< Return to Video

Lesley Hazleton: Kuran'ı okumak üzerine

 • 0:00 - 0:02
  Kuran'ın cennet tarifinde
 • 0:02 - 0:04
  geçtiği söylenen 72 huri bahsini
 • 0:04 - 0:06
  duymuşsunuzdur.
 • 0:06 - 0:09
  Bu konuya geri döneceğime dair söz vererek geçiyorum.
 • 0:09 - 0:11
  Ama aslında biz, burada kuzeybatıda,
 • 0:11 - 0:13
  Kuran'da 36 defa
 • 0:13 - 0:15
  "içinden ırmaklar akan bahçeler" diye
 • 0:15 - 0:17
  tarif edilen cennete
 • 0:17 - 0:21
  oldukça benzeyen bir hayatı yaşıyoruz.
 • 0:22 - 0:25
  Union Gölü'ne akan bir ırmağın kenarındaki tekne evimde yaşadığımdan
 • 0:25 - 0:28
  bu bana tamamıyla mantıklı geliyor.
 • 0:28 - 0:31
  Fakat asıl mesele şu: nasıl oluyor da bu pekçok insana yeni geliyor?
 • 0:32 - 0:35
  İyi niyetle Kuran'ı okumaya başladıktan
 • 0:35 - 0:37
  sonra ona has farklılıklardan ötürü vazgeçmiş
 • 0:37 - 0:40
  birçok gayrimüslim tanıyorum.
 • 0:40 - 0:42
  Tarihçi Thomas Carlyle, Muhammed'in
 • 0:42 - 0:45
  dünyanın en büyük kahramanlarından biri olduğunu
 • 0:45 - 0:47
  düşünmekle beraber, Kuran'ı;
 • 0:47 - 0:50
  "Şimdiye kadar karşılaştığım okuması en zahmetli,
 • 0:50 - 0:53
  yıpratıcı ve karmaşık kitap." olarak tanımlıyor.
 • 0:53 - 0:55
  (Gülüşmeler)
 • 0:55 - 0:57
  Sanırım sorun biraz da şu:
 • 0:57 - 1:00
  biz Kuran'ı, diğer kitapları okurken yaptığımız gibi,
 • 1:00 - 1:02
  yağmurlu bir öğleden sonra
 • 1:02 - 1:05
  bir kase patlamış mısır eşliğinde bir kenara kıvrılarak
 • 1:05 - 1:07
  okuyabileceğimiz bir kitapmış gibi zannediyoruz.
 • 1:07 - 1:09
  Sanki Allah herhangi bir yazar,
 • 1:09 - 1:12
  Kuran ise Allah'ın Muhammed'le konuşmalarının derlendiği ve
 • 1:12 - 1:15
  çok satanlar listesindeki herhangi bir kitapmış gibi düşünüyoruz.
 • 1:17 - 1:19
  Oysa ki çok az insanın
 • 1:19 - 1:21
  Kuran'ı gerçekten okuyor olmasının sebebi,
 • 1:21 - 1:24
  ondan alıntı yapmanın -- veya aslında yanlış aktarmanın --
 • 1:24 - 1:27
  çok kolay olması.
 • 1:27 - 1:30
  Kuran'ın genel anlam bütünlüğünden koparılarak,
 • 1:30 - 1:32
  çeşitli ifade ve bölümlerin toplanmasından oluşmuş,
 • 1:32 - 1:35
  daha özet bir uyarlamasını hem köktenci müslümanlar
 • 1:35 - 1:38
  hem de gayrimüslim islamofobikler daha çok tercih ediyor.
 • 1:38 - 1:40
  Böylece bu yaz
 • 1:40 - 1:42
  bir hevesle Muhammed'in biyografisini
 • 1:42 - 1:45
  yazmaya hazırlanırken Kuran'ı
 • 1:45 - 1:48
  hakkıyla okumaya ihtiyacım olduğunu farkettim.
 • 1:48 - 1:51
  Yapabildiğim kadarıyla hakkını vermeliydim.
 • 1:51 - 1:53
  Şu anda Arapçam
 • 1:53 - 1:55
  sözlük kullanmaktan ibaret.
 • 1:55 - 1:57
  Ben de dört adet iyi bilinen tercümeyi alıp,
 • 1:57 - 1:59
  Kuran'ın orijinal yedinci yüzyıl Arapçası
 • 1:59 - 2:01
  ile beraber kelime çevirisini
 • 2:01 - 2:04
  cüz cüz ayet ayet
 • 2:04 - 2:07
  okumaya karar verdim.
 • 2:08 - 2:11
  Tabi benim bir avantajım vardı.
 • 2:12 - 2:14
  Son kitabım
 • 2:14 - 2:17
  Şii-Sünni ihtilafının hikayesi üzerineydi
 • 2:17 - 2:20
  ve bu nedenle İslam tarihi üzerine yakından çalışmalar yapmıştım.
 • 2:20 - 2:22
  Bu nedenle Kuran'da sıklıkla
 • 2:22 - 2:24
  atıfta bulunulan olaylar ve dolayısıyla
 • 2:24 - 2:26
  Kuran'ın referans çerçevesi hakkında bilgi sahibiydim.
 • 2:26 - 2:28
  Ama şunun farkındaydım ki,
 • 2:28 - 2:31
  her ne kadar Kuran'da gezinen
 • 2:31 - 2:33
  bilgi sahibi ve hatta
 • 2:33 - 2:35
  deneyim sahibi bir turist olsam da
 • 2:35 - 2:37
  ben hala başka birinin
 • 2:37 - 2:39
  kutsal kitabını okuyan
 • 2:39 - 2:41
  agnostik (bilinemezci) bir Yahudi idim.
 • 2:41 - 2:43
  (Gülüşmeler)
 • 2:43 - 2:45
  Bu nedenle gayet yavaş okudum.
 • 2:45 - 2:49
  (Gülüşmeler)
 • 2:49 - 2:52
  Başlarken bu proje için üç haftamı ayırdım.
 • 2:52 - 2:54
  Ki kibir bu değilse nedir...
 • 2:54 - 2:58
  (Gülüşmeler)
 • 2:58 - 3:01
  Çünkü ancak üç ay sonunda bitirebildim.
 • 3:03 - 3:05
  Geri atlayıp baş taraftaki daha kısa ve
 • 3:05 - 3:08
  açıkça daha mistik bölümleri okuma arzuma karşı koydum.
 • 3:08 - 3:10
  Fakat ne zaman
 • 3:10 - 3:12
  Kuran'ı kavramaya başladığımı düşünsem --
 • 3:12 - 3:14
  "Tamam şimdi oldu" desem --
 • 3:14 - 3:16
  bir gece sonunda kayıp gidiyordu.
 • 3:16 - 3:18
  Ve ertesi sabah yabancı bir yerde
 • 3:18 - 3:21
  kaybolmuş olma ihtimalimi düşünüyordum.
 • 3:21 - 3:24
  Ama yine de mekan bana tanıdık geliyordu.
 • 3:25 - 3:27
  Kuran, Tevrat ve İncil'in mesajını yenilemek
 • 3:27 - 3:29
  tazelemek için indirildiğini ifade ediyor.
 • 3:29 - 3:31
  Zaten üçte biri,
 • 3:31 - 3:33
  İncilde de geçen İbrahim, Musa
 • 3:33 - 3:35
  Yusuf, Meryem ve İsa
 • 3:35 - 3:38
  gibi şahısların kıssalarını tekrarlıyor.
 • 3:38 - 3:41
  Allah kendisinin daha önceki tezahürü olan
 • 3:41 - 3:44
  Yehova'dan alışkın olduğumuz gibi, ısrarla
 • 3:44 - 3:47
  kendisinden başka ilah olmadığını vurguluyordu.
 • 3:48 - 3:51
  Develer, Dağlar,
 • 3:51 - 3:53
  Çöldeki kuyular ve nehirler,
 • 3:53 - 3:55
  beni Sina Çölünde dolaşarak
 • 3:55 - 3:57
  geçirdiğim yıla götürdü.
 • 3:57 - 3:59
  Ve bir de o dil vardı elbette.
 • 3:59 - 4:01
  Ondaki ritmik ahenk...
 • 4:01 - 4:04
  Bana, bedevi ihtiyarların, saatlerce ezberden anlattıkları
 • 4:04 - 4:07
  hikayeleri dinleyerek geçirdiğim
 • 4:07 - 4:10
  akşamları hatırlatıyordu.
 • 4:10 - 4:12
  Ve ben neden
 • 4:12 - 4:15
  şöyle dendiğini anlamaya başladım:
 • 4:15 - 4:18
  Kuran ancak
 • 4:18 - 4:20
  Arapça olarak Kuran'dır.
 • 4:20 - 4:22
  Fatiha'yı ele alalım.
 • 4:22 - 4:24
  7 ayetli açılış suresi, öyle ki
 • 4:24 - 4:28
  "Pederimiz Babamız" (Hristiyanlıktaki en bilinen dua) ve "Şema İsrail"in (Tevratın açılışı) birleşimi denebilir.
 • 4:29 - 4:31
  Arapça haliyle sadece 29 kelime iken,
 • 4:31 - 4:35
  tercümeleri 65 ile 72 kelimeye kadar çıkıyor.
 • 4:35 - 4:37
  Ve sanki kelimeler eklendikçe
 • 4:37 - 4:40
  anlam daha fazla kayboluyor.
 • 4:40 - 4:43
  Arapça'nın büyülü ve neredeyse
 • 4:43 - 4:45
  hipnoz edici bir kalitesi,
 • 4:45 - 4:48
  okunmaktan çok dinlenmeyi, analiz edilmesinden
 • 4:48 - 4:51
  çok hissedilmeyi bekleyen bir özelliği var.
 • 4:51 - 4:53
  Adeta bir şarkı gibi söylenmek istiyor ki
 • 4:53 - 4:56
  müziği kulakta ve dilde duyulabilsin.
 • 4:56 - 4:58
  Bu yüzden Kuran'ın İngilizce tercümesi
 • 4:58 - 5:01
  kendisinin bir gölgesi gibi
 • 5:01 - 5:04
  ya da Arthur Arberry'nin kendi uyarlamasındaki
 • 5:04 - 5:06
  tabiriyle: "bir anlam çıkarma/yorumlama".
 • 5:07 - 5:10
  Tabi anlamın tamamı tercüme ile kaybolmuyor.
 • 5:10 - 5:13
  Tıpkı Kuran'ın vaadettiği gibi, sabredenler ödüllendirilecektir.
 • 5:13 - 5:15
  Kuran'da İncil'den farklı olarak
 • 5:15 - 5:18
  pek çok sürprizler bulunuyor: bir çevre bilinci,
 • 5:18 - 5:21
  ya da insanın Allah'ın yarattıklarının vekili olması
 • 5:21 - 5:24
  gibi pek çok sürpriz.
 • 5:24 - 5:27
  Ve özellikle erkeklere yazılmış İncil'de ikinci ya da üçüncü
 • 5:27 - 5:29
  şahıs olarak tamamen erkeğe hitap edilirken;
 • 5:29 - 5:32
  Kuran kadını da dahil ediyor,
 • 5:32 - 5:34
  ve mesela şöyle diyor:
 • 5:34 - 5:36
  "inanan erkekler ve kadınlar" veya
 • 5:36 - 5:39
  "onurlu erkekler ve kadınlar."
 • 5:41 - 5:43
  Ya da şu kötü şöhretli ayeti ele alın;
 • 5:43 - 5:45
  kafirlerin öldürülmesi hakkında olanı.
 • 5:45 - 5:47
  Evet öyle söyleniyor,
 • 5:47 - 5:50
  ama çok özel bir durum için:
 • 5:50 - 5:52
  savaşın ekseriyetle yasak (haram) olduğu
 • 5:52 - 5:54
  kutsal şehir Mekke'nin
 • 5:54 - 5:57
  beklenen fethi için.
 • 5:57 - 6:00
  Ve öldürme izni çeşitli niteliklerle sınırlandırılmış bir şekilde geliyor.
 • 6:00 - 6:03
  "Mekke'deki kafirleri öldürmelisiniz" şeklinde değil,
 • 6:03 - 6:06
  ancak sadece onlara verilen mühlet dolduğu zaman
 • 6:06 - 6:09
  ve eğer sadece aranızda başka antlaşma yapılmamışsa
 • 6:10 - 6:13
  ve eğer sadece onlar Kabe'ye girmenizi engellemeye karkarsa
 • 6:13 - 6:16
  ve eğer sadece ilk saldıran onlar olursa
 • 6:16 - 6:19
  onları öldürebilirsiniz.
 • 6:19 - 6:22
  Ve o zaman bile -- Allah merhametlidir,
 • 6:22 - 6:25
  ve bağışlayacıdır --
 • 6:25 - 6:27
  ve bu yüzden de en güzeli
 • 6:27 - 6:29
  hiç kimseyi öldürmemenizdir.
 • 6:29 - 6:32
  (Gülüşmeler)
 • 6:32 - 6:35
  Bu belki de -- en azından sabit fikirli olmayanlar için
 • 6:35 - 6:37
  Kuran'ın ne kadar
 • 6:37 - 6:39
  esnek olduğunu gösteren
 • 6:39 - 6:42
  en büyük sürprizdi.
 • 6:42 - 6:45
  Kuran der ki: "Bu ayetlerin bazılarının anlamı çok kesindir."
 • 6:45 - 6:48
  "Ama bazıları ise oldukça muğlaktır."
 • 6:48 - 6:50
  "Kalpleri sapıklıktan
 • 6:50 - 6:52
  katılaşmış olanlar bu muğlak noktaları
 • 6:52 - 6:54
  fazlaca kurcalayarak
 • 6:54 - 6:57
  bir uyumsuzluk bulmaya çalışırlar.
 • 6:57 - 7:00
  Herşeyin doğrusunu sadece Allah bilir."
 • 7:01 - 7:03
  "Allah Latif'tir (lütuf sahibi)" ifadesi
 • 7:03 - 7:05
  tekrar tekrar belirir.
 • 7:05 - 7:07
  Ve aslında, Kuran'ın tamamı, bize inandırılandan
 • 7:07 - 7:09
  çok daha fazla zariftir.
 • 7:09 - 7:11
  Mesela bahsettiğim şu
 • 7:11 - 7:13
  huriler ve cennet
 • 7:13 - 7:16
  meselesinde olduğu gibi.
 • 7:16 - 7:19
  Eski moda oryantalizm burada devreye giriyor.
 • 7:20 - 7:22
  Oryantalizm, Kuran'da dört yerde geçen
 • 7:22 - 7:24
  Huriler kelimesini
 • 7:24 - 7:26
  şöyle tasvir ediyor:
 • 7:26 - 7:29
  kara gözlü, göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt eşler
 • 7:29 - 7:32
  veya açıkça dik göğüslü bakireler.
 • 7:33 - 7:35
  Bununla beraber, orijinal Arapçadaki ifadesiyle
 • 7:35 - 7:38
  tek kelime: Huriler.
 • 7:39 - 7:42
  Kabarık ya da dik göğüs ifadesine yer vermeden.
 • 7:42 - 7:44
  (Gülüşmeler)
 • 7:44 - 7:46
  Şimdi aslında burada kastedilen
 • 7:46 - 7:48
  -- melekler gibi -- saf varlıklar veya
 • 7:48 - 7:51
  antik Yunan'da geçen Kouros veya Kórē gibi
 • 7:51 - 7:53
  ebedi gençliğe sahip varlıklar olabilir.
 • 7:53 - 7:56
  Ama gerçek şu ki hiç kimse doğrusunu bilmiyor
 • 7:56 - 7:58
  ve asıl mesele de bu.
 • 7:58 - 8:00
  Çünkü Kuran'da gayet açık bir şekilde
 • 8:00 - 8:02
  şöyle deniyor: "hepiniz cennette
 • 8:02 - 8:05
  yeniden yaratılacaksınız" ve
 • 8:05 - 8:07
  "hiçbirinizin bilmediği bir şekilde
 • 8:07 - 8:10
  yeniden yaratılacaksınız."
 • 8:10 - 8:13
  Ki bu bana bir bakire vaadinden
 • 8:13 - 8:15
  çok daha çekici geliyor.
 • 8:15 - 8:23
  (Gülüşmeler)
 • 8:23 - 8:26
  Ve şu 72 sayısı hiçbir yerde geçmiyor.
 • 8:26 - 8:28
  Kuran'ın hiçbir ayetinde
 • 8:28 - 8:30
  72 bakireden bahsedilmiyor.
 • 8:30 - 8:33
  O düşünce Kuran' nazilinden 300 yıl sonra ortaya çıktı.
 • 8:33 - 8:36
  Ve çoğu İslam alimi, bulutların üstünde oturup
 • 8:36 - 8:38
  arp çalan kanatlı insanlar fikrini onunla
 • 8:38 - 8:40
  eşdeğer görüyor.
 • 8:41 - 8:44
  Cennet ise bunun oldukça zıttıdır.
 • 8:44 - 8:46
  O bekaret değil,
 • 8:46 - 8:48
  doğurganlıktır,
 • 8:48 - 8:50
  bolluktur,
 • 8:50 - 8:52
  içinden ırmaklar akan
 • 8:52 - 8:55
  bahçelerdir.
 • 8:55 - 8:57
  Teşekkürler.
 • 8:57 - 9:12
  (Alkışlar)
Title:
Lesley Hazleton: Kuran'ı okumak üzerine
Speaker:
Lesley Hazleton
Description:

Lesley Hazleton bir gün Kuran'ı okumaya koyuldu. Bir gayrimüslim -- kendi tanımlamasıyla İslam'ın kutsal kitabında bir "turist" -- olarak buldukları, bulmayı tahmin ettikleri değildi. Bilimin ciddiyeti ve mizahın sıcaklığı ile, Hazleton, karşılaştığı nezaket, esneklik ve gizemi, Kuran hakkındaki efsaneleri yıkan bu TEDxRainier sunumunda bizimle paylaşıyor.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:13
Sinan Özcan added a translation

Turkish subtitles

Revisions