Return to Video

Addisjon av Rasjonelle Tall

 • 0:00 - 0:00
 • 0:00 - 0:03
  La oss legge sammen noen rasjonelle tall.
 • 0:03 - 0:06
  Og jeg bruker det ordet fordi
  det er ordet denne boken bruker.
 • 0:06 - 0:09
  Men i mer populær terminologi skal vi
 • 0:09 - 0:10
  legge sammen brøker.
 • 0:10 - 0:15
  Så la oss gå gjennom alle
  disse, for å se alle eksemplene.
 • 0:15 - 0:20
  Så først har vi 3/7 pluss 2/7.
 • 0:20 - 0:24
  Nevnerne våre er like , så vi
  kan bare legge sammen tellerne.
 • 0:24 - 0:28
  Så nevneren vår er 7,
  3 pluss 2 er 5.
 • 0:28 - 0:31
  Det er a).
 • 0:31 - 0:32
  La meg gjøre annenhver.
 • 0:32 - 0:33
  Det ville ta en evighet å gjøre alle.
 • 0:33 - 0:37
  Ikke en evighet, men
  mer tid enn jeg vil bruke.
 • 0:37 - 0:43
  Så c) er 5/16 pluss 5/12.
 • 0:43 - 0:45
  Nevnerne våre er ikke like.
 • 0:45 - 0:49
  Vi må finne en fellesnevner,
  som må være det minste felles--
 • 0:49 - 0:51
  det kan faktisk være et hvilket
  som helst felles multiplum av disse,
 • 0:51 - 0:54
  men for enkelhets skyld la oss
  finne det minste felles multiplum.
 • 0:54 - 0:58
  Så hva er det minste tallet som
  er et multiplum av både 16 og 12?
 • 0:58 - 1:02
  16 ganger 2 er 32, ikke der enda.
 • 1:02 - 1:04
  Ganger 3 er 48.
 • 1:04 - 1:05
  Det kan funke.
 • 1:05 - 1:07
  12 går opp i 48 fire ganger.
 • 1:07 - 1:10
  Så la oss bruke 48 som vår fellesnevner.
 • 1:13 - 1:14
  48.
 • 1:14 - 1:19
  Så, vi måtte gange 16
  med 3 for å få 48, så vi må
 • 1:19 - 1:24
  gange denne 5eren med 3.
 • 1:24 - 1:27
  Vi ganger telleren og nevneren
  med det samme tallet,
 • 1:27 - 1:28
  så vi forandrer det egentlig ikke.
 • 1:28 - 1:31
  Så 5 ganger 3 er 15.
 • 1:31 - 1:37
  Og for å gå fra 12 til 48 her,
 • 1:37 - 1:39
  må vi gange med 4.
 • 1:39 - 1:44
  Og så for å gå fra 5 til telleren
  her borte må vi gange med 4.
 • 1:44 - 1:47
  5 ganger 4 er 20.
 • 1:47 - 1:50
  Nå har vi lik nevner.
 • 1:50 - 1:54
  Så dette er lik--
  nevneren vår er 48.
 • 1:54 - 2:01
  Og så kan vi legge sammen
  15 pluss 20, som er 35.
 • 2:01 - 2:03
  Kan vi forkorte denne?
 • 2:03 - 2:05
  La oss se, 5 går ikke opp i 48.
 • 2:05 - 2:07
  7 går ikke opp i 48.
 • 2:07 - 2:08
  Det ser ut som vi er ferdige.
 • 2:08 - 2:14
  La oss gjøre e) her.
 • 2:14 - 2:20
  8/25 pluss 7/10.
 • 2:20 - 2:24
  Igjen, vi har ikke en felles nevner,
 • 2:24 - 2:26
  men det kan vi ordne.
 • 2:26 - 2:30
  La oss se, 50 er det minste
  tallet begge disse går opp i.
 • 2:30 - 2:32
  25 ganger 2, det er 50.
 • 2:32 - 2:37
  8 delt på 25, for å komme
  til 50 må vi gange med 2.
 • 2:37 - 2:40
  Så vi må gange 8 med 2.
 • 2:40 - 2:43
  Så det blir 16 delt på 50.
 • 2:43 - 2:48
  Og så 7-tallet over 10,
  den vil vi sette over 50.
 • 2:48 - 2:55
  Vi ganger 10 med 5, så
  vi må også gange 7 med 5.
 • 2:55 - 2:58
  Så det blir 35/50.
 • 2:58 - 3:02
  Nå som nevnerne våre er like--
  Vi har det delt på 50.
 • 3:02 - 3:06
  16 pluss 35, hva blir det?
 • 3:06 - 3:11
  10 pluss 35 er 45, pluss 6 er 51.
 • 3:11 - 3:15
  Så det blir 51 delt på 50
 • 3:15 - 3:17
  Problem g).
 • 3:17 - 3:20
  La meg gjøre det i en ny farge.
 • 3:20 - 3:22
  Problem g).
 • 3:22 - 3:29
  Så her har vi 7 delt på 15--
  Jeg skriver den neste i en ny farge.
 • 3:29 - 3:34
  Pluss 2 delt på 9.
 • 3:34 - 3:36
  Igjen, nevnerne er forskjellige.
 • 3:36 - 3:37
  Finn en fellesnevner.
 • 3:37 - 3:42
  Hva er det minste tallet
  både 15 og 9 går opp i?
 • 3:42 - 3:43
  La oss se, 15 ganger 2 er 30.
 • 3:43 - 3:45
  Niks, ikke delelig på 9.
 • 3:45 - 3:48
  15 ganger 3 er 45, det funker.
 • 3:48 - 3:50
  45 er delelig på 9.
 • 3:50 - 3:53
  Så vi bruker 45.
 • 3:53 - 4:00
  15 ganger 3 er 45,
  så 7 ganger 3 er 21.
 • 4:00 - 4:03
  Disse to brøkene er like.
 • 4:03 - 4:07
  Pluss, vi skal dele på 45.
 • 4:07 - 4:12
  For å gå fra 9 til 45, må vi gange med 5.
 • 4:12 - 4:14
  Så for å få telleren vår bort hit,
 • 4:14 - 4:16
  må vi gange med 5.
 • 4:16 - 4:18
  Så 2 ganger 5 er 10.
 • 4:18 - 4:22
  2/9 er det samme som 10/45.
 • 4:22 - 4:25
  Så nå kan vi legge sammen.
 • 4:25 - 4:27
  Vi legger sammen
  brøker med 45 som nevner.
 • 4:27 - 4:33
  21 pluss 10 er 31, og så er vi ferdige.
 • 4:33 - 4:37
  La oss gjøre en oppgave
  til, en tekstoppgave.
 • 4:37 - 4:40
  Nadia, Peter og Ian spleiser på å kjøpe en
 • 4:40 - 4:42
  gallon (3,78 liter) iskrem.
 • 4:42 - 4:45
  Nadia er eldst, og får mest lommepenger.
 • 4:45 - 4:50
  Hun bidrar med 1/2 av kostnaden.
 • 4:50 - 4:54
  Så det er Nadia der.
 • 4:54 - 4:59
  Ian er nest eldst og
  bidrar med 1/3 av prisen.
 • 4:59 - 5:02
  Så Ian bidrar med 1/3.
 • 5:02 - 5:04
  Det er Ian.
 • 5:04 - 5:06
  Peter, den yngste,
  får minst i lommepenger,
 • 5:06 - 5:15
  og bidrar med 1/4 av prisen.
 • 5:15 - 5:18
  Så Peter bidrar med 1/4 av prisen.
 • 5:18 - 5:20
  De regner med at de har nok penger.
 • 5:20 - 5:23
  Når de skal betale, kommer
  de på at de har glemt momsen,
 • 5:23 - 5:25
  og er redde for at det ikke er nok.
 • 5:25 - 5:28
  Utrolig nok har de akkurat nok penger.
 • 5:28 - 5:32
  Hvor stor brøkdel av prisen
  ble lagt til som en avgift?
 • 5:32 - 5:36
  Om vi legger sammen
  1/2 pluss 1/3, pluss 1/4
 • 5:36 - 5:38
  av prisen, hva får vi?
 • 5:38 - 5:41
  Vi må finne en fellesnevner,
  et tall som er det
 • 5:41 - 5:44
  minste felles multiplum av 2, 3 og 4.
 • 5:44 - 5:47
  Og la oss se, det må bli 12, sant?
 • 5:47 - 5:49
  12 er delelig på 2,
  det er delelig på 3,
 • 5:49 - 5:50
  og det er delelig på 4.
 • 5:50 - 5:56
  Så 1/2, er det samme som 6/12.
 • 5:56 - 5:59
  2 ganger 6 er 12.
 • 5:59 - 6:00
  1 ganger 6 er 6.
 • 6:00 - 6:01
  Disse er like.
 • 6:01 - 6:04
  6 er halvparten av 12.
 • 6:04 - 6:09
  1/3, hvis vi bruker
  12 som fellesnevner,
 • 6:09 - 6:12
  for å gå fra 3 til 12,
  må du gange med 4.
 • 6:12 - 6:14
  Så du tar 4 og ganger det med 1.
 • 6:14 - 6:18
  4/12 er det samme som 1/3.
 • 6:18 - 6:23
  Og så 1/4, hvis du bruker
  12 som fellesnevner,
 • 6:23 - 6:26
  for å gå fra 4 til 12
  må du gange med 3,
 • 6:26 - 6:30
  og ganger du telleren
  også med 3 får du 3.
 • 6:30 - 6:31
  Så la oss legge de sammen.
 • 6:31 - 6:37
  6/12 pluss 4/12, pluss 3/12 er lik--
 • 6:37 - 6:42
  Nevneren vår blir 12.
  Det blir 6 pluss 4 pluss 3
 • 6:42 - 6:48
  som er lik 6 pluss 4
  er 10, pluss 3 er 13.
 • 6:48 - 6:51
  Så det blir lik 13/12.
 • 6:51 - 6:53
  Og dette er en uekte brøk.
 • 6:53 - 7:00
  Eller vi kan si at dette
  er lik 12/12 pluss 1/12.
 • 7:00 - 7:04
  Eller vi kan si at 12/12 er 1, sant?
 • 7:04 - 7:06
  12 delt på 12 er 1.
 • 7:06 - 7:10
  Så dette er 1 og 1/12.
 • 7:10 - 7:12
  Så når de spleiser
  pengene, får de
 • 7:12 - 7:19
  1 og 1/12 av prisen av
  iskremen de vil kjøpe.
 • 7:19 - 7:22
  Så, hvor stor brøkdel av prisen var moms?
 • 7:22 - 7:25
  Dette er den eksakte
  summen de måtte betale.
 • 7:25 - 7:30
  Det er klart at 1 er prisen
  på iskrem uten avgift,
 • 7:30 - 7:33
  så 1/12 var andelen avgift.
 • 7:33 - 7:39
  Så svaret på spørsmålet er
  1/12 av prisen var avgifter.
 • 7:39 - 7:40
Title:
Addisjon av Rasjonelle Tall
Video Language:
English
Duration:
07:40

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions