Return to Video

Mozilla Firefox: A Different Kind of Browser

 • 0:02 - 0:05
  Wy binne tefreden dat wy dy nuveraardige browser binne.
 • 0:05 - 0:08
  Wy hawwe net in bylkerich bedriuwslogo
 • 0:08 - 0:10
  neist ús namme yn de parse.
 • 0:10 - 0:11
  Wy hawwe gjin winstmarzje.
 • 0:12 - 0:14
  Wy hawwe gjin hillige rockstjerren
  dy't wy boppe oaren stelle.
 • 0:15 - 0:16
  Wy meitsje net deselde deals,
 • 0:16 - 0:17
  tekenje net deselde kontrakten,
 • 0:17 - 0:19
  of fûstkje mei deselde minsken,
 • 0:19 - 0:20
  as elkenien.
 • 0:21 - 0:23
  En dat fine wy allegear bêst.
 • 0:24 - 0:26
  Wy binne in groep fan ûnôfhinklik, ynspirearre,
 • 0:26 - 0:27
  ûnkonfinsjonele minsken mei passy
 • 0:27 - 0:29
  dy't saken in krekt efkes oars oanpakke.
 • 0:30 - 0:32
  Dêr't oare bedriuwen de skjinne winst wurdearje kinne,
 • 0:32 - 0:35
  wurdearje wy... wel, wearden.
 • 0:36 - 0:39
  As de konkurrint beslút om wat te patintearjen,
 • 0:39 - 0:41
  stride wy om it frij te krijen.
 • 0:41 - 0:43
  En wylst de measte produkten en technologyen
 • 0:43 - 0:45
  ûntwikkele wurde efter ôfskoattele doarren,
 • 0:45 - 0:47
  binne dy fan ús kultivearre yn iepenheid,
 • 0:47 - 0:49
  sichtber foar elkenien.
 • 0:49 - 0:52
  Wy hawwe gjin ferplichtingen oan oandielhâlders,
  partners of eigeners.
 • 0:52 - 0:54
  Wy jouwe oars gjin antwurd as jo.
 • 0:55 - 0:56
  En wy wurkje net op dy wize
  om't wy dêr aardichheid oan hawwe,
 • 0:56 - 0:59
  alhoewol't it tige aardich is.
 • 0:59 - 1:00
  Wy wurkje sa,
 • 1:00 - 1:04
  omdat wy tinke dat it sa it bêste is.
 • 1:04 - 1:06
  By ús geane prinsipes boppe winst.
 • 1:06 - 1:09
  Wy leauwe dat earlikheid boppe geheimhâlding stiet,
 • 1:09 - 1:12
  en de mienskip boppe bedriuwsresultaten.
 • 1:12 - 1:14
  Wy leauwe dat de minsken mear om it web jaan moatte
 • 1:14 - 1:15
  as om it eigendom,
 • 1:15 - 1:17
  mear in boarne om noed foar te stean
 • 1:17 - 1:19
  as inkeld mar in artikel om te ferkeapjen.
 • 1:19 - 1:21
  En wy leauwe foarfêst yn ynnovaasje
 • 1:21 - 1:25
  dy't brûkers foaroan, sintraal en gewoan efter it
  stjoer set.
 • 1:25 - 1:27
  Mar it belangrykste,
 • 1:27 - 1:29
  wy leauwe yn jo.
 • 1:29 - 1:32
  Wy leauwe dat de bêste browser fan 'e wrâld
  mooglik makke is
 • 1:32 - 1:33
  troch technisy, programmeurs,
 • 1:33 - 1:36
  ûntwerpers en minsken lykas jo,
 • 1:36 - 1:40
  dy't harren tiid, talint, enerzjy en stipe jouwe oan it doel.
 • 1:40 - 1:42
  En wy leauwe dat wy mei-inoar,
 • 1:42 - 1:43
  mei dit doel yn 'e holle,
 • 1:43 - 1:46
  trochgean kinne om te fernijen te'n goede
  fan elk minske
 • 1:46 - 1:48
  en foar ferbettering fan it web.
 • 1:48 - 1:50
  Sa dat it foar ivich en altyd
 • 1:50 - 1:51
  it grutte doel tsjinnet.
 • 1:51 - 1:54
  Wy binne allegearre Mozilla Firefox.
 • 1:54 - 1:56
  Wy binne net allinnich in oar soarte fan browser.
 • 1:57 - 1:59
  Wy binne in browser dy't in ferskil makket.
Title:
Mozilla Firefox: A Different Kind of Browser
Video Language:
English
Duration:
02:02

Frisian subtitles

Revisions