< Return to Video

Návod technomila na učenie sa všetkého online

 • 0:00 - 0:03
  Toto je mapa štátu New York,
 • 0:03 - 0:06
  ktorú vytvorila v roku 1937
  spoločnosť General Drafting.
 • 0:06 - 0:10
  Medzi fanúšikmi kartografie
  je táto mapa veľmi známa,
 • 0:10 - 0:13
  lebo tu dole, na úpätí
  pohoria Catskill Mountains,
 • 0:13 - 0:15
  je mestečko Roscoe,
 • 0:15 - 0:17
  vlastne bude lepšie,
  ak si to pozriete tu hore.
 • 0:17 - 0:21
  Tu je Roscoe,
  hneď nad ním je Rockland
 • 0:21 - 0:25
  a hneď nad Rocklandom
  je mestečko Agloe.
 • 0:25 - 0:28
  Agloe v štáte New York je medzi
  kartografmi veľmi známe,
 • 0:28 - 0:30
  pretože je to mesto na papieri.
 • 0:30 - 0:32
  Je známe aj ako autorská pasca.
 • 0:32 - 0:36
  Tvorcovia máp, pretože moja mapa
  New Yorku a vaša mapa New Yorku
 • 0:36 - 0:39
  pravdepodobne vyzerajú veľmi podobne,
  súdiac podľa tvaru štátu New York,
 • 0:39 - 0:44
  tvorcovia máp často do svojich máp
  vkladajú vymyslené miesta,
 • 0:44 - 0:46
  aby chránili svoje autorské práva.
 • 0:46 - 0:49
  Keď potom moje fiktívne miesto
  nájdem na vašej mape,
 • 0:49 - 0:52
  môžem si byť úplne istý,
  že ste ma okradli.
 • 0:53 - 0:57
  Agloe je slovná hračka pozostávajúca
  z iniciálov tvorcov tejto mapy,
 • 0:57 - 1:00
  Ernesta G. Alpersa a Otta Lindberga,
 • 1:00 - 1:03
  ktorá vyšla v roku 1937.
 • 1:03 - 1:07
  Desiatky rokov neskôr
  Rand McNally vydal mapu
 • 1:07 - 1:11
  obsahujúcu mesto Agloe, ktoré sa
  nachádzalo na presne tej istej križovatke
 • 1:11 - 1:13
  dvoch poľných ciest uprostred ničoho.
 • 1:14 - 1:17
  Dokážete si predstaviť tú
  radosť v spoločnosti General Drafting.
 • 1:17 - 1:21
  Hneď zavolali Randovi
  McNallymu a povedali:
 • 1:21 - 1:24
  „Máme vás! Agloe sme si vymysleli.
 • 1:24 - 1:26
  Je to vymyslené mesto. Mesto na papieri.
 • 1:26 - 1:28
  Vysúdime od vás aj posledné gate!“
 • 1:29 - 1:33
  A Rand McNally odpovedal:
  „Nie, nie, nie, Agloe naozaj existuje.“
 • 1:35 - 1:39
  Keďže ľudia chodili na tú
  križovatku dvoch poľných ciest
 • 1:39 - 1:40
  (smiech)
 • 1:40 - 1:45
  uprostred ničoho, očakávajúc,
  že tam bude mestečko zvané Agloe,
 • 1:45 - 1:48
  niekto Agloe vybudoval.
 • 1:48 - 1:49
  (smiech)
 • 1:49 - 1:52
  Bola tam čerpacia stanica, obchod
  a v najlepších časoch aj dva domy.
 • 1:52 - 1:55
  (smiech)
 • 1:56 - 2:00
  Toto je, pravdaže, pre spisovateľa
  úplne neodolateľná metafora,
 • 2:00 - 2:05
  lebo všetci by sme radi verili,
  že to, čo dáme na papier,
 • 2:05 - 2:08
  dokáže zmeniť skutočný svet,
  v ktorom žijeme.
 • 2:08 - 2:10
  Preto sa moja tretia kniha
  volá Mestá na papieri.
 • 2:10 - 2:14
  Ešte viac ako prostredie, v ktorom
  sa to udialo, ma však zaujíma
 • 2:14 - 2:17
  samotný jav.
 • 2:18 - 2:22
  Je jednoduché povedať, že svet
  formuje naše mapy sveta, však?
 • 2:22 - 2:26
  Že celkový tvar sveta zjavne
  ovplyvňuje naše mapy.
 • 2:27 - 2:30
  Oveľa zaujímavejšie sa mi však zdá,
 • 2:30 - 2:33
  že spôsob, akým svet mapujeme, svet mení.
 • 2:34 - 2:39
  Pretože svet by bol skutočne iný,
  ak by bol sever dole.
 • 2:39 - 2:41
  A svet by bol skutočne iný,
 • 2:41 - 2:44
  keby Aljaška a Rusko neboli
  na opačných stranách mapy.
 • 2:44 - 2:46
  A bol by iný aj vtedy,
 • 2:46 - 2:49
  ak by sme Európu zobrazovali
  v jej skutočnej veľkosti.
 • 2:50 - 2:54
  Svet menia naše mapy sveta.
 • 2:54 - 2:59
  Cesta, ktorú si vyberieme, v podstate
  naša osobná kartografická spoločnosť,
 • 2:59 - 3:02
  tvaruje aj mapu našich životov
 • 3:02 - 3:04
  a tá zasa formuje naše životy.
 • 3:04 - 3:09
  Verím, že to, čo mapujeme, mení náš život.
 • 3:09 - 3:13
  A nemyslím to nijako
  na spôsob tajnej siete anjelov,
 • 3:13 - 3:16
  v zmysle „môžete sa svojím
  myslením vyliečiť z rakoviny“.
 • 3:16 - 3:23
  Verím však, že hoci mapy
  neukazujú, kam v živote pôjdete,
 • 3:23 - 3:25
  ukazujú, kam by ste mohli ísť.
 • 3:25 - 3:29
  Veľmi zriedkavo sa dostanete na miesto,
  ktoré nie je na vašej osobnej mape.
 • 3:30 - 3:33
  Keď som bol mladý, bol som hrozný študent.
 • 3:33 - 3:36
  Zbieral som slabé trojky.
 • 3:37 - 3:39
  Myslím, že dôvodom, prečo som
  bol takým slabým študentom,
 • 3:39 - 3:42
  bolo, že som mal pocit,
  že vyučovanie je len séria prekážok,
 • 3:42 - 3:45
  ktoré sa predo mňa postavili
 • 3:45 - 3:48
  a ktoré som musel preskočiť,
  aby som dosiahol dospelosť.
 • 3:48 - 3:51
  Netúžil som tieto prekážky preskakovať,
 • 3:51 - 3:54
  pretože sa mi zdali celkom umelé,
  a tak som ich často nezdolal
 • 3:54 - 3:56
  a potom mi ľudia hrozili, viete,
 • 3:56 - 3:59
  vyhrážali sa, že sa „dostanú
  do mojich trvalých záznamov“
 • 3:59 - 4:01
  alebo: „Nikdy nenájdeš dobrú prácu.“
 • 4:01 - 4:03
  Nechcel som dobrú prácu!
 • 4:03 - 4:06
  Pokiaľ som to vedel posúdiť
  v jedenástich, dvanástich,
 • 4:06 - 4:09
  ľudia s dobrou prácou
  vstávali veľmi skoro ráno
 • 4:09 - 4:11
  (smiech)
 • 4:11 - 4:15
  a to prvé, čo ľudia
  s dobrou prácami robili,
 • 4:15 - 4:19
  bolo obviazať si okolo krku
  škrtiace oblečenie.
 • 4:20 - 4:22
  Doslova si na seba dávali slučky
 • 4:22 - 4:25
  a potom išli do práce, čokoľvek robili.
 • 4:25 - 4:27
  To nie je recept na šťastný život.
 • 4:28 - 4:32
  Títo ľudia, v mojej symbolmi posadnutej
  dvanásťročnej predstavivosti,
 • 4:32 - 4:34
  títo ľudia, ktorí sa škrtia
 • 4:34 - 4:37
  hneď, čo ráno vstanú,
 • 4:37 - 4:39
  jednoducho nemohli byť šťastní.
 • 4:39 - 4:41
  Prečo by som mal chcieť
  preskákať všetky prekážky
 • 4:41 - 4:43
  pre toto?
 • 4:43 - 4:44
  To je hrozný koniec!
 • 4:45 - 4:49
  A potom, keď som bol prvák
  na strednej, chodil som do malej
 • 4:49 - 4:51
  internátnej školy Indian Springs
 • 4:51 - 4:53
  pri Birminghame v Alabame.
 • 4:53 - 4:57
  A odrazu sa zo mňa stal študent.
 • 4:57 - 4:59
  Stal som sa študentom,
 • 4:59 - 5:01
  pretože som sa
  v študentskom prostredí našiel.
 • 5:01 - 5:03
  Ocitol som sa obklopený ľuďmi,
 • 5:03 - 5:06
  ktorí oslavovali
  intelektuálnosť a angažovanosť
 • 5:06 - 5:10
  a ktorí si mysleli, že môj
  ironický odpor ku škole
 • 5:10 - 5:12
  nebol múdry či smiešny,
 • 5:12 - 5:16
  ale bola to jednoduchá a obyčajná reakcia
 • 5:16 - 5:18
  na veľmi komplikované
  a neprekonateľné problémy.
 • 5:19 - 5:21
  A tak som sa začal učiť,
  pretože učenie bolo cool.
 • 5:21 - 5:25
  Naučil som sa, že niektoré
  nekonečné množiny sú väčšie ako iné
 • 5:25 - 5:29
  a aj to, čo je jambický pentameter
  a prečo ľudským ušiam znie tak dobre.
 • 5:29 - 5:32
  Naučil som sa, že Občianska vojna
  bola znárodňovací spor,
 • 5:32 - 5:33
  niečo z fyziky,
 • 5:33 - 5:36
  to, že korelácia by sa nemala
  pliesť s kauzalitou,
 • 5:36 - 5:38
  všetko toto, mimochodom,
 • 5:38 - 5:43
  skutočne obohatilo môj každodenný život.
 • 5:43 - 5:46
  A je pravda, že väčšinu z toho
  vo svojej „práci“ nevyužívam,
 • 5:46 - 5:48
  ale o tom to pre mňa nie je.
 • 5:48 - 5:50
  Je to o kartografii.
 • 5:50 - 5:52
  Čo je to kartografický postup?
 • 5:52 - 5:56
  Je to plaviť sa
  okolo nejakej zeme a rozmýšľať:
 • 5:56 - 5:58
  „Myslím, že zakreslím ten kúsok zeme,“
 • 5:58 - 6:01
  a potom začnete premýšľať: „Možno
  je tu ešte viac nezakreslenej zeme.“
 • 6:01 - 6:03
  Učenie pre mňa skutočne začalo takto.
 • 6:03 - 6:06
  Pravda, mal som učiteľov,
  ktorí o mne nepochybovali,
 • 6:06 - 6:08
  a mal som veľké šťastie, že som ich mal,
 • 6:08 - 6:12
  pretože som im často dával dôvod
  myslieť si, že som stratená investícia.
 • 6:13 - 6:16
  No väčšina toho, čo som
  sa naučil na strednej,
 • 6:16 - 6:19
  nebolo o tom, čo sa deje v triede,
 • 6:19 - 6:22
  ale o tom, čo sa deje mimo triedy.
 • 6:22 - 6:23
  Napríklad dokážem povedať,
 • 6:23 - 6:26
  že „Šikmo svetlo dopadá
  za večerov zimných,
 • 6:26 - 6:28
  ťaží ako chorály,
  náboženské hymny."
 • 6:28 - 6:32
  Nie preto, že som sa Emily Dickinsonovú
  učil naspamäť v škole,
 • 6:32 - 6:33
  keď som chodil na strednú,
 • 6:33 - 6:36
  ale preto, že na strednej
  bolo jedno dievča,
 • 6:36 - 6:38
  ktoré sa volalo Amanda a páčilo sa mi
 • 6:38 - 6:41
  a ktoré malo rado poéziu
  Emily Dickinsonovej.
 • 6:41 - 6:43
  Viem vám povedať,
  aká je cena príležitosti,
 • 6:43 - 6:47
  lebo v jeden deň, keď som ležal
  na gauči a hral hru Super Mario Kart,
 • 6:47 - 6:49
  vošiel môj kamarát Emmet a povedal:
 • 6:49 - 6:51
  „Ako dlho už hráš Super Mario Kart?“
 • 6:51 - 6:55
  Odpovedal som: „Neviem,
  takých šesť hodín?“ A on povedal:
 • 6:55 - 6:58
  „Uvedomuješ si, že keby si bol tých
  6 hodín pracoval v Baskin-Robbinse,
 • 6:58 - 7:00
  mohol si zarobiť 30 dolárov,
  takže si vlastne
 • 7:00 - 7:03
  práve zaplatil 30 dolárov
  za hranie Super Mario Karta.
 • 7:03 - 7:06
  A ja som povedal: „To beriem.“
 • 7:06 - 7:08
  (smiech)
 • 7:08 - 7:12
  No naučil som sa,
  aká je cena príležitosti.
 • 7:13 - 7:17
  A popri tom sa mapa môjho života zlepšila.
 • 7:17 - 7:20
  Zväčšila sa, obsiahla viac miest.
 • 7:20 - 7:22
  Boli v nej udalosti, ktoré sa mohli stať,
 • 7:22 - 7:24
  budúcnosť, ktorú som mohol mať.
 • 7:25 - 7:28
  Nebol to formálny,
  organizovaný vyučovací proces
 • 7:28 - 7:30
  a priznávam to rád.
 • 7:30 - 7:33
  Bolo to hrboľaté, nesúvislé,
  veľa som toho ešte nevedel.
 • 7:33 - 7:35
  Možno som napríklad
  poznal Cantorovu myšlienku,
 • 7:35 - 7:38
  že niektoré nekonečné množiny
  sú väčšie ako iné,
 • 7:38 - 7:41
  ale v skutočnosti som nerozumel
  algebre, ktorá za ňou stála.
 • 7:41 - 7:43
  Poznal som myšlienku ceny príležitosti,
 • 7:43 - 7:45
  ale nepoznal som
  zákon klesajúcich výnosov.
 • 7:45 - 7:48
  Na kartografii a iných disciplínach
  využívajúcich predstavivosť
 • 7:48 - 7:50
  je dobré to, že namiesto umelých prekážok,
 • 7:50 - 7:52
  ktoré musíte preskakovať,
 • 7:52 - 7:55
  vidíte kúsok pobrežia a to
  vo vás vyvoláva túžbu vidieť viac.
 • 7:55 - 7:58
  Teraz poznám aspoň časť výpočtov,
 • 7:58 - 8:00
  ktoré za tým všetkým stoja.
 • 8:00 - 8:01
  Na strednej škole som bol členom
 • 8:01 - 8:04
  študentskej skupiny,
  na výške som prešiel do ďalšej
 • 8:04 - 8:05
  a potom do ďalšej,
 • 8:05 - 8:08
  keď som začal pracovať
  v časopise Booklist,
 • 8:08 - 8:11
  kde som bol asistentom obklopeným
  úžasne sčítanými ľuďmi.
 • 8:11 - 8:13
  Potom som napísal knihu.
 • 8:13 - 8:15
  A tak, ako o tom snívajú všetci autori,
 • 8:15 - 8:17
  som okamžite nechal prácu.
 • 8:17 - 8:19
  (smiech)
 • 8:19 - 8:21
  Po prvý raz od strednej školy
 • 8:21 - 8:25
  som sa ocitol bez študentskej
  skupiny a bolo to hrozné.
 • 8:25 - 8:27
  Nenávidel som to.
 • 8:27 - 8:30
  Počas tých dvoch rokov
  som prečítal veľa, veľa kníh.
 • 8:30 - 8:32
  Čítal som knihy o Stalinovi,
 • 8:32 - 8:35
  o tom, ako sa Uzbekovia
  začali považovať za moslimov,
 • 8:35 - 8:38
  a o tom, ako sa vyrábajú atómové bomby,
 • 8:38 - 8:41
  ale mal som z toho pocit, akoby
  som si tvoril vlastné prekážky
 • 8:41 - 8:44
  a potom cez ne sám preskakoval
  namiesto toho, aby som cítil radosť
 • 8:44 - 8:48
  z toho, že som členom
  študentskej skupiny, skupiny ľudí,
 • 8:48 - 8:51
  ktorí sa spolu angažujú
  v kartografickej spoločnosti
 • 8:51 - 8:55
  a snažia sa lepšie pochopiť
  a zmapovať svet okolo nás.
 • 8:55 - 8:58
  Potom, v roku 2006,
  som stretol tohto chlapíka.
 • 8:58 - 8:59
  Volá sa Ze Frank.
 • 8:59 - 9:02
  Nestretol som ho naozaj, len na Internete.
 • 9:02 - 9:07
  Ze Frank vtedy viedol
  program Show so Ze Frankom.
 • 9:07 - 9:09
  Ja som na ten program narazil
 • 9:09 - 9:12
  a to bola moja cesta, aby som
  sa znova stal komunitným študentom.
 • 9:12 - 9:14
  Tu Ze rozpráva o Las Vegas:
 • 9:16 - 9:19
  (video) Ze Frank: Las Vegas bolo vystavené
  uprostred veľkej, horúcej púšte.
 • 9:19 - 9:22
  Takmer všetko sem priviezli zvonku,
 • 9:22 - 9:24
  kamene, stromy, vodopády.
 • 9:24 - 9:27
  Tieto ryby sú tomuto miestu skoro také
  cudzie ako lietajúce prasatá.
 • 9:27 - 9:30
  V protiklade k horúcej púšti,
  ktorá toto mesto obklopuje,
 • 9:30 - 9:31
  sú aj títo ľudia.
 • 9:31 - 9:35
  Veci z celého sveta tu boli postavané
  nanovo, ďaleko od svojej histórie
 • 9:35 - 9:37
  a mimo ľudí, ktorí ich
  vnímajú iným spôsobom.
 • 9:37 - 9:40
  Niečo sa vylepšilo,
  sfinge urobili plastiku nosa.
 • 9:40 - 9:44
  Nie je žiadny dôvod mať pocit,
  že vám niečo uniká.
 • 9:44 - 9:47
  Tento New York pre mňa znamená to isté,
  čo pre každého.
 • 9:47 - 9:51
  Všetko je mimo kontextu a to znamená,
  že kontext dovoľuje všetko: parkovisko,
 • 9:51 - 9:53
  kongresové centrum, žraločie akvárium.
 • 9:53 - 9:56
  Vybudovanie tohto mesta je možno
  jeden z najväčších svetových úspechov,
 • 9:56 - 9:58
  lebo sem nepatrí nikto a zároveň všetci.
 • 9:58 - 10:01
  Keď som sa ráno prechádzal,
  všimol som si, že väčšina budov
 • 10:01 - 10:03
  sú veľké zrkadlá odrážajúce
  slnko späť do púšte.
 • 10:03 - 10:05
  Oproti väčšine zrkadiel,
 • 10:05 - 10:07
  ktoré odrážajú svoje okolie,
 • 10:07 - 10:09
  však tieto vyzerajú prázdne.
 • 10:09 - 10:12
  John Green: Spomínam si na časy
 • 10:12 - 10:14
  keď v online videách bolo vidno pixely.
 • 10:14 - 10:15
  (smiech)
 • 10:15 - 10:20
  Ze nie je len výborný intelektuál,
  ale aj úžasný zakladateľ skupín.
 • 10:20 - 10:22
  Skupina ľudí, ktorá sa okolo
  týchto videí vybudovala,
 • 10:22 - 10:25
  bola v mnohých smeroch
  študentská skupina.
 • 10:25 - 10:28
  Hrali sme proti Ze Frankovi
  spoločne šach a porazili sme ho.
 • 10:28 - 10:33
  Zorganizovali sme pre jedného mladého muža
  cestu autom po Spojených štátoch.
 • 10:33 - 10:35
  Urobili sme zo Zeme sendvič,
 • 10:35 - 10:38
  a to tak, že jedna osoba držala
  krajec chleba na jednom mieste
 • 10:38 - 10:41
  a na presne opačnej strane Zeme
 • 10:41 - 10:43
  druhá osoba držala ďalší krajec chleba.
 • 10:44 - 10:50
  Uvedomujem si, že sú to hlúpe nápady,
  ale sú to zároveň „učenecké“ nápady.
 • 10:50 - 10:52
  To pre mňa bolo veľmi vzrušujúce.
 • 10:52 - 10:55
  Na internete môžete takýchto
  skupín nájsť veľa.
 • 10:55 - 10:57
  Sledujte značku matematika na Tumblri
 • 10:57 - 11:00
  a áno, uvidíte, ako sa ľudia
  sťažujú na matematiku,
 • 11:00 - 11:02
  ale uvidíte aj ľudí, ktorí
  na tie sťažnosti odpovedajú
 • 11:02 - 11:06
  komentármi argumentujúcimi,
  že matematika je zaujímavá a nádherná
 • 11:06 - 11:10
  a že aj takto sa dá hľadieť na problém,
  ktorý ste považovali za neriešiteľný.
 • 11:10 - 11:12
  Môžete ísť na lokality ako Reddit
  a nájsť subreddity
 • 11:12 - 11:15
  ako „Opýtajte sa historika“
  alebo „Opýtajte sa vedy“,
 • 11:15 - 11:18
  kde môžete ľuďom z týchto oblastí
 • 11:18 - 11:20
  klásť rozličné otázky,
 • 11:20 - 11:22
  od veľmi vážnych po veľmi hlúpe.
 • 11:22 - 11:25
  Najzaujímavejšie študentské skupiny,
 • 11:25 - 11:28
  ktoré dnes rastú na internete,
  sú pre mňa tie na YouTube,
 • 11:28 - 11:29
  no priznávam, som zaujatý.
 • 11:29 - 11:34
  Myslím si však, že v mnohých smeroch
  sa stránka YouTube podobá učebni.
 • 11:34 - 11:36
  Pozrite si napríklad Minute Physics,
 • 11:36 - 11:39
  chlapa, ktorý učí svet o fyzike:
 • 11:39 - 11:40
  (video)
  Prejdime k podstate.
 • 11:40 - 11:44
  K 4. júlu 2012 bol Higgsov bozón
  poslednou základnou časticou
 • 11:44 - 11:47
  štandardného modelu časticovej fyziky,
  ktorú zostávalo objaviť pokusmi.
 • 11:47 - 11:49
  Ale môžete sa pýtať,
  prečo bol Higgsov bozón
 • 11:49 - 11:51
  zahrnutý do štandardného modelu
 • 11:51 - 11:54
  spolu so známymi časticami
  ako elektróny, fotóny a kvarky,
 • 11:54 - 11:57
  keď ho nebojavili vtedy
  v sedemdesiatych rokoch?
 • 11:57 - 11:59
  Dobrá otázka. Existujú dva hlavné dôvody.
 • 11:59 - 12:02
  Po prvé, tak ako je elektrón
  excitáciou elektrónového poľa,
 • 12:02 - 12:05
  Higgsov bozón je jednoducho
  častica, ktorá je excitáciou
 • 12:05 - 12:07
  všade prenikajúceho Higgsovho poľa.
 • 12:07 - 12:09
  Higgsovo pole zasa hrá zásadnú úlohu
 • 12:09 - 12:11
  v našom modeli slabej jadrovej sily.
 • 12:11 - 12:14
  Konkrétne pomáha vysvetliť,
  prečo je taká slabá.
 • 12:14 - 12:16
  Viac o tom v ďalšom videu,
 • 12:16 - 12:20
  ale hoci bola slabá jadrová teória
  potvrdená už v osemdesiatych rokoch,
 • 12:20 - 12:24
  Higgsovo pole je v rovniciach také
  zviazané so slabou silou, že sme doteraz
 • 12:24 - 12:27
  nedokázali potvrdiť jeho
  skutočnú a nezávislú existenciu.
 • 12:27 - 12:29
  JG: Tu je video, ktoré som vytvoril
 • 12:29 - 12:32
  v rámci môjho programu Crash Course,
  a hovorí o 1. svetovej vojne:
 • 12:32 - 12:35
  (video) Bezprostrednou príčinou bola,
  samozrejme, sarajevská vražda
 • 12:35 - 12:37
  rakúskeho arcivojvodu Františka Ferdinanda
 • 12:37 - 12:42
  spáchaná 28. júna 1914 bosniansko-srbským
  nacionalistom Gavrilom Principom.
 • 12:42 - 12:43
  Rýchla odbočka: je zaujímavé,
 • 12:43 - 12:46
  že prvá veľká vojna
  dvadsiateho storočia začala
 • 12:46 - 12:47
  teroristickým činom.
 • 12:47 - 12:49
  František Ferdinand
  nebol veľký obľúbenec
 • 12:49 - 12:53
  svojho strýka, cisára
  Františka Jozefa, to sú ale fúzy!
 • 12:53 - 12:57
  No aj tak atentát viedol k rakúskemu
  vyhláseniu ultimáta voči Srbsku,
 • 12:57 - 13:00
  z ktorého Srbsko prijalo niektoré,
  ale nie všetky požiadavky,
 • 13:00 - 13:03
  a tak Rakúsko vyhlásilo Srbsku vojnu.
 • 13:03 - 13:06
  Potom Rusi pre svoje spojenectvo
  so Srbmi zmobilizovali armádu.
 • 13:06 - 13:08
  Nemecko, ktoré bolo spojencom Rakúska,
 • 13:08 - 13:10
  kázalo Rusku prestať,
 • 13:10 - 13:13
  ale Rusko neuposlúchlo, a tak
  Nemecko zmobilizovalo svoju armádu,
 • 13:13 - 13:16
  vyhlásilo vojnu Rusku, upevnilo
  spojenectvo s Osmanskou ríšou
 • 13:16 - 13:20
  a potom vyhlásilo vojnu Francúzsku,
  pretože, viete, Francúzsko.
 • 13:20 - 13:23
  (smiech)
 • 13:23 - 13:26
  A ľudia sa na YouTube
 • 13:26 - 13:29
  neučia len fyziku a dejepis.
 • 13:29 - 13:31
  Tu je video o abstraktnej matematike.
 • 13:34 - 13:37
  (video) Takže ste mnou a ste
  znova na hodine matematiky,
 • 13:37 - 13:39
  pretože vás sem nútia chodiť každý deň.
 • 13:39 - 13:41
  Učíte sa o, čo ja viem,
  súčte nekonečných postupností.
 • 13:41 - 13:43
  Je to stredoškolské učivo, však?
 • 13:43 - 13:47
  Je to zvláštne, pretože je to skvelá téma,
  ale nejako sa im podarilo pobabrať ju.
 • 13:47 - 13:50
  Zrejme preto teda v osnovách
  povoľujú nekonečné postupnosti.
 • 13:50 - 13:53
  A tak si v pochopiteľnej
  potrebe rozptýlenia kreslíte
 • 13:53 - 13:55
  a rozmýšľate viac o tom,
  aký je plurál slova vírus
 • 13:55 - 13:59
  ako o predkladanom učive: vírusy,
  víri či víry?
 • 13:59 - 14:03
  Alebo je singulár vír
 • 14:03 - 14:06
  a singulár slova kiwi by mal byť kiva?
 • 14:06 - 14:08
  Avšak celá myšlienka, že
 • 14:08 - 14:11
  1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 atď. sa blíži
  k jednej, je užitočná, ak napríklad
 • 14:11 - 14:13
  chcete nakresliť rad slonov,
 • 14:13 - 14:15
  z ktorých každý drží chvost ďalšieho:
 • 14:15 - 14:18
  normálny slon, mladý slon,
  slonie mláďa, slon veľkosti psa,
 • 14:18 - 14:21
  slon veľkosti šteniatka,
  až po slona chrobáka a tak ďalej.
 • 14:21 - 14:23
  Čo je aspoň trošičku zaujímavé,
 • 14:23 - 14:25
  lebo môžete nakresliť
  nekonečné množstvo slonov
 • 14:25 - 14:27
  a stále sa vám vojdú
  na jedinú stranu zošita.
 • 14:28 - 14:31
  JG: A napokon, tu je Destin
  zo Smarter Every Day,
 • 14:31 - 14:33
  ktorý hovorí o zachovaní momentu hybnosti
 • 14:33 - 14:35
  a, keďže je to YouTube, je o mačkách:
 • 14:35 - 14:38
  (video) Ahojte, to som ja, Destin.
  Vitajte v Smarter Every Day.
 • 14:38 - 14:41
  Pravdepodobne ste si všimli,
  že mačky skoro vždy pristávajú na nohách.
 • 14:41 - 14:43
  Dnešná otázka znie: Prečo?
 • 14:43 - 14:46
  Ako väčšina jednoduchých otázok
  má veľmi zložitú odpoveď.
 • 14:46 - 14:48
  Nechajte ma položiť otázku inak:
 • 14:48 - 14:53
  Ako mačka v padajúcej vzťažnej sústave
  prejde z nohami hore na nohami dole
 • 14:53 - 14:56
  bez porušenia zákona
  o zachovaní momentu hybnosti?
 • 14:56 - 14:57
  (smiech)
 • 14:57 - 15:01
  JG: Všetky štyri videá
  majú niečo spoločné,
 • 15:01 - 15:05
  všetky majú na YouTube
  viac ako pol milióna zhliadnutí.
 • 15:05 - 15:08
  A to ľuďmi, ktorí ich
  nepozerajú v učebniach,
 • 15:08 - 15:11
  ale preto, že patria
  do študentských skupín,
 • 15:11 - 15:13
  ktoré okolo týchto kanálov vznikajú.
 • 15:14 - 15:16
  Ako som už povedal, pre mňa
  je YouTube ako učebňa,
 • 15:16 - 15:19
  do veľkej miery je to tak,
  pretože tu je inštruktor,
 • 15:19 - 15:22
  ako v staromódnej učebni: tu je učiteľ
 • 15:22 - 15:24
  a tu pod učiteľom sú študenti
 • 15:24 - 15:27
  a všetci spolu konverzujú.
 • 15:27 - 15:31
  Viem, že komentáre na YouTube
  majú v internetovom svete
 • 15:31 - 15:32
  veľmi zlú povesť,
 • 15:32 - 15:35
  ale ak si pozriete komentáre
  na týchto kanáloch,
 • 15:35 - 15:38
  nájdete ľudí diskutujúcich o téme videa,
 • 15:38 - 15:43
  pýtajúcich sa náročné,
  komplikované otázky k téme videa
 • 15:43 - 15:45
  a ďalších, ktorí na ne odpovedajú.
 • 15:45 - 15:50
  A pretože stránka YouTube je usporiadaná
  tak, že priestor, na ktorom rozprávam,
 • 15:50 - 15:54
  miesto, kde k vám hovorím,
  je na presne rovnakej strane
 • 15:54 - 15:55
  ako vaše komentáre,
 • 15:55 - 16:01
  veľmi živým, skutočným a aktívnym
  spôsobom sa zúčastňujete konverzácie.
 • 16:01 - 16:05
  A pretože zvyčajne aj komentujem,
  mám možnosť s vami spolupracovať.
 • 16:05 - 16:07
  A takto to vyzerá, či ide o dejiny sveta,
 • 16:07 - 16:10
  matematiku, vedu alebo čokoľvek iné.
 • 16:10 - 16:16
  Vidíte tiež mladých ľudí používať
  internetové nástroje či žánre
 • 16:16 - 16:19
  na vytváranie priestorov,
  ktoré umožňujú intelektuálnu aktivitu
 • 16:19 - 16:20
  namiesto ironického odstupu,
 • 16:20 - 16:25
  ktorí si asi mnohí z nás spájajú s memami
  a inými internetovými zvyklosťami.
 • 16:25 - 16:28
  Viete, "Nudil som sa.
  Vymyslel som algebru."
 • 16:28 - 16:31
  Alebo tu je Honey Boo Boo
  kritizujúci priemyselný kapitalizmus:
 • 16:31 - 16:34
  [„Liberálny kapitalizmus vôbec nie je
  dobrom ľudstva.
 • 16:34 - 16:37
  Práve naopak, je nástrojom
  divokého, deštruktívneho nihilizmu.“]
 • 16:37 - 16:40
  Ak nevidíte, čo hovorí… dobre.
 • 16:40 - 16:44
  Naozaj verím, že tieto priestory,
 • 16:44 - 16:49
  tieto skupiny sa pre novú
  generáciu študentov stali
 • 16:49 - 16:53
  tým druhom skupín, tým druhom
  kartografických skupín,
 • 16:53 - 16:58
  ktoré som ja mal, keď som bol na strednej
  a potom na vysokej škole.
 • 16:58 - 17:01
  Ako dospelého ma
  znovuobjavenie týchto skupín
 • 17:01 - 17:05
  nanovo priviedlo do spoločnosti študentov
 • 17:05 - 17:10
  a povzbudilo ma, aby som aj
  v dospelosti zostal študentom
 • 17:10 - 17:14
  a nemal viac pocit, že učenie sa
  je niečo vyhradené pre mladých.
 • 17:14 - 17:17
  Vi Hart a Minute Physics mi predstavili
 • 17:17 - 17:19
  neuveriteľne veľa vecí,
  ktoré som predtým nepoznal.
 • 17:20 - 17:21
  A viem, že sa všetci vraciame
 • 17:21 - 17:25
  do dní parížskeho salónu v osvietenstve
 • 17:25 - 17:27
  alebo k algonquinskému okrúhlemu stolu
 • 17:27 - 17:29
  a želáme si: „Och, keby som tam mohol byť.
 • 17:29 - 17:32
  Kiežby som sa mohol smiať
  na vtipoch Dorothy Parkerovej.“
 • 17:32 - 17:36
  Som tu však, aby som vám povedal,
  že tieto miesta ešte stále existujú.
 • 17:36 - 17:41
  Existujú v kútoch internetu,
  kam sa starší boja vkročiť.
 • 17:41 - 17:42
  (smiech)
 • 17:42 - 17:49
  A skutočne, skutočne verím, že keď sme
  v 60. rokoch vytvorili Agloe v New Yorku,
 • 17:49 - 17:53
  keď sme Agloe dali život,
  ešte sme sa len rozbiehali.
 • 17:53 - 17:54
  Ďakujem.
 • 17:54 - 17:57
  (potlesk)
Title:
Návod technomila na učenie sa všetkého online
Speaker:
John Green
Description:

Niektorí z nás sa najlepšie učia v triedach, iní z nás… nuž, nie v triedach. Aj tak však milujeme učiť sa, zisťovať nové veci o svete a dávať mysliam zabrať. Potrebujeme na to len správne miesto a správnu spoločnosť. V tejto pôvabnej prednáške autor John Green hovorí o svete učenia, ktorý objavil v online videu.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:10

Slovak subtitles

Revisions