Return to Video

Fundamentalne Twierdzenie Arytmetyki

 • 0:04 - 0:09
  Wyobraźcie sobie, że żyjemy w czasach
  prehistorycznych. Zastanówcie się:
 • 0:09 - 0:14
  jak, bez zegara, mierzymy czas?
  Wszystkie zegary działają
 • 0:14 - 0:19
  w oparciu o powtarzalny wzór,
  dzielący czas na równe segmenty.
 • 0:19 - 0:23
  Aby znaleźć te powtarzalne wzory,
  patrzymy w niebo.
 • 0:23 - 0:26
  Najbardziej oczywiste
  są wschody i zachody Słońca.
 • 0:26 - 0:31
  Dla dłuższych okresów
  szukamy dłuższych cykli.
 • 0:31 - 0:33
  Patrzymy więc na Księżyc,
 • 0:33 - 0:36
  który wydaje się stopniowo
  rosnąć i maleć z nocy na noc.
 • 0:36 - 0:41
  Licząc dni między pełniami,
  dochodzimy do 29.
 • 0:41 - 0:43
  Stąd się wziął miesiąc.
 • 0:43 - 0:46
  Ale próbując podzielić 29
  na równe części większe od 1,
 • 0:46 - 0:49
  napotkamy problem.
  To wprost niemożliwe!
 • 0:49 - 0:55
  Nie podzielimy 29, chyba że częściami
  nie będą pełne jednostki.
 • 0:55 - 0:59
  29 to liczba pierwsza.
  Inaczej mówiąc, niepodzielna.
 • 0:59 - 1:03
  Liczbę, którą można podzielić
  na równe części większe od 1,
 • 1:03 - 1:07
  nazywamy liczbą złożoną.
  Może was ciekawi,
 • 1:07 - 1:10
  ile jest liczb pierwszych
  i jak duże osiągają wartości.
 • 1:10 - 1:14
  Najpierw podzielmy liczby
  na dwie kategorie.
 • 1:14 - 1:18
  Liczby pierwsze wypiszemy po lewej
  stronie, a złożone po prawej.
 • 1:18 - 1:20
  Z początku wydają się
  tańczyć tam i z powrotem.
 • 1:21 - 1:25
  Nie wyłania się wyraźny wzór.
  Skorzystajmy z nowoczesnej techniki,
 • 1:25 - 1:29
  by spojrzeć z perspektywy.
  Pomoże nam spirala Ulama.
 • 1:29 - 1:34
  Najpierw wypiszmy wszystkie możliwe
  liczby w kolejności rosnącej, spiralnie.
 • 1:34 - 1:37
  Potem liczby pierwsze
  zaznaczmy na niebiesko.
 • 1:37 - 1:41
  I wreszcie spójrzmy z oddali
  na miliony liczb.
 • 1:41 - 1:45
  To jest układ liczb pierwszych,
  ciągnący się w nieskończoność.
 • 1:45 - 1:50
  Co niesłychane, jego struktura
  do dziś pozostaje nieodgadniona.
 • 1:50 - 1:52
  Jest co badać!
 • 1:52 - 1:56
  Cofnijmy się do roku 300 p.n.e.
  w starożytnej Grecji.
 • 1:56 - 2:00
  Filozof Euklides z Aleksandrii
  rozumiał, że każdą liczbę
 • 2:00 - 2:03
  można zakwalifikować
  do jednej z tych dwu kategorii.
 • 2:03 - 2:07
  Uświadomił też sobie,
  że każdą liczbę można dzielić
 • 2:07 - 2:11
  aż do osiągnięcia grupy
  najmniejszych równych czynników.
 • 2:11 - 2:15
  A ten najmniejsze czynniki to,
  z definicji, zawsze liczby pierwsze.
 • 2:15 - 2:19
  Euklides wiedział,
  że wszystkie liczby składają się
 • 2:19 - 2:20
  z mniejszych liczb pierwszych.
 • 2:21 - 2:23
  Wyobraźcie sobie wszechświat
  wszystkich liczb
 • 2:24 - 2:25
  i zignorujcie liczby pierwsze.
 • 2:25 - 2:28
  A teraz wybierzcie
  dowolną liczbę złożoną
 • 2:28 - 2:30
  i dzielcie ją do oporu…
 • 2:30 - 2:33
  a zawsze na końcu zostaną
  liczby pierwsze.
 • 2:33 - 2:36
  Euklides wiedział,
  że każdą liczbę naturalną
 • 2:36 - 2:40
  można wyrazić jako grupę
  mniejszych liczb pierwszych. Cegiełek.
 • 2:40 - 2:42
  Niezależnie, którą liczbę wybierzecie,
 • 2:42 - 2:46
  zawsze można ją zbudować
  z mniejszych liczb pierwszych.
 • 2:46 - 2:51
  To jest jego odkrycie, znane jako
  podstawowe twierdzenie arytmetyki.
 • 2:51 - 2:56
  Weźcie dowolną liczbę, np. 30,
  i znajdźcie wszystkie liczby pierwsze,
 • 2:56 - 3:00
  przez które dzieli się bez reszty.
  To rozkład na czynniki pierwsze.
 • 3:00 - 3:02
  Uzyskamy czynniki pierwsze.
 • 3:02 - 3:06
  W tym przypadku liczby 30
  te czynniki to 2, 3 i 5.
 • 3:06 - 3:09
  Euklides zdał sobie sprawę,
  że, mnożąc te czynniki pierwsze
 • 3:09 - 3:13
  określoną liczbę razy,
  uzyskamy daną liczbę.
 • 3:13 - 3:17
  W tym przypadku, aby uzyskać 30,
  każdy czynnik pomnożycie raz.
 • 3:17 - 3:20
  2 razy 3 razy 5
  to rozkład 30 na czynniki pierwsze.
 • 3:20 - 3:23
  Uznajcie to za klucz,
  kombinację.
 • 3:23 - 3:29
  Nie da się zbudować 30 z innych grup
  liczb pierwszych mnożonych przez siebie.
 • 3:29 - 3:34
  Każda liczba ma jeden i tylko jeden
  rozkład na czynniki pierwsze.
 • 3:34 - 3:38
  Można sobie wyobrazić,
  że każda liczba to inny zamek.
 • 3:38 - 3:42
  A jedyny klucz do każdego zamka
  jest rozkładem na czynniki pierwsze.
 • 3:42 - 3:45
  Żadne dwa zamki
  nie mają jednego klucza;
 • 3:45 - 3:48
  żadne dwie liczby
  nie mają takiego samego rozkładu.
Title:
Fundamentalne Twierdzenie Arytmetyki
Description:

Fundamentalne Twierdzenie Arytmetyki

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:52
Lech Mankiewicz edited Polish subtitles for The Fundamental Theorem of Arithmetic
ilprincipe added a translation

Polish subtitles

Revisions