< Return to Video

Lesley Hazleton: Čitati Kuran

 • 0:00 - 0:02
  Možda ste čuli
 • 0:02 - 0:04
  o Kuranovoj ideji raja
 • 0:04 - 0:06
  sa 72 djevice.
 • 0:06 - 0:09
  Obećavam vam da ću se vratiti na te djevice.
 • 0:09 - 0:11
  Ustvari, ovdje na sjeverozapadu,
 • 0:11 - 0:13
  živimo vrlo blizu
 • 0:13 - 0:15
  pravoj Kuranovoj ideji raja,
 • 0:15 - 0:17
  definiranoj 36 puta
 • 0:17 - 0:21
  kao "vrtovi zaliveni vodopadima".
 • 0:22 - 0:25
  Budući da živim na kuća-brodu na izvorištu jezera Union,
 • 0:25 - 0:28
  ovo mi ima potpunog smisla.
 • 0:28 - 0:31
  No stvar je u tome, kako to da su to novosti većini ljudi?
 • 0:32 - 0:35
  Poznajem mnoge dobromisleće ne-muslimane
 • 0:35 - 0:37
  koji su započeli čitati Kuran da bi odustali,
 • 0:37 - 0:40
  uzdrmani njegovom posebnošću.
 • 0:40 - 0:42
  Povjesničar Thomas Carlyle
 • 0:42 - 0:45
  je smatrao Muhameda jednim od najvećih svjetskih heroja,
 • 0:45 - 0:47
  no i on je nazvao Kuran,
 • 0:47 - 0:50
  "Zamornije štivo koje sam ikada uzeo,
 • 0:50 - 0:53
  dosadna, zbunjujuća hrpa".
 • 0:53 - 0:55
  (Smijeh)
 • 0:55 - 0:57
  Dio problema, mislim,
 • 0:57 - 1:00
  je da smo zamislili da Kuran može biti čitan
 • 1:00 - 1:02
  poput uobičajenog štiva --
 • 1:02 - 1:05
  kao da se možemo s njime zavuči u krevet na kišno poslijepodne
 • 1:05 - 1:07
  sa zdjelom kokica pri ruci,
 • 1:07 - 1:09
  kao da Bog --
 • 1:09 - 1:12
  i Kuran je u potpunosti u glasu Boga koji govori Muhamedu --
 • 1:12 - 1:15
  je samo još jedan autor na listi najprodavanijih knjiga.
 • 1:17 - 1:19
  No činjenica da tako malo ljudi
 • 1:19 - 1:21
  stvarno čita Kuran
 • 1:21 - 1:24
  je precizan razlog zašto ga je tako lako citirati --
 • 1:24 - 1:27
  to jest, pogrešno citirati.
 • 1:27 - 1:30
  Fraze i odlomci uzeti iz konteksta
 • 1:30 - 1:32
  u onome što zovem visoko-laganoj verziji,
 • 1:32 - 1:35
  koja je favorizirana od strane muslimanskih fundamentalista
 • 1:35 - 1:38
  i anti-muslimanskih islamofoba.
 • 1:38 - 1:40
  Stoga, prošlog proljeća,
 • 1:40 - 1:42
  dok sam se pripremala
 • 1:42 - 1:45
  započeti pisati biografiju o Muhamedu,
 • 1:45 - 1:48
  shvatila sam da mi je potrebno pročitati Kuran propisno --
 • 1:48 - 1:51
  što propisnije u mojoj mogućnosti.
 • 1:51 - 1:53
  Moj arapski je bio reduciran dotad
 • 1:53 - 1:55
  na korištenje rječnika,
 • 1:55 - 1:57
  stoga sam uzela četiri poznata prijevoda
 • 1:57 - 1:59
  i odlučila čitati ih usporedno,
 • 1:59 - 2:01
  stih po stih
 • 2:01 - 2:04
  uz transliteraciju
 • 2:04 - 2:07
  i originalan arapski iz sedmoga stoljeća.
 • 2:08 - 2:11
  Imala sam prednost.
 • 2:12 - 2:14
  Moja zadnja knjiga
 • 2:14 - 2:17
  je bila o priči iza Shia-Sunni razdora,
 • 2:17 - 2:20
  i za nju sam radila blizu najranijih islamskh povijesti,
 • 2:20 - 2:22
  tako da sam znala događaje
 • 2:22 - 2:24
  koje Kuran stalno navodi,
 • 2:24 - 2:26
  svoj okvir navoda.
 • 2:26 - 2:28
  Znala sam dosta, to jest, znati
 • 2:28 - 2:31
  da ću biti turist u Kuranu --
 • 2:31 - 2:33
  informiran,
 • 2:33 - 2:35
  iskusan štoviše,
 • 2:35 - 2:37
  ali još uvijek outsajder,
 • 2:37 - 2:39
  agnostički Židov
 • 2:39 - 2:41
  čitajući tuđu svetu knjigu.
 • 2:41 - 2:43
  (Smijeh)
 • 2:43 - 2:45
  Stoga sporo čitam.
 • 2:45 - 2:49
  (Smijeh)
 • 2:49 - 2:52
  Ostavila sam si sa strane tri tjedna za ovaj projekt,
 • 2:52 - 2:54
  i to je ono, što mislim da se podrazumijeva pod oholost.
 • 2:54 - 2:58
  (Smijeh)
 • 2:58 - 3:01
  Jer je na kraju ispalo tri mjeseca.
 • 3:03 - 3:05
  Otrgla sam se iskušenju da preskočim na kraj
 • 3:05 - 3:08
  gdje se nalaze kraća i jasnije mistična poglavlja.
 • 3:08 - 3:10
  Ali svaki put kad sam pomislila da sam započela
 • 3:10 - 3:12
  uhvatiti Kuran za rep --
 • 3:12 - 3:14
  onaj osjećaj "Sad shvaćam" --
 • 3:14 - 3:16
  bi otišao preko noći.
 • 3:16 - 3:18
  I onda bih se vratila ujutro
 • 3:18 - 3:21
  razmišljajući da li sam se izgubila u nepoznatoj zemlji.
 • 3:21 - 3:24
  Usprkos, teren je bio vrlo familijaran.
 • 3:25 - 3:27
  Kuran izjavljuje da dolazi
 • 3:27 - 3:29
  obnoviti poruku Tore i evanđelja.
 • 3:29 - 3:31
  Dakle trećina toga
 • 3:31 - 3:33
  ponavlja priče biblijskih figura
 • 3:33 - 3:35
  poput Abrahama, Mojsija,
 • 3:35 - 3:38
  Josipa, Marije, Isusa.
 • 3:38 - 3:41
  Sam Bog je bio u potpunosti poznat
 • 3:41 - 3:44
  po svojoj ranijoj manifestaciji kao Jahve --
 • 3:44 - 3:47
  ljubomorno inzistirajući na monoteizmu.
 • 3:48 - 3:51
  Prisustvo deva, planina,
 • 3:51 - 3:53
  pustinjskih bunara i izvora
 • 3:53 - 3:55
  me odvelo unatrag godinama koje sam provela
 • 3:55 - 3:57
  lutajući pustinjom Sinaj.
 • 3:57 - 3:59
  Zatim, tu je bio i jezik,
 • 3:59 - 4:01
  njegova ritmička kadenca,
 • 4:01 - 4:04
  podsječajući me na večeri provedene slušajući beduinske starješine
 • 4:04 - 4:07
  kako recitiraju satima duge epove
 • 4:07 - 4:10
  u potpunosti napamet.
 • 4:10 - 4:12
  Započela sam hvatati
 • 4:12 - 4:15
  što je rečeno
 • 4:15 - 4:18
  time da je Kuran pravi Kuran
 • 4:18 - 4:20
  jedino na arapskom.
 • 4:20 - 4:22
  Uzmite Faatihah,
 • 4:22 - 4:24
  prvo poglavlje od sedam stihova
 • 4:24 - 4:28
  je Božja molitva i Shema Izrael od Islama zajedno.
 • 4:29 - 4:31
  To je samo 29 arapskih riječi,
 • 4:31 - 4:35
  ali sa 65 do 72 prijevoda.
 • 4:35 - 4:37
  Što više dodajete,
 • 4:37 - 4:40
  više se i čini da nedostaje.
 • 4:40 - 4:43
  Arapski ima ritualno recitiranje,
 • 4:43 - 4:45
  gotovo hipnotizirajuće, kvaliteta
 • 4:45 - 4:48
  koja moli da bude saslušana umjesto pročitana,
 • 4:48 - 4:51
  osjećana više nego analizirana.
 • 4:51 - 4:53
  Želi biti ispjevana naglas,
 • 4:53 - 4:56
  da odzvanja svoju glazbu u uhu i na jeziku.
 • 4:56 - 4:58
  Dakle Kuran na engleskom
 • 4:58 - 5:01
  je jedna vrsta vlastite sjene,
 • 5:01 - 5:04
  ili kao što je Arthur Arberry nazvao svoju verziju,
 • 5:04 - 5:06
  "interpretacijom".
 • 5:07 - 5:10
  Ali nije sve izgubljeno u prijevodu.
 • 5:10 - 5:13
  Kao što Kuran obećava, strpljenje je nagrađeno,
 • 5:13 - 5:15
  i postoje mnoga iznenađenja --
 • 5:15 - 5:18
  stupanj svijesnosti okoliša na primjer
 • 5:18 - 5:21
  i ljudi kao podvornici Božje kreacije,
 • 5:21 - 5:24
  nepodudarnost s Biblijom.
 • 5:24 - 5:27
  I dok se Biblija ekskluzivno obraća muškarcima,
 • 5:27 - 5:29
  koristeći drugo i treće lice muškog roda,
 • 5:29 - 5:32
  Kuran uključuje žene --
 • 5:32 - 5:34
  govoreći, primjerice,
 • 5:34 - 5:36
  o vjernicima i vjernicama --
 • 5:36 - 5:39
  časnim muškarcima i časnim ženama.
 • 5:41 - 5:43
  Ili uzmite ozloglašen stih
 • 5:43 - 5:45
  o ubijanju nevjernika.
 • 5:45 - 5:47
  Da, to govori,
 • 5:47 - 5:50
  ali u vrlo specifičnom kontekstu:
 • 5:50 - 5:52
  očekivan poraz
 • 5:52 - 5:54
  grada utočišta Meke
 • 5:54 - 5:57
  gdje je borba bila uobičajeno zabranjena.
 • 5:57 - 6:00
  Dozvola dolazi pokrivena s kvalificiranima.
 • 6:00 - 6:03
  Nije, morate ubiti nevjernike u Meki,
 • 6:03 - 6:06
  ali možete, dopušteno vam je,
 • 6:06 - 6:09
  ali tek nakon perioda milosti
 • 6:10 - 6:13
  i samo ako nema drugog dogovora
 • 6:13 - 6:16
  i samo ako vas zaustave na putu do Kaabe,
 • 6:16 - 6:19
  i samo ako vas oni prvi napadnu.
 • 6:19 - 6:22
  I čak tada -- Bog je milostiv,
 • 6:22 - 6:25
  oproštenje je vrhovno --
 • 6:25 - 6:27
  i stoga, zapravo,
 • 6:27 - 6:29
  bolje ako ne ubijete.
 • 6:29 - 6:32
  (Smijeh)
 • 6:32 - 6:35
  Ovo je najvjerovatnije najveće iznenađenje --
 • 6:35 - 6:37
  koliko je Kuran fleksibilan,
 • 6:37 - 6:39
  barem u umovima koji nisu
 • 6:39 - 6:42
  fundamentalno nefleskibilni.
 • 6:42 - 6:45
  "Neki od ovih stihova su konačni u značenju", Kuran govori,
 • 6:45 - 6:48
  "a drugi su dvosmisleni.
 • 6:48 - 6:50
  Izopačeni u srcu
 • 6:50 - 6:52
  će tražiti dvosmislenosti
 • 6:52 - 6:54
  pokušavajući stvoriti neslogu
 • 6:54 - 6:57
  pripisivajući značenja na vlastitu ruku.
 • 6:57 - 7:00
  Samo Bog zna pravo značenje".
 • 7:01 - 7:03
  Fraza "Bog je suptilan"
 • 7:03 - 7:05
  se ponavlja.
 • 7:05 - 7:07
  Uistinu, cijeli Kuran je daleko više suptilan
 • 7:07 - 7:09
  nego što su mnogi spremni vjerovati.
 • 7:09 - 7:11
  Poput u, na primjer,
 • 7:11 - 7:13
  toj maloj stvari
 • 7:13 - 7:16
  o djevicama i raju.
 • 7:16 - 7:19
  Staromodan orijentalizam dolazi do izražaja ovdje.
 • 7:20 - 7:22
  Riječ upotrebljena četiri puta
 • 7:22 - 7:24
  je Houris,
 • 7:24 - 7:26
  predočena kao
 • 7:26 - 7:29
  tamnooke djeve s nabreklim grudima,
 • 7:29 - 7:32
  ili kao svijetlopute djevice podignutih grudi.
 • 7:33 - 7:35
  Ipak, sve što se nalazi na originalnom arapskom
 • 7:35 - 7:38
  je ta jedna riječ: Houris.
 • 7:39 - 7:42
  Nema nabrekle grudi niti podignutih grudi na vidiku.
 • 7:42 - 7:44
  (Smijeh)
 • 7:44 - 7:46
  Ovo bi mogao biti jedan način prijevoda
 • 7:46 - 7:48
  čista bića -- poput u anđela --
 • 7:48 - 7:51
  ili bi moglo biti poput grčkog Kourosa ili Kore,
 • 7:51 - 7:53
  vječna mladost.
 • 7:53 - 7:56
  Ali istina je da nitko ne zna,
 • 7:56 - 7:58
  i to je taj smisao.
 • 7:58 - 8:00
  Jer Kuran je dosta jasan
 • 8:00 - 8:02
  kad kaže da ćete biti
 • 8:02 - 8:05
  "nova kreacija u raju"
 • 8:05 - 8:07
  i da ćete biti "ponovno stvoreni
 • 8:07 - 8:10
  u vama nepoznat oblik",
 • 8:10 - 8:13
  što mi se čini kao daleko primamljivo očekivanje
 • 8:13 - 8:15
  od djevice.
 • 8:15 - 8:23
  (Smijeh)
 • 8:23 - 8:26
  Taj broj 72 se nikada ne pojavljuje.
 • 8:26 - 8:28
  Nema 72 djevice
 • 8:28 - 8:30
  u Kuranu.
 • 8:30 - 8:33
  Ta je ideja rođena 300 godina poslije,
 • 8:33 - 8:36
  i većina islamskih akademika je vide istoznačnu
 • 8:36 - 8:38
  ljudima s krilima koji sjede na oblacima
 • 8:38 - 8:40
  svirajući harfe.
 • 8:41 - 8:44
  Raj je nešto sasvim drugo.
 • 8:44 - 8:46
  Nije djevičanstvo,
 • 8:46 - 8:48
  ono je plodnost,
 • 8:48 - 8:50
  ono je izobilje,
 • 8:50 - 8:52
  ono je zaliven vrt
 • 8:52 - 8:55
  vodopadima.
 • 8:55 - 8:57
  Hvala vam.
 • 8:57 - 9:12
  (Pljesak)
Title:
Lesley Hazleton: Čitati Kuran
Speaker:
Lesley Hazleton
Description:

Lesley Hazelton sjela je jednog dana pročitati Kuran. I ono što je našla -- kao nemuslim, samoidentificirani "turist" u islamskoj svetoj knjizi -- nije bilo ono što je očekivala. S ozbiljnom školarinom i toplim humorom, Hazelton dijeli milost, fleksibilnost i misterij koji je pronašla, u ovom govoru za TEDxRainier koji razbija mit.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
09:13
Ilijana Vargovic Radic added a translation

Croatian subtitles

Revisions