Return to Video

Lesson 18 - Internet - unplugged activity

 • 0:02 - 0:06
  Aktiviteti i shkëputur | Internet
 • 0:06 - 0:08
  (Amy Hirotaka - Code.org)
  Ky aktivitet shpjegon,
 • 0:08 - 0:10
  në një mënyrë të lehtë për t'u kuptuar, se si funksionon interneti.
 • 0:10 - 0:14
  Ne shpjegojmë të gjithë terminologjinë që ju nevojitet në terma të thjeshtë,
 • 0:14 - 0:18
  në mënyrë që nxënësit të mund të simulojnë transmetimin e mesazheve, si një email.
 • 0:18 - 0:21
  Nxënësit do të transmetojnë mesazhe duke pretenduar
 • 0:21 - 0:23
  të jenë një nga tre metodat e transmetimit:
 • 0:23 - 0:26
  internet wireless (WIFI), DSL ose fibër optike.
 • 0:26 - 0:28
  Nxënësit që përfaqësojnë WIFI,
 • 0:28 - 0:31
  o të duhet të mbajnë mesazhin që po transmetojnë në kokë,
 • 0:31 - 0:35
  sepse WIFI ka më shumë gjasa të heqë disa informacione.
 • 0:35 - 0:37
  Studentët që pretendojnë të jenë DSL ose kabllo
 • 0:37 - 0:40
  do ta mbajnë mesazhin në anën e pasme në dorë
 • 0:40 - 0:43
  ku ata kanë pak më pak gjasa të hedhin informacion.
 • 0:43 - 0:45
  Dhe nxënësit që përfaqësojnë fibra optike
 • 0:45 - 0:47
  do t'i mbajnë ato me të dyja duart.
 • 0:48 - 0:51
  Ky aktivitet është një mënyrë e shkëlqyer për të kuptuar
 • 0:51 - 0:54
  diçka që shumë prej nesh e përdorin çdo ditë.
Title:
Lesson 18 - Internet - unplugged activity
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
0:58

Albanian subtitles

Revisions