Return to Video

המשפט היסודי של האריתמטיקה

 • 0:04 - 0:07
  דמיינו כי אנו חיים בזמן פרה-היסטורי.
 • 0:07 - 0:09
  כעת, נסו לשער:
 • 0:09 - 0:13
  איך יכולנו לנהל את זמננו בלי שעון?
 • 0:13 - 0:15
  כל השעונים מבוססים על איזושהי תבנית החוזרת על עצמה
 • 0:15 - 0:19
  המחלקת את הזמן למקטעים שווים.
 • 0:19 - 0:21
  למצוא את התבניות החוזרות
 • 0:21 - 0:23
  אנו מתבוננים לשמים.
 • 0:23 - 0:25
  הכי ברורה היא השמש הזורחת ושוקעת בסוף כל יום
 • 0:26 - 0:29
  אולם לעקוב אחר פרקי זמן ארוכים יותר
 • 0:29 - 0:31
  אנו מחפשים מחזורים ארוכים יותר.
 • 0:31 - 0:33
  לשם כך, אנו מתבוננים בירח
 • 0:33 - 0:34
  הגדל בהדרגה ואחר כך מצטמק לאורך ימים רבים.
 • 0:37 - 0:38
  כאשר אנו סופרים את מספר הימים בין מופעי ירח מלא
 • 0:39 - 0:41
  אנו מגיעים למספר 29.
 • 0:41 - 0:43
  זהו מקורו של מושג החודש.
 • 0:43 - 0:46
  אבל, אם ננסה לחלק 29 למקטעים שווים
 • 0:46 - 0:49
  ניקלע לבעיה: הדבר בלתי אפשרי.
 • 0:49 - 0:52
  הדרך היחידה לחלק 29 למקטעים שווים
 • 0:52 - 0:55
  היא לפרקו חזרה ליחידות בודדות...
 • 0:55 - 0:57
  29 הוא מספר ראשוני.
 • 0:57 - 0:59
  חישבו עליו כעל "בלתי פָּרִיק".
 • 0:59 - 1:01
  אם מספר יכול להתפרק לחלקים שווים הגדולים מ-1,
 • 1:03 - 1:05
  אנו מכנים אותו "מספר פָּרִיק".
 • 1:05 - 1:07
  אם אנו סקרנים, נוכל לתהות:
 • 1:07 - 1:08
  כמה מספרים ראשוניים קיימים,
 • 1:08 - 1:10
  ולאיזה גודל הם יכולים להגיע?
 • 1:10 - 1:14
  הבה נתחיל על ידי חלוקה של כל המספרים לשני סוגים.
 • 1:14 - 1:16
  נרשום את כל הראשוניים בצד שמאל
 • 1:16 - 1:18
  ואת הפריקים בימין.
 • 1:18 - 1:20
  תחילה נדמה שהם קופצים לסירוגין בין הטורים.
 • 1:20 - 1:23
  אין תבנית ברורה.
 • 1:23 - 1:24
  אז הבה נשתמש בשיטה מודרנית
 • 1:24 - 1:26
  לראות את התמונה הגדולה.
 • 1:26 - 1:29
  הטריק הוא להשתמש ב"ספירלת אולם" (Ulam)
 • 1:29 - 1:32
  תחילה נרשום את כל המספרים לפי סדר עולה
 • 1:32 - 1:34
  בצורת ספירלה.
 • 1:34 - 1:37
  עכשיו נצבע את כל הראשוניים בכחול.
 • 1:37 - 1:41
  ולבסוף נעשה "זום החוצה" לראות מיליוני מספרים.
 • 1:41 - 1:43
  זוהי תבנית הראשוניים
 • 1:43 - 1:45
  הממשיכה עוד ועוד לנצח.
 • 1:45 - 1:48
  באופן מדהים, המבנה המלא של תבנית זו
 • 1:48 - 1:50
  עדיין לא מפוענח עד היום.
 • 1:50 - 1:52
  אנו בדרך למשהו...
 • 1:52 - 1:53
  הבה נתקדם בזמן
 • 1:53 - 1:56
  לשנת 300 לפני הספירה ביוון העתיקה.
 • 1:56 - 1:58
  פילוסוף בשם אוקלידס מאלכסנדריה
 • 1:58 - 1:59
  הבין שאת כל המספרים
 • 1:59 - 2:03
  אפשר לחלק לשני הסוגים הללו.
 • 2:03 - 2:05
  תחילה הוא הבין שכל מספר
 • 2:05 - 2:07
  אפשר לחלק שוב ושוב
 • 2:07 - 2:11
  עד שמגיעים לקבוצה של מספרים אותם לא ניתן לחלק יותר
 • 2:11 - 2:13
  ובהגדרה, המספרים הקטנים הללו
 • 2:13 - 2:16
  הם תמיד מספרים ראשוניים.
 • 2:16 - 2:17
  אם כן, אנו יודעים שכל המספרים
 • 2:17 - 2:21
  איכשהו בנויים מראשוניים קטנים מהם.
 • 2:21 - 2:23
  להבהרה, דמיינו עולם מלא מספרים
 • 2:23 - 2:26
  (התעלמו לרגע מהראשוניים).
 • 2:26 - 2:28
  כעת קחו מספר פָּרִיק כלשהו ופרקו אותו לגורמיו
 • 2:31 - 2:33
  ותמיד תישארו עם מספרים ראשוניים.
 • 2:33 - 2:35
  אוקלידס ידע שכל מספר
 • 2:35 - 2:38
  אפשר לבטא בעזרת מספרים ראשוניים קטנים יותר.
 • 2:38 - 2:40
  נחשוב עליהם כעל אבני בניין.
 • 2:40 - 2:42
  לא משנה באיזה מספר תבחרו
 • 2:42 - 2:46
  תמיד אפשר יהיה לבנותו בעזרת ראשוניים קטנים ממנו.
 • 2:46 - 2:48
  זהו היסוד של התגלית
 • 2:48 - 2:51
  הידועה בשם "המשפט היסודי של האריתמטיקה".
 • 2:51 - 2:52
  לדוגמא בחרו במספר כלשהו, נניח 30,
 • 2:54 - 2:56
  ומצאו את כל המספרים הראשוניים
 • 2:56 - 2:57
  אליו הוא מתפרק.
 • 2:57 - 3:00
  תהליך זה ידוע בשם "פירוק לגורמים".
 • 3:00 - 3:02
  נקבל את הגורמים הראשוניים,
 • 3:02 - 3:06
  ובמקרה שלנו 2, 3 ו-5 הם הגורמים הראשוניים של 30.
 • 3:06 - 3:08
  אוקלידס הבין שאפשר להכפיל
 • 3:08 - 3:11
  גורמים ראשוניים אלה מספר מסויים של פעמים
 • 3:11 - 3:13
  כדי לבנות את המספר המקורי.
 • 3:13 - 3:14
  במקרה שלנו, פשוט
 • 3:14 - 3:16
  מכפילים כל גורם פעם אחת כדי לבנות את 30.
 • 3:16 - 3:20
  2 כפול 3 כפול 5 הוא הפירוק הראשוני של 30.
 • 3:20 - 3:23
  חישבו על זה כעל מפתח או צירוף מיוחד.
 • 3:23 - 3:25
  אין שום דרך אחרת לבנות 30
 • 3:25 - 3:27
  באמצעות קבוצה אחרת של מספרים ראשוניים
 • 3:27 - 3:29
  אותם נכפיל אחד בשני.
 • 3:29 - 3:31
  כלומר לכל מספר בעולם יש רק
 • 3:31 - 3:34
  פירוק לגורמים ראשוניים אחד ויחיד.
 • 3:34 - 3:36
  למשל, ניתן לחשוב על כל מספר
 • 3:36 - 3:38
  כעל מנעול יחידני.
 • 3:38 - 3:40
  המפתח המיוחד למנעול זה
 • 3:40 - 3:42
  יהיה הפירוק שלו לגורמים ראשוניים.
 • 3:42 - 3:44
  לאף שני מנעולים לא יהיה אותו מפתח.
 • 3:44 - 3:48
  לאף שני מספרים אין את אותו פירוק לגורמים ראשוניים.
Title:
המשפט היסודי של האריתמטיקה
Description:

המשפט היסודי של האריתמטיקה

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:52

Hebrew subtitles

Revisions