< Return to Video

Dan Herschlein Looks Inside | Art21 "New York Close Up"

 • 0:11 - 0:13
  Khi tôi còn trẻ, tôi thường làm việc này rất nhiều.
 • 0:13 - 0:16
  Tôi cắt những gương mặt và hình ảnh từ các quyển sách
 • 0:16 - 0:18
  và đính keo dính lên -
 • 0:19 - 0:22
  dán khắp phòng mình và chiếu ánh sáng vào đó,
 • 0:22 - 0:24
  và khi tôi tắt đèn,
 • 0:24 - 0:26
  chúng phản chiếu trong của sổ của tôi.
 • 0:28 - 0:31
  Tôi cố gắng thoát khỏi nỗi sợ
 • 0:31 - 0:33
  về sự hiện diện của chúng trong cửa sổ.
 • 0:46 - 0:50
  Tôi không nói rằng điều đó thực sự giúp ích.
 • 0:50 - 0:51
  Nhưng nó đem lại sự hứng thú,
 • 0:51 - 0:52
  và niềm vui.
 • 0:55 - 0:59
  Và nó là khởi đầu của một quá trình có giúp tôi.
 • 1:00 - 1:05
  Sự kì lạ mà các tác phẩm của tôi mang lại không phải để gây ra nỗi sợ hãi
 • 1:05 - 1:08
  giống như cảm giác
 • 1:13 - 1:16
  giống như trong cách
 • 1:18 - 1:21
 • 1:26 - 1:32
 • 1:34 - 1:37
 • 1:38 - 1:43
 • 1:44 - 1:48
 • 1:48 - 1:50
 • 1:50 - 1:52
 • 1:52 - 1:53
 • 1:57 - 2:02
 • 2:02 - 2:03
 • 2:03 - 2:06
 • 2:06 - 2:11
 • 2:27 - 2:30
 • 2:30 - 2:35
 • 2:35 - 2:36
 • 2:36 - 2:39
 • 2:39 - 2:41
 • 2:43 - 2:46
 • 2:46 - 2:48
 • 3:00 - 3:02
 • 3:02 - 3:05
 • 3:05 - 3:07
 • 3:10 - 3:12
 • 3:12 - 3:15
 • 3:26 - 3:31
 • 3:31 - 3:35
 • 3:36 - 3:38
 • 3:38 - 3:40
 • 3:40 - 3:43
 • 3:43 - 3:46
 • 3:46 - 3:48
 • 3:48 - 3:51
 • 3:51 - 3:53
 • 4:01 - 4:04
 • 4:04 - 4:07
 • 4:07 - 4:10
 • 4:10 - 4:15
 • 4:15 - 4:17
 • 4:17 - 4:22
 • 4:23 - 4:27
 • 4:37 - 4:39
 • 4:39 - 4:41
 • 4:41 - 4:47
 • 4:47 - 4:49
 • 4:52 - 4:57
 • 4:58 - 5:00
 • 5:00 - 5:02
 • 5:07 - 5:12
 • 5:12 - 5:16
 • 5:26 - 5:32
 • 5:32 - 5:36
 • 5:36 - 5:38
 • 5:38 - 5:40
 • 5:43 - 5:47
 • 5:47 - 5:50
 • 5:51 - 5:55
 • 5:59 - 6:01
 • 6:34 - 6:37
 • 6:37 - 6:38
 • 6:40 - 6:41
 • 6:41 - 6:44
 • 6:44 - 6:48
 • 6:49 - 6:50
 • 6:54 - 6:57
 • 6:57 - 6:58
 • 6:59 - 7:01
 • 7:01 - 7:03
Title:
Dan Herschlein Looks Inside | Art21 "New York Close Up"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"New York Close Up" series
Duration:
07:25

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions