1:17
  වස් කාලය ගත කරන්න.
  ලේකම්ට කියන්න වුනා ඉඩ නැහැ කියලා.
 • 1:17 - 1:21
  තවත් තරුණයෙක් ඉන්නවා මහණ වෙන්න බලා ගෙන
  අවස්ථාවක් නැහැ,
 • 1:22 - 1:24
  බොහෝ දෙනෙක් එන්න බලා ගෙන ඉන්නවා.
 • 1:24 - 1:27
  ඉතින් ඔබත් මහණ විය යුතුද?
 • 1:27 - 1:28
  ඔව් මහණ වෙන්න
 • 1:28 - 1:32
  නමුත් කරුණාකරලා ඊට කලින් තව කුටි කිහිපයක්
  හදන්න උදව් වෙන්න භික්ෂු භික්ෂුණීන්ට
 • 1:32 - 1:34
  අපට ඉන්න තැනක් ඕනෑ.
 • 1:35 - 1:37
  ඉතින් එය විශිෂ්ට දෙයක් කරන්න.
 • 1:37 - 1:41
  මම දන්නේ නැහැ ගෝලීය මූල්‍ය අර්බුදයෙන්
  මිනිසුන් බංකොලොත් වෙලාද කියලා
 • 1:41 - 1:47
  මහණ වෙනවා (සිනහ) බදු වලින් සහ අනෙක්
  අයගෙන් බේරෙන්නට ද කොහේද
 • 1:47 - 1:48
  මම දන්නේ නැහැ.
 • 1:48 - 1:52
  කෙසේ වෙතත් මහණ වීම ගැන මගේ
  හැඟීම් ඒ ලෙසටයි.
 • 1:52 - 1:56
  භික්ෂුණීන් අතරින් කවුද ඒ ප්‍රශ්නයට
  උත්තර දෙන්නේ?
 • 1:56 - 2:00
  ඔය අයට කොහොමද හැඟෙන්නේ?
  භික්ෂුණී සතිිමා
 • 2:00 - 2:02
  ඔබ වහන්සේට දැනෙන්නේ කෙසේ ද?
 • 2:02 - 2:03
  භික්ෂුණී සතිමා: මට හරිම සතුටුයි.
 • 2:03 - 2:07
  අජාන් බ්‍රහ්ම්: බොහොම හොඳයි, නමුත්
  මේක දමා ගෙන කියන්න.... ඔන්න
 • 2:07 - 2:15
  මේ භික්ෂුණී සතිමා, උන්වහන්සේට භික්ෂුණියක්
  වීම දැනෙන්නේ කොහොමද?
 • 2:16 - 2:18
  භික්ෂුණී සතිමා: මම හරිම සතුටුයි.
 • 2:18 - 2:21
  මම භික්ෂුණියක් වූවාම මටත් ඒ වාගේම දැනුණා
 • 2:21 - 2:26
  මම ඒ තරමට සතුටින් පිරී ඉතිරී
  සතුට විහිදුවමින් සිටියේ
 • 2:26 - 2:31
  මම සිටියේ ගුවන් තොටුපලේ
  ගුවන් සේවිකාව මා ළඟට ඇවිත් කීවා,
 • 2:31 - 2:34
  ඔබ වහන්සේට
  යානයට මුලින්ම ගොඩ වෙන්න පුළුවනි කියලා.
 • 2:34 - 2:37
  ඒ වාගේ දෙයක් වුන පළමු වතාව එයයි.
 • 2:37 - 2:38
  අජාන් බ්‍රහ්ම්: බොහොම හොඳයි
 • 2:39 - 2:41
  අජාන් බ්‍රහ්ම්: ඒ ලැබෙන වරප්‍රසාදයක්.
 • 2:41 - 2:46
  භික්ෂුණී සතිමා: ඔව් වරප්‍රසාදයක්
  (සිනහ)
 • 2:50 - 2:52
  තවත් භික්ෂුණී නමක් : මගේ හැඟීමත් එලෙසයි
 • 2:52 - 2:57
  මට කියන්න බැහැ සතුට, ශාන්ත බව
  සෑම විටම තියෙනවා කියලා
 • 2:57 - 3:00
  මම ආවේ මගේ කෙලෙස් එක්කයි
 • 3:00 - 3:15
  නමුත් මේ තමයි මට මගේ ජීවිතය ගත කරන්න
  අවශ්‍ය ආකාරය
 • 3:15 - 3:19
  අජාන් බ්‍රහ්ම්: ඔබ වහන්සේ භික්ෂුණියක් වී
  කොපමණ කාලයක් ද දැන්?
 • 3:19 - 3:20
  භික්ෂුණී නම: 2003 සිට
 • 3:20 - 3:23
  අජාන් බ්‍රහ්ම්: අගෙයි, වසර අටක් නවයක්.
 • 3:23 - 3:24
  භික්ෂුණී නම: ඔව් ඒ තරම් කාලයක්.
 • 3:24 - 3:27
  අජාන් බ්‍රහ්ම්: බොහෝම හොඳයි
 • 3:27 - 3:34
  භික්ෂුණී නම: එය හරිම ආශ්චර්යයි
  ඇදහිය නොහැකි තරම්,
 • 3:34 - 3:37
  කෘතඥ වීමට වඩා දෙයක් දැනෙනවා.
 • 3:37 - 3:39
  මට හරි පුදුමයි මට මෙය කිරීමට හැකි වීම ගැන.
 • 3:39 - 3:41
  අජාන් බ්‍රහ්ම්: බොහෝම හොඳයි
 • 3:41 - 3:43
  භික්ෂුණී නිරෝධා යමක් කියන්න තියේ ද?
 • 3:43 - 3:47
  භික්ෂුණී : මට තව දෙයක් කියන්න ඕනෑ
  මහණ වීමට කැමති කෙනෙකුට
 • 3:47 - 3:50
  විශාල කැප කිරීමක් කරන්න වෙනවා.
 • 3:50 - 3:54
  මට හිතන්නේ ධර්ම මාර්ග අනුගමනය කරන
  ගිහි අයට සන්ධිස්ථානයක් එළඹෙනවා
 • 3:54 - 3:58
  දැන් මහණ දම් පුරන්න අවශ්‍යයි කියා හිතෙන
 • 3:58 - 3:59
  ඒ අවධිය බොහෝම ලස්සනයි
 • 3:59 - 4:02
  නමුත් ලොකු කැප කිරීමක් අවශ්‍යයි.
 • 4:02 - 4:06
  අජාන් බ්‍රහ්ම්: විවාහ පිවිස ගන්නවා වාගේ
  නමුත් මෙය ඊට වඩා සෑහෙන්න විනෝදයි
 • 4:06 - 4:10
  (සිනහ)
  භික්ෂුණී: හරියටම හරි
 • 4:12 - 4:16
  භික්ෂුණී නිරෝධා: වෙන දෙයක් කිරීම ගැන හෝ
  වෙන කෙනෙක් වීම ගැන මට සිතන්නටත් අසීරුයි
 • 4:16 - 4:21
  ඉතින් පුදුමාකාර කෘතඥතාවක් තියෙනවා
  බුදුරජාණන් වහන්සේටත් උදව් කල සැම දෙනාටත්
 • 4:21 - 4:24
  උපසම්පදාව ඇති කිරීම ගැන.
 • 4:24 - 4:27
  භික්ෂුණී උපසම්පදාව පමණක් නොවේ.
 • 4:27 - 4:33
  මුල් පැවිද්ද අනගාරිකාවක් ලෙසයි
  ඊළඟට සාමණේරී, ඉන් පසුයි භික්ෂුණියක් වන්නේ
 • 4:33 - 4:38
  ඉතින් මට මෙය මගේ අපේක්ෂාවන්ගේ
  මුදුන් පත්වීම වාගේ
 • 4:38 - 4:44
  මගේ ප්‍රාර්ථනාව අනිත් අයටත් මෙය
  කරන්න අවස්ථාව ලැබේවා කියයි.
 • 4:44 - 4:49
  දැන් මට වෙන කිසිවක් කිරීම ගැන
  සිතන්නටත් බැහැ.
 • 4:49 - 4:51
  බොහෝම ස්තූතියි.
 • 4:57 - 4:59
  අජාන් බ්‍රහ්ම්: ඔබ මහණ වෙනවාද?
 • 4:59 - 5:02
  ගිහි කෙනෙක්: මම බලාපොරොත්තු වෙනවා.
  (සිනහ)
 • 5:02 - 5:04
  අජාන් බ්‍රහ්ම්: ඔබ මහණ වෙනවාද?
 • 5:04 - 5:06
  ගිහි කෙනෙක්: මම කැමතියි,
  මම එයට අනුබල කරනවා.
 • 5:06 - 5:09
  අජාන් බ්‍රහ්ම්: බොහොම හොඳයි, බොහොම හොඳයි
  (සිනහ)
 • 5:09 - 5:12
  මම උත්තරය දැන ගෙන සිටියේ
  ඔහු ආරණ්‍යයට එනවා.
 • 5:12 - 5:14
  ඉතින් බොහෝම හොඳයි
 • 5:14 - 5:18
  ඉතින් මහණ වීමේ තවත් වාසියක් තමයි
 • 5:18 - 5:23
  අපිට දරුවෝ නැති නිසා අපි
  ගෝලීය ජනගහනය අඩු කරනවා
 • 5:23 - 5:26
  ඒ නිසා අප දේශගුණික විපර්යාසය
  නැවැත්වීමට උදව් කරනවා.
 • 5:26 - 5:30
  දේශගුණික විපර්යාසයට ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ
  විශාල ජනගහනයයි.
 • 5:30 - 5:35
  ඉතින් මම කැමතියි ඔස්ට්‍රේලියාවේ සහ අනෙක්
  රටවල නීති වෙනස් කරන්නට
 • 5:35 - 5:39
  මිනිස්සු දෙදෙනෙකුගෙන් කෙනෙක්, පිරිමි 50%ක්
  මහණ විය යුතුයි ජීවිත කාලයටම (සිනහ)
 • 5:39 - 5:43
  50% ස්ත්‍රී පක්ෂය භික්ෂුණියන් විය යුතුයි.
 • 5:43 - 5:45
  එයින් ජනගහනය පහල බහිනවා
 • 5:45 - 5:49
  දේශගුණික විපර්යාස වන්නේ නැහැ,
  අපි ලෝකය සුරකිනවා (සිනහ)
 • 5:49 - 5:53
  (අජාන් සිනහ වෙනවා) ඇති සිනහ වෙන්නේ?
  ඒක විහිළුවක් නොවේ.
 • 5:53 - 5:55
  කෙසේ වෙතත්
Title:
භික්ෂුවක් හෝ භික්ෂුණියක් වීම ගැන හැඟෙන්නේ කෙසේ ද? | අජාන් බ්‍රහ්ම්
Description:

අජාන් බ්‍රහ්ම් සහ භාවනා වැඩසටහනට සහභාගි වන භික්ෂුණී වහන්සේලා පැවිදි දිවි පෙවෙත ගැන තම අදහස් පල කරනවා

more » « less
Video Language:
English
Team:
Buddhist Society of Western Australia
Project:
Dhamma Shorts
Duration:
05:55

Sinhala subtitles

Revisions