< Return to Video

Star Wars with Blockly - Hour of Code: Introduction

 • 0:01 - 0:04
  Vitaj na hodine kódovania
 • 0:14 - 0:20
  Ahoj, som Kathleen Kennedy, producentka
  Star Wars: Sila sa prebúdza. Dnes budeš
 • 0:20 - 0:28
  pracovať s jednou z našich hviezd, BB-8.
  BB-8 je sférický droid. Všetko čo robí a
 • 0:28 - 0:35
  každý jeho pohyb je ovládaný počítačovým
  softvérom. IT technológie ovplyvňujú
 • 0:35 - 0:41
  každé odvetvie priemyslu, od marketingu,
  cez zdravotníctvo po filmy. Stovky
 • 0:41 - 0:45
  počítačových inžinierov pracovali na
  výrobe filmu Sila sa prebúdza.
 • 0:45 - 0:52
  Ahoj, som Rachel Rose, hlavný výskumný a
  vývojový inžinier v ILM. Vediem tím
 • 0:52 - 0:57
  animácie a vývoja postavičiek. Vo filme
  pomáham maskérom vyvíjať výstroj, ktorá
 • 0:57 - 1:03
  je súčasťou hlavnej postavy a vďaka ktorej
  postava pôsobí dostatočne dôveryhodne
 • 1:03 - 1:09
  v ďalekej galaxii. Počas ďalšej hodiny si
  vytvoríme vlastnú hru Star Wars,
 • 1:09 - 1:14
  pomocou ktorej zvládneš základy
  programovania. Zvyčajne je programovanie
 • 1:14 - 1:17
  celé o texte, my však tentoraz použijeme
  bloky, ich potiahnutím a pustením
 • 1:17 - 1:23
  vytvoríme program. Na začiatok budeme
  pracovať s Reyom na programovaní BB-8,
 • 1:23 - 1:28
  ktorý bude zbierať všetok odpad.
  Tvoja obrazovka je rozdelená do 3 častí.
 • 1:28 - 1:32
  Naľavo je herná plocha Star Wars, kde sa
  spustí kódovanie. Pokyny pre každú úroveň
 • 1:32 - 1:37
  sú uvedené pod hernou plochou. Uprostred
  je panel nástrojov a každý z týchto blokov
 • 1:37 - 1:42
  predstavuje príkaz, ktorému BB-8 rozumie.
  Biela plocha napravo sa nazýva pracovná
 • 1:42 - 1:45
  plocha, kde budeš tvoriť svoj program.
 • 1:45 - 1:52
  Ak potiahnem blok pohyb vľavo na pracovnú
  plochu, čo sa stane?BB-8 sa posunie doľava
 • 1:52 - 1:57
  o jeden blok na mriežke. Čo ak chcem, aby
  BB-8 urobil niečo potom? Pridám ďalší blok
 • 1:57 - 2:02
  do nášho programu.Vyberiem blok pohyb hore
  a potiahnem ho pod blok pohyb vľavo, kým
 • 2:02 - 2:06
  svieti zvýraznenie. Potom ho pustím a dva
  bloky sa spoja.
 • 2:06 - 2:11
  Keď stlačím spustiť znova, BB-8 vykoná
 • 2:11 - 2:16
  príkazy, ktoré sú zhromaždené od hora dole
  na našej pracovnej ploche. Ak budeš chcieť
 • 2:16 - 2:21
  vymazať blok, odstráň ho z kopy a potiahni
  späť do panela nástrojov. Po stlačení
 • 2:21 - 2:28
  spustiť môžeš kedykoľvek stlačiť tlačidlo
  obnoviť pre návrat BB-8 na začiatok.
Title:
Star Wars with Blockly - Hour of Code: Introduction
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
02:40

Slovak subtitles

Revisions Compare revisions