Return to Video

Navigating the Age of Democratized Media conference keynote

 • 0:01 - 0:04
  Bedankt Tom, het doet me veel plezier hier aanwezig te zijn.
 • 0:04 - 0:07
  Ik ben zeer blij de mogelijkheid te krijgen te spreken
 • 0:07 - 0:10
  over de vragen die me het meest aan het hart liggen
 • 0:10 - 0:14
  een een omgeving die ons toelaat een beetje te spreken
 • 0:14 - 0:17
  over journalisme en een beetje over onwetendheid
 • 0:17 - 0:21
  en een beetje over het misbruik van macht
 • 0:21 - 0:25
  Het probleem voorgesteld door De Pers
 • 0:25 - 0:28
  het is te zeggen de machinatie van communicatie
 • 0:28 - 0:32
  sinds we begonnen met geïndustrialiseerde communicatie
 • 0:32 - 0:34
  en het bevechten van onwetendheid in Europa
 • 0:34 - 0:36
  in de 15de eeuw
 • 0:36 - 0:38
  Het probleem gesteld door de Pers
 • 0:38 - 0:44
  is haar bijna onmogelijke band met macht
 • 0:44 - 0:47
  de Pers en macht zijn moeilijk uit elkaar te houden
 • 0:47 - 0:49
  Moeilijker gescheiden te houden dan pindapasta
 • 0:49 - 0:50
  en confituur, moeilijker uit elkaar te houden
 • 0:50 - 0:53
  dan dag en nacht.
 • 0:53 - 0:56
  De Pers en macht vallen elkaar
 • 0:56 - 0:57
  in de armen van het prille begin
 • 0:57 - 1:00
  omdat vanaf het begin het duidelijk was
 • 1:00 - 1:02
  dat het alternatief voor een omhelzing van
 • 1:02 - 1:04
  de Pers en macht
 • 1:04 - 1:07
  een constante Revolutie is opgewekt door het verlangen van de mens
 • 1:07 - 1:10
  om kennis te vergaren en zichzelf te bevrijden
 • 1:10 - 1:12
  om in zijn eigen belang te handelen
 • 1:12 - 1:16
  ongeacht van de belangen van macht
 • 1:16 - 1:19
  Onze versie van de Pers in de Europese wereld
 • 1:19 - 1:21
  bracht ons tot het ineenstorten van de eenheid
 • 1:21 - 1:23
  van het Christendom en het einde van het systeem
 • 1:23 - 1:25
  ter controle van de gedachten
 • 1:25 - 1:27
  die de Universele Katholieke Kerk was
 • 1:27 - 1:30
  in die grote intellectuele, politieke,
 • 1:30 - 1:34
  en morele revolutie die we de Reformatie noemden
 • 1:34 - 1:37
  Het antwoord op de Reformatie was de
 • 1:37 - 1:40
  les voor alle Europese volkeren, Protestant
 • 1:40 - 1:43
  zowel als Katholiek dat de Pers niet
 • 1:43 - 1:44
  vrij mocht zijn.
 • 1:44 - 1:47
  Het resultaat was censuur bijna
 • 1:47 - 1:49
  overal voor honderden jaren.
 • 1:49 - 1:52
  In die enkele plaatsen in Europa -- in Nederland
 • 1:52 - 1:54
  and het Verenigd Koninkrijk -- eigenlijk in Engeland
 • 1:54 - 2:00
  na 1650, en dan terug vanaf 1695 --
 • 2:00 - 2:03
  in die enkele plaatsen waar de Pers vrij was
 • 2:03 - 2:06
  te drukken wat ze wou, daar was het resultaat
 • 2:06 - 2:08
  de intellectuele, politieke en morele revolutie
 • 2:08 - 2:10
  die we de Verlichting noemen en de
 • 2:10 - 2:12
  Franse Revolutie, hetzij
 • 2:12 - 2:16
  een verdere demonstratie dat mensen toelaten
 • 2:16 - 2:19
  te weten, te leren, elkaar te leren
 • 2:19 - 2:22
  en te delen zal leiden tot
 • 2:22 - 2:26
  het verdunnen van Macht en een gevaar is voor elk
 • 2:26 - 2:30
  "ancien regime"
 • 2:30 - 2:32
  Maar in het tijdperk van de gekapitaliseerde industriële media
 • 2:32 - 2:35
  waaruit we nu vertrekken
 • 2:35 - 2:38
  was het huwelijk tussen de Pers en macht
 • 2:38 - 2:41
  opnieuw een geval van magnetische aantrekkingskracht
 • 2:41 - 2:45
  de Pers, dat is de industriële productie en
 • 2:45 - 2:49
  verdeling van georganiseerde informatie --
 • 2:49 - 2:52
  de Pers werd de meid van de
 • 2:52 - 2:54
  bezittende klasse.
 • 2:54 - 2:56
  Persvrijheid
 • 2:56 - 2:57
  De grote Amerikaanse perscriticus
 • 2:57 - 2:59
  A.J. Liebling schreef
 • 2:59 - 3:02
  "Persvrijheid hoort toe aan hij die er één bezit"
 • 3:02 - 3:04
  en doorheen de 20ste Eeuw was dat
 • 3:04 - 3:06
  zowel wat betreft de Pers
 • 3:06 - 3:09
  en haar aanverwante Uitzending
 • 3:09 - 3:14
  zeer zeker waar.
 • 3:14 - 3:16
  We verlaten nu het tijdperk
 • 3:16 - 3:17
  van de Pers
 • 3:17 - 3:20
  Terwijl we nu het idee achter ons laten
 • 3:20 - 3:23
  dat er een machine is die
 • 3:23 - 3:25
  informatie van het hier en nu verandert
 • 3:25 - 3:29
  naar het overal en altijd.
 • 3:29 - 3:31
  We beginnen nu juist te leven
 • 3:31 - 3:33
  in een digitaal zenuwsysteem dat
 • 3:33 - 3:36
  ieder menselijk wezen op de planeet verbindt
 • 3:36 - 3:38
  met ieder ander menselijk wezen op de planeet
 • 3:38 - 3:40
  zowel huidig als potentieel
 • 3:40 - 3:43
  zonder tussenpersonen.
 • 3:43 - 3:46
  Tegen het einde van de volgende generatie
 • 3:46 - 3:49
  welke verschrikkingen of overwinningen er ook zullen gebeurd zijn
 • 3:49 - 3:49
  in tussentijd
 • 3:49 - 3:52
  tegen het einde van de volgende generatie
 • 3:52 - 3:53
  zullen we leven in een wereld
 • 3:53 - 3:57
  van doorgedrongen menselijke sociale onderlingen verbondenheid
 • 3:57 - 3:58
  wat is wat we echt bedoelen
 • 3:58 - 4:02
  wanneer we spreken over "het internet"
 • 4:02 - 4:06
  Iedere fax machine -- wel, de enkele die er over blijven --
 • 4:06 - 4:09
  iedere scanner, iedere printer, iedere telefoon
 • 4:09 - 4:11
  iedere camera, iedere video camera
 • 4:11 - 4:13
  zei ik telefoon...telefoon..telefoon...
 • 4:13 - 4:16
  telefoon?
 • 4:16 - 4:19
  Ieder object op electrische stroom
 • 4:19 - 4:21
  zal een informatie-verzamelend en
 • 4:21 - 4:23
  verdelend systeem zijn, bestuurd
 • 4:23 - 4:25
  door een menselijk wezen, ergens,
 • 4:25 - 4:28
  op één of andere plaats.
 • 4:28 - 4:29
  Als het bestuurd wordt op de plaats
 • 4:29 - 4:32
  waar de mensen zijn, waar ze vechten
 • 4:32 - 4:35
  waar ze proberen hun groenten te verkopen
 • 4:35 - 4:38
  waar ze in aanraking komen met een politieman
 • 4:38 - 4:41
  die hen verbiedt hun groenten te verkopen
 • 4:41 - 4:43
  waar ze op straat komen om af te rekenen met
 • 4:43 - 4:46
  de gevolgen van een groentenverkoper die verhinderd
 • 4:46 - 4:48
  werd zijn groenten te verkopen
 • 4:48 - 4:50
  door een zich moeiende politieman
 • 4:50 - 4:53
  overal zullen we kennis hebben
 • 4:53 - 4:55
  die wordt aangemaakt door mensen
 • 4:55 - 4:57
  om zichzelf te bevrijden.
 • 4:57 - 5:01
  Denk hieraan: in Indië hebben op dit moment
 • 5:01 - 5:04
  de armsten der armen draagbare telefoons
 • 5:04 - 5:07
  en op die telefoons -- iedere persoon's
 • 5:07 - 5:11
  mobieltje -- ieder boek, ieder muziekstuk
 • 5:11 - 5:13
  ieder videofragment, iedere kaart, ieder
 • 5:13 - 5:16
  wetenschappelijk experiment, ieder soort van
 • 5:16 - 5:19
  informatie dat nuttig en mooi is
 • 5:19 - 5:22
  kan beschikbaar gemaakt worden voor ieder individu
 • 5:22 - 5:26
  ware het niet voor de regels tegen het delen.
 • 5:26 - 5:29
  Alles wat we overhouden in dat grote zenuwsysteem
 • 5:29 - 5:32
  van de mensheid -- alles dat we over hebben dat maakt
 • 5:32 - 5:35
  dat onwetendheid verplicht maakt zijn de regels tegen
 • 5:35 - 5:36
  delen
 • 5:36 - 5:39
  Wanneer de wetten tegen het delen verdwenen zullen zijn
 • 5:39 - 5:41
  -- en ze zullen verdwijnen --
 • 5:41 - 5:43
  zal onwetendheid, voor de eerste keer
 • 5:43 - 5:45
  in de geschiedenis van de mensheid,
 • 5:45 - 5:49
  overal volledig te voorkomen zijn
 • 5:49 - 5:51
  U kijkt momenteel over heel de wereld toe
 • 5:51 - 5:53
  terwijl jonge mensen aantonen dat ze
 • 5:53 - 5:56
  bereid zijn plaats te nemen in de vuurlinie
 • 5:56 - 5:57
  voor Vrijheid
 • 5:57 - 5:59
  Later deze Eeuw zal u kijken terwijl
 • 5:59 - 6:02
  jongeren over de hele wereld zullen tonen
 • 6:02 - 6:03
  bereid te zijn kogels op te vangen
 • 6:03 - 6:07
  opdat ze de vrijheid zouden hebben te leren.
 • 6:07 - 6:10
  Wanneer dat gebeurt, zal het menselijk ras
 • 6:10 - 6:14
  zijn belangrijkste revolutie doormaken sinds 1789,
 • 6:14 - 6:17
  en een "ancien regime" dat verdient te verdwijnen
 • 6:17 - 6:20
  zal verdwijnen over de hele wereld.
 • 6:20 - 6:24
  Hier vandaag bespreken we een aantal eenvoudige
 • 6:24 - 6:28
  voorzetten op die enorme revolutie.
 • 6:28 - 6:30
  Het ont-bemiddelen van systemen ter
 • 6:30 - 6:33
  controle van de informatievergaring en
 • 6:33 - 6:36
  verdeling die we kennen sinds
 • 6:36 - 6:39
  de ochtend na Gutenberg.
 • 6:39 - 6:41
  Maar vandaag is het de dag na de ochtend
 • 6:41 - 6:44
  na Gutenberg.
 • 6:44 - 6:46
  Dit is het moment waarop de ongelijkheden
 • 6:46 - 6:49
  van macht en de ongelijkheden van toegang
 • 6:49 - 6:52
  beginnen te wijken
 • 6:52 - 6:54
  en aan de andere kant, op dit moment,
 • 6:54 - 6:57
  zijn bijna alle overheden
 • 6:57 - 6:59
  en bijna alle Pers'en
 • 6:59 - 7:02
  en bijna alle machthebbers die niet
 • 7:02 - 7:09
  willen dat de Wereld verandert.
 • 7:09 - 7:10
  Ik dineerde met een overheids-
 • 7:10 - 7:13
  medewerker in Washington, D.C eerder deze week
 • 7:13 - 7:16
  en ik vertelde hem "Weet je, ongeveer de helft
 • 7:16 - 7:19
  van de televisienetwerken in Europa lijken me op te jagen
 • 7:19 - 7:22
  voor een interview om te spreken over
 • 7:22 - 7:24
  de hypocrisie van de Amerikaanse overheid's
 • 7:24 - 7:27
  internet vrijheidstandpunt,"
 • 7:27 - 7:30
  Ik zei "en als de helft van de televisienetwerken in
 • 7:30 - 7:32
  Europa met me wil spreken over de hypocrisie
 • 7:32 - 7:34
  van de Amerikaanse politiek wat betreft de vrijheid van het internet,
 • 7:34 - 7:35
  dat suggereert voor mij dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • 7:35 - 7:37
  een probleem heeft."
 • 7:37 - 7:39
  Hij antwoordde "Ja, ze weten dat ze een probleem hebben,
 • 7:39 - 7:40
  en ze willen er iets aan doen."
 • 7:40 - 7:42
  En dat zouden ze ook moeten doen,
 • 7:42 - 7:44
  maar iedere overheid op Aarde
 • 7:44 - 7:46
  heeft het moeilijk om eerlijk te praten over internetvrijheid,
 • 7:46 - 7:49
  omdat iedere overheid op Aarde
 • 7:49 - 7:51
  deel is van een machtsstructuur die
 • 7:51 - 7:53
  op één of andere manier te verliezen heeft bij vrije
 • 7:53 - 7:58
  informatie-stromen, net zoals de grote economische instituten
 • 7:58 - 8:01
  onze tijd overheersen, de grote observatie
 • 8:01 - 8:04
  instituten die je toelaten te zoeken
 • 8:04 - 8:07
  zolang als je alles deelt wat je opzoekt,
 • 8:07 - 8:10
  en gratis email, zolang als je hen het laat lezen,
 • 8:10 - 8:12
  en gratis telefoongesprekken, als ze mee kunnen
 • 8:12 - 8:15
  luisteren -- enkel met bedoeling reclame te maken,
 • 8:15 - 8:16
  let wel.
 • 8:16 - 8:18
  Breng aub een half miljoen mensen hier
 • 8:18 - 8:20
  en leef je sociale leven onder mijn observatie
 • 8:20 - 8:25
  systeem. Ik zal goed voor je zorgen.
 • 8:25 - 8:27
  Uiteraard behalve als je op de straat protesteert
 • 8:27 - 8:30
  tegen dictatuur, in welk geval we je zullen
 • 8:30 - 8:32
  zeggen: onze geweldige sociale netwerk dienst
 • 8:32 - 8:35
  is uiterst neutraal tussen dictators en
 • 8:35 - 8:37
  mensen die hen bevechten op de straat...
 • 8:37 - 8:42
  niet ons belang hier in hoejehetwilnoemen
 • 8:42 - 8:47
  Dit is een overgangsfase, begrijp je?
 • 8:47 - 8:50
  Ik vertelde je waar we naar toe gaan. Nu is de vraag
 • 8:50 - 8:51
  hoe geraken we daar?
 • 8:51 - 8:55
  Op deze manier:
 • 8:55 - 8:59
  de wereld zal gevuld worden met goedkope, kleine,
 • 8:59 - 9:02
  lage-energie toestelletjes die zullen vervangen
 • 9:02 - 9:05
  de meeste computers die je kent.
 • 9:05 - 9:09
  Al die grote op bureau's en in kasten
 • 9:09 - 9:13
  en in kamers vol met servers ergens, vervangen door dingetjes
 • 9:13 - 9:16
  niet veel groter dan de lader van een GSM, en
 • 9:16 - 9:19
  veel, veel, veel krachtiger
 • 9:19 - 9:21
  dan de eerste computer die je ooit bezat,
 • 9:21 - 9:23
  welke het ook was,
 • 9:23 - 9:24
  of misschien zelfs dan de computer die je
 • 9:24 - 9:26
  nu gebruikt.
 • 9:26 - 9:28
  Die toestellen zullen bijna niets kosten
 • 9:28 - 9:32
  en ze zullen alomtegenwoordig zijn, en
 • 9:32 - 9:35
  we zullen software maken dat draait op
 • 9:35 - 9:38
  elk van hen, die geïnstalleerd kan worden door een 12 jarige
 • 9:38 - 9:41
  en een 6-jarige kan gebruiken,
 • 9:41 - 9:43
  wat zal toelaten dat mensen vrij kunnen communiceren
 • 9:43 - 9:47
  overal, altijd, zonder overheidscontrole,
 • 9:47 - 9:49
  zonder winstnemer controle,
 • 9:49 - 9:53
  zonder controle, het zullen Vrijheids Doosjes zijn.
 • 9:53 - 9:55
  Ze zullen vrijheid genereren
 • 9:55 - 9:57
  De doosjes moeten we niet maken - de doosjes
 • 9:57 - 9:58
  zullen de wereld vullen. We moeten enkel nog
 • 9:58 - 10:01
  de software maken. En het goede nieuws is dat we
 • 10:01 - 10:05
  geen software moeten ontwikkelen, dat doen we al.
 • 10:05 - 10:07
  Iedereen in de zaal met een Android telefoon
 • 10:07 - 10:09
  gebruikt het al. Iedereen in de zaal die vandaag
 • 10:09 - 10:12
  met Facebook in aanraking kwam, die gebruikte het al
 • 10:12 - 10:13
  aan de andere zijde.
 • 10:13 - 10:15
  Iedereen die naar de bank ging of de supermarkt
 • 10:15 - 10:18
  of een verzekeringsfirma of een treinstation
 • 10:18 - 10:21
  in de afgelopen week kwam al in aanraking met onze software.
 • 10:21 - 10:24
  Het is overal. We zorgden ervoor dat het overal is.
 • 10:24 - 10:25
  Het is Vrij.
 • 10:25 - 10:26
  Dat betekent dat we het vrij kunnen copiëren, wijzigen,
 • 10:26 - 10:28
  en herverdelen.
 • 10:28 - 10:30
  Dat betekent ook dat het werkt voor mensen,
 • 10:30 - 10:31
  niet voor bedrijven.
 • 10:31 - 10:34
  Dat alles is reeds gebeurt. Dit is het resultaat
 • 10:34 - 10:36
  van 25 jaar van ons werk.
 • 10:36 - 10:40
  Nu, op dit moment, in de straat, nu juist,
 • 10:40 - 10:42
  beginnen we te tonen waarom het vrijheid beschermt
 • 10:42 - 10:44
  en waarom mensen het nodig hebben.
 • 10:44 - 10:49
  En we beginnen ons klaar te maken om het hen te geven.
 • 10:49 - 10:51
  A. J. Liebling, de perscriticus waarover ik
 • 10:51 - 10:52
  eerder sprak, schreef ooit
 • 10:52 - 10:55
  "De Amerikaanse pers doet me denken aan
 • 10:55 - 11:01
  12 miljard dollar oververhitte, super-
 • 11:01 - 11:02
  moderne visverwerkingsfabriek afhankelijk voor
 • 11:02 - 11:05
  haar vis van 6 mannen in lekke roeiboten."
 • 11:05 - 11:07
  Het punt is uiteraard dat de grote
 • 11:07 - 11:09
  éénvormige industriële pers van de 20ste
 • 11:09 - 11:13
  Eeuw alles goed deed behalve rapporteren,
 • 11:13 - 11:15
  wat het zwak deed, want rapporteren
 • 11:15 - 11:17
  was de gratis lunch op café, en elke keer
 • 11:17 - 11:22
  dat de cafébaas erop kon beknippen, deed hij dat.
 • 11:22 - 11:23
  Ik moet u niet vertellen dat dit proces
 • 11:23 - 11:30
  versneld is sinds de dood van A. J. Liebling in 1975.
 • 11:30 - 11:32
  Aldus leven we nu in een wereld waar
 • 11:32 - 11:35
  we bijna de leegte gaan vullen in rapportering.
 • 11:35 - 11:37
  U weet wat het gat in rapportering opvult -- het was
 • 11:37 - 11:41
  vermeld tijdens de momenten die we samen doorbrachten
 • 11:41 - 11:45
  het zijn al die telefoons, die video camera's, al die tweets.
 • 11:45 - 11:47
  Met andere woorden, we hebben al gedemocratiseerd
 • 11:47 - 11:50
  het systeem van rapporteren.
 • 11:50 - 11:52
  Wat schrikwekkend is voor de gevestigde klasse
 • 11:52 - 11:55
  aan Wikileaks is dat Wikileaks staat ten opzichte van
 • 11:55 - 11:58
  nieuwsgaring zoals Craig's List staat ten opzichte van
 • 11:58 - 12:02
  zoekertjes.
 • 12:02 - 12:05
  Het verandert de economie van het lekken.
 • 12:05 - 12:07
  I hou er niet van iemand te corrigeren op eender welk punt,
 • 12:07 - 12:09
  maar ik moet toch opmerken dat Wikileaks
 • 12:09 - 12:12
  geen 250.000 telegrammen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vrijgaf.
 • 12:12 - 12:15
  Het heeft 250.000 telegrammen van Buitenlandse Zaken
 • 12:15 - 12:20
  en heeft er ongeveer 2.000 van vrijgegeven.
 • 12:20 - 12:22
  Dat is ongeveer het aantal diplomatieke
 • 12:22 - 12:24
  telegrammen getoond aan diplomatieke correspondenten over de wereld,
 • 12:25 - 12:29
  werkend voor grote nieuwsbladen, elke dag.
 • 12:29 - 12:31
  Maar niemand noemt dat landverraad, want dat is
 • 12:31 - 12:34
  de officiële handel in lekken, van dewelke
 • 12:34 - 12:37
  overheidsmedewerkers en persbonzen en
 • 12:37 - 12:40
  eigenaars over de wereld voordeel halen
 • 12:40 - 12:41
  elke dag weer.
 • 12:41 - 12:44
  Economische macht, politieke macht
 • 12:44 - 12:48
  en de mogelijkheid mensen onwetend te houden.
 • 12:48 - 12:50
  Wat momenteel op het 'net gebeurt, nu,
 • 12:50 - 12:54
  op die telefoons, in die Tor uitgangsknooppunten,
 • 12:54 - 12:56
  en wat zal gebeuren in de wereld
 • 12:56 - 12:59
  maar dan honderd maal zo vaak, binnenkort,
 • 12:59 - 13:01
  in al die Vrijheids Doosjes, dat is
 • 13:01 - 13:05
  vrije informatie ten voordele van
 • 13:05 - 13:09
  diegenen die het nodig hebben.
 • 13:09 - 13:12
  Vraag je af wat er zal gebeuren
 • 13:12 - 13:15
  wanneer iedereen die het nodig heeft, kan krijgen,
 • 13:15 - 13:18
  en iedereen die het kan maken, geeft.
 • 13:18 - 13:22
  Wat er zal gebeuren in buurten.
 • 13:22 - 13:23
  Wat er zal gebeuren in politiekantoren.
 • 13:23 - 13:25
  Wat er zal gebeuren als er brand uitbreekt.
 • 13:25 - 13:28
  Of een aardbeving, of wat er zal gebeuren wanneer
 • 13:28 - 13:32
  een tiran ten gronde gebracht wordt.
 • 13:32 - 13:34
  Diezelfde kleine doosjes waarover ik spreek
 • 13:34 - 13:39
  zullen ook kunnen dienen als een draadloos web netwerk
 • 13:39 - 13:41
  Dat betekent dat als er iemand
 • 13:41 - 13:44
  het telecommunicatienetwerk in een buurt uitschakelt,
 • 13:44 - 13:48
  de buurt zal blijven functioneren.
 • 13:48 - 13:52
  Wat Mr. Mubarak en de mensen rondom hem
 • 13:52 - 13:54
  niet begrepen. De reden dat hij in
 • 13:54 - 13:58
  Sharm el-Sheikh is, hopend een groot appartement te kunnen
 • 13:58 - 14:00
  kopen in één van de torens die in Mecca in aanbouw zijn, zonder twijfel.
 • 14:01 - 14:02
  De reden dat dat gebeurde is dat
 • 14:02 - 14:05
  Mr Mubarak en zijn adviseurs dachten dat
 • 14:05 - 14:08
  wanneer je het internet uitschakelt, je
 • 14:08 - 14:11
  de internet generatie uitschakelt.
 • 14:11 - 14:15
  Dat was fout. Omdat het in feite geen
 • 14:15 - 14:19
  bepaald systeem van telecoms, of
 • 14:19 - 14:22
  een bepaald sociaal netwerk
 • 14:22 - 14:26
  of een specifieke database van "twats" ... of "twuts"...
 • 14:26 - 14:28
  of "twoots", of hoe ze ook genoemd worden.
 • 14:29 - 14:35
  Het is niet de technologie die het mogelijk maakt,
 • 14:35 - 14:38
  het zijn de mensen die iets ontdekten
 • 14:38 - 14:41
  over hun omgeving als ze opgroeiden
 • 14:41 - 14:43
  in het 'net.
 • 14:43 - 14:45
  De meeste mensen, voor het grootste deel van de tijd,
 • 14:45 - 14:48
  in de meeste sociale contexten, geloven dat
 • 14:48 - 14:51
  het sociale netwerk dat voor hen waardevol is dat is van
 • 14:51 - 14:54
  de mensen die ze elke dag zien, en de mensen met wie
 • 14:54 - 14:57
  ze sterke emotionele banden hebben.
 • 14:57 - 15:00
  Dat is hoe de meeste mensen, bijna altijd,
 • 15:00 - 15:01
  denken over de sociale wereld.
 • 15:01 - 15:04
  Dat is omdat we over miljoenen jaren heen evolueerden om zo te denken.
 • 15:04 - 15:09
  Als deel van kleine groepen van een paar tientallen
 • 15:09 - 15:13
  over land trekkende primaten.
 • 15:13 - 15:15
  Onze neurologie is zo geëvolueerd.
 • 15:15 - 15:19
  Onze sociale heuristieken evolueerden zo dat
 • 15:19 - 15:22
  we denken dat het sociale netwerk dat robuust
 • 15:22 - 15:24
  genoeg is om ons te steunen, de mensen zijn
 • 15:24 - 15:27
  die we rond ons zien en de mensen om wie we geven,
 • 15:27 - 15:30
  die ook om ons geven.
 • 15:30 - 15:32
  Maar de generatie van mensen die opgroeien
 • 15:32 - 15:39
  in het 'Net weten, weten diep in zichzelf, weten op elk moment
 • 15:39 - 15:42
  als ene gewoonte, dat het sociale netwerk
 • 15:42 - 15:44
  dat robuust genoeg is om de wereld
 • 15:44 - 15:47
  rond je te veranderen bestaat uit de duizenden mensen
 • 15:47 - 15:50
  waar je niet dichtbij leeft, en met wie je geen
 • 15:50 - 15:53
  enkele directe emotionele band hebt,
 • 15:53 - 15:55
  maar die mensen zijn die geloven wat jij
 • 15:55 - 16:00
  gelooft, en er ook iets aan willen doen.
 • 16:00 - 16:02
  Wat we leerden op het einde van de 20ste eeuw,
 • 16:02 - 16:04
  eerst in Polen, dan op andere plaatsen, is dat
 • 16:04 - 16:08
  wat revolutie mogelijk maakt solidariteit is.
 • 16:08 - 16:11
  De mogelijkheid voor mensen die niet dichtbij
 • 16:11 - 16:14
  elkaar leven op sociaal of op geografisch vlak,
 • 16:14 - 16:17
  die geen onmiddellijke persoonlijke banden hebben,
 • 16:17 - 16:20
  de mogelijkheid te zien
 • 16:20 - 16:23
  om zichzelf te organiseren voor het plots bereiken
 • 16:23 - 16:25
  van diep aangevoelde sociale doeleinden
 • 16:25 - 16:30
  Wat het netwerk doet -- wat het leven met het netwerk doet is
 • 16:30 - 16:34
  mensen te leren dat de kost van solidariteit
 • 16:34 - 16:36
  sterk naar beneden is gegaan.
 • 16:36 - 16:40
  Dat het gemakkelijker en sneller is solidariteit te creëren
 • 16:40 - 16:42
  dan ooit tevoren, en dat als
 • 16:42 - 16:45
  je een groep mensen samenbrengt die die les geleerd hebben, en
 • 16:45 - 16:48
  wanneer je het netwerk uitschakelt, dat ze dan gewoon verder
 • 16:48 - 16:51
  gaan met solidair zijn op de beste manier die ze kennen.
 • 16:51 - 16:53
  Ze werpen strooibriefjes op de straat, ze maken
 • 16:53 - 16:55
  postduiven, ze hebben telefoonbomen.
 • 16:55 - 16:58
  Ze doen wat het ook is, omdat de echte gave
 • 16:58 - 17:01
  die aangeleerd wordt door de mensheid de mogelijkheid is van
 • 17:01 - 17:04
  zelf-organisatie, en wat we nu zien
 • 17:04 - 17:06
  vandaag, in de Magreb, nu,
 • 17:06 - 17:09
  vandaag, nu, is dat solidariteit gemaakt
 • 17:09 - 17:11
  door zelf-organisatie sterker is dan
 • 17:11 - 17:16
  kogels uit machinegeweren.
 • 17:16 - 17:18
  Over de hele wereld zeggen tirannen graag
 • 17:18 - 17:21
  "het alternatief is chaos", en over de hele
 • 17:21 - 17:25
  wereld kan iedereen zien dat dat niet waar is.
 • 17:25 - 17:27
  Dus wat we gaan doen is dat we
 • 17:27 - 17:30
  goedkope dingen zullen maken, en we zullen ze vullen met
 • 17:30 - 17:32
  Vrije Software, en we zullen ze
 • 17:32 - 17:33
  in ieders handen plaatsen, en we zullen zeggen
 • 17:33 - 17:37
  "Hier. Dit creëert solidariteit. Gebruik het. Wees goed.
 • 17:37 - 17:41
  Wees Vrij."
 • 17:41 - 17:43
  Het zal lukken.
 • 17:43 - 17:46
  Er is geen enkele reden om de kant van de
 • 17:46 - 17:49
  Pers te kiezen, net zoals er geen reden is
 • 17:49 - 17:53
  om te staan aan de zijde van de Macht. Het is eenvoudig, nu.
 • 17:53 - 17:57
  Macht is verplaatst naar de rand van het netwerk,
 • 17:57 - 17:58
  en het zal dat blijven doen voor een generatie
 • 17:58 - 17:59
  die komen zal.
 • 17:59 - 18:01
  Het zal een grote revolutie teweeg brengen, en
 • 18:01 - 18:05
  het lot van miljarden mensen veranderen.
 • 18:05 - 18:08
  Onwetendheid zal erdoor verdwijnen, en wanneer het
 • 18:08 - 18:10
  dat realiseert, dan zal het
 • 18:10 - 18:14
  de toekomst van de menselijke conditie veranderen.
 • 18:14 - 18:15
  De Pers zal dat niet doen. Macht zal dat
 • 18:15 - 18:18
  niet teweeg brengen.
 • 18:18 - 18:20
  Mensen zullen dat doen.
 • 18:20 - 18:23
  De technologie om mensen de kracht te geven dat te doen
 • 18:23 - 18:26
  bestaat al. Al dat nodig is nog is een
 • 18:26 - 18:28
  beetje verfijning.
 • 18:29 - 18:34
  Wij zijn de mannen die het zullen verfijnen. We
 • 18:34 - 18:35
  verwachten geen geld. We zijn niet belust op macht. We
 • 18:35 - 18:39
  willen enkel delen.
 • 18:39 - 18:43
  Iedereen wil spreken over internet vrijheid,
 • 18:43 - 18:45
  behalve wij.
 • 18:45 - 18:48
  Wij willen niet spreken over internet vrijheid,
 • 18:48 - 18:50
  we willen het gewoon doen.
 • 18:50 - 18:51
  Vervoeg ons.
 • 18:51 -
  Hartelijk dank.
Title:
Navigating the Age of Democratized Media conference keynote
Description:

Eben Moglen gives this keynote at the Feb 25, 2011 Morningside Post Conference on Digital Media, the theme of which was "Navigating the Age of Democratized Media".

Eben talks about the FreedomBox, a project to return control of digital communications to individuals
and take it away from the corporations that spy on people as a way of
life and the governments that use control over communications to stifle
political organization and dissent.

This project serves as a particular example of his larger theme that the digital networking of each person to each other person through the internet will level the media landscape of the 21st century and make ignorance obsolete, something we could make a technical reality today if not for the "rules against sharing."

more » « less
Video Language:
English

Dutch subtitles

Revisions