< Return to Video

"מלחמת הכוכבים" - שעת הקוד: מבוא

 • 0:01 - 0:04
  ברוכים הבאים לשעת הקוד...
 • 0:06 - 0:10
  מלחמת הכוכבים
 • 0:14 - 0:20
  היי, אני קת'לין קנדי, ואני המפיקה של
  "מלחמת הכוכבים: הכוח מתעורר".
 • 0:20 - 0:27
  היום תעבדו עם אחד מהכוכבים שלנו,
  הרובוט BB-8 .BB-8 הוא דרואיד כדורי.
 • 0:27 - 0:33
  בכל דבר שהוא עושה ובכל תנועה שלו
  שולטת תוכנת מחשב.
 • 0:33 - 0:39
  מדעי המחשב משפיעים על תעשיות רבות,
  משיווק דרך רפואה ועד קולנוע.
 • 0:39 - 0:45
  למעשה, מאות מהנדסי מחשב עבדו יחדיו
  כדי ליצור סרט כמו "הכוח מתעורר".
 • 0:46 - 0:50
  היי, אני רייצ'ל רוז, מהנדסת בכירה בחברת
  האפקטים המיוחדים של הסרט,
 • 0:50 - 0:54
  ואני מובילה את צוות הפיתוח
  של האנימציה והדמויות בחברה.
 • 0:54 - 0:59
  ב"הכוח מתעורר" אני אחראית לסייע
  לאומנים לפתח את הבסיס לדמויות,
 • 0:59 - 1:06
  החלק שמאפשר להן לזוז ולהיראות אמינות
  מאוד בגלקסיה רחוקה, רחוקה מאוד.
 • 1:07 - 1:13
  בשעה הקרובה נבנה את משחק "מלחמת הכוכבים"
  שלנו, שילמד אותנו את עקרונות התכנות.
 • 1:13 - 1:17
  בדרך כלל, תכנות מתבצע באמצעות טקסט,
  אך אנו נשתמש בבלוקים, שאותם נוכל לגרור ולשחרר
 • 1:17 - 1:23
  כדי לכתוב את התוכנית. בהתחלה, נעבוד עם
  ריי כדי לתכנת את BB-8 כך שינוע ויאסוף
 • 1:23 - 1:26
  את כל חלקי המתכת המפוזרים.
 • 1:26 - 1:28
  המסך שלכם מחולק לשלושה חלקים.
 • 1:28 - 1:32
  בחלק השמאלי נמצא שטח המשחק "מלחמת
  הכוכבים" שבו נריץ את הקוד. ההוראות לכל שלב
 • 1:32 - 1:36
  נמצאות מתחת לשטח המשחק. האזור שנמצא
  כאן באמצע הוא ארגז הכלים שלנו,
 • 1:36 - 1:40
  וכל בלוק הוא פקודה שהרובוט יכול להבין.
 • 1:40 - 1:45
  השטח הלבן מימין נקרא "סביבת העבודה",
  ושם נבנה את התוכנית שלנו.
 • 1:45 - 1:50
  אם אני גוררת את הבלוק "זוז שמאלה" לסביבת
  העבודה, ולוחצת "הרץ", מה יקרה?
 • 1:50 - 1:56
  BB-8 זז צעד אחד שמאלה. ומה יקרה אם ארצה
  ש-BB-8 יעשה משהו לאחר מכן?
 • 1:56 - 2:02
  אוכל להוסיף עוד בלוק לתוכנית. אני אבחר את
  הבלוק "זוז למעלה" ואגרור אותו אל מתחת
 • 2:02 - 2:07
  לבלוק "זוז שמאלה", עד שיהפוך למודגש,
  ואז אשחרר אותו, ושני הבלוקים יתחברו.
 • 2:08 - 2:11
  כאשר אלחץ על "הרץ" שוב,
  BB-8 יבצע את הפקודות שהצבנו
 • 2:11 - 2:16
  מלמעלה למטה בסביבת העבודה.
  אם תרצו למחוק בלוק,
 • 2:16 - 2:20
  פשוט הסירו אותו מהערמה וגררו אותו
  בחזרה לארגז הכלים.
 • 2:20 - 2:26
  לאחר שתלחצו על "הרץ" תוכלו תמיד ללחוץ על
  "אפס" כדי להחזיר את BB-8 לנקודת ההתחלה.
 • 2:26 - 2:28
  עכשיו צאו לדרך!
Title:
"מלחמת הכוכבים" - שעת הקוד: מבוא
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
02:40

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions