Return to Video

Mozilla Firefox: Isang Kakaibang Browser

 • 0:02 - 0:05
  Kuntento kami sa pagiging kakaiba.
 • 0:05 - 0:08
  Walang magarbong palatandaan ng sapi
 • 0:08 - 0:10
  sa tabi ng pangalan namin sa balita.
 • 0:10 - 0:11
  Wala kaming tubo.
 • 0:12 - 0:14
  Wala kaming kinikilingang artistang inaangat sa iba.
 • 0:15 - 0:16
  Kakaiba kami mangalakal,
 • 0:16 - 0:17
  makipagpirmahan
 • 0:17 - 0:19
  o makipagkamayan,
 • 0:19 - 0:20
  kung ihahambing sa madla.
 • 0:21 - 0:23
  At ayos lang lahat ng iyon sa amin.
 • 0:24 - 0:26
  Kami'y ginaganyak sa sari-sariling paraan,
 • 0:26 - 0:27
  hindi takot lumihis sa nakasanayan,
 • 0:27 - 0:29
  at kakaiba kung makipagsapalaran.
 • 0:30 - 0:32
  Kung saan mahalaga para sa ibang kumpanya ang nasa ibaba,
 • 0:32 - 0:35
  ang mahalaga naman sa amin ang... pagpapahalaga.
 • 0:36 - 0:39
  Kung kailan ang kalaba'y may bagay na nais akuin o angkinin,
 • 0:39 - 0:41
  ang paglaya nito ang aming hangarin.
 • 0:41 - 0:43
  At habang halos lahat ng produkto at teknolohiya
 • 0:43 - 0:45
  ay patagong ginagawa,
 • 0:45 - 0:47
  ang sa ami'y sadyang isinisiwalat,
 • 0:47 - 0:49
  upang sa lahat ay maikalat.
 • 0:49 - 0:52
  'Di kami hawak ng may mataas na antas dahil sa pera o kapangyarihan.
 • 0:52 - 0:54
  Hindi kami tumutugon sa kahit sino, maliban sa inyo.
 • 0:55 - 0:56
  'Di rin kami kumikilos dahil katuwaan lang siya,
 • 0:56 - 0:59
  kahit talaga namang nakatutuwa.
 • 0:59 - 1:00
  Ganito kami gumawa
 • 1:00 - 1:04
  dahil para sa amin, ito ang tama.
 • 1:04 - 1:06
  Na mas matimbang ang prinsipyo kaysa sa tubo.
 • 1:06 - 1:09
  Na itinataob ang paglihim ng pagtataimtim,
 • 1:09 - 1:12
  ang interes ng iilan ng hinaing ng karamihan.
 • 1:12 - 1:14
  Ang web para sa amin ay dapat inaalagaan
 • 1:14 - 1:15
  kaysa pinagkakakitaan,
 • 1:15 - 1:17
  maging bukal na kinakalinga
 • 1:17 - 1:19
  kaysa maging bagay lang na ibinebenta.
 • 1:19 - 1:21
  At naniniwala kami sa pagbabago
 • 1:21 - 1:25
  na pinauupo ang gumagamit sa tapat ng manibela.
 • 1:25 - 1:27
  Ngunit higit sa lahat,
 • 1:27 - 1:29
  may tiwala kami sa inyo.
 • 1:29 - 1:32
  Para sa amin, ang pinakamagandang browser ay magagawa lamang
 • 1:32 - 1:33
  ng mga enhinyero, programista,
 • 1:33 - 1:36
  ilustrador, at taong tulad niyo,
 • 1:36 - 1:40
  na naglalaan ng oras, dunong, lakas, at tulong sa layunin namin.
 • 1:40 - 1:42
  At naniniwala kaming sama-sama,
 • 1:42 - 1:43
  na may iisang layunin,
 • 1:43 - 1:46
  maipapagpatuloy natin ang pagbabago para sa indibiduwal,
 • 1:46 - 1:48
  at para sa pag-usbong ng web.
 • 1:48 - 1:50
  Upang ngayon at kailanman,
 • 1:50 - 1:51
  ito'y maglilingkod para sa kabutihan.
 • 1:51 - 1:54
  Tayong lahat ay Mozilla Firefox.
 • 1:54 - 1:56
  Hindi lang kami kakaibang browser,
 • 1:57 - 1:59
  kami'y browser na nagsasagawa ng pagkakaiba.
Title:
Mozilla Firefox: Isang Kakaibang Browser
Video Language:
English
Team:
Mozilla
Project:
Mozilla / Firefox (master brand)
Duration:
02:02
Michael Apeles edited Tagalog subtitles for Mozilla Firefox: Um navegador diferente
Michael Apeles edited Tagalog subtitles for Mozilla Firefox: Um navegador diferente
Michael Apeles added a translation

Tagalog subtitles

Revisions Compare revisions