Return to Video

Lesson 18 - Internet - unplugged activity

 • 0:02 - 0:06
  یادگیری بدون رایانه | اینترنت
 • 0:06 - 0:08
  (Amy Hirotaka - Code.org) این فعالیت
 • 0:08 - 0:10
  به روشی که فهم آن آسان است، نشان می دهد که اینترنت چگونه کار می کند.
 • 0:10 - 0:14
  ما تمام اصطلاحاتی را که شما به آن ها نیاز پیدا خواهید کرد، به سادگی توضیح خواهیم داد
 • 0:14 - 0:18
  به طوری که دانش آموزان می توانند انتقال پیام را، مانند یک ایمیل، شبیه سازی کنند.
 • 0:18 - 0:21
  دانش آموزان در حالی که یکی از سه روش انتقال را نمایش می دهند
 • 0:21 - 0:23
  پیام ها را انتقال می دهند:
 • 0:23 - 0:26
  اینترنت بی سیم (WIFI) یا DSL و یا فیبر نوری.
 • 0:26 - 0:28
  دانش آموزانی که WIFI را نشان می دهند،
 • 0:28 - 0:31
  باید پیام هایی را که فرستاده می شوند بر روی سر خود قرار دهند،
 • 0:31 - 0:35
  چون WIFI احتمال بیشتری برای از دست دادن اطلاعات دارد.
 • 0:35 - 0:37
  دانش آموزانی نقش DSL یا کابل را ایفا می کنند
 • 0:37 - 0:40
  پیام را در پشت دست خود حمل می کنند
 • 0:40 - 0:43
  که احتمال کمتری برای از دست دادن اطلاعات وجود دارد.
 • 0:43 - 0:45
  و دانش آموزانی که فیبر نوری هستند
 • 0:45 - 0:47
  پیام ها را با استفاده از هر دو دست خود حمل می کنند.
 • 0:48 - 0:51
  این فعالیت روشی خوب است برای درک
 • 0:51 - 0:54
  چیزهایی که بسیاری از ما به طور روزانه استفاده می کنیم.
Title:
Lesson 18 - Internet - unplugged activity
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
CSF '21-'22
Duration:
0:58

Persian subtitles

Revisions