< Return to Video

Lesley Hazelton: despre citirea Coranului

 • 0:00 - 0:02
  Trebuie să fi auzit
 • 0:02 - 0:04
  despre idea Coranului despre cum Paradisul
 • 0:04 - 0:06
  ar fi 72 de fecioare.
 • 0:06 - 0:09
  Și vă promit că voi reveni la acele fecioare.
 • 0:09 - 0:11
  Dar de fapt, aici în nord-vest,
 • 0:11 - 0:13
  noi trăim foarte aproape
 • 0:13 - 0:15
  de adevărata imagine coranică despre Paradis,
 • 0:15 - 0:17
  definită de 36 de ori
 • 0:17 - 0:21
  ca "grădini pline de râuri curgătoare".
 • 0:22 - 0:25
  Din moment ce eu locuiesc pe o barcă pe râul Lacului Union,
 • 0:25 - 0:28
  acest aspect îmi pare perfect logic.
 • 0:28 - 0:31
  Dar problema este, cum de este asta o noutate pentru cei mai mulți oameni?
 • 0:32 - 0:35
  Cunosc mulți non-musulmani bine intenţionaţi
 • 0:35 - 0:37
  care au început să citească Coranul, dar au renunţat,
 • 0:37 - 0:40
  dezorientaţi de străinătatea acestuia.
 • 0:40 - 0:42
  Istoricul Thomas Carlyle
 • 0:42 - 0:45
  îl considera pe Muhammad ca fiind unul dintre cei mai mari eroi ai lumii,
 • 0:45 - 0:47
  dar până şi el a numit Coranul,
 • 0:47 - 0:50
  "Cea mai dificilă lectură pe care am încercat-o,
 • 0:50 - 0:53
  un talmeş-balmeş obositor şi confuz."
 • 0:53 - 0:55
  (Râsete)
 • 0:55 - 0:57
  O parte a problemei, cred,
 • 0:57 - 1:00
  este că ne imaginăm că, Coranul poate fi citit
 • 1:00 - 1:02
  precum citim în mod obişnuit o carte --
 • 1:02 - 1:05
  ca şi cum ne-am putea ghemui cu ea într-o după-amiază ploioasă
 • 1:05 - 1:07
  cu un castron de pop-corn la îndemână,
 • 1:07 - 1:09
  ca şi cum Dumnezeu ---
 • 1:09 - 1:12
  iar Coranul este întru totul în vocea lui Dumnezeu vorbind lui Muhammad --
 • 1:12 - 1:15
  ar fi fost doar un alt autor pe lista de best-seller-uri.
 • 1:17 - 1:19
  Însă faptul că atât de puțini oameni
 • 1:19 - 1:21
  citesc cu adevărat Coranul
 • 1:21 - 1:24
  este exact motivul pentru care este atât de uşor de citat --
 • 1:24 - 1:27
  adică să fie citat greşit.
 • 1:27 - 1:30
  Fraze şi fragmente scoase din context
 • 1:30 - 1:32
  în ceea ce eu numesc versiunea prescurtată,
 • 1:32 - 1:35
  care este cea preferată atât de fundamentaliştii islamici,
 • 1:35 - 1:38
  cât şi de anti-musulmanii islamofobi.
 • 1:38 - 1:40
  Deci în primăvara aceasta,
 • 1:40 - 1:42
  în timp ce mă pregăteam
 • 1:42 - 1:45
  să încep să scriu o biografie a lui Muhammad,
 • 1:45 - 1:48
  am realizat că am nevoie să citesc Coranul corect --
 • 1:48 - 1:51
  vreau să spun, atât de corect pe cât puteam.
 • 1:51 - 1:53
  Araba mea se reducea de acum
 • 1:53 - 1:55
  la a folosi un dicţionar,
 • 1:55 - 1:57
  așa că am luat patru traduceri bine-cunoscute,
 • 1:57 - 1:59
  şi am decis să le citesc în paralel,
 • 1:59 - 2:01
  vers cu vers
 • 2:01 - 2:04
  împreună cu o transliteraţie
 • 2:04 - 2:07
  şi originalul arab din secolul VII.
 • 2:08 - 2:11
  Dar aveam un avantaj.
 • 2:12 - 2:14
  Ultima mea carte
 • 2:14 - 2:17
  era despre istoria din spatele schismei între Şiiţi şi Sunniţi,
 • 2:17 - 2:20
  şi pentru ea am lucrat îndeaproape cu istoriile islamice timpurii,
 • 2:20 - 2:22
  deci cunoşteam evenimentele
 • 2:22 - 2:24
  la care face referire în mod constant Coranul,
 • 2:24 - 2:26
  cadrul său de referinţă.
 • 2:26 - 2:28
  Ştiam îndeajuns, adică, pentru a-mi da seama
 • 2:28 - 2:31
  că voi fi un turist în Coran --
 • 2:31 - 2:33
  unul informat,
 • 2:33 - 2:35
  chiar unul cu experienţă,
 • 2:35 - 2:37
  dar totuşi un străin,
 • 2:37 - 2:39
  un evreu agnostic
 • 2:39 - 2:41
  citind cartea sfântă a altcuiva.
 • 2:41 - 2:43
  (Râsete)
 • 2:43 - 2:45
  Prin urmare am citit încet.
 • 2:45 - 2:49
  (Râsete)
 • 2:49 - 2:52
  Am rezervat trei săptămâni pentru acest proiect,
 • 2:52 - 2:54
  şi asta, cred că este ceea ce se înţelege prin aroganţă extremă.
 • 2:54 - 2:58
  (Râsete)
 • 2:58 - 3:01
  Pentru că s-a dovedit a fi vorba de trei luni.
 • 3:03 - 3:05
  Am rezistat tentaţiei de a sări la final
 • 3:05 - 3:08
  unde se află capitolele mai scurte şi mai clar mistice.
 • 3:08 - 3:10
  Dar de fiecare dată mă gândeam că începeam
 • 3:10 - 3:12
  să am o înţelegere a Coranului --
 • 3:12 - 3:14
  acel sentiment de "acuma pricep" --
 • 3:14 - 3:16
  totul dispărea peste noapte.
 • 3:16 - 3:18
  Și reveneam dimineaţa
 • 3:18 - 3:21
  întrebându-mă dacă nu eram pierdută într-un ţinut străin.
 • 3:21 - 3:24
  Și totuşi terenul era foarte familiar.
 • 3:25 - 3:27
  Coranul declară că vine
 • 3:27 - 3:29
  pentru a reînnoi mesajul Torei şi al Evangheliilor.
 • 3:29 - 3:31
  Deci o treime din el
 • 3:31 - 3:33
  reia istoriile figurilor biblice
 • 3:33 - 3:35
  precum Avram, Moise,
 • 3:35 - 3:38
  Iosif, Maria, Iisus.
 • 3:38 - 3:41
  Dumnezeu însuşi era extrem de familiar
 • 3:41 - 3:44
  de la manifestarea sa timpurie ca Yahve --
 • 3:44 - 3:47
  insistând cu gelozie să nu existe alţi dumnezei.
 • 3:48 - 3:51
  Prezența cămilelor, a munţilor,
 • 3:51 - 3:53
  a izvoarelor şi fântânilor din deşert,
 • 3:53 - 3:55
  m-a recondus către anul pe care l-am petrecut
 • 3:55 - 3:57
  bătând deșertul Sinai.
 • 3:57 - 3:59
  Și mai era şi limba,
 • 3:59 - 4:01
  cadenţa sa ritmică
 • 4:01 - 4:04
  amintindu-mi de serile petrecute ascultând bătrânii beduini
 • 4:04 - 4:07
  cum recită poeme narative ore în şir
 • 4:07 - 4:10
  doar din memorie.
 • 4:10 - 4:12
  Și am început să intuiesc
 • 4:12 - 4:15
  de ce se spune că,
 • 4:15 - 4:18
  Coranul este cu adevărat Coranul
 • 4:18 - 4:20
  numai în arabă.
 • 4:20 - 4:22
  Să luăm Faatihah,
 • 4:22 - 4:24
  capitol de deschidere cu 7 versuri
 • 4:24 - 4:28
  care este Tatăl Nostru și Sherma Israel a Islamului combinate.
 • 4:29 - 4:31
  Este de doar 29 de cuvinte în arabă,
 • 4:31 - 4:35
  dar undeva între 65 şi 72 în transliteraţie.
 • 4:35 - 4:37
  Și totuşi cu cât adaugi mai mult,
 • 4:37 - 4:40
  cu atât pare ca lipseşte mai mult.
 • 4:40 - 4:43
  Araba are o calitate de incantație,
 • 4:43 - 4:45
  aproape hipnotică,
 • 4:45 - 4:48
  care cere să fie ascultată mai degrabă decât citită,
 • 4:48 - 4:51
  simţită mai mult decât analizată.
 • 4:51 - 4:53
  Vrea să fie cântată cu voce tare,
 • 4:53 - 4:56
  să-i fie rostită muzicalitatea în ureche şi pe limbă.
 • 4:56 - 4:58
  Deci Coranul în engleză
 • 4:58 - 5:01
  este un fel de umbră a lui însuşi,
 • 5:01 - 5:04
  sau cum Arthur Arberry numea versiunea sa,
 • 5:04 - 5:06
  "o interpretare".
 • 5:07 - 5:10
  Dar nu este pierdut totul în traducere.
 • 5:10 - 5:13
  Precum promite Coranul, răbdarea este răsplătită,
 • 5:13 - 5:15
  şi iată multe surprize --
 • 5:15 - 5:18
  de exemplu o conştiinţă a mediului înconjurător
 • 5:18 - 5:21
  şi a oamenilor ca simpli servitori ai creaţiei lui Dumnezeu,
 • 5:21 - 5:24
  de neregăsit în Biblie.
 • 5:24 - 5:27
  Și în timp ce Biblia se adresează exclusiv bărbaţilor,
 • 5:27 - 5:29
  folosind a doua şi a treia persoană la masculin,
 • 5:29 - 5:32
  Coranul include femeile --
 • 5:32 - 5:34
  vorbind , de exemplu,
 • 5:34 - 5:36
  de credincioşi şi credincioase --
 • 5:36 - 5:39
  bărbaţi de cinste şi femei de cinste.
 • 5:41 - 5:43
  Sau luaţi versul infam
 • 5:43 - 5:45
  despre uciderea necredincioşilor.
 • 5:45 - 5:47
  Da, spune asta,
 • 5:47 - 5:50
  dar într-un context foarte specific:
 • 5:50 - 5:52
  cucerirea anticipată
 • 5:52 - 5:54
  a oraşului sfânt Mecca
 • 5:54 - 5:57
  unde lupta era în mod normal interzisă.
 • 5:57 - 6:00
  Iar permisiunea vine limitată de condiţii.
 • 6:00 - 6:03
  Nu că trebuie să ucizi necredincioşii în Mecca,
 • 6:03 - 6:06
  ci ai putea, ţi s-ar permite,
 • 6:06 - 6:09
  dar numai după o perioadă de graţiere,
 • 6:10 - 6:13
  şi numai dacă nu există un alt pact în loc,
 • 6:13 - 6:16
  şi numai dacă ei încearcă să te împiedice să ajungi la Kaaba,
 • 6:16 - 6:19
  şi numai dacă ei te atacă primii.
 • 6:19 - 6:22
  Și chiar şi atunci -- Dumnezeu este milostiv,
 • 6:22 - 6:25
  iertarea este mai mare decât toate --
 • 6:25 - 6:27
  şi deci, în concluzie,
 • 6:27 - 6:29
  ar fi mai bine dacă nu ai face-o.
 • 6:29 - 6:32
  (Râsete)
 • 6:32 - 6:35
  Asta a fost probabil cea mai mare surpriză --
 • 6:35 - 6:37
  cât de flexibil este Coranul,
 • 6:37 - 6:39
  cel puţin în minţile care nu sunt
 • 6:39 - 6:42
  fundamental inflexibile.
 • 6:42 - 6:45
  "Unele dintre aceste verseturi au un înţeles clar", se spune,
 • 6:45 - 6:48
  "iar altele sunt ambigui."
 • 6:48 - 6:50
  Cel cu inima pervertită
 • 6:50 - 6:52
  va căuta ambiguităţile
 • 6:52 - 6:54
  încercând să creeze discordie
 • 6:54 - 6:57
  bătând în cuie interpretări proprii.
 • 6:57 - 7:00
  "Numai Dumnezeu cunoaşte adevăratul sens."
 • 7:01 - 7:03
  Fraza "Dumnezeu este subtil"
 • 7:03 - 7:05
  apare în mod repetat.
 • 7:05 - 7:07
  Și într-adevăr, întregul Coran este cu mult mai subtil
 • 7:07 - 7:09
  decât a fost îndemnat să creadă cea mai mare parte dintre noi.
 • 7:09 - 7:11
  La fel cum, de exemplu,
 • 7:11 - 7:13
  acel aspect mărunt
 • 7:13 - 7:16
  al fecioarelor din paradis.
 • 7:16 - 7:19
  Orientalismul de modă veche intră aici în scenă.
 • 7:20 - 7:22
  Cuvântul folosit de patru ori
 • 7:22 - 7:24
  este Houris,
 • 7:24 - 7:26
  tradus ca
 • 7:26 - 7:29
  fecioare cu ochi negri şi sâni mari,
 • 7:29 - 7:32
  sau ca fecioare bălai cu piept înalt.
 • 7:33 - 7:35
  Și cu toate astea în araba originară
 • 7:35 - 7:38
  avem un singur cuvânt: Houris.
 • 7:39 - 7:42
  Nici un sân umflat sau un piept înalt la orizont.
 • 7:42 - 7:44
  (Râsete)
 • 7:44 - 7:46
  Or acesta poate fi un fel de a spune
 • 7:46 - 7:48
  entităţi pure -- precum îngerii --
 • 7:48 - 7:51
  sau poate fi precum grecescul Kouros sau Kore,
 • 7:51 - 7:53
  o tinereţe veşnică.
 • 7:53 - 7:56
  Dar adevărul nu îl cunoaşte nimeni în realitate,
 • 7:56 - 7:58
  şi acesta este esenţialul.
 • 7:58 - 8:00
  Pentru că, Coranul este destul de clar
 • 8:00 - 8:02
  când spune că vei fi
 • 8:02 - 8:05
  "o nouă creaţie în paradis"
 • 8:05 - 8:07
  şi că vei fi "recreat
 • 8:07 - 8:10
  într-o formă necunoscută ţie,"
 • 8:10 - 8:13
  care îmi pare o perspectivă mult mai promiţătoare
 • 8:13 - 8:15
  decât o fecioară.
 • 8:15 - 8:23
  (Râsete)
 • 8:23 - 8:26
  Si acel număr 72 nu apare nicăieri.
 • 8:26 - 8:28
  Nu există 72 de fecioare
 • 8:28 - 8:30
  în Coran.
 • 8:30 - 8:33
  Ideea a apărut 300 de ani mai târziu,
 • 8:33 - 8:36
  şi majoritatea studioşilor Islamului o văd ca pe echivalentul
 • 8:36 - 8:38
  oamenilor înaripaţi stând pe nori
 • 8:38 - 8:40
  şi cântând la harpe.
 • 8:41 - 8:44
  Paradisul este destul de mult contrariul.
 • 8:44 - 8:46
  Nu este virginitate,
 • 8:46 - 8:48
  este fecunditate,
 • 8:48 - 8:50
  este abundenţă,
 • 8:50 - 8:52
  este grădini udate
 • 8:52 - 8:55
  de curente curgătoare.
 • 8:55 - 8:57
  Vă multumesc.
 • 8:57 - 9:12
  (Aplauze)
Title:
Lesley Hazelton: despre citirea Coranului
Speaker:
Lesley Hazleton
Description:

Lesley Hazelton s-a aşezat într-o bună zi să citească Coranul. Şi ceea ce a găsit -- ca non-musulman, un "turist" în cartea sfântă a islamului -- nu a fost ceea ce s-a aşteptat. Cu erudiţie serioasă şi umor cald, Hazelton împărtăşeşte grația, flexibilitatea şi misterul pe care le-a găsit, în această demoliţie de prejudecăţi din TEDxRainier.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:13
Traian Popa added a translation

Romanian subtitles

Revisions