< Return to Video

Homeopatija, šarlatanai ir apgavikai

 • 0:01 - 0:03
  Labas rytas.
 • 0:03 - 0:06
  Smagu matyti tiek daug nuostabių žmonių
 • 0:06 - 0:08
  ir tiek daug besišypsančių veidų.
 • 0:09 - 0:11
  Mano gyvenimo aplinkybės,
 • 0:11 - 0:13
  pasaulėžiūra bei tikrovės suvokimas
 • 0:13 - 0:15
  yra itin ypatingi
 • 0:15 - 0:17
  nes esu fokusininkas.
 • 0:17 - 0:20
  Taigi, aš pasirenku būti fokusininku,
  ne magu,
 • 0:20 - 0:22
  nes jeigu būčiau magas reikštų
 • 0:22 - 0:24
  jog naudoju burtažodžius, užkeikimus
 • 0:24 - 0:27
  ir keistus judesius
 • 0:27 - 0:30
  tam, kad atlikčiau neįtikėtinus dalykus.
 • 0:30 - 0:32
  Ne, to nedarau. Esu fokusininkas,
 • 0:32 - 0:35
  kuris apsimeta, kad yra
 • 0:35 - 0:38
  tikras burtininkas. (Juokas)
 • 0:38 - 0:40
  Dabar, kaip tai paaiškinti?
 • 0:40 - 0:43
  Žmonės, tokie kaip aš,
  pasikliaujame faktu,
 • 0:43 - 0:45
  kad žiūrovai, tokie kaip jūs,
 • 0:45 - 0:47
  daro prielaidas.
 • 0:47 - 0:49
  Pavyzdžiui, kai atėjau čia,
 • 0:49 - 0:51
  paėmiau mikrofoną nuo stalo
 • 0:51 - 0:52
  bei jį įjungiau,
 • 0:52 - 0:55
  jūs pagalvojote, kad tai -- mikrofonas,
  bet nieko panašaus.
 • 0:55 - 0:57
  (Juokas)
 • 0:57 - 0:59
  Iš tikro tai yra kažkas tokio,
 • 0:59 - 1:02
  apie ką pusė jūsų, daugiau nei pusė,
  nieko nežinote.
 • 1:02 - 1:05
  Tai barzdaskutė, matote?
 • 1:05 - 1:07
  Ir tai yra labai prastas mikrofonas;
 • 1:07 - 1:09
  Bandžiau daugybę kartų. (Juokas)
 • 1:09 - 1:11
  Yra dar kita prielaida, kurią padarėte --
 • 1:11 - 1:13
  ir ši pamokėlė skirta jums parodyti,
 • 1:13 - 1:14
  kad jūs darysite prielaidas.
 • 1:14 - 1:18
  Jūs netik jas galite daryti, bet, kai
  jos bus atitinkamai pateiktos,
 • 1:18 - 1:19
  jūs tikrai jas darysite.
 • 1:19 - 1:21
  Jūs galvojate, kad aš į jus žiūriu.
 • 1:21 - 1:23
  Netiesa. Aš į jus nežiūriu.
  Aš jūsų nematau.
 • 1:23 - 1:27
  Žinau, kad ten esate; taip man sakė
  užkulisiuose -- salė yra pilna.
 • 1:27 - 1:29
  Žinau, kad ten esate, nes jus girdžiu,
 • 1:29 - 1:32
  bet negaliu jūsų matyti,
  nes paprastai man reikia akinių.
 • 1:32 - 1:35
  Šitie gi -- ne akiniai,
  tik tušti rėmeliai. (Juokas)
 • 1:35 - 1:36
  Visiškai tušti rėmeliai.
 • 1:36 - 1:39
  Dabar, kodėl gi suaugęs
  žmogus pasirodo prieš jus
 • 1:39 - 1:41
  tuščiais rėmeliais ant nosies?
 • 1:41 - 1:43
  Kad jus apgaučiau, ponios ir ponai,
 • 1:43 - 1:46
  apmulkinčiau jus ir parodyčiau,
 • 1:46 - 1:48
  kad darote prielaidas.
 • 1:48 - 1:50
  Niekada to nepamirškite.
 • 1:50 - 1:52
  Dabar pirmiausiai turiu
  užsidėti tikrus akinius,
 • 1:52 - 1:54
  kad galėčiau jus matyti,
 • 1:54 - 1:57
  taip tikriausiai bus patogiau. Nežinau.
 • 1:57 - 2:00
  Neteko dar kaip reikalas žvilgtelti.
  Visgi, tai ne didžiausias patogumas.
 • 2:00 - 2:01
  (Juokas)
 • 2:01 - 2:04
  Dabar turiu kai ką padaryti,
  kas gali atrodyti,
 • 2:04 - 2:05
  kaip magui, keista.
 • 2:05 - 2:07
  Išgersiu vaistus.
 • 2:07 - 2:09
  Štai čia yra buteliukas pilnas
 • 2:09 - 2:11
  "Calms Forte" tablečių.
 • 2:11 - 2:13
  Tuojau paaiškinsiu.
 • 2:13 - 2:15
  Nekreipkime dėmesio į nurodymus,
 • 2:15 - 2:17
  kuriuos valdžia yra parėdyta pateikti,
 • 2:17 - 2:20
  kad jums galvą apsuktų, esu tikras.
 • 2:20 - 2:22
  Išgersiu daugiau. Mmm.
 • 2:25 - 2:27
  Be kita ko, visą buteliuką.
 • 2:32 - 2:35
  Trisdešimt dvi "Calms Forte" tabletes.
 • 2:35 - 2:38
  Tai padarius --
  kaipmat jums paaiškinsiu --
 • 2:38 - 2:40
  turiu pasakyti,
 • 2:40 - 2:42
  kad esu aktorius.
 • 2:42 - 2:45
  Esu aktorius, vaidinantis tam tikrą rolę.
 • 2:45 - 2:47
  Mano rolė yra vaidinti magą,
 • 2:47 - 2:50
  burtininką, jums leidus, tikrą burtininką.
 • 2:50 - 2:53
  Jeigu kas nors dabar
  priešais mane atsidurtų
 • 2:53 - 2:55
  ir pasiskelbtų esąs
 • 2:55 - 2:58
  senovės Danijos princas Hamletas,
 • 2:58 - 3:00
  įsižeistumėte,
 • 3:00 - 3:02
  ir teisėtai.
 • 3:02 - 3:04
  Kas galėtų pagalvoti, kad jūs patikėsite
 • 3:04 - 3:06
  tokia keistenybe?
 • 3:06 - 3:08
  Bet egzistuoja
 • 3:08 - 3:11
  didelė dalis žmonių,
 • 3:11 - 3:13
  kurie jums pasakys, kad
 • 3:13 - 3:15
  jie turi aiškiaregystės ar magiškų galių,
 • 3:15 - 3:17
  kad gali numatyti ateitį,
 • 3:17 - 3:19
  kad gali kalbėtis su mirusiais.
 • 3:19 - 3:21
  O, jie taip pat sako
 • 3:21 - 3:23
  parduosią jums astrologiją
 • 3:23 - 3:25
  ar kitus ateities nuspėjimo būdus.
 • 3:25 - 3:27
  O, jie su malonumu jums juos parduos.
 • 3:27 - 3:29
  Ir jie taipogi sako
 • 3:29 - 3:31
  galintys jums duoti
  amžinojo judėjimo mašinas
 • 3:31 - 3:33
  ir laisvos energijos sistemas.
 • 3:33 - 3:35
  Jie tvirtina esantys aiškiaregiai,
 • 3:35 - 3:37
  ar sensityvai, ar dar kas.
 • 3:37 - 3:40
  Bet vienas dalykas pastaruoju metu
 • 3:40 - 3:42
  vėl išplito
 • 3:42 - 3:44
  ir tai yra bendravimo
 • 3:44 - 3:46
  su mirusiais verslas.
 • 3:47 - 3:49
  Mano nekaltu supratimu,
 • 3:49 - 3:52
  miręs reiškia
 • 3:52 - 3:55
  negalintis bendrauti. (Juokas)
 • 3:55 - 3:57
  Tikriausiai su manim sutinkate.
 • 3:57 - 3:59
  Bet šie žmonės paprastai linkę sakyti,
 • 3:59 - 4:02
  kad jie ne tik, kad gali bendrauti
  su mirusiais --
 • 4:02 - 4:04
  "Labas" --
 • 4:04 - 4:06
  bet, kad jie geba girdėti mirusiuosius
 • 4:06 - 4:09
  ir gali perduoti tą
  informaciją gyviesiems.
 • 4:09 - 4:11
  Įdomu, ar tai tiesa.
 • 4:11 - 4:13
  Nemanau, nes
 • 4:13 - 4:15
  ši žmonių subkultūra
 • 4:15 - 4:18
  naudoja lygiai tas pačias
  gudrybes kaip ir mes, magai,
 • 4:18 - 4:20
  lygiai tas pačias,
 • 4:20 - 4:23
  tuos pačius fizinius metodus,
  tuos pačius psichologinius metodus --
 • 4:23 - 4:26
  ir jie veiksmingai bei didžiai
 • 4:26 - 4:28
  apgauna milijonus žmonių visame pasaulyje
 • 4:28 - 4:30
  juos žalodami.
 • 4:30 - 4:32
  Jie apgauna šiuos žmones,
 • 4:32 - 4:34
  paima iš jų pinigus,
 • 4:34 - 4:36
  sukelia daug emocinio skausmo.
 • 4:36 - 4:38
  Šių šarlatanų paslaugoms
 • 4:38 - 4:41
  kiekvienais metais yra išleidžiami
  milijardai dolerių
 • 4:41 - 4:43
  visame pasaulyje.
 • 4:43 - 4:45
  Taigi turiu du klausimus,
 • 4:45 - 4:47
  kuriuos norėčiau, progai atsiradus
 • 4:47 - 4:49
  tiems žmonėms užduoti,
 • 4:49 - 4:52
  Pirmas klausimas:
  jeigu paprašysiu jų iškviesti --
 • 4:52 - 4:54
  jie girdi juos ausimis.
 • 4:54 - 4:56
  Jie klauso dvasių štai taip.
 • 4:56 - 4:59
  Norėčiau paprašyti
  iškviesti mano močiutės dvasią,
 • 4:59 - 5:01
  nes kai ji mirė, ji paliko palikimą,
 • 5:01 - 5:03
  bet jį kažkur paslėpė.
  Nežinom, kur jis yra,
 • 5:03 - 5:06
  todėl močiutės paklaustume
  "Kur yra palikimas, močiute?"
 • 5:06 - 5:09
  Ką ji atsako? Ji sako
  "Aš danguje, čia nuostabu.
 • 5:09 - 5:12
  Esu čia su senais draugais,
  savo mirusiais draugais,
 • 5:12 - 5:13
  ir su savo šeima
 • 5:13 - 5:16
  ir visais šuniukais ir kačiukais,
  kuriuos turėjau vaikystėje.
 • 5:16 - 5:19
  Aš jus myliu ir visada būsiu su jumis.
 • 5:19 - 5:21
  Sudie."
 • 5:21 - 5:23
  Ir ji neatsako to prakeikto klausimo!
 • 5:23 - 5:25
  Kur yra palikimas?
 • 5:25 - 5:27
  Ji būtų galėjus atsakyti
 • 5:27 - 5:29
  "Aa, jis yra knygų lentynos
  antroje eilėje už enciklopedijos"
 • 5:29 - 5:32
  bet ji to nesako. Ne.
 • 5:32 - 5:35
  Ji nesuteikia jokios
  naudingos informacijos.
 • 5:35 - 5:37
  Mes sumokėjome
  daugybę pinigų už tą informaciją,
 • 5:37 - 5:39
  bet jos negavome.
 • 5:39 - 5:42
  Antrasis klausimas, ko norėčiau
  paklausti, jis paprastas:
 • 5:42 - 5:44
  Įsivaizduokime,
  kad paprašau jų susisiekti su
 • 5:44 - 5:47
  mano uošvio dvasia.
 • 5:47 - 5:49
  Kodėl jie visada sako --
 • 5:49 - 5:51
  prisiminkite, kad jie kalba į šią ausį --
 • 5:51 - 5:55
  kodėl jie sako
  "Mano vardas prasideda iš J ar M?"
 • 5:56 - 5:58
  Ar tai medžioklės žaidimas?
 • 5:58 - 6:00
  Medžioklės ir žvejybos? Kas tai?
 • 6:00 - 6:03
  Ar tai 20 klausimų?
  Ne, tai lyg 120 klausimų.
 • 6:03 - 6:06
  Bet tai žiaurus ir baisus,
 • 6:07 - 6:10
  visiškai nesąžiningas --
 • 6:10 - 6:13
  man viskas gerai, sėdėkite (Juokas) --
 • 6:13 - 6:15
  žaidimas, kurį tie žmonės žaidžia.
 • 6:15 - 6:18
  Jie naudojasi nekaltais, naiviais,
 • 6:18 - 6:21
  gedinčiais, vargingais žmonėmis.
 • 6:21 - 6:23
  Tai procesas,
 • 6:23 - 6:26
  vadinamas šaltuoju skaitymu.
 • 6:27 - 6:29
  Yra toks vyrukas,
 • 6:30 - 6:32
  vardu Van Praagh, James Van Praagh.
 • 6:32 - 6:34
  Jis yra didis to praktikuotojas.
 • 6:34 - 6:37
  John Edward, Sylvia Browne
 • 6:37 - 6:40
  ir Rosemary Altea, tai kiti verteivos.
 • 6:40 - 6:43
  Jų yra šimtai visame pasaulyje,
  bet šioje šalyje
 • 6:43 - 6:45
  James Van Praagh yra labai populiarus.
 • 6:45 - 6:47
  Ką jis daro? Jis mėgsta pasakoti,
 • 6:47 - 6:49
  kaip mirusieji mirė,
 • 6:49 - 6:52
  žmonės,
  su kuriais jis kalbasi per savo ausį.
 • 6:52 - 6:55
  Ką jis dažniausiai sako yra
  kažkas panašaus į tai:
 • 6:55 - 6:58
  "Jis man sako, sako, kad prieš mirdamas
 • 6:59 - 7:01
  sunkiai begalėjo kvėpuoti."
 • 7:01 - 7:03
  Žmonės, juk mirštant tai yra normalu!
 • 7:03 - 7:05
  (Juokas)
 • 7:05 - 7:07
  Nustoji kvėpuoti ir tuomet esi miręs.
 • 7:07 - 7:09
  Paprasta.
 • 7:09 - 7:12
  Tai tokią informaciją jie tau suteikia?
 • 7:12 - 7:13
  Nereikia.
 • 7:13 - 7:16
  Tokie žmonės spėlios, jie
  tau sakys kažką tokio:
 • 7:16 - 7:18
  "Kodėl gaunu elektrą?
 • 7:18 - 7:21
  Jis man sako "elektra".
 • 7:21 - 7:23
  Ar jis buvo elektrikas?" "Ne."
 • 7:23 - 7:25
  "Ar jis kada nors turėjo
  elektrinę skutyklę?" "Ne."
 • 7:25 - 7:27
  Jie žaidžia tokią klausiminę medžioklę.
 • 7:27 - 7:29
  Taip jie dirba.
 • 7:29 - 7:31
  Žmonės dažnai mūsų klausia
 • 7:31 - 7:33
  paskambinę į James Randi
  edukacinį fondą,
 • 7:33 - 7:36
  "Kodėl jums tai taip rūpi, ponas Randi?
 • 7:36 - 7:38
  Argi tai ne smagu?"
 • 7:38 - 7:41
  Ne, visai nesmagu.
  Tai žiaurus pasityčiojimas.
 • 7:41 - 7:44
  Tai gali jums atnešti
  šiokį tokį palengvėjimą,
 • 7:44 - 7:46
  bet tas palengvėjimas tęsiasi
 • 7:46 - 7:48
  apie 20 minučių.
 • 7:48 - 7:50
  Tuomet žmonės pasižiūri
  į veidrodį ir sako,
 • 7:50 - 7:52
  "Aš sumokėjau pinigus už tai.
 • 7:52 - 7:55
  O ką ji man pasakė? "Aš tave myliu!"
 • 7:55 - 7:57
  Jie visada tą sako.
 • 7:57 - 7:59
  Jie negauna jokios informacijos,
 • 7:59 - 8:01
  jie negauna nieko vertingo
  už savo išleistus pinigus.
 • 8:01 - 8:03
  Sylvia Browne yra didi manipuliatorė.
 • 8:03 - 8:05
  Mes ją vadiname "Nagai."
 • 8:05 - 8:07
  Sylvia Browne - ačiū -
 • 8:07 - 8:10
  Sylvia Browne šiuo metu yra didi
 • 8:10 - 8:12
  šios srities verteiva.
 • 8:12 - 8:15
  Sylvia Browne - kad geriau suprastumėte -
 • 8:15 - 8:18
  ji gauna 700 dolerių
 • 8:18 - 8:21
  už 20 minučių skaitymą telefonu.
 • 8:21 - 8:23
  Ji netgi nesusitinka su žmogum,
 • 8:23 - 8:25
  ir turi jos laukti iki 2 metų,
 • 8:25 - 8:27
  nes jos skaitymai yra užsakyti iš anksto.
 • 8:27 - 8:29
  Sumoki jai kreditine kortele,
 • 8:29 - 8:31
  ir tada ji tau paskambina
 • 8:31 - 8:33
  per artimiausius du metus.
 • 8:33 - 8:35
  Iš karto ją atpažinsi.
  "Sveiki, čia Sylvia Browne."
 • 8:35 - 8:37
  Čia ji, iškart atpažinsi.
 • 8:39 - 8:42
  Pereikime prie Montel Williams,
  protingas vyras.
 • 8:42 - 8:45
  Mes visi jį žinome iš televizijos.
 • 8:45 - 8:47
  Jis yra išsilavinęs ir protingas,
 • 8:47 - 8:49
  jis žino, kas Sylvia Browne iš tikro yra,
 • 8:49 - 8:51
  bet jam tai visai nerūpi.
 • 8:51 - 8:54
  Jam tiesiog nerūpi.
 • 8:55 - 8:58
  Nes, kas svarbiausia,
  rėmėjams tai patinka,
 • 8:58 - 9:00
  todėl jis visada rodys ją
 • 9:00 - 9:02
  televizijoje.
 • 9:02 - 9:05
  Ir ką Sylvia Browne
  suteikia už tuos 700 dolerių?
 • 9:05 - 9:08
  Pirmiausia, ji tau pasako
  tavo angelų sargų vardus.
 • 9:08 - 9:11
  Kaipgi galėtume be to gyventi? (Juokas)
 • 9:11 - 9:14
  Ji tau pasako, kuo buvai
  praeituose gyvenimuose,
 • 9:14 - 9:16
  tavo profesijas.
 • 9:16 - 9:18
  Vat.
 • 9:18 - 9:20
  Pasirodo, visos moterys,
 • 9:20 - 9:22
  kurioms ji skaito,
 • 9:22 - 9:25
  buvo Babilono princesės
  ar kažkas panašaus,
 • 9:25 - 9:27
  o visi vyrai buvo graikų kariai,
 • 9:27 - 9:30
  kariaujantys prieš Agamemnon.
 • 9:30 - 9:32
  Niekas nemini
 • 9:32 - 9:34
  14-mečio batų valytojo Londono gatvėse,
 • 9:34 - 9:36
  kuris mirė nuo džiovos.
 • 9:36 - 9:39
  Jis nevertas minėti, žinoma.
 • 9:39 - 9:42
  Kas keisčiausia,
  galbūt jūs jau tai pastebėjote,
 • 9:42 - 9:45
  šie žmonės iš televizijos -
 • 9:45 - 9:48
  jie niekada neiškviečia
  nieko iš pragaro. (Juokas)
 • 9:49 - 9:51
  Visi atvyksta iš dangaus,
  bet niekada iš pragaro.
 • 9:51 - 9:54
  Jeigu jie iškviestų ką nors
  iš mano draugų,
 • 9:54 - 9:56
  jie tikrai ne... Bet juk jūs jau žinote.
 • 9:56 - 9:58
  (Juokas)
 • 9:59 - 10:02
  Bet Sylvia Browne yra išimtis
 • 10:02 - 10:04
  dėl vienos priežasties.
 • 10:04 - 10:07
  James Randi edukacinis fondas,
  mano organizacija,
 • 10:07 - 10:10
  siūlo milijoną dolerių
  už paprastą užduotį.
 • 10:10 - 10:12
  Labai lengva laimėti.
 • 10:12 - 10:14
  Viskas, ką turi padaryti,
  tai įrodyti, kad turi
 • 10:14 - 10:16
  paranormalių, antgamtiškų ar magiškų galių
 • 10:16 - 10:18
  prie tam tikrų sąlygų.
 • 10:18 - 10:20
  Labai lengva, laimėk milijoną dolerių.
 • 10:20 - 10:22
  Sylvia Browne yra išimtis, nes
 • 10:22 - 10:25
  ji yra vienintelė profesionali būrėja
 • 10:25 - 10:27
  visama pasaulyje,
 • 10:27 - 10:30
  kuri priėmė mūsų iššūkį.
 • 10:30 - 10:33
  Ji priėmė jį "Larry King Live"
  pokalbių laidoje, CNN
 • 10:33 - 10:36
  prieš 6,5 metų.
 • 10:36 - 10:39
  Ir nuo to laiko nieko iš jos
  nebegirdėjome. Keista.
 • 10:39 - 10:42
  Ji man pasakė, kad nežinojo,
  kaip su manim susisiekti.
 • 10:42 - 10:44
  Vat.
 • 10:44 - 10:47
  Profesionali būrėja,
  kalbanti su mirusiaisiais
 • 10:47 - 10:49
  negali su manim susisiekti?
 • 10:49 - 10:50
  (Juokas)
 • 10:50 - 10:53
  Aš gyvas, jei dar nepastebėjote.
 • 10:53 - 10:55
  Pakankamai geros būklės.
 • 10:55 - 10:59
  Ji negalėjo su manim susisiekti.
  Dabar ji sako, kad nebenori susisiekti,
 • 10:59 - 11:02
  nes aš esu bedievis.
 • 11:02 - 11:04
  Argi tai ne geresnė
  priežastis pasiimti milijoną,
 • 11:04 - 11:06
  Sylvia?
 • 11:06 - 11:09
  Mes privalome šiuos
  žmones sustabdyti, rimtai.
 • 11:09 - 11:12
  Jie privalo būti sustabdyti,
  nes tai žiaurus pasityčiojimas.
 • 11:12 - 11:14
  Pas mus ateina daugybė žmonių,
 • 11:14 - 11:17
  sužlugdytų finansiškai ir emociškai,
 • 11:17 - 11:19
  nes jie atidavė savo
  pinigus ir savo tikėjimą
 • 11:19 - 11:21
  į šių žmonių rankas.
 • 11:21 - 11:23
  Prieš kelias minutes
  išgėriau buteliuką tablečių,
 • 11:23 - 11:25
  dabar jums tai paaiškinsiu.
 • 11:25 - 11:28
  Homeopatija, pakalbėkime apie tai.
 • 11:28 - 11:30
  Mmm. Jūs apie tai girdėjote.
 • 11:30 - 11:33
  Tai alternatyvi gydymo forma, tiesa?
 • 11:33 - 11:36
  Čia yra homeopatiniai vaistai.
 • 11:36 - 11:39
  Tai Calms Forte,
 • 11:39 - 11:42
  32 migdomosios kapsulės!
  Pamiršau jums pasakyti.
 • 11:42 - 11:44
  Išgėriau
 • 11:44 - 11:47
  6,5 dienų vertės migdomąsias tabletes.
 • 11:47 - 11:49
  (Juokas)
 • 11:49 - 11:51
  6,5 dienos, tai iš tikro mirtina dozė.
 • 11:51 - 11:53
  Etiketėje rašoma:
 • 11:53 - 11:54
  Perdozavus"
 • 11:54 - 11:57
  tuoj pat susisiekite
  su apsinuodijimų centru."
 • 11:57 - 11:59
  ir duotas nemokamas numeris.
 • 11:59 - 12:01
  Sėdėkite -- viskas bus gerai.
 • 12:01 - 12:03
  Man nereikia pagalbos,
 • 12:03 - 12:05
  nes dariau šitą triuką
 • 12:05 - 12:08
  prieš auditoriją visame pasaulyje
 • 12:08 - 12:10
  pastaruosius 10 metų.
 • 12:10 - 12:13
  Gėriau mirtinas dozes
  homeopatinių migdomųjų.
 • 12:13 - 12:15
  Kodėl jie manęs neveikia?
 • 12:15 - 12:17
  (Juokas)
 • 12:17 - 12:20
  (Plojimai)
 • 12:20 - 12:22
  Atsakymas jus nustebins.
 • 12:22 - 12:24
  Kas yra homeopatija?
 • 12:24 - 12:26
  Tai veikiantys medicininiai vaistai
 • 12:26 - 12:28
  perskiesti
 • 12:28 - 12:30
  peržengiant Avogadro limitą.
 • 12:30 - 12:32
  Atskiesti iki tokio lygio,
 • 12:32 - 12:35
  kai nieko iš jų nebelieka. (Juokas)
 • 12:35 - 12:37
  Žmonės, tai ne
 • 12:37 - 12:40
  tik mano pasakyta metafora, bet tiesa.
 • 12:40 - 12:42
  Tai tas pats, kas paimti
 • 12:42 - 12:46
  325 miligramų aspirino tabletę,
 • 12:46 - 12:49
  įmesti ją į Tahoe ežerą,
 • 12:49 - 12:52
  išmaišyti didele lazda,
 • 12:52 - 12:54
  o tada laukti pora metų,
 • 12:54 - 12:57
  kol tirpalas pasidarys vientisas.
 • 12:57 - 12:59
  Tuomet, kai skauda galvą,
 • 12:59 - 13:02
  išgeri to vandens ir
  - štai - skausmo nebėra.
 • 13:02 - 13:04
  (Juokas)
 • 13:04 - 13:07
  Tai tiesa. Štai kas yra homeopatija.
 • 13:07 - 13:10
  Dar ką jie teigia - jums šitas patiks -
 • 13:10 - 13:13
  kuo labiau atskiestas
  vaistas yra, jie sako,
 • 13:13 - 13:15
  tuo geriau jis veikia.
 • 13:15 - 13:17
  Klausykit, girdėjome apie įvykį Floridoje,
 • 13:17 - 13:20
  kur vargšas vyrukas naudojo
  homeopatinius vaistus.
 • 13:20 - 13:22
  Jis mirė nuo perdozavimo.
 • 13:22 - 13:24
  Jis pamiršo išgerti tabletę.
 • 13:24 - 13:26
  (Juokas)
 • 13:26 - 13:28
  Pamąstykit. Mąstykit.
 • 13:30 - 13:33
  Absurdas. Visiškas absurdas.
 • 13:33 - 13:35
  Nesuprantu, kodėl
 • 13:35 - 13:38
  mes tikime tokiomis
  nesąmonėmis metų metus.
 • 13:38 - 13:40
  Aš jums kai ką pasakysiu.
 • 13:40 - 13:42
  James Randi edukacijos fondas
 • 13:42 - 13:44
  siūlo didelę morką,
 • 13:44 - 13:47
  ir faktas, kad niekas
 • 13:47 - 13:49
  neima to pasiūlymo
 • 13:49 - 13:51
  nereiškia, kad galios neegzistuoja.
 • 13:51 - 13:54
  Galbūt egzistuoja ten kažkur.
 • 13:54 - 13:57
  Galbūt tie žmonės tiesiog labai turtingi.
 • 13:57 - 13:59
  Bent jau Sylvia Browne tai tikrai.
 • 13:59 - 14:01
  700 dolerių už 20 minučių skaitymą
 • 14:01 - 14:03
  telefonu -
 • 14:03 - 14:05
  tai daugiau nei uždirba advokatai!
 • 14:06 - 14:08
  Tai didžiulė pinigų suma.
 • 14:08 - 14:11
  Šiems žmonėms nereikia milijono dolerių,
 • 14:11 - 14:13
  bet argi negalėtų paimti tik tam,
 • 14:13 - 14:15
  kad iš manęs padarytų kvailį?
 • 14:15 - 14:18
  Tam, kad atsikratytų šio bedievio asmens,
 • 14:18 - 14:21
  apie kurį Sylvia Browne taip dažnai kalba?
 • 14:21 - 14:23
  Manau, kad reikia kažką daryti.
 • 14:23 - 14:26
  Mes mielai išklausytume jūsų nuomones,
 • 14:26 - 14:29
  kaip susisiekti su tam
  tikrom organizacijom,
 • 14:29 - 14:31
  valstybinemis ir vietinėm įstaigom,
 • 14:31 - 14:33
  kad jos ką nors darytų.
 • 14:33 - 14:36
  Jeigu žinote... - aš suprantu.
 • 14:36 - 14:38
  Šiandieną girdėjome žmones kalbant apie
 • 14:38 - 14:40
  AIDS epidemiją,
 • 14:40 - 14:42
  pasaulio badaujančius vaikus,
 • 14:42 - 14:45
  užterštą vandenį, nuo kurio žmonės kenčia.
 • 14:45 - 14:47
  Tai labai svarbu,
 • 14:47 - 14:49
  labai svarbu.
 • 14:49 - 14:52
  Mes privalome kažką
  daryti dėl tų problemų.
 • 14:52 - 14:54
  Bet tuo pačiu metu,
 • 14:54 - 14:56
  kaip Arthur C. Clarke yra pasakęs,
 • 14:56 - 14:57
  Pūvantis žmogaus protas,
 • 14:57 - 15:01
  visas šitas tikėjimas paranormaliais
  reiškiniais, magija,
 • 15:01 - 15:02
  ir antgamtiniais reiškiniais -
 • 15:02 - 15:04
  visos šitos nesąmonės,
 • 15:04 - 15:06
  tas viduramžiškas mąstymas -
 • 15:06 - 15:08
  manau, kad reikia kažką dėl to daryti,
 • 15:08 - 15:10
  labiausiai gali padėti švietimas.
 • 15:10 - 15:12
  Daugiausiai dėl viso to
 • 15:12 - 15:14
  yra kalta žiniasklaida.
 • 15:14 - 15:16
  Jie begėdiškai reklamuoja
 • 15:16 - 15:18
  visas tas nesąmones,
 • 15:18 - 15:21
  nes tai patinka rėmėjams.
 • 15:22 - 15:24
  Tai jiems svarbiausia - doleriai.
 • 15:24 - 15:26
  Štai, ko jie siekia.
 • 15:26 - 15:28
  Mums tikrai reikia kažką daryti.
 • 15:28 - 15:30
  Esu pasirengęs išklausyti jūsų pasiūlymus,
 • 15:30 - 15:32
  ir laukiu jūsų mano
 • 15:32 - 15:35
  tinklalapyje,
 • 15:35 - 15:38
  www.randi.org
 • 15:38 - 15:40
  Nueikite ir peržvelkite archyvus,
 • 15:40 - 15:42
  tuomet labiau suprasite apie ką
 • 15:42 - 15:44
  šiandien kalbėjau.
 • 15:44 - 15:46
  Pamatysite visus mano įrašus.
 • 15:46 - 15:48
  Nėra nieko geriau nei skaityti
 • 15:48 - 15:50
  apie šeimą,
 • 15:50 - 15:53
  kur mama atidavė visą šeimos turtą.
 • 15:53 - 15:55
  Ji pardavė visus CD,
 • 15:55 - 15:58
  atidavė visas akcijas ir pažymėjimus.
 • 15:58 - 16:00
  Labai liūdna tai skaityti,
 • 16:00 - 16:03
  nes nieko iš to neišėjo,
 • 16:03 - 16:05
  jų problemos nebuvo išspręstos.
 • 16:05 - 16:07
  Taip, amerikiečių protas gali pūti,
 • 16:07 - 16:10
  taip pat kaip ir viso pasaulio protas,
 • 16:10 - 16:13
  jeigu nepradėsime mąstyti
  apie šiuos dalykus.
 • 16:14 - 16:16
  Mes siūlome šią morką,
 • 16:16 - 16:18
  kaip aš sakau, mes mojuojame morka.
 • 16:18 - 16:20
  Laukiame, kol aiškeriagiai
  ateis ir ją pagriebs.
 • 16:20 - 16:22
  Daug tokių pasirodo,
 • 16:22 - 16:23
  šimtai kasmet.
 • 16:23 - 16:25
  Požeminio vandens ieškotojai ir
 • 16:25 - 16:28
  žmonės, kurie mano galintys
  susikalbėti su mirusiais,
 • 16:28 - 16:30
  bet jie yra diletantai;
  jie nemoka įvertinti
 • 16:30 - 16:33
  savo pačių taip vadinamų galių.
 • 16:33 - 16:35
  Profesionalai pas mus neateina,
 • 16:35 - 16:37
  išskyrus Sylvia Browne atvejį,
 • 16:37 - 16:39
  apie kurį jums kalbėjau.
 • 16:40 - 16:43
  Ji sutiko ir tuoj pat atsitraukė.
 • 16:43 - 16:46
  Ponios ir ponai,
 • 16:46 - 16:49
  esu James Randi
 • 16:49 - 16:52
  ir aš jūsų laukiu.
 • 16:52 - 16:54
  Ačiū.
 • 16:54 - 16:57
  (Plojimai)
Title:
Homeopatija, šarlatanai ir apgavikai
Speaker:
James Randi
Description:

Legendinis skeptikas James Randi išgeria mirtiną dozę homeopatinių migdomųjų tablečių ir dėsto 17 minučių karštą kalbą, peikdamas nelogiškus įsitikinimus. Jis meta visiems pasaulio antgamtinių galių turėtojams iššūkį: įrodyk, kad tavo galios yra tikros ir aš tau duosiu milijoną dolerių. (Niekas dar nesugebėjo jo paimti.)

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
16:59
Monika Ciurlionyte approved Lithuanian subtitles for Homeopathy, quackery and fraud
Monika Ciurlionyte accepted Lithuanian subtitles for Homeopathy, quackery and fraud
Monika Ciurlionyte commented on Lithuanian subtitles for Homeopathy, quackery and fraud
Monika Ciurlionyte edited Lithuanian subtitles for Homeopathy, quackery and fraud
Monika Ciurlionyte edited Lithuanian subtitles for Homeopathy, quackery and fraud
Monika Ciurlionyte edited Lithuanian subtitles for Homeopathy, quackery and fraud
Monika Ciurlionyte edited Lithuanian subtitles for Homeopathy, quackery and fraud
Monika Ciurlionyte edited Lithuanian subtitles for Homeopathy, quackery and fraud
Show all
 • Please make sure that every line is short enough (42 characters or less), the subtitle isn't too long (84 characters or less) and can be easily read (reading speed of 21 ch./second or less).

  You can use line breaks by shift and enter under the same timing; as well as adjust timing by using your mouse and dragging the subtitles in the timeline.

  You can use these tools for help: http://archifabrika.hu/tools/

  Pls let me know if any help is needed.

Lithuanian subtitles

Revisions