Return to Video

Abgeordnetenhaus - Piratenpartei (2) Christopher Lauer zur Regierungserklärung 12.1.2012.avi

 • 0:01 - 0:04
  >> PRESIDENT: si us plau, Sr. Lauer
 • 0:04 - 0:08
  (Pausa)
 • 0:08 - 0:10
  >> LAUER: sí, quant temps tinc?
 • 0:10 - 0:12
  >> PRESIDENTA: deu minuts. >> LAUER: Molt bé
 • 0:12 - 0:16
  >> LAUER: Sra. Presidenta, senyores i senyors,
 • 0:16 - 0:17
  Benvolgut Sr. Wowereit (és l'alcalde de Berlin)
 • 0:17 - 0:21
  A l'últim discurs de l'Andreas es va parlar de l'aspecte programàtic del rumb pres pel govern,
 • 0:21 - 0:26
  i jo voldria aprofitar per explicar algunes coses que són
 • 0:26 - 0:30
  d'una natura més general. El grup parlamentari pirata forma part d'aquesta casa des del setembre de l'any passat,
 • 0:30 - 0:35
  i després de l'eufòria i les declaracions inicials per part dels partits
 • 0:35 - 0:39
  que ja formaven part de la casa parlant de canviar el seu estil polític,
 • 0:39 - 0:42
  sembla que la maquinària habitual ha tornat a imposar-se.
 • 0:42 - 0:47
  Puc entendre que confieu en que nosaltres ens adaptarem a vosaltres en comptes de que vosaltres ho feu a nosaltres,
 • 0:47 - 0:53
  però aquesta lògica del blanc i negre es queda curta. L'entrada del partit pirata
 • 0:53 - 0:58
  al parlament estatal de Berlin significa un trencament. Amb nosaltres, ha entrar un partit polític,
 • 0:58 - 1:03
  els membres del qual estan familiaritzats amb els nous mitjans de comunicació i amb l'internet. Aquest
 • 1:03 - 1:07
  és un fet consumat que heu d'acceptar, si voleu entendre la nostra sorpresa i descontentament
 • 1:07 - 1:14
  en referència als esdeveniments d'aquest parlament. Hem crescut en un món que ofereix, a tothom
 • 1:14 - 1:18
  que vol entrar-hi, una plataforma neutral pel lliure desenvolupament de les persones. Per suposat,
 • 1:18 - 1:23
  aquest món - l'internet - també conté perills, però esmenteu-me un sol lloc on això no és compleixi.
 • 1:23 - 1:29
  Creiem que les oportunitats que ofereix l'internet són més grans. I la igualtat d'oportunitats que ofereix
 • 1:29 - 1:33
  el món físic, de la qual es parla a molts dels programes electorals i en aquesta declaració del govern,
 • 1:33 - 1:39
  es fa realitat a l'internet. Perquè allà, de fet,
 • 1:39 - 1:43
  ningú es preocupa pel teu origen, quin gènere tens o a quina religió
 • 1:43 - 1:48
  pertanys. Només has de convèncer pels teus actes. Com
 • 1:48 - 1:55
  una societat paral·lela - i empro aquest terme intencionadament - està esdevenint
 • 1:55 - 1:59
  encara més important en aquest moment, en el qual més i més ciutadans de la nostra societat estan sent ignorats
 • 1:59 - 2:05
  pel sistema social i no volen ser oprimits per les convencions socials existents.
 • 2:05 - 2:10
  Els pirates no representen als "pijos" de l'escola sinó als
 • 2:10 - 2:14
  "empollons", els inadaptats; aquells que no van ser convidats a les
 • 2:14 - 2:19
  festes durant el seu temps a l'escola; aquells que no s'estaven enmig de la colla enfotent-sen sarcàsticament, fent veure que eren compassius.
 • 2:19 - 2:27
  Sí, fa poc parlàveu de solidaritat, i ara dieu 'Aww' a una cosa com aquesta; haurieu
 • 2:27 - 2:34
  d'avergonyir-vos de vosaltres mateixos! Havíem de trobar (....) - Per desgràcia he oblidat la meva (joc de paraules)
 • 2:34 - 37:42
  Si ho hagués empaquetat, ho haurieu agafat i després
 • 2:44 - 2:49
  Gràcies a l'internet estem en l'ull de l'uracà d'un procés que inclou a tota la societat
 • 2:49 - 2:54
  el final del qual encara no albirem. El canvi social,
 • 2:54 - 2:55
  causat per l'internet com a tecnologia (...)
 • 2:55 - 2:59
  >> PRESIDENTA: Sr Lauer, un segon, disculpi'm. Sres. i Srs., les interjeccions són una cosa
 • 2:59 - 3:04
  però un nivell constant de soroll és una altra. Deixin parlar a l'orador.
 • 3:04 - 3:11
  >> LAUER: estic arribant al punt. Gràcies a l'internet estem a l'ull
 • 3:11 - 3:16
  de l'uracà d'un procés que implica a tota la societat, el final del qual encara no tenim a la
 • 3:16 - 3:20
  vista. El canvi social causat per l'internet com a tecnologia
 • 3:20 - 3:25
  és significatiu i no hauríem de deixar passar l'oportunitat d'aprofitar-lo.
 • 3:25 - 3:30
  L'internet canvia implacablement els paradigmes dels segles 19 i 20.
 • 3:30 - 3:36
  Què és coneixement, què és treball, què són les qualificacions en un món que m'ofereix tota la informació
 • 3:36 - 3:41
  prement un botó? Com a molt estem connectant amb els
 • 3:41 - 3:45
  símptomes d'un món canviant. Però hem de començar a connectar
 • 3:45 - 3:50
  amb les causes. Simultàniament, no podem reaccionar amb solucions del segle 20
 • 3:50 - 3:59
  per arreglar problemes del segle 21 0:03:53.790,0:03:59.120 Mentrestant, l'internet pot fer més. No és només Google o eBay, sinó la
 • 3:59 - 4:04
  participació democràtica de molts. Com a parlament no podem ignorar els avenços tecnològics
 • 4:04 - 4:10
  dels darrers anys. El problema és que aquesta casa no recompensa la innovació.
 • 4:10 - 4:15
  Però, perquè hauria de fer-ho, si tot plegat va sobre continuïtat, i des del moment en què 149 persones
 • 4:15 - 4:21
  com a representants electes substituïm 3,5 milions de ciutadans de Berlín,
 • 4:21 - 4:27
  va sobre la reducció de la complexitat. Sí, va sobre el poder. En el moment en què aquesta
 • 4:27 - 4:33
  casa decideix el nivell d'implicació dels ciutadans al procés polític,
 • 4:33 - 4:37
  va sobre la por d'abolir-lo.
 • 4:37 - 4:43
  Però no tingueu por: ens vàrem abolir a nosaltres mateixos fa bastant temps.
 • 4:43 - 4:48
  Per que, què significa realment el rumb polític del seu govern, Sr. Wowereit? Ha estat vosté qui
 • 4:48 - 4:53
  ha declarat avui el que es suposa que passarà durant els propers 5 anys. I com succeirà això? Mitjançant
 • 4:53 - 4:57
  lleis. Qui decideix aquestes lleis? Aquesta casa. Però: qui les escriu aquestes lleis?
 • 4:57 - 5:02
  Qui dels representants presents és el Sr. o la Sra. "redactor d'esborranys"? On
 • 5:02 - 5:07
  seu aquest consultor? Seu a l'administració. És una trista realitat que aquesta casa no
 • 5:07 - 5:12
  està complint el seu encàrrec constitucional
 • 5:12 - 5:18
  de generar lleis. Serà una trista realitat que durant els següents
 • 5:18 - 5:23
  5 anys cada canvi sortirà del senat,
 • 5:23 - 5:27
  i cada canvi serà aprovat per la coalició (governant), apretant les dents o no.
 • 5:27 - 5:31
  I l'oposició cridarà. I l'oposició farà suggerències, i l'oposició cridarà. Arribats a aquest punt
 • 5:31 - 5:37
  parlaré explícitament als diputats dels grups parlamentaris: us ho havíeu imaginat així?,
 • 5:37 - 5:41
  val la pena aprovar el que el Sr. o la Sra. "redactor d'esborranys" ha escrit
 • 5:41 - 5:46
  en alguna oficina del senat durant 5 anys? El lliure albir, ancorat a la constitució,
 • 5:46 - 5:53
  està esdevenint una taca al parlament estatal una setmana darrera l'altra. I qui d'aquí té
 • 5:53 - 5:57
  les regnes lliures per estar en desacord amb el seu grup parlamentari en públic?
 • 5:57 - 6:02
  Aquest seguiment de la línia del partit que, al seu torn, segueix la línia del senat
 • 6:02 - 6:07
  és un perill per a la democràcia. Quan estem parlant aquí sobre els perills dels grups de pressió i més
 • 6:07 - 6:12
  transparència en aquesta casa, no estem considerant que els grups de pressió redacten les lleis
 • 6:12 - 6:17
  no els que les aproven.
 • 6:17 - 6:21
  Ja no hi ha més debats en aquesta casa, només espectacles de titelles,
 • 6:21 - 6:27
  amb rols dividits en coalició i oposició. Hi ha una concentració de poder al senat
 • 6:27 - 6:33
  que no és saludable. A la vista dels reptes que Berlín ha d'afrontar, és digne de menció
 • 6:33 - 6:38
  que nosaltres, com a representants, només estem obligats per la nostra consciència,
 • 6:38 - 6:43
  haureu d'aguantar-ho. La solució és tan simple com radical
 • 6:43 - 6:49
  la secció 2a de l'article 59 de la constitució diu "les lleis hauran de sorgir del parlament,
 • 6:49 - 6:54
  del senat o de les iniciatives populars". Esborrem
 • 6:54 - 7:00
  "del senat". Atorguem als membres d'aquest parlament
 • 7:00 - 7:06
  l'autoritat per a escriure lleis, així hi haurà debats
 • 7:06 - 7:11
  reals en aquesta casa - importants i transversals als partits. Proveu
 • 7:11 - 7:16
  a imaginar quant motivador podria ser, si aprovéssiu
 • 7:16 - 7:19
  una llei després d'un dur debat, en el qual hi heu treballat amb sang, suor i llàgrimes..
 • 7:19 - 7:25
  Però, per suposat, ho sé: això són només desitjos. Després del meu discurs
 • 7:25 - 7:29
  argumentareu amb prou raons per explicar que el sistema que
 • 7:29 - 7:33
  hem tingut durant 50 anys és prou bo i ha de continuar. Sobretot
 • 7:33 - 7:38
  us explicareu a vosaltres mateixos que teniu un paper important en el que
 • 7:38 - 7:43
  passa en aquesta casa. I, fins i tot, si el que acabo de dir us hagués convençut,
 • 7:43 - 7:47
  no sereu prou atrevits per a discutir-ho dins el vostre grup parlamentari,
 • 7:47 - 7:52
  dins el vostre partit. Durant la campanya electoral vàrem posar un cartell amb l'slogan "Perquè estic penjat aquí,
 • 7:52 - 7:56
  si igualment no aneu a votar?". També podrieu posar-ne una altra en aquest estrat
 • 7:56 - 8:00
  que digués: "Perquè estic parlant aquí, si ja sé el que votareu
 • 8:00 - 8:07
  igualment?". L'exit del partit pirata és també l'èxit d'una crisi en la confiança en
 • 8:07 - 8:12
  en el nostre sistema de representació parlamentària Els ciutadans de Berlín
 • 8:12 - 8:18
  no demanarien més participació si es sentíssin representats
 • 8:18 - 8:23
  de la forma adeqüada aquí. Algú s'ha fet mai a si mateix
 • 8:23 - 8:28
  aquesta pregunta?: perquè la gent, que obté el corrent elèctric d'un endoll i els diners d'un
 • 8:28 - 8:32
  caixer automàtic, de cop i volta està interessada en la participació política?
 • 8:32 - 8:37
  Si volem convèncer a la gent de Berlín de que el sistema
 • 8:37 - 8:42
  democràtic representatiu és necessari, aleshores hauriem de començar ràpidament a donar-los
 • 8:42 - 8:48
  motius per a fer-lo. Amb l'excusa d'un negoci, com sempre, no funcionarà de cap de les maneres.
 • 8:48 - 8:50
  Moltes gràcies.
 • 8:50 -
  >>PRESIDENTA: gràcies.
 • 37:42 - 2:44
  us haurieu callat la boca. (traducció aproximada d'un joc de paraules)
Title:
Abgeordnetenhaus - Piratenpartei (2) Christopher Lauer zur Regierungserklärung 12.1.2012.avi
Description:

Abgeordnetenhaus - Piratenpartei (2) Christopher Lauer zur Regierungserklärung 12.1.2012 - Incl. English, Fresh, Katalan & German SUBTITLES
Kommentar & Bewertung erwünscht - #MoreFeedBackWanted
Link zur grandiosen Rede: https://redmine.piratenfraktion-berlin.de/projects/plenar6sitzung/wiki/Christopher_Lauer_zur_Regierungserkl%C3%A4rung

more » « less
Video Language:
German
Duration:
08:54
Amara Bot added a translation

Catalan subtitles

Revisions