< Return to Video

How To Make A Sprite

 • 0:00 - 0:05
  [masiglang musika]
 • 0:07 - 0:11
  Oras na para alamin ang ilang
  nakakatuwang feature ng Sprite Lab.
 • 0:11 - 0:14
  Ang unang bagay na dapat gawin
  ay mag-setup ng Sprite.
 • 0:14 - 0:16
  Upang magdagdag ng Sprite,
  pwede mong gamitin
 • 0:16 - 0:18
  ang "gumawa ng bagong sprite" na block.
 • 0:19 - 0:21
  Hinahayaan ka ng block na ito na bigyan
 • 0:21 - 0:24
  ang Sprite mo ng costume at lokasyon.
 • 0:24 - 0:26
  Kung gusto mong baguhin
  ang lokasyon ng Sprite,
 • 0:26 - 0:29
  maaari mong i-click ang
  pin sa block na "lokasyon",
 • 0:29 - 0:32
  at pagkatapos ay i-click kung
  saan mo ito gustong pumunta.
 • 0:34 - 0:36
  Maaari mo ring baguhin
  ang laki ng mga Sprite mo.
 • 0:36 - 0:37
  Upang gawing mas maliit ang Sprite,
 • 0:37 - 0:39
  pwede mong gamitin ang block na "i-set ang laki"
 • 0:39 - 0:43
  at i-type ang numero na mas mababa sa 100.
 • 0:43 - 0:45
  Kung mayroon kang dalawa o higit pang Sprite
 • 0:45 - 0:46
  na may parehong costume,
 • 0:46 - 0:49
  babaguhin nito ang lahat nang sabay-sabay.
 • 0:50 - 0:52
  Ngayon, hayaan nating gumalaw ang sprite
 • 0:52 - 0:54
  sa pamamagitan ng paggamit ng pag-uugali.
 • 0:54 - 0:55
  Maaari kang magsimula sa pamamagitan
  ng pagbibigay sa Sprite
 • 0:55 - 0:58
  ng pag-uugaling "umiikot pakanan".
 • 0:58 - 0:59
  Kapag nagsimula na ang pag-uugali,
 • 0:59 - 1:02
  ito ay tatakbo nang
  paulit-ulit magpakailanman,
 • 1:02 - 1:04
  o hanggang sa sabihin mo na huminto na.
 • 1:06 - 1:07
  At hanggang doon na lang.
 • 1:07 - 1:09
  Ngayon ikaw naman.
 • 1:09 - 1:13
  [Wala ng masiglang musika]
Title:
How To Make A Sprite
Description:

more » « less
Video Language:
Spanish (Spain)
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
01:17

Filipino subtitles

Revisions Compare revisions