< Return to Video

چگونه تنفس شما می‌تواند نشان دهنده سلامتی شما باشد

 • 0:01 - 0:03
  من همیشه فرض را به بدترین وضع میگذارم،
 • 0:04 - 0:07
  و هرچند وقت یکبار،
  این عادت فریبم میدهد.
 • 0:07 - 0:10
  مثلا اگر درد غیرمنتظرهای
  در بدنم احساس کنم
 • 0:10 - 0:13
  که قبلاً تجربه نکردهام ونتوانم
  آن را به چیزی نسبت دهم،
 • 0:13 - 0:18
  ذهن من ناگهان ممکن است
  پشت درد را به بیماری قلبی
 • 0:18 - 0:21
  یا درد عضلانی ساق پا را
  به لخته خون در ورید ربط دهد.
 • 0:22 - 0:25
  اما تاکنون،هیچ بیماری کشنده یا
  غیرقابل علاجی را تشخیص ندادهاند.
 • 0:25 - 0:28
  گاهی بدون هیچ دلیل مشخصی
  جاهایی از بدنم درد میکند.
 • 0:29 - 0:31
  اما همه به اندازه من خوششانس نیستند.
 • 0:32 - 0:35
  هرساله، بیش از ۵۰ میلیون نفر در
  سراسر جهان میمیرند.
 • 0:36 - 0:40
  بخصوص در اقتصادهایی با
  درآمد بالا همچون ما،
 • 0:40 - 0:45
  کسر بزرگی از مرگ و میر، ناشی از
  بیماریهای با پیشرفت آرام است:
 • 0:45 - 0:49
  بیماری قلبی، بیماری مزمن ریوی،
  سرطان، آلزایمر، دیابت،
 • 0:49 - 0:51
  فقط چند تا از این بیماریهاست.
 • 0:51 - 0:56
  بشریت پیشرفت چشمگیری در تشخیص
  و درمان بسیاری از اینها کرده است.
 • 0:57 - 1:00
  اما ما در مرحلهای هستیم که
  پیشرفت بیشتر در عرصه سلامت
 • 1:00 - 1:03
  تنها با توسعه روشهای
  درمانی جدید حاصل نمیشود.
 • 1:03 - 1:06
  و این زمانی محرز میشود که
  به وجهی توجه کنیم
 • 1:06 - 1:08
  که در بسیاری از این بیماریها
  مشترک است:
 • 1:09 - 1:12
  احتمال درمان موفق
 • 1:12 - 1:15
  به شدت به زمان آغاز درمان بستگی دارد.
 • 1:15 - 1:19
  اما بیماری معمولا تنها هنگامی تشخیص داده
  می شود که علائم هویدا شود.
 • 1:20 - 1:24
  مشکل اینجاست، درواقع بسیاری از بیماریها
  میتوانند بدون علائم باقی بمانند،
 • 1:24 - 1:27
  از این رو برای مدت زمان
  طولانی، تشخیص داده نمیشوند.
 • 1:28 - 1:32
  از این رو، نیازهای مکرری برای
  راهکارهای جدید در تشخیص
 • 1:32 - 1:34
  بیماری در مراحل اولیه وجود دارد،
 • 1:34 - 1:36
  بسیار بیش از نمود هر گونه علائمی.
 • 1:37 - 1:39
  در مراقبت بهداشت،
  غربالگری نامیده میشود.
 • 1:39 - 1:43
  و همانطور که توسط
  سازمان بهداشت جهانی تعریف شدهاست،
 • 1:43 - 1:48
  غربالگری 'تشخیص احتمالی
  بیماری ناشناخته
 • 1:48 - 1:51
  در فرد به ظاهر سالم
 • 1:51 - 1:55
  با استفاده از آزمایش است ... که میتواند
  به سرعت و به راحتی اعمال شود... '
 • 1:55 - 1:58
  این تعریف طولانی است، پس اجازه
  دهید تکرارش کنم:
 • 1:58 - 2:02
  تشخیص بیماریهای ناشناخته
 • 2:02 - 2:04
  در فردی به ظاهر سالم
 • 2:04 - 2:08
  با استفاده از آزمایشهایی که میتواند
  به سرعت و به آسانی انجام شود
 • 2:08 - 2:12
  و من میخواهم تأکید ویژهای بر
  کلمات 'به سرعت' و 'به راحتی' کنم
 • 2:12 - 2:14
  چون روشهای بسیاری از
  غربالگری موجود است
 • 2:14 - 2:16
  که دقیقا برعکس هستند.
 • 2:16 - 2:19
  و کسانی از شما که کولونوسکوپی
  را تجربه کرده اید
 • 2:19 - 2:22
  به عنوان بخشی از برنامهی غربالگری برای
  سرطان روده بزرگ
 • 2:22 - 2:23
  متوجه منظورم میشوید.
 • 2:25 - 2:28
  بدیهی است، ابزار پزشکی متنوعی جهت انجام
 • 2:28 - 2:30
  آزمایشهای غربالگری موجود است.
 • 2:30 - 2:34
  از جمله تکنیکهای تصویربرداری مانند
  رادیوگرافی
 • 2:34 - 2:36
  یا ام.آر.آی
 • 2:36 - 2:38
  برای تجزیه و تحلیل خون یا بافت آن.
 • 2:38 - 2:40
  ما همه این آزمایشات را داریم.
 • 2:41 - 2:45
  اما یک وسیله هست که برای مدت
  مدیدی نادیده گرفته شده است:
 • 2:46 - 2:48
  وسیلهای که به راحتی قابل دسترسی است،
 • 2:48 - 2:50
  اساسا غیرقابل حذف،
 • 2:50 - 2:54
  و بهطور وحشتناکی شواهدی را
  برای تجزیه و تحلیل پزشکی نگه میدارد.
 • 2:55 - 2:57
  و آن نفس ما است.
 • 2:59 - 3:02
  نفس انسان اساسا
  متشکل از پنج جزء است:
 • 3:03 - 3:09
  نیتروژن، اکسیژن، دی اکسید کربن، آب
  و آرگون.
 • 3:09 - 3:13
  اما علاوه بر این پنج تا، صدها جزء
  سازنده دیگر وجود دارد
 • 3:13 - 3:15
  که در مقدار بسیار کمی هستند.
 • 3:15 - 3:18
  اینها ترکیبات آلی فرار نامیده میشوند،
 • 3:18 - 3:20
  و ما صدها و حتی هزاران، از آنها را آزاد
  میکنیم
 • 3:20 - 3:22
  هر بار که بازدم میکنیم.
 • 3:23 - 3:26
  تجزیه و تحلیل این ترکیبات آلی فرار
  در نفس ما
 • 3:27 - 3:28
  تجزیه و تحلیل تنفس نامیده میشود.
 • 3:30 - 3:33
  در واقع، به اعتقاد من بسیاری از شما
  قبلا تجربه تجزیه و تحلیل نفس را داشتهاید.
 • 3:33 - 3:37
  تصور کنید: در حال رفتن به خانه درآخر
  شب هستید،
 • 3:37 - 3:40
  ناگهان، افسر پلیس مهربانی
 • 3:40 - 3:42
  که از شما با مهربانی اما قاطعانه میخواهد
 • 3:42 - 3:46
  کنار بزنید و و در دستگاهی شبیه این بدمید.
 • 3:47 - 3:51
  این تستر تنفس الکلی است
 • 3:51 - 3:54
  که برای اندازهگیری غلظت اتانول
  در نفس شما استفاده میشود
 • 3:54 - 3:58
  و تعیین اینکه آیا رانندگی
  در شرایط شما ایدهای هوشمندانه است.
 • 3:59 - 4:00
  حالا، من میگویم رانندگیام
  خیلی خوب بود،
 • 4:00 - 4:02
  اما اجازه دهید بررسی کنم.
 • 4:03 - 4:05
  (بوق)
 • 4:08 - 4:11
  ۰/۰، بنابراین چیزی برای
  نگرانی نیست، همه چیز خوب است.
 • 4:11 - 4:13
  (خنده حضار)
 • 4:14 - 4:17
  حالا دستگاهی مثل این را تصور کنید،
 • 4:17 - 4:20
  که نه تنها میزان الکل را در تنفس شما
  اندازه گیری میکند،
 • 4:20 - 4:24
  بلکه بیماریهایی را تشخیص میدهد
  مثل آنهایی که به شما نشان دادهام
 • 4:24 - 4:26
  و به طور بالقوه بسیاری دیگر را نیز.
 • 4:27 - 4:31
  مفهوم ارتباط بوی نفس فرد
 • 4:31 - 4:33
  با شرایط خاص پزشکی،
 • 4:33 - 4:35
  در واقع، به یونان باستان بازمیگردد.
 • 4:36 - 4:41
  اما اخیرا، تلاشهای تحقیقاتی
  در تجزیه و تحلیل نفس اوج گرفته است،
 • 4:41 - 4:44
  و چیزیکه یک وقتی رویا بوده
  در حال تبدیل شدن به واقعیت است.
 • 4:45 - 4:49
  و اجازه بدهید دوباره این لیستی که قبلا
  به شما نشان دادم را بالا بیاورم.
 • 4:49 - 4:52
  برای اکثر بیماریهای ذکر شده در اینجا،
 • 4:52 - 4:55
  شواهد علمی قابل توجهی وجود دارد
 • 4:55 - 4:58
  که نشان میدهد بیماری
  میتواند توسط تجزیه تنفس تشخیص داده شود.
 • 5:00 - 5:02
  اما دقیقا، چطور کار میکند؟
 • 5:02 - 5:05
  بخش ضروری دستگاه حسگر است
 • 5:05 - 5:08
  که ترکیبات فرار
  آلی را در نفس ما تشخیص میدهد.
 • 5:09 - 5:12
  به بیان ساده، هنگامی که یک نمونه
  نفس قرار دادید،
 • 5:12 - 5:15
  حسگر فرمول پیچیده ای صادر میکند
 • 5:15 - 5:19
  که منجر به مخلوط شدن ترکیبات فرار
  آلی است که در بازدم ما است.
 • 5:20 - 5:24
  در حال حاضر، این اثر نشان دهنده انحصاری
  متابولیسم شما است،
 • 5:24 - 5:26
  میکروبیوم شما
 • 5:26 - 5:29
  و فرایندهای بیوشیمیایی که در
  بدن شما اتفاق میافتد.
 • 5:30 - 5:32
  اگر بیماری دارید،
 • 5:32 - 5:34
  ارگانیسم شما تغییر خواهد کرد
 • 5:34 - 5:37
  و بنابراین با بازدم شما ترکیب خواهد شد.
 • 5:37 - 5:43
  و سپس تنها چیزی که باید انجام شود این است
  که به یک فرمول خاص مرتبط شود
 • 5:43 - 5:46
  با وجود یا عدم وجود شرایط پزشکی خاص.
 • 5:48 - 5:51
  فناوری نویدبخش مزایای
  غیرقابل انکاری است.
 • 5:52 - 5:55
  اولاً، حسگر میتواند کوچک باشد
 • 5:55 - 5:58
  و در دستگاه قابل حمل کوچکی گنجانده شود
 • 5:58 - 6:00
  مانند این تستر تنفس الکلی.
 • 6:00 - 6:03
  اجازه میهد که آزمایش
  در محیطهای بسیارمختلف استفاده شود
 • 6:03 - 6:05
  و حتی در خانه.
 • 6:05 - 6:07
  طوری که معاینه در مطب دکتر
 • 6:07 - 6:10
  مورد نیاز نیست هر زمانی که آزمایش
  باید انجام شود.
 • 6:11 - 6:14
  ثانيا، تحلیل تنفس غیر تهاجمی
 • 6:14 - 6:18
  میتواند به سادگی دمیدن در
  تستر تنفس الکلی باشد.
 • 6:19 - 6:24
  چنین سادگی و سهولت استفاده
  زحمت بیمار را کاهش میدهد
 • 6:24 - 6:27
  و انگیزهای فراهم میکند
  برای پذیرش گسترده فناوری.
 • 6:28 - 6:32
  و ثالثاً، فناوری بسیار انعطافپذیر است
 • 6:32 - 6:34
  که همان دستگاه را می توان برای تشخیص
 • 6:34 - 6:38
  طیف گسترده ای از شرایط پزشکی استفاده کرد.
 • 6:38 - 6:44
  تحلیل تنفس میتواند برای غربالگری
  بیماریهای متعدد بطورهمزمان استفاده شود.
 • 6:44 - 6:48
  امروزه،هر بیماری به طور معمول
  نیازمند ابزار پزشکی مختلف
 • 6:48 - 6:49
  جهت انجام آزمایش غربالگری است.
 • 6:50 - 6:54
  اما این بدان معناست که فقط میتوانید
  آنچه را که به دنبال آن هستید بیابید.
 • 6:55 - 6:58
  با تمام این ویژگیها، تجزیه و تحلیل
  تنفس پیش بینی شده است
 • 6:59 - 7:02
  برای ارائه آنچه که بسیاری از
  غربالگریهای سنتی فاقد آن است.
 • 7:03 - 7:04
  و مهمتر از همه،
 • 7:04 - 7:08
  در نهایت تمام این ویژگیها باید برای ما
 • 7:08 - 7:10
  خط مشى برای تجزیه و تحلیل پزشکی میسر سازد
 • 7:10 - 7:14
  که میتواند در جذابیت کم هزینه بودن
  هر آزمایش عمل کند.
 • 7:16 - 7:19
  برعکس، ابزار پزشکی موجود
 • 7:19 - 7:21
  اغلب منجر به هزینه بالایی در هر آزمایش
  میشود.
 • 7:22 - 7:24
  سپس، برای کاهش هزینهها،
 • 7:24 - 7:27
  تعداد آزمایشها باید محدود شود،
 • 7:28 - 7:31
  و این بدان معنی است که (الف) آزمایش
  فقط انجام میشود
 • 7:31 - 7:36
  دربخش محدودی از جمعیت، به عنوان مثال،
  جمعیت پر مخاطره؛
 • 7:36 - 7:41
  و (ب) تعداد آزمایشات فردی باید در
  کمترین حالت نگه داشته شود.
 • 7:41 - 7:43
  اما آیا واقعا مفید خواهد بود
 • 7:43 - 7:46
  اگر آزمایش درگروهی بزرگتری
  از افراد انجام شد،
 • 7:46 - 7:51
  و اغلب و بیشتر از دورهای طولانی از زمان
  برای هر فرد؟
 • 7:52 - 7:56
  به خصوص آنکه دومی دسترسی به
  به چیزی بسیار ارزشمند را میدهد
 • 7:56 - 7:58
  که دادههای طولی نامیده میشود.
 • 7:59 - 8:03
  دادههای طولی مجموعهای از داده است
  که همان بیمار را
 • 8:03 - 8:06
  در طی چند ماه یا چند سال دنبال میکند.
 • 8:07 - 8:12
  امروزه، تصمیمات پزشکی اغلب بر پایه
  مجموعهای محدود از داده است،
 • 8:12 - 8:16
  جاییکه فقط با نگاهی اجمالی به تاریخچه
  پزشکی بیمار
 • 8:16 - 8:18
  تصمیم گیری در دسترس است.
 • 8:18 - 8:21
  در چنین موردی،
 • 8:21 - 8:23
  ناهنجاریها معمولا تشخیص داده میشوند
 • 8:23 - 8:26
  با مقایسه مشخصات سلامتی بیمار
 • 8:26 - 8:29
  با مشخصات بهداشت عمومی
  از جمعیت مرجع.
 • 8:30 - 8:34
  دادههای طولی بعدی جدید را بازمیکند
 • 8:34 - 8:37
  و اجازه میدهد ناهنجاریها براساس
 • 8:37 - 8:40
  تاریخچه پزشکی خود بیمار شناسایی شود.
 • 8:41 - 8:44
  این روش درمان فردی را هموار میکند.
 • 8:45 - 8:47
  به نظر بسیار عالی میرسد،
  درست است؟
 • 8:47 - 8:50
  حالا شما مطمئناً سوالی شبیه به این دارید،
 • 8:50 - 8:55
  « اگر این فناوری بقدری عالی است که او
  میگوید، پس چرا از آن استفاده نمیکنیم؟»
 • 8:55 - 8:57
  و تنها پاسخی که میتوانم به شما بدهم:
 • 8:58 - 9:00
  همه چیز به آسانی چیزی نیست که
  به نظر میرسد.
 • 9:01 - 9:04
  به عنوان مثال، مشکلات فنی
  وجود دارد.
 • 9:04 - 9:08
  نیاز به حسگر بسیار قابل اعتمادی
  وجود دارد
 • 9:08 - 9:11
  که بتواند مخلوط ترکیبات آلی فرار
  را
 • 9:11 - 9:13
  با قابلیت مطلوب بازیابی شناسایی کند.
 • 9:14 - 9:16
  و یکی دیگر از چالشهای فنی این است:
 • 9:16 - 9:21
  چگونه نمونه تنفس فردی را به شیوهای بسیار
  مشخصی نشان میدهید
 • 9:21 - 9:23
  به طوری که فرایند نمونهگیری خود را
 • 9:23 - 9:26
  در نتیجه تجزیه و تحلیل تغییر نمیدهد؟
 • 9:27 - 9:29
  و نیاز به دادهها وجود دارد.
 • 9:30 - 9:34
  تجزیه و تحلیل تنفس نیاز به بودن
  در آزمایشات بالینی معتبر دارد،
 • 9:34 - 9:36
  و دادههای کافی باید جمع آوری شوند
 • 9:36 - 9:40
  به طوری که شرایط فردی میتواند
  اساسی اندازه گیری شود.
 • 9:41 - 9:44
  تجزیه و تحلیل تنفس موقعی میتواند موفق شود
 • 9:44 - 9:46
  اگر داده به اندازه کافی بزرگ باشد که
  بتواند تولید شود
 • 9:46 - 9:49
  و برای استفاده گسترده در دسترس باشد.
 • 9:51 - 9:54
  اگر تجزیه و تحلیل تنفس به وعدههای
  خود عمل کند
 • 9:55 - 9:57
  این تکنولوژی است که واقعا میتواند
  به ما کمک کند
 • 9:57 - 10:00
  برای تبدیل نظام سلامت ما -
 • 10:00 - 10:04
  تبدیل از یک سیستم تهاجمی
 • 10:04 - 10:07
  جایی که درمان با بروزعلائم بیماری
 • 10:07 - 10:09
  به یک سیستم پیشگیرانه شروع میشود،
 • 10:09 - 10:12
  شناسایی بیماری، تشخیص و درمان
 • 10:12 - 10:14
  میتواند در مرحله اولیه رخ دهد
 • 10:14 - 10:16
  بسیار قبل از رخ دادن هر گونه علائمی.
 • 10:18 - 10:21
  حال به سراغ آخرین نکته میروم،
  و اساسیترین است.
 • 10:22 - 10:24
  دقیقا بیماری چیست؟
 • 10:25 - 10:29
  تصور کنید که تحلیل تنفس به عنوان تبلیغی
  تجاری به مانند چیزی باشد که عنوان کردم
 • 10:29 - 10:31
  و تشخیص زودهنگام جریانی عادی باشد.
 • 10:32 - 10:35
  مشکلی که باقی میماند
  در حقیقت، فقط مشکلی است
 • 10:35 - 10:38
  که هر فعالیت غربالگری باید مواجه شود،
 • 10:38 - 10:40
  زیرا، برای بسیاری از بیماریها
 • 10:40 - 10:43
  پیش بینی با اطمینان کافی غیرممکن است
 • 10:43 - 10:46
  حال آنکه بیماری هرگز علائمی ایجاد نمیکند
 • 10:46 - 10:48
  یا زندگی فرد را در معرض خطر قرار دهد.
 • 10:49 - 10:52
  که فراتر از تشخیص نامیده میشود،
 • 10:52 - 10:53
  و به یک معضل منجر میشود.
 • 10:54 - 10:56
  اگر بیماری شناسایی شود،
 • 10:56 - 10:58
  شما میتوانید تصمیم بگیرید که آن را درمان
  نکنید
 • 10:58 - 11:02
  زیرا احتمال خاصی وجود دارد
  که هرگز از آن رنجی نخواهید برد.
 • 11:03 - 11:04
  اما چقدر رنج میبرید
 • 11:04 - 11:08
  از دانستن اینکه شما بیماریای بالقوه
  مرگبار دارید؟
 • 11:08 - 11:11
  و در وهله اول حقیقتاً از شناسایی این بیماری
 • 11:11 - 11:12
  پشیمان نیستید؟
 • 11:13 - 11:17
  گزینه ثانوی شما درمان اولیه است
 • 11:17 - 11:19
  با امید به درمان آن.
 • 11:19 - 11:22
  اما این اغلب بدون عوارض جانبی
  اتفاق نمیافتد.
 • 11:26 - 11:28
  به طور دقیق:
 • 11:28 - 11:30
  مشکل بزرگ تشخیص زود هنگام نیست،
 • 11:30 - 11:32
  بلکه درمان زود هنگام است،
 • 11:32 - 11:35
  چرا که نه تنها هر بیماری باید بلافاصله
  درمان شود
 • 11:35 - 11:37
  فقط به دلیل اینکه درمان در دسترس است.
 • 11:39 - 11:42
  پذيرش روزافزون غربالگری مرتب
 • 11:42 - 11:44
  این سوال را مطرح می کند:
 • 11:45 - 11:49
  بیان چه بیماری میتواند
  برای درمان منطقی باشد،
 • 11:49 - 11:54
  و چه اختلالی نباید عامل نگرانی باشد؟
 • 11:55 - 12:00
  امید من به روال عادی غربالگری با
  تجزیه و تحلیل تنفس
 • 12:00 - 12:03
  میتواند اطلاعات و بینش کافی را فراهم کند
 • 12:03 - 12:08
  به طوری که در برخی موارد قادر خواهیم
  بود این معضل را از بین ببریم
 • 12:08 - 12:10
  و با اطمینان کافی پیشبینی کنیم
 • 12:10 - 12:13
  چه زمانی باید مرحله اولیه درمان صورت گیرد.
 • 12:15 - 12:20
  تنفس و مخلوطی از ترکیبات فرار ارگانیک
  که بیرون میدهیم
 • 12:20 - 12:24
  مقدار زیادی اطلاعات از شرایط فیزیولوژیکی
  ما در بر دارد.
 • 12:25 - 12:29
  با آنچه که امروز میدانیم،
  فقط سطح را خراشیدهایم.
 • 12:30 - 12:34
  همانطور که اطلاعات بیشتر و بیشتری از
  تنفس مردم جمعآوری میکنیم،
 • 12:34 - 12:39
  که شامل تمام انواع جنسیت، سن، مبدا
  و شیوه زندگی است،
 • 12:39 - 12:41
  قدرت نفوذ تجزیه و تحلیل باید افزایش
  یابد.
 • 12:42 - 12:48
  و در نهایت، تجزیه تنفس باید ابزار
  قدرتمندی به ما ارائه دهد
 • 12:48 - 12:52
  نه تنها برای تشخیص فعالانه بیماریهای خاص
 • 12:52 - 12:56
  بلکه برای پیش بینی و در نهایت جلوگیری
  از آنها.
 • 12:57 - 13:00
  و این باید انگیزهای کافی باشد
 • 13:00 - 13:04
  برای درک فرصتها و چالشها
 • 13:04 - 13:06
  که تجزیه و تحلیل تنفس میتواند فراهم کند،
 • 13:06 - 13:10
  حتی برای افرادی که همچون من یکسره
  نگران بیماریشان هستند .
 • 13:11 - 13:12
  متشکرم.
 • 13:12 - 13:16
  (تشویق)
Title:
چگونه تنفس شما می‌تواند نشان دهنده سلامتی شما باشد
Speaker:
جولین بورشکا
Description:

هیچ راهی برای توقف بیماری بهتر از تشخیص و درمان اولیه آن، قبل از رخ‌ دادن علائم نیست. هدف تمام تکنیک‌های غربالگری پزشکی مانند رادیوگرافی، ام.آر.آی ها و آزمایشهای خون همین است. اما محیطی بالقوه برای تجزیه و تحلیل پزشکی وجود دارد که نادیده گرفته شده‌است: تنفس شما. کارشناس فناوری جولین بورشکا آخرین علم تجزیه و تحلیل نفس را به اشتراک می‌گذارد - غربالگری ترکیبات آلی فرار در نفس کشیدن شما - و چگونه می‌توان آن را به عنوان ابزاری قدرتمند برای تشخیص، پیش بینی و در نهایت جلوگیری از بیماری استفاده کرد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
13:29

Persian subtitles

Revisions