< Return to Video

"מלחמת הכוכבים" - שעת הקוד: מבוא

 • 0:01 - 0:04
  ברוכים הבאים לשעת הקוד...
 • 0:14 - 0:20
  היי, אני קת'לין קנדי, ואני המפיקה של
  "מלחמת הכוכבים: הכוח מתעורר".
 • 0:20 - 0:28
  היום תעבדו עם אחד מהכוכבים של הסרט החדש,
  הרובוט BB-8 .BB-8 הוא דרואיד כדורי.
 • 0:28 - 0:35
  כל תנועה של הרובוט הזה נשלטת בידי
  תוכנת מחשב. מדעי המחשב משפיעים
 • 0:35 - 0:41
  על תעשיות רבות, משיווק דרך רפואה ועד
  קולנוע. למעשה, מאות מהנדסי מחשב
 • 0:41 - 0:45
  עבדו יחדיו כדי ליצור סרט כמו
  "הכוח מתעורר".
 • 0:45 - 0:52
  היי, אני רייצ'ל רוז, מהנדסת בכירה בחברת האפקטים
  המיוחדים של הסרט, ואני מובילה את צוות הפיתוח
 • 0:52 - 0:57
  של האנימציה והדמויות בחברה. ב"הכוח מתעורר",
  אני אחראית לסייע לאומנים לפתח
 • 0:57 - 1:03
  את הבסיס לדמויות, החלק שמאפשר
  להן לזוז ולהיראות אמינות מאוד
 • 1:03 - 1:09
  בגלקסיה רחוקה, רחוקה מאוד.
  בשעה הקרובה נבנה את
 • 1:09 - 1:14
  משחק "מלחמת הכוכבים" שלנו, שילמד
  אותנו את עקרונות התכנות. בדרך כלל, תכנות
 • 1:14 - 1:17
  מתבצע באמצעות טקסט, אך אנו נשתמש
  בבלוקים, שאותם נוכל לגרור ולשחרר כדי
 • 1:17 - 1:23
  לכתוב את התוכנית. בהתחלה, נעבוד עם
  ריי כדי לתכנת את BB-8 כך שינוע ויאסוף
 • 1:23 - 1:28
  את כל חלקי המתכת המפוזרים.
  המסך שלכם מחולק לשלושה חלקים.
 • 1:28 - 1:32
  בחלק השמאלי נמצא שטח המשחק "מלחמת
  הכוכבים" שבו נריץ את הקוד. ההוראות לכל שלב
 • 1:32 - 1:37
  נמצאות מתחת לשטח המשחק. האזור שנמצא
  כאן באמצע הוא ארגז הכלים שלנו, וכל בלוק
 • 1:37 - 1:42
  הוא פקודה שהרובוט יכול להבין.
  השטח הלבן מימין נקרא
 • 1:42 - 1:45
  "סביבת העבודה",
  ושם נבנה את התוכנית שלנו.
 • 1:45 - 1:52
  אם אני גוררת את הבלוק "זוז שמאלה" לסביבת
  העבודה, ולוחצת "הרץ", מה יקרה? BB-8 זז
 • 1:52 - 1:57
  צעד אחד שמאלה. ומה יקרה אם ארצה
  ש-BB-8 יעשה משהו לאחר מכן? אוכל להוסיף
 • 1:57 - 2:02
  עוד בלוק לתוכנית. אני אבחר את
  הבלוק "זוז למעלה" ואגרור אותו אל מתחת
 • 2:02 - 2:06
  לבלוק "זוז שמאלה", עד שיהפוך למודגש,
  ואז אשחרר אותו, ושני הבלוקים יתחברו.
 • 2:06 - 2:11
  כאשר אלחץ על "הרץ" שוב,
  BB-8 יבצע את הפקודות שהצבנו
 • 2:11 - 2:16
  מלמעלה למטה בסביבת העבודה.
  אם תרצו למחוק בלוק,
 • 2:16 - 2:21
  פשוט הסירו אותו מהערמה וגררו אותו
  בחזרה לארגז הכלים. לאחר שתלחצו "הרץ"
 • 2:21 - 2:28
  תוכלו תמיד ללחוץ על "אפס" כדי להחזיר את
  BB-8 לנקודת ההתחלה. עכשיו צאו לדרך!
Title:
"מלחמת הכוכבים" - שעת הקוד: מבוא
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
02:40

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions