< Return to Video

Bart Knols: Dood muggen, maak een eind aan malaria

 • 0:01 - 0:07
  (Een mug zoemt)
 • 0:10 - 0:13
  (Pats)
 • 0:13 - 0:16
  Hebbes.
 • 0:16 - 0:20
  Muggen. Ik haat ze.
 • 0:20 - 0:22
  Jullie ook?
 • 0:22 - 0:25
  Dat verschrikkelijke gezoem rond je oren 's nachts
 • 0:25 - 0:27
  daar word je toch stapelgek van?
 • 0:27 - 0:29
  Weten dat ze een naald in je huid wil steken
 • 0:29 - 0:33
  en je bloed eruit wil zuigen.
  Dat is toch verschrikkelijk?
 • 0:33 - 0:37
  Ik kan eigenlijk maar één voordeel bedenken
 • 0:37 - 0:39
  waar het gaat om muggen.
 • 0:39 - 0:42
  Als ze 's avonds in onze slaapkamer vliegen
 • 0:42 - 0:45
  bijten ze liever mijn vrouw.
 • 0:45 - 0:46
  Dat is toch fascinerend?
 • 0:46 - 0:51
  Waarom wordt ze meer gebeten dan ik?
 • 0:51 - 0:55
  Het antwoord is geur, de geur van haar lichaam.
 • 0:55 - 0:58
  Omdat we allemaal verschillend ruiken
  en stofjes produceren op onze huid
 • 0:58 - 1:02
  die muggen aantrekken of afstoten,
 • 1:02 - 1:05
  zijn sommigen van ons gewoon lekkerder dan anderen.
 • 1:05 - 1:09
  Dus mijn vrouw ruikt lekkerder dan ik,
 • 1:09 - 1:11
  of ik stink meer dan zij.
 • 1:11 - 1:15
  Hoe dan ook, muggen vinden ons in het donker
 • 1:15 - 1:18
  door ons op te snuiven. Ze ruiken ons.
 • 1:18 - 1:20
  Tijdens mijn promotieonderzoek
  wilde ik precies weten
 • 1:20 - 1:23
  welke chemische stoffen uit onze huid,
 • 1:23 - 1:27
  Afrikaanse malaria-muggen gebruiken
  om ons 's nachts op te sporen.
 • 1:27 - 1:31
  Er is een hele reeks van verbindingen die ze gebruiken.
 • 1:31 - 1:34
  Dit ging geen gemakkelijke taak worden.
 • 1:34 - 1:37
  Daarom hebben we verschillende experimenten opgezet.
 • 1:37 - 1:40
  Waarom hebben we deze experimenten gedaan?
 • 1:40 - 1:43
  Omdat de helft van de wereldbevolking het risico loopt
 • 1:43 - 1:46
  een dodelijke ziekte als malaria op te lopen
 • 1:46 - 1:49
  via een simpele muggenbeet.
 • 1:49 - 1:51
  Elke 30 seconden sterft er ergens op deze planeet
 • 1:51 - 1:55
  een kind aan malaria.
  Vanochtend zei Paul Levy,
 • 1:55 - 1:59
  hij had het over de metafoor van een 727
  die op de Verenigde Staten crasht.
 • 1:59 - 2:04
  Nou, in Afrika gaat het om het equivalent
  van zeven jumbo 747's
 • 2:04 - 2:07
  die dagelijks crashen.
 • 2:07 - 2:10
  Maar als we die muggen in vallen kunnen lokken,
 • 2:10 - 2:14
  lokken met onze geur, dan kunnen we misschien de verspreiding van ziekten stoppen.
 • 2:14 - 2:16
  lokken met onze geur, dan kunnen we misschien de verspreiding van ziekten stoppen.
 • 2:16 - 2:18
  Het was niet eenvoudig om deze puzzel op te lossen,
 • 2:18 - 2:21
  omdat we honderden verschillende chemische stofjes
  op de huid produceren,
 • 2:21 - 2:24
  maar wij hebben een paar opmerkelijke
  experimenten uitgevoerd,
 • 2:24 - 2:28
  die ons hebben geholpen d
  eze puzzel heel snel op te lossen.
 • 2:28 - 2:31
  Ten eerste zagen we
  dat niet alle muggensoorten
 • 2:31 - 2:35
  op hetzelfde deel van het lichaam bijten. Vreemd.
 • 2:35 - 2:36
  We zetten een experiment op
 • 2:36 - 2:40
  waarbij wij een naakte vrijwilliger
  in een grote kooi legden,
 • 2:40 - 2:43
  en in die kooi muggen loslieten
 • 2:43 - 2:46
  om te zien waar op het lichaam van de persoon ze beten.
 • 2:46 - 2:49
  We vonden enkele opmerkelijke verschillen.
 • 2:49 - 2:51
  Links hier zie je de beten
 • 2:51 - 2:54
  op deze persoon door de Nederlandse malariamug.
 • 2:54 - 2:57
  Ze hadden een zeer sterke voorkeur om in het gezicht te bijten.
 • 2:57 - 3:00
  De Afrikaanse malariamug daarentegen
 • 3:00 - 3:06
  had een zeer sterke voorkeur voor de enkels
  en de voeten van deze persoon,
 • 3:06 - 3:08
  en dat hadden we allang moeten weten
 • 3:08 - 3:13
  ze heten immers muskie-teen, ziet u? (Gelach)
 • 3:13 - 3:16
  Dat klopt. (Applaus)
 • 3:16 - 3:21
  Dus gingen we ons richten op de geur van voeten,
 • 3:21 - 3:23
  op de geur van menselijke voeten,
 • 3:23 - 3:27
  totdat wij op opmerkelijke uitspraak
  in de literatuur stuitten
 • 3:27 - 3:30
  namelijk dat kaas naar voeten ruikt
 • 3:30 - 3:34
  in plaats van andersom.
  Daar daar eens over na.
 • 3:34 - 3:37
  Hierdoor aangezet deden we een opmerkelijk experiment.
 • 3:37 - 3:41
  We hebben geprobeerd,
  met een klein stukje Limburgse kaas,
 • 3:41 - 3:44
  die sterk naar voeten ruikt,
 • 3:44 - 3:46
  om Afrikaanse malariamuggen aan te trekken.
 • 3:46 - 3:49
  En weet je wat? Het werkte.
 • 3:49 - 3:54
  Het werkte zelfs zo goed dat we nu
  een synthetisch mengsel hebben
 • 3:54 - 3:59
  van Limburger kaas-aroma,
  dat we in Tanzania gebruiken
 • 3:59 - 4:01
  en waar van is aangetoond is dat het twee tot drie keer aantrekkelijker is voor muggen
 • 4:01 - 4:05
  dan mensen.
 • 4:05 - 4:08
  Limburg, wees trots op je kaas,
 • 4:08 - 4:11
  want hij wordt nu gebruikt in de strijd tegen malaria.
 • 4:11 - 4:18
  (Applaus)
 • 4:18 - 4:21
  Dat is de kaas, om te laten zien.
 • 4:21 - 4:24
  Mijn tweede verhaal is ook opmerkelijk.
 • 4:24 - 4:28
  Het gaat om trouwe viervoeters: honden.
 • 4:28 - 4:29
  Ik zal u tonen
 • 4:29 - 4:32
  Hoe we honden kunnen gebruiken
  in de strijd tegen malaria.
 • 4:32 - 4:36
  Een van de beste manieren om muggen te doden
 • 4:36 - 4:39
  is om niet te wachten tot ze volwassen rondvliegen
 • 4:39 - 4:42
  en mensen bijten en ziekten overbrengen.
 • 4:42 - 4:46
  Het gaat erom ze te doden
  als ze nog larven in het water zijn.
 • 4:46 - 4:50
  Waarom? Omdat ze net als de geheime dienst zijn.
 • 4:50 - 4:55
  In deze waterpoel zijn deze larven geconcentreerd.
 • 4:55 - 4:57
  Ze zijn allemaal bij elkaar.
  Ze bewegen niet.
 • 4:57 - 5:00
  Ze kunnen niet ontsnappen uit het water.
  Ze kunnen niet vliegen.
 • 5:00 - 5:04
  En ze zijn toegankelijk.
  Je kunt eigenlijk naar die poel lopen
 • 5:04 - 5:08
  en ze daar doden, toch?
 • 5:08 - 5:12
  Ons probleem is dat
 • 5:12 - 5:15
  deze poelen van water met larven erin
 • 5:15 - 5:18
  ver verspreid zijn over het landschap,
 • 5:18 - 5:21
  wat het voor een bestrijder moeilijk maakt
 • 5:21 - 5:25
  om al die kweekvijvers te vinden
  en met insecticiden te behandelen.
 • 5:25 - 5:27
  Vorig jaar hebben we heel hard nagedacht,
 • 5:27 - 5:31
  hoe we dit probleem kunnen oplossen?
  Totdat we ons realiseerden
 • 5:31 - 5:34
  dat net zoals wij een unieke geur hebben,
 • 5:34 - 5:38
  muggenlarven ook een zeer unieke geur hebben.
 • 5:38 - 5:41
  Dus zetten we nog een gek experiment op,
 • 5:41 - 5:43
  omdat we de geur van deze larven hadden verzameld,
 • 5:43 - 5:47
  op stukjes stof zetten, en toen iets bijzonders deden.
 • 5:47 - 5:49
  Hier is een balk met vier gaten
 • 5:49 - 5:52
  en de geur van de larven stoppen we in het linkergat.
 • 5:52 - 5:53
  Ooh, dat was snel.
 • 5:53 - 5:56
  Daar is de hond. Hij heet Tweed. Het is een border collie.
 • 5:56 - 5:59
  Hij onderzoekt deze gaten, en daar heeft hij het al.
 • 5:59 - 6:01
  Hij gaat terug om de andere gaten te controleren,
 • 6:01 - 6:03
  maar hij komt terug bij de eerste,
 • 6:03 - 6:05
  en nu neemt hij die geur in zich op,
 • 6:05 - 6:08
  wat betekent dat we nu honden kunnen gebruiken
 • 6:08 - 6:10
  samen met de bestrijders om de kweekvijvers
 • 6:10 - 6:12
  van de muggen beter te kunnen vinden,
 • 6:12 - 6:15
  om zo malaria beter te bestrijden.
 • 6:15 - 6:19
  Deze dame is Ellen van der Zweep,
  een van de beste hondentrainers in de wereld,
 • 6:19 - 6:22
  en ze is van mening dat we veel meer kunnen doen.
 • 6:22 - 6:25
  Omdat we ook weten dat mensen die drager zijn
  van malariaparasieten
 • 6:25 - 6:28
  anders ruiken dan mensen die niet geïnfecteerd zijn,
 • 6:28 - 6:31
  is ze ervan overtuigd dat we honden kunnen trainen
 • 6:31 - 6:34
  op het vinden van mensen die de parasiet dragen.
 • 6:34 - 6:37
  Dat betekent dat in een bevolking waar malaria
 • 6:37 - 6:40
  sterk is afgenomen, en er nog een paar mensen
  met parasieten over zijn,
 • 6:40 - 6:42
  de honden deze mensen kunnen vinden,
 • 6:42 - 6:46
  om ze te behandelen met anti-malariamiddelen,
  zodat we malaria de doodssteek te geven.
 • 6:46 - 6:50
  Honden in de strijd tegen malaria.
 • 6:50 - 6:53
  Mijn derde verhaal is misschien nog opmerkelijker,
 • 6:53 - 6:58
  en wordt vandaag voor het eerst openbaar gemaakt.
 • 6:58 - 7:00
  Ja.
 • 7:00 - 7:03
  Het is een vreemd verhaal, maar ik denk wel de beste
 • 7:03 - 7:06
  en ultieme wraak tegen muggen ooit.
 • 7:06 - 7:09
  Mensen hebben mij zelfs gezegd
  dat zij het nu leuk zullen vinden
 • 7:09 - 7:12
  om door muggen te worden gebeten.
 • 7:12 - 7:15
  De vraag is natuurlijk, hoe komt iemand ertoe
 • 7:15 - 7:18
  het leuk te vinden om door muggen gebeten te worden?
 • 7:18 - 7:19
  Het antwoord
 • 7:19 - 7:23
  heb ik hier in mijn zak,
 • 7:23 - 7:26
  als ik erbij kan.
 • 7:26 - 7:29
  Het is een tablet, een eenvoudige tablet
 • 7:29 - 7:32
  en als ik die met water inneem,
 • 7:32 - 7:36
  doet hij wonderen.
 • 7:36 - 7:38
  Dank u.
 • 7:40 - 7:44
  (Drinkt)
 • 7:44 - 7:48
  Nu wil ik je laten zien hoe dit werkt.
 • 7:48 - 7:51
  Hier in deze kist zit een kooi
 • 7:51 - 7:56
  met honderden hongerige
 • 7:56 - 8:00
  vrouwelijke muggen
 • 8:00 - 8:04
  die ik zo zal loslaten (Gelach)
 • 8:04 - 8:07
  Geintje, geintje.
 • 8:07 - 8:10
  Wat ik ga laten zien,
  is dat ik mijn arm erin doe
 • 8:10 - 8:13
  en zal laten zien hoe snel ze bijten.
 • 8:13 - 8:15
  Daar gaan we.
 • 8:15 - 8:18
  Maak je geen zorgen,
  ik doe dit de hele tijd in het lab.
 • 8:18 - 8:22
  Daar gaan we. Oke.
 • 8:22 - 8:27
  Hier op de video,
 • 8:27 - 8:29
  ga ik precies hetzelfde laten zien,
 • 8:29 - 8:31
  behalve dat de video is opgenomen
 • 8:31 - 8:35
  een uur nadat ik de tablet nam.
 • 8:35 - 8:40
  Kijk maar. Dat werkt niet. Oke. Sorry.
 • 8:40 - 8:42
  Ik stop mijn arm erin, ik geef ze een sappig,
 • 8:42 - 8:44
  bloedmaal, ik schud ze van me af,
  en na verloop van tijd
 • 8:44 - 8:47
  worden deze muggen heel, heel ziek,
 • 8:47 - 8:49
  hier snel vertoond,
 • 8:49 - 8:53
  en drie uur later zien we op de bodem van de kooi
 • 8:53 - 8:56
  dode muggen,
 • 8:56 - 9:00
  heel dode muggen, en ik zeg, dames en heren,
 • 9:00 - 9:02
  we hebben stuivertje gewisseld met de muggen.
 • 9:02 - 9:07
  Ze doden ons niet. We doden hen.
 • 9:07 - 9:15
  (Applaus)
 • 9:15 - 9:21
  Denk — (Gelach) —
 • 9:21 - 9:23
  Maastricht, let op.
 • 9:23 - 9:25
  Denk aan wat we hiermee kunnen doen.
 • 9:25 - 9:27
  We kunnen dit gebruiken om uitbraken
 • 9:27 - 9:31
  van door muggen overgebrachte ziekten te bestrijden.
 • 9:31 - 9:33
  Sterker nog, bedenk wat er zou gebeuren als,
 • 9:33 - 9:36
  in een zeer groot gebied,
  iedereen dit middel zou nemen,
 • 9:36 - 9:38
  gedurende drie weken.
 • 9:38 - 9:40
  Dat zou ons een kans geven om malaria
 • 9:40 - 9:42
  daadwerkelijk uit te roeien.
 • 9:42 - 9:46
  Dus kaas, honden en een pil
  om muggen te doden.
 • 9:46 - 9:50
  Dat is het soort van out-of-the-box-wetenschap
  dat ik graag doe,
 • 9:50 - 9:52
  om de mensheid beter te maken,
 • 9:52 - 9:55
  maar vooral voor haar, zodat zij kan opgroeien
 • 9:55 - 10:00
  in een wereld zonder malaria. Bedankt. (Applaus)
Title:
Bart Knols: Dood muggen, maak een eind aan malaria
Speaker:
Bart Knols
Description:

We kunnen de instincten van een mug tegen haar gebruiken. Op TEDxMaastricht laat spreker Bart Knols de inventieve oplossingen zien die zijn team ontwikkelt om malaria te bestrijden - waaronder Limburgse kaas en een dodelijke pil.
(Opgenomen op TEDxMaastricht.)

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:20
Dineke Tuinhof commented on Dutch subtitles for 3 new ways to kill mosquitoes
Els De Keyser approved Dutch subtitles for 3 new ways to kill mosquitoes
Els De Keyser accepted Dutch subtitles for 3 new ways to kill mosquitoes
Els De Keyser commented on Dutch subtitles for 3 new ways to kill mosquitoes
Els De Keyser declined Dutch subtitles for 3 new ways to kill mosquitoes
Els De Keyser commented on Dutch subtitles for 3 new ways to kill mosquitoes
Els De Keyser edited Dutch subtitles for 3 new ways to kill mosquitoes
Els De Keyser edited Dutch subtitles for 3 new ways to kill mosquitoes
Show all

Dutch subtitles

Revisions