< Return to Video

Čo by váš dych mohol prezradiť o vašom zdraví?

 • 0:01 - 0:04
  Mám tendenciu predpokladať najhoršie
 • 0:04 - 0:07
  a raz za čas si tento zvyk zo mňa strieľa.
 • 0:07 - 0:10
  Napríklad keď ucítim
  v tele nečakanú bolesť,
 • 0:10 - 0:13
  ktorú som ešte necítil
  a neviem ju priradiť,
 • 0:13 - 0:18
  moja myseľ zrazu premení
  stuhnutý chrbát na chorobu srdca
 • 0:18 - 0:22
  alebo bolesť lýtkového svalu
  na hlbokú žilovú trombózu.
 • 0:22 - 0:25
  Zatiaľ mi však nediagnostikovali
  nič smrteľné či neliečiteľné.
 • 0:25 - 0:29
  Niekedy, skrátka, človeka
  voľačo bolí bezdôvodne.
 • 0:29 - 0:32
  No nie každý má také šťastie ako ja.
 • 0:32 - 0:35
  Každý rok zomrie na svete
  50 miliónov ľudí.
 • 0:36 - 0:40
  Obzvlášť vo vysokoprijímových
  ekonomikách, akou je i naša,
 • 0:40 - 0:45
  je veľká časť úmrtí spôsobená
  pomaly postupujúcimi chorobami;
 • 0:45 - 0:48
  chorobami srdca, chronickou chorobou pľúc,
  rakovinou, Alzheimerovou chorobou,
 • 0:48 - 0:51
  cukrovkou a mnohými ďalšími.
 • 0:51 - 0:57
  Ľudstvo už spravilo obrovský pokrok
  v diagnostike a liečbe mnohých z nich.
 • 0:57 - 1:00
  Ale sme v štádiu, keď ďalšie
  napredovanie medicíny
 • 1:00 - 1:03
  nemožno dosiahnuť
  len vývojom nových liečebných postupov.
 • 1:03 - 1:06
  To je zjavné, akonáhle sa pozrieme na to,
 • 1:06 - 1:09
  čo majú mnohé z týchto chorôb spoločné:
 • 1:09 - 1:12
  Pravdepodobnosť úspešnej liečby
 • 1:12 - 1:15
  silno závisí od toho, kedy liečba začne.
 • 1:15 - 1:19
  Ale chorobu obvykle rozpoznáme,
  až keď sa objavia príznaky.
 • 1:19 - 1:24
  Problémom je, že mnohé choroby
  môžu ostať asymptomatické,
 • 1:24 - 1:27
  teda neobjavené, po dlhý čas.
 • 1:28 - 1:33
  Kvôli tomu neustále potrebujeme
  nové spôsoby detekcie chorôb
 • 1:33 - 1:36
  v skorých štádiách,
  dlho pred objavením sa príznakov.
 • 1:37 - 1:39
  V zdravotnítve sa tomu hovorí skríning.
 • 1:39 - 1:43
  Podľa definície Svetovej zdravotníckej
  organizácie je skríning
 • 1:43 - 1:48
  „predbežná identifikácia
  nerozpoznanej choroby
 • 1:48 - 1:51
  v zdanlivo zdravej osobe
 • 1:51 - 1:55
  pomocou testov, ktoré možno
  aplikovať rýchlo a jednoducho...“
 • 1:55 - 1:58
  Je to dlhá definícia,
  dovoľte mi ju teda zopakovať:
 • 1:58 - 2:02
  Identifikácia nerozpoznanej choroby
 • 2:02 - 2:04
  v zdanlivo zdravej osobe
 • 2:04 - 2:08
  pomocou testov, ktoré možno
  aplikovať aj rýchlo, aj jednoducho.
 • 2:08 - 2:11
  Obzvlášť chcem zdôrazniť
  „rýchlo a jednoducho“,
 • 2:11 - 2:14
  lebo mnohé z existujúcich
  skríningových metód
 • 2:14 - 2:16
  sú presným opakom.
 • 2:16 - 2:19
  A tí z vás, ktorí boli na kolonoskopii
 • 2:19 - 2:22
  ako súčasti programu prevencie
  rakoviny hrubého čreva,
 • 2:22 - 2:24
  vedia, o čom hovorím.
 • 2:25 - 2:28
  Existuje, samozrejme, celá škála
  medicínskych nástrojov
 • 2:28 - 2:30
  na skríningové testy.
 • 2:30 - 2:34
  Od zobrazovacích techník, ako rádiografia
 • 2:34 - 2:36
  alebo magnetická rezonancia,
 • 2:36 - 2:38
  až po rozbor krvi alebo tkaniva.
 • 2:38 - 2:41
  Všetkým nám robili také testy.
 • 2:41 - 2:45
  Je tu však čosi, čo bolo dlho prehliadané;
 • 2:45 - 2:50
  ľahko dostupné, v podstate nevyčerpateľné
 • 2:50 - 2:54
  a ohromne sľubné
  z hľadiska medicínskej analýzy.
 • 2:55 - 2:57
  Náš dych.
 • 2:58 - 3:02
  Ľudský dych je v podstate
  zložený z 5 zložiek:
 • 3:02 - 3:09
  dusík, kyslík, oxid uhličitý,
  voda a argón.
 • 3:09 - 3:13
  Ale okrem nich sú v ňom
  ešte stovky iných zložiek,
 • 3:13 - 3:15
  prítomných vo veľmi malom množstve.
 • 3:15 - 3:18
  Volajú sa prchavé organické zlúčeniny
 • 3:18 - 3:22
  a vychýchneme ich
  zakaždým stovky, ba až tisíce.
 • 3:23 - 3:26
  Rozbor týchto prchavých
  organických zlúčenín
 • 3:27 - 3:29
  sa nazýva analýza dychu.
 • 3:29 - 3:33
  Myslím, že mnohí z vás vlastne
  analýzu dychu zažili.
 • 3:33 - 3:37
  Predstavte si, že sa neskoro v noci
  vraciate domov autom
 • 3:37 - 3:40
  a zrazu vás zastaví priateľský policajt
 • 3:40 - 3:42
  a vyzve vás, slušne ale rázne,
 • 3:42 - 3:46
  aby ste fúkli do prístroja, ako je tento.
 • 3:47 - 3:51
  Toto je digitálny detektor alkoholu
 • 3:51 - 3:54
  používaný na meranie koncentrácie
  etanolu vo vašom dychu
 • 3:54 - 3:58
  a určenie, či je šoférovanie
  vo vašom stave dobrý nápad.
 • 3:58 - 4:01
  Povedal by som,
  že som šoféroval dosť dobre,
 • 4:01 - 4:02
  no overme to.
 • 4:03 - 4:06
  (píp)
 • 4:08 - 4:12
  0,0, takže sa netreba
  znepokojovať, všetko v poriadku.
 • 4:12 - 4:13
  (smiech)
 • 4:14 - 4:17
  Predstavte si teraz takýto prístroj,
 • 4:17 - 4:20
  ktorý nemeria len množstvo
  alkoholu v dychu,
 • 4:20 - 4:24
  ale odhaľuje choroby
  ako tie, čo som vám ukázal,
 • 4:24 - 4:26
  a potenciálne mnohé ďalšie.
 • 4:27 - 4:31
  Koncept korelácie pachu ľudského dychu
 • 4:31 - 4:33
  s niektorými chorobami
 • 4:33 - 4:36
  pochádza v skutočnosti
  už z antického Grécka.
 • 4:36 - 4:41
  Ale len nedávno sa výskum analýzy
  dychu výrazne rozbehol
 • 4:41 - 4:45
  a to, čo bolo len snom,
  sa už stáva realitou.
 • 4:45 - 4:49
  Pozrime sa ešte raz na tento zoznam.
 • 4:49 - 4:54
  Pre väčšinu chorôb na ňom
  existujú pádne dôkazy,
 • 4:54 - 4:59
  naznačujúce, že by mohli byť
  detegovateľné analýzou dychu.
 • 5:00 - 5:02
  Ale ako presne to funguje?
 • 5:02 - 5:05
  Podstatnou súčasťou je senzor,
 • 5:05 - 5:09
  ktorý deteguje prchavé
  organické zlúčeniny v dychu.
 • 5:09 - 5:12
  Jednoducho, keď je vystavený vzorke dychu,
 • 5:12 - 5:15
  senzor na výstupe ukáže komplexný obraz,
 • 5:15 - 5:19
  ktorý je výsledkom zmesi
  vydychovaných organických látok.
 • 5:20 - 5:24
  Tento obraz predstavuje
  „odtlačok prsta“ vášho metabolizmu,
 • 5:24 - 5:26
  vášho mikrobiómu
 • 5:26 - 5:30
  a biochemických procesov
  prebiehajúcich vo vašom tele.
 • 5:30 - 5:34
  Ak ste chorí, váš organizmus sa zmení
 • 5:34 - 5:37
  a zloženie vydychovaného vzduchu tiež.
 • 5:37 - 5:43
  Potom ostáva len korelovať
  určitý výstup z prístroja
 • 5:43 - 5:46
  s prítomnosťou alebo neprítomnosťou
  určitých chorôb.
 • 5:48 - 5:51
  Táto technológia sľubuje
  viacero nesporných výhod.
 • 5:51 - 5:55
  Po prvé, senzor môže byť miniaturizovaný
 • 5:55 - 5:58
  a integrovaný do malých
  vreckových prístrojov
 • 5:58 - 6:00
  ako tento detektor alkoholu.
 • 6:00 - 6:03
  To by umožnilo používanie testu
  za rôznych okolností,
 • 6:03 - 6:05
  dokonca i doma,
 • 6:05 - 6:10
  takže by nebolo potrebné zakaždým
  kvôli nemu navštíviť lekára.
 • 6:11 - 6:14
  Po druhé, analýza dychu nie je invazívna
 • 6:14 - 6:19
  a môže byť rovnako jednoduchá
  ako fúknutie pri meraní alkoholu v dychu.
 • 6:19 - 6:24
  Takáto jednoduchosť a ľahké používanie
  by znížili zaťažovanie pacienta
 • 6:24 - 6:28
  a podnecovali širšie využívanie
  tejto technológie.
 • 6:28 - 6:32
  A po tretie, táto technológia
  je natoľko flexibilná,
 • 6:32 - 6:38
  že ten istý prístroj by sa dal použiť
  na odhalenie širokej škály chorôb.
 • 6:38 - 6:43
  Analýza dychu by sa dala používať
  na hľadanie mnohých chorôb naraz.
 • 6:44 - 6:47
  Dnes obvykle skríningový test
  pre každú chorobu
 • 6:47 - 6:50
  vyžaduje iný medicínsky nástroj.
 • 6:50 - 6:54
  To však znamená, že môžete
  nájsť iba to, čo hľadáte.
 • 6:54 - 6:58
  Všetky charakteristické vlastnosti
  analýzy dychu ju predurčujú
 • 6:58 - 7:03
  k prekonaniu schopností
  mnohých tradičných skríningových testov.
 • 7:03 - 7:07
  Všetky jej vlastnosti
  by nám mali predovšetkým
 • 7:07 - 7:14
  umožniť medicínske analýzy
  za príťažlivo nízke ceny na jeden test.
 • 7:16 - 7:20
  Súčasné medicínske nástroje,
  naopak, často vedú skôr k vysokej cene
 • 7:20 - 7:22
  v prepočte na jeden test.
 • 7:22 - 7:27
  Kvôli obmedzovaniu nákladov
  potom treba obmedzovať počet testov,
 • 7:27 - 7:32
  čo znamená, že po a): testy možno
  robiť len obmedzenej časti populácie,
 • 7:32 - 7:35
  napríklad s vysokým rizikom choroby,
 • 7:35 - 7:41
  po b): počet testov na osobu
  je treba udržiavať na minime.
 • 7:41 - 7:43
  Nebolo by však prospešné,
 • 7:43 - 7:46
  ak by sa test robil väčšej skupine ľudí
 • 7:46 - 7:51
  a každému z nich častejšie
  a počas dlhšieho obdobia?
 • 7:52 - 7:56
  Hlavne to posledné by poskytlo
  čosi veľmi cenné,
 • 7:56 - 7:58
  nazývané longitudinálne údaje.
 • 7:58 - 8:03
  Longitudinálne údaje sú súborom dát,
  ktorý pacienta sleduje
 • 8:03 - 8:06
  počas mnohých mesiacov či rokov.
 • 8:07 - 8:11
  Dnes sa medicínske rozhodnutia
  často zakladajú na limitovanom
 • 8:11 - 8:15
  súbore dát, čiže rozhodnutie
  sa tak môže opierať
 • 8:15 - 8:18
  len o letmý pohľad na pacientovu anamnézu.
 • 8:18 - 8:23
  V takom prípade sa abnormality
  obvykle detegujú
 • 8:23 - 8:26
  vďaka porovnaniu pacientovho
  zdravotného profilu
 • 8:26 - 8:30
  s priemerným zdravotným profilom
  referenčnej populácie.
 • 8:30 - 8:34
  Longitudinálne údaje
  by sprístupnili nový rozmer
 • 8:34 - 8:37
  a umožnili detegovať abnormality
 • 8:37 - 8:41
  na základe predošlých údajov
  samotného pacienta.
 • 8:41 - 8:44
  Toto vydláždi cestu
  personalizovanej liečbe.
 • 8:45 - 8:47
  Znie to úžasne, však?
 • 8:47 - 8:50
  Teraz sa budete iste pýtať niečo ako:
 • 8:50 - 8:55
  „Keď je tá technológia taká skvelá,
  ako tvrdí, prečo sa už nepoužíva?“
 • 8:55 - 8:57
  Jediná odpoveď, čo pre vás mám, je:
 • 8:57 - 9:00
  Nie všetko je také jednoduché,
  ako to znie.
 • 9:01 - 9:04
  Sú tu, napríklad, technické výzvy.
 • 9:04 - 9:07
  Potrebujeme extrémne spoľahlivé senzory,
 • 9:07 - 9:10
  zaznamenívajúce zmesi
  prchavých organických zlúčenín
 • 9:10 - 9:13
  s dostatočnou reprodukovatelnosťou.
 • 9:13 - 9:16
  Ďalšou technickou výzvou je:
 • 9:16 - 9:20
  Ako odobrať vzorku dychu
  dostatočne definovaným spôsobom,
 • 9:20 - 9:26
  ktorý neovplyvní výsledok analýzy?
 • 9:27 - 9:29
  A je tu aj potreba údajov.
 • 9:29 - 9:33
  Analýzu dychu je potrebné
  validovať klinickými hodnoteniami
 • 9:33 - 9:37
  a je potrebné zozbierať
  dostatočne veľa údajov
 • 9:37 - 9:41
  na meranie jednotlivých chorôb
  oproti základným hodnotám.
 • 9:41 - 9:43
  Analýza dychu môže uspieť,
 • 9:43 - 9:46
  jedine ak sa vytvorí
  dostatočne rozsiahly súbor dát
 • 9:46 - 9:50
  a ten sa sprístupní širokému využívaniu.
 • 9:51 - 9:54
  Ak analýza dychu naplní očakávania,
 • 9:54 - 9:57
  bude technológiou,
  ktorá nám skutočne pomôže
 • 9:57 - 10:00
  transformovať naše zdravotníctvo,
 • 10:00 - 10:03
  a to z reaktívneho systému,
 • 10:03 - 10:07
  v ktorom sa liečba spustí
  príznakmi choroby,
 • 10:07 - 10:09
  na proaktívny systém,
 • 10:09 - 10:12
  v ktorom detekcia,
  diagnóza aj liečba choroby
 • 10:12 - 10:17
  môžu začať v skorom štádiu,
  dlho pred prvými príznakmi.
 • 10:17 - 10:21
  To ma privádza k poslednému bodu,
  a ten je zásadný.
 • 10:21 - 10:24
  Čo presne je choroba?
 • 10:24 - 10:29
  Predstavte si, že by analýza dychu
  bola na trhu v opísanej podobe
 • 10:29 - 10:32
  a skorá detekcia by sa stala rutinnou.
 • 10:32 - 10:37
  Zostával by stále problém,
  ktorému musí čeliť každý skríning,
 • 10:37 - 10:40
  pretože pri mnohých chorobách
 • 10:40 - 10:43
  je často nemožné predvídať
  s dostatočnou istotou,
 • 10:43 - 10:46
  či by daná choroba niekedy
  spôsobila nejaké príznaky
 • 10:46 - 10:49
  alebo ohrozila pacientov život.
 • 10:49 - 10:51
  Hovorí sa tomu naddiagnostikovanie
 • 10:51 - 10:56
  a vedie to k dileme,
  či sa po identifikovaní choroby
 • 10:56 - 10:58
  rozhodnúť liečiť ju alebo nie,
 • 10:58 - 11:02
  pretože je istá pravdepodobnosť,
  že by sa u pacienta nerozvinula.
 • 11:03 - 11:04
  Nakoľko by ste však trpeli,
 • 11:04 - 11:08
  iba preto, že by ste vedeli, že máte
  potenciálne smrteľnú chorobu?
 • 11:08 - 11:12
  Neľutovali by ste napokon,
  že bola vôbec detegovaná?
 • 11:13 - 11:17
  Druhou možnosťou je podstúpiť skorú liečbu
 • 11:17 - 11:19
  s nádejou na jej vyliečenie.
 • 11:19 - 11:23
  To by však často nebolo
  bez vedľajších účinkov.
 • 11:25 - 11:32
  Presnejšie, väčším problémom než
  naddiagnostikovanie je zbytočná liečba,
 • 11:32 - 11:38
  lebo každú chorobu nie je potrebné
  hneď liečiť, len kvôli dostupnosti liečby.
 • 11:39 - 11:44
  Rastúce používanie rutinných
  skríningov prinesie otázku:
 • 11:45 - 11:49
  Čo nazývame chorobou,
  ktorá odôvodňuje liečbu,
 • 11:49 - 11:54
  a čo je len abnormalitou,
  ktorá by nemala znepokojovať?
 • 11:55 - 12:00
  Ja dúfam, že rutinné skríningy
  analýzou dychu
 • 12:00 - 12:03
  poskytnú dostatok údajov
  a porozumenia na to,
 • 12:03 - 12:07
  aby sme raz rozlúskli túto dilemu
 • 12:07 - 12:14
  a s dostatočnou istotou predvídali,
  či a kedy liečiť v skorom štádiu.
 • 12:15 - 12:19
  Náš dych a zmes prchavých
  organických látok, čo vydychujeme,
 • 12:19 - 12:25
  ukrývajú obrovské množstvo informácií
  o našom fyziologickom stave.
 • 12:25 - 12:29
  Naše porozumenie
  je zatiaľ iba v začiatkoch.
 • 12:29 - 12:34
  Ako zbierame stále viac údajov
  a dychových profilov naprieč populáciou,
 • 12:34 - 12:39
  zahŕňajúcou ľudí rôznych pohlaví, veku,
  pôvodu a s rôznym životným štýlom,
 • 12:39 - 12:41
  schopnosti analýzy dychu by mali stúpať.
 • 12:42 - 12:46
  Napokon by nám mala umožnosť
 • 12:46 - 12:51
  nielen proaktívnu detekciu
  špecifických chorôb,
 • 12:51 - 12:56
  ale aj ich predpovedanie
  a napokon ich prevenciu.
 • 12:57 - 13:00
  A toto by malo byť dostatočnou motiváciou
 • 13:00 - 13:06
  prijať možnosti a výzvy,
  ktoré analýza dychu prináša,
 • 13:06 - 13:10
  dokonca i ľuďom, ktorí nie sú
  poloviční hypochondri ako ja.
 • 13:10 - 13:12
  Ďakujem vám.
 • 13:12 - 13:14
  (potlesk)
Title:
Čo by váš dych mohol prezradiť o vašom zdraví?
Speaker:
Julian Burschka
Description:

Nie je lepší spôsob, ako zastaviť chorobu, než ju zachytiť a liečiť skôr, než sa vyskytnú príznaky. To je zmyslom medicínskych skríningových techník ako rádiografia, magnetické rezonancie a krvné testy. Je tu však čosi, čoho potenciál pre medicínsku analýzu bol doteraz prehliadaný: váš dych. Technológ Julian Burschka predstavuje najnovšie vedecké poznatky o analýze dychu – skríningu prchavých organických látok vo vydychovanom vzduchu – a vysvetľuje, ako môžu byť použité ako mocný nástroj na detekciu, predikciu a napokon prevenciu chorôb.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
13:29

Slovak subtitles

Revisions