< Return to Video

Lesley Hazelton: Om att läsa Koranen

 • 0:00 - 0:02
  Du kan ha hört talas om
 • 0:02 - 0:04
  Koranens idé om att paradiset
 • 0:04 - 0:06
  är 72 oskulder.
 • 0:06 - 0:09
  Och jag lovar komma tillbaka till de där oskulderna.
 • 0:09 - 0:11
  Men faktum är att här i nordvästra USA,
 • 0:11 - 0:13
  lever vi väldigt nära
 • 0:13 - 0:15
  Koranens verkliga idé om paradiset,
 • 0:15 - 0:17
  definierat 36 gånger
 • 0:17 - 0:21
  som "trädgårdar bevattnade av flödande bäckar."
 • 0:22 - 0:25
  Eftersom jag bor på en husbåt på de flödande strömmarna av Lake Union,
 • 0:25 - 0:28
  så kan jag verkligen förstå det.
 • 0:28 - 0:31
  Men frågan är hur det kommer sig att de flesta inte gör det?
 • 0:32 - 0:35
  Jag känner många välmenande icke-muslimer
 • 0:35 - 0:37
  som börjat läsa Koranen, men gett upp.
 • 0:37 - 0:40
  förvirrade av hur annorlunda den är.
 • 0:40 - 0:42
  Historikern Thomas Carlyle
 • 0:42 - 0:45
  ansåg att Muhammed var en av världens största hjältar,
 • 0:45 - 0:47
  men även han kallade Koranen,
 • 0:47 - 0:50
  "Den mest mödosamma läsning jag någonsin påbörjat,
 • 0:50 - 0:53
  ett tröttande, förvirrat virrvarr."
 • 0:53 - 0:55
  (Skratt)
 • 0:55 - 0:57
  Jag tror en del av problemet
 • 0:57 - 1:00
  är att vi föreställer oss att Koranen kan läsas
 • 1:00 - 1:02
  så som vi vanligtvis läser en bok -
 • 1:02 - 1:05
  som om vi kan krypa upp med den en regnig eftermiddag
 • 1:05 - 1:07
  med en skål popcorn inom räckhåll,
 • 1:07 - 1:09
  som om Gud -
 • 1:09 - 1:12
  och Koranen är helt och hållet Guds röst som talar till Muhammed -
 • 1:12 - 1:15
  var en författare på bestsellerlistan.
 • 1:17 - 1:19
  Ändå är det faktum att så få människor
 • 1:19 - 1:21
  faktiskt läser Koranen
 • 1:21 - 1:24
  själva anledningen till att den är så lätt att citera -
 • 1:24 - 1:27
  det vill säga, felcitera.
 • 1:27 - 1:30
  Fraser och fragment tas ur sitt sammanhang
 • 1:30 - 1:32
  i vad jag kallar överstrykningsversionen,
 • 1:32 - 1:35
  vilken är den som föredras av både muslimska fundamentalister
 • 1:35 - 1:38
  och anti-muslimska islamofober.
 • 1:38 - 1:40
  Så förra våren
 • 1:40 - 1:42
  när jag förberedde mig för
 • 1:42 - 1:45
  att börja skriva en biografi över Muhammed,
 • 1:45 - 1:48
  insåg jag att jag behövde läsa Koranen ordentligt -
 • 1:48 - 1:51
  så ordentligt jag kunde, vill säga.
 • 1:51 - 1:53
  Min arabiska hade vid det här laget reducerats
 • 1:53 - 1:55
  till att slå i en ordbok,
 • 1:55 - 1:57
  så jag tog fyra välkända översättningar
 • 1:57 - 1:59
  och bestämde mig för att läsa dem sida vid sida,
 • 1:59 - 2:01
  vers för vers
 • 2:01 - 2:04
  tillsammans med en transkribering
 • 2:04 - 2:07
  och den ursprungliga 600-tals arabiskan.
 • 2:08 - 2:11
  Men jag hade faktiskt en fördel.
 • 2:12 - 2:14
  Min senaste bok
 • 2:14 - 2:17
  handlade om splittringen mellan Shia och Sunni,
 • 2:17 - 2:20
  och därför hade jag jobbat med de tidigaste islamska historierna,
 • 2:20 - 2:22
  så jag kände till de händelser
 • 2:22 - 2:24
  som Koranen ständigt refererar till,
 • 2:24 - 2:26
  dess referensram.
 • 2:26 - 2:28
  Det vill säga, jag kände till nog för att veta
 • 2:28 - 2:31
  att jag skulle vara en tourist i Koranen -
 • 2:31 - 2:33
  insatt
 • 2:33 - 2:35
  till och med erfaren,
 • 2:35 - 2:37
  men ändå en utomstående,
 • 2:37 - 2:39
  en agnostisk jude
 • 2:39 - 2:41
  som läser någon annans heliga bok.
 • 2:41 - 2:43
  (Skratt)
 • 2:43 - 2:45
  Så jag läste långsamt.
 • 2:45 - 2:49
  (Skratt)
 • 2:49 - 2:52
  Jag hade avsatt tre veckor till det här projektet,
 • 2:52 - 2:54
  och det tror jag är vad som menas med hybris.
 • 2:54 - 2:58
  (Skratt)
 • 2:58 - 3:01
  För det visade sig ta tre månader.
 • 3:03 - 3:05
  Jag motstod dock frestelsen att hoppa till slutet
 • 3:05 - 3:08
  där de kortare och mer uppenbart mystiska kapitlen finns.
 • 3:08 - 3:10
  Men varje gång jag trodde jag började
 • 3:10 - 3:12
  få grepp om Koranen -
 • 3:12 - 3:14
  den där känslan av att "nu förstår jag" -
 • 3:14 - 3:16
  så försvann den under natten.
 • 3:16 - 3:18
  Och jag kom tillbaka på morgonen
 • 3:18 - 3:21
  och undrade om jag inte var vilse i ett främmande land.
 • 3:21 - 3:24
  Ändå var landskapet välbekant.
 • 3:25 - 3:27
  Koranen förkunnar att den kommer
 • 3:27 - 3:29
  för att förnya budskapet från Torahn och evangelierna.
 • 3:29 - 3:31
  Så en tredjedel är repriser
 • 3:31 - 3:33
  på berättelserna om bibliska personer
 • 3:33 - 3:35
  så som Abraham, Moses,
 • 3:35 - 3:38
  Josef, Maria, Jesus.
 • 3:38 - 3:41
  Gud själv var väldigt lätt att känna igen
 • 3:41 - 3:44
  från hans tidigare manifestation som Jahve -
 • 3:44 - 3:47
  avundsjukt insisterande på att inga andra gudar hava.
 • 3:48 - 3:51
  Närvaron av kameler, berg,
 • 3:51 - 3:53
  ökenbrunnar och källor
 • 3:53 - 3:55
  förde mig tillbaka till året då jag
 • 3:55 - 3:57
  vandrade i Sinaiöknen.
 • 3:57 - 3:59
  Och så var det språket,
 • 3:59 - 4:01
  dess rytmiska kadens,
 • 4:01 - 4:04
  som påminde om kvällar då Beduinernas äldre
 • 4:04 - 4:07
  reciterat timslånga diktberättelser
 • 4:07 - 4:10
  helt ur minnet.
 • 4:10 - 4:12
  Och jag började förstå
 • 4:12 - 4:15
  varför det sägs
 • 4:15 - 4:18
  att Koranen endast är Koranen
 • 4:18 - 4:20
  på arabiska.
 • 4:20 - 4:22
  Ta Al-Fatiha,
 • 4:22 - 4:24
  det sju verser långa öppningskapitlet
 • 4:24 - 4:28
  som är Islams Fader vår och Shema Israel kombinerat.
 • 4:29 - 4:31
  Det är bara 29 ord på arabiska,
 • 4:31 - 4:35
  men allt från 65 till 72 när det översätts.
 • 4:35 - 4:37
  Och ändå är det så att ju mer du lägger till
 • 4:37 - 4:40
  desto mer verkar gå förlorat.
 • 4:40 - 4:43
  Arabiskan har en besvärjande,
 • 4:43 - 4:45
  nästan hypnotisk kvalitet
 • 4:45 - 4:48
  som vill höras snarare än läsas,
 • 4:48 - 4:51
  kännas mer än analyseras.
 • 4:51 - 4:53
  Den vill mässas högt
 • 4:53 - 4:56
  för att ljuda sin musik i örat och på tungan.
 • 4:56 - 4:58
  Så Koranen på engelska
 • 4:58 - 5:01
  är en sorts skugga av sig själv,
 • 5:01 - 5:04
  eller som Arthur Arberry kallade sin version,
 • 5:04 - 5:06
  "en tolkning."
 • 5:07 - 5:10
  Men allt går inte förlorat i översättning.
 • 5:10 - 5:13
  Tålamod belönas precis som Koranen utlovar,
 • 5:13 - 5:15
  och den är full av överraskningar -
 • 5:15 - 5:18
  en miljömedvetenhet till exempel
 • 5:18 - 5:21
  och en syn på människan som endast förvaltare av guds skapelse,
 • 5:21 - 5:24
  utan motsvarighet i Bibeln.
 • 5:24 - 5:27
  Och medan Bibeln uteslutande talar till män,
 • 5:27 - 5:29
  genom att använda andra och tredje person maskulinum,
 • 5:29 - 5:32
  inkluderar Koranen kvinnor -
 • 5:32 - 5:34
  och talar till exempel
 • 5:34 - 5:36
  om troende män och troende kvinnor -
 • 5:36 - 5:39
  ärbara män och ärbara kvinnor.
 • 5:41 - 5:43
  Eller ta den ökända versen
 • 5:43 - 5:45
  om att döda de otrogna.
 • 5:45 - 5:47
  Ja, det står faktiskt så,
 • 5:47 - 5:50
  men i en väldigt specifik kontext:
 • 5:50 - 5:52
  den väntade erövringen
 • 5:52 - 5:54
  av fristaden Mekka
 • 5:54 - 5:57
  där strid vanligtvis var förbjudet.
 • 5:57 - 6:00
  Och tillåtelsen är omgärdad av villkor.
 • 6:00 - 6:03
  Det står Inte att du "måste" döda otrogna i Mekka,
 • 6:03 - 6:06
  men du "kan", du "är tillåten",
 • 6:06 - 6:09
  men endast efter att en respitperiod är över
 • 6:10 - 6:13
  och endast ifall inget annat avtal är i kraft
 • 6:13 - 6:16
  och endast ifall de försöker hindra dig att nå Kaba,
 • 6:16 - 6:19
  och endast om de attackerar dig först.
 • 6:19 - 6:22
  Och till och med då - Gud är barmhärtig,
 • 6:22 - 6:25
  förlåtelse är högst -
 • 6:25 - 6:27
  alltså
 • 6:27 - 6:29
  är det bättre om du låter bli.
 • 6:29 - 6:32
  (Skratt)
 • 6:32 - 6:35
  Detta var kanske den största överaskningen -
 • 6:35 - 6:37
  hur flexibel Koranen är,
 • 6:37 - 6:39
  åtminstone i medvetanden som inte
 • 6:39 - 6:42
  i grunden är oflexibla.
 • 6:42 - 6:45
  "En del av dessa verser är entydiga" står det,
 • 6:45 - 6:48
  "och andra är mångtydiga.
 • 6:48 - 6:50
  De vilkas hjärtan har farit vilse
 • 6:50 - 6:52
  kommer att leta upp tvetydigheterna
 • 6:52 - 6:54
  i försök att skapa osämja
 • 6:54 - 6:57
  genom att tillskriva dem sina egna tolkningar.
 • 6:57 - 7:00
  Endast Gud känner dess innersta mening."
 • 7:01 - 7:03
  Frasen "Gud är subtil"
 • 7:03 - 7:05
  dyker upp om och om igen.
 • 7:05 - 7:07
  Och hela Koranen är långt mer subtil
 • 7:07 - 7:09
  än de flesta av oss leds att tro.
 • 7:09 - 7:11
  Som, till exempel
 • 7:11 - 7:13
  i den där lilla frågan
 • 7:13 - 7:16
  om oskulder och paradiset.
 • 7:16 - 7:19
  Gammaldags fördomar om Orienten spelar in här.
 • 7:20 - 7:22
  Ordet som används fyra gånger
 • 7:22 - 7:24
  är Houris,
 • 7:24 - 7:26
  översatt till
 • 7:26 - 7:29
  mörkögda jungfrur med svällande bröst,
 • 7:29 - 7:32
  eller som sköna, högbystade oskulder.
 • 7:33 - 7:35
  Men allt som står i originalets arabiska
 • 7:35 - 7:38
  är det där enda ordet: Houris.
 • 7:39 - 7:42
  Inte ett svällande bröst eller en hög byst i närheten.
 • 7:42 - 7:44
  (Skratt)
 • 7:44 - 7:46
  Det här kan vara ett sätt att säga
 • 7:46 - 7:48
  rena väsen - som änglar -
 • 7:48 - 7:51
  eller så kan det vara som grekiskans Kouros eller Kórē,
 • 7:51 - 7:53
  en evig ungdom.
 • 7:53 - 7:56
  Men sanningen är att ingen egentligen vet,
 • 7:56 - 7:58
  och det är poängen.
 • 7:58 - 8:00
  För Koranen är väldigt tydlig
 • 8:00 - 8:02
  när den säger att du kommer att bli
 • 8:02 - 8:05
  "en ny skapelse i paradiset"
 • 8:05 - 8:07
  och att du kommer att "återskapas
 • 8:07 - 8:10
  i en form som är okänd för dig,"
 • 8:10 - 8:13
  vilket jag tycker verkar mycket mer tilltalande
 • 8:13 - 8:15
  än en oskuld.
 • 8:15 - 8:23
  (Skratt)
 • 8:23 - 8:26
  Och siffran 72 dyker aldrig upp.
 • 8:26 - 8:28
  Det finns inga 72 oskulder
 • 8:28 - 8:30
  i Koranen.
 • 8:30 - 8:33
  Den idén föddes först 300 år senare,
 • 8:33 - 8:36
  och de flesta av islams lärde ser det som motsvarigheten
 • 8:36 - 8:38
  till folk med vingar som sitter på moln
 • 8:38 - 8:40
  och spelar harpa.
 • 8:41 - 8:44
  Paradiset är det motsatta.
 • 8:44 - 8:46
  Det är inte jungfrulighet,
 • 8:46 - 8:48
  det är fruktbarhet,
 • 8:48 - 8:50
  det är överflöd,
 • 8:50 - 8:52
  det är trädgårdar bevattnade
 • 8:52 - 8:55
  av flödande bäckar.
 • 8:55 - 8:57
  Tack.
 • 8:57 - 9:12
  (Applåder)
Title:
Lesley Hazelton: Om att läsa Koranen
Speaker:
Lesley Hazleton
Description:

Lesley Hazelton satte sig en dag ner för att läsa Koranen. Och vad hon fann - som en icke-muslimsk självidentifierad "tourist" i Islams heliga bok - var inte vad hon förväntat sig. Med vetenskaplig noggrannhet och varm humor delar Hazelton med sig av elegansen, flexibiliteten och mysteriet hon fann, i detta mytavslöjande föredrag från TEDxRainier.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:13
Johan Luyckx added a translation

Swedish subtitles

Revisions