Return to Video

Název: Násobení 2: Násobilka

 • 0:01 - 0:06
  Myslím, že už víte, co je to vlastně násobení
 • 0:06 - 0:09
  nebo "mnoho" násobení.
 • 0:09 - 0:13
  V tomto videu projdeme mnohem víc příkladů na procvičení
 • 0:13 - 0:18
  a tak si začnete násobilku pamatovat.
 • 0:18 - 0:20
  A pokud se díváte na videa Khan Academy
 • 0:20 - 0:21
  a doufejme, že je budete sledovat v budoucnosti,
 • 0:21 - 0:25
  zjistíte, že nejsem velký fanoušek memorování.
 • 0:25 - 0:26
  Ale u násobení je to tak, že
 • 0:26 - 0:31
  zapamatujete-li si násobilku, se kterou začneme v tomto videu,
 • 0:31 - 0:34
  v budoucnu se to jistě vyplatí.
 • 0:34 - 0:37
  Slibujii, že pokud se to naučíte teď, nikdy to nezapomenete
 • 0:37 - 0:40
  a po zbytek života bude všechno
 • 0:40 - 0:42
  v pohodě. Nechci dávat falešné sliby,
 • 0:42 - 0:46
  ale bude to lepší, než kdybyste si násobilku nezapamatovali.
 • 0:46 - 0:47
  Takže, co je to vlastně násobilka?
 • 0:47 - 0:50
  Jsou to všechna tato různá čísla
 • 0:50 - 0:51
  vynásobená navzájem.
 • 0:51 - 0:54
  Tak si to znovu trochu zopakujeme.
 • 0:54 - 0:59
  Když řeknu, kolik je 2 . 1 ?
 • 0:59 - 1:02
  To se rovná, dva jedenkrát.
 • 1:02 - 1:05
  Takže výsledek je 2.
 • 1:05 - 1:07
  To se rovná dva jedenkrát.
 • 1:07 - 1:08
  Nemusím říkat plus něco,
 • 1:08 - 1:09
  protože je tady pouze jedna dvojka.
 • 1:09 - 1:13
  Mohl bych to také napsat jako jednička dvakrát.
 • 1:13 - 1:15
  Takže to je jedna plus jedna.
 • 1:15 - 1:18
  To se rovná dvěma.
 • 1:18 - 1:18
  Dobře.
 • 1:18 - 1:20
  Takže dva krát jedna je jedna.
 • 1:20 - 1:23
  A pokud jste se dívali na minulé video, kolik je dvakrát nula?
 • 1:23 - 1:24
  To je nula.
 • 1:24 - 1:27
  Nemusíte si pamatovat násobku nuly,
 • 1:27 - 1:31
  protože všechno krát nula je nula nebo nula krát něco je nula.
 • 1:31 - 1:31
  Tak se podívejme.
 • 1:31 - 1:34
  Kolik je dva krát dva?
 • 1:34 - 1:36
  Dva krát dva.
 • 1:36 - 1:37
  To se rovná...
 • 1:37 - 1:39
  sečteme tedy dvojku dvakrát.
 • 1:39 - 1:42
  Takže dva plus dva.
 • 1:42 - 1:43
  To je jediný způsob, jak to vypočítat.
 • 1:43 - 1:45
  Mohl bych říct, vezměte tuto dvojku a přidejte ji dvakrát,
 • 1:45 - 1:47
  ale to je to samé.
 • 1:47 - 1:48
  A kolik je dva plus dva?
 • 1:48 - 1:49
  To se rovná čtyři.
 • 1:49 - 1:51
  Kolik je dva krát tři?
 • 1:51 - 1:58
  Dva krát tři se rovná stejně jako dva plus dva plus dva.
 • 1:58 - 2:03
  To může být stejné jako tři plus tři.
 • 2:03 - 2:05
  V posledním videu jsme se naučili, že
 • 2:05 - 2:07
  to může být zapsáno jedním z těchto dvou způsobů.
 • 2:07 - 2:09
  V každém případě, kolik je to?
 • 2:09 - 2:10
  Tři plus tři
 • 2:10 - 2:12
  je to stejné jako dva plus dva plus dva
 • 2:12 - 2:15
  a to se rovná šesti.
 • 2:15 - 2:16
  V pořádku.
 • 2:16 - 2:18
  Kolik je dva krát čtyři?
 • 2:18 - 2:21
  Dva krát čtyři.
 • 2:21 - 2:26
  Takže to se rovná dva plus dva plus dva plus dva.
 • 2:26 - 2:30
  A uvědom si, že je to stejné jako v případě dva krát tři.
 • 2:30 - 2:33
  Dva krát tři se počítalo takhle.
 • 2:33 - 2:36
  To stejné mám tady, jen přidám ještě jednu dvojku.
 • 2:36 - 2:40
  Pokud se nám nechce tu sedět a sčítat 2 + 2 = 4
 • 2:40 - 2:41
  4 + 2 =6
 • 2:41 - 2:42
  Místo toho, můžeme říct,
 • 2:42 - 2:46
  aha, už víme, že toto se rovná šesti.
 • 2:46 - 2:48
  Vypočítali jsem to už v předešlé části.
 • 2:48 - 2:52
  Výsledek byl šest, mohli bychom říct, že dva krát čtyři
 • 2:52 - 2:56
  bude o dvě víc než tenhle výsledek, takže se to rovná osmi.
 • 2:56 - 2:57
  A teď už byste pravděpodobně měli vidět vzorec.
 • 2:57 - 3:02
  Začali jsem dvakrát jedna, pak dvakrát dvě,
 • 3:02 - 3:04
  poté dvakrát tři, co se děje?
 • 3:04 - 3:06
  Kolik přidáváme?
 • 3:06 - 3:08
  Od dvojky do čtyřky přidáváme dvě,
 • 3:08 - 3:11
  ze čtyřky na šestku přidáme dvojku.
 • 3:11 - 3:13
  A ze šestky na osmičku se dostaneme přidáním dvojky.
 • 3:13 - 3:16
  Mohl bys přijít na to, kolik je dvakrát pět
 • 3:16 - 3:17
  i bez sčítání.
 • 3:17 - 3:23
  Dvakrát pět je to stejné jako 2+2+2+2+2
 • 3:23 - 3:26
  Mohlo by se to také napsat jako pět plus pět.
 • 3:26 - 3:29
  Dvakrát čtyři by se dalo také napsat jako čtyři plus čtyři.
 • 3:29 - 3:30
  A jaký je výsledek?
 • 3:30 - 3:33
  Mohli bychom sečíst všechna tato čísla nebo sečíst tyto dvě.
 • 3:33 - 3:36
  Nebo to bude o dvě více než dvakrát čtyři.
 • 3:36 - 3:39
  Takže to bude deset.
 • 3:39 - 3:42
  Ukončím tedy násobilku dvou.
 • 3:42 - 3:45
  A myslím, že vidíte všechny vzorce, které z ní vyplývají.
 • 3:45 - 3:48
  Dvakrát šest.
 • 3:48 - 3:52
  To bude šestkrát dva.
 • 3:52 - 3:55
  Podívejme se na to. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest
 • 3:55 - 3:59
  a výsledek by měl být stejný jako dvakrát šest.
 • 3:59 - 4:01
  Mohli bychom se na to dívat oběma způsoby.
 • 4:01 - 4:03
  A výsledek je dvanáct.
 • 4:03 - 4:07
  Ještě jednou, o dva víc než dvakrát pět,
 • 4:07 - 4:10
  protože připočteme dvojku ještě jednou.
 • 4:10 - 4:12
  Takže to bude o dvě víc.
 • 4:12 - 4:14
  Pokračujme.
 • 4:14 - 4:17
  Dvakrát sedm.
 • 4:17 - 4:20
  Dvakrát sedm se rovná...
 • 4:20 - 4:24
  mohl bych napsat 2+2+2+2 - - -
 • 4:24 - 4:27
  je to příliš unavující - + 2 + 2
 • 4:27 - 4:28
  Je to sedm?
 • 4:28 - 4:31
  Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm.
 • 4:31 - 4:34
  A to je to stejné jako 7+7
 • 4:34 - 4:37
  a to se rovná čtrnáct, což možná víte.
 • 4:37 - 4:40
  Mohl byste také říct, že to bude o dvě víc než dvanáct.
 • 4:40 - 4:44
  Takže dvanáct plus jedna plus dva je--dvanáct plus jedna je třináct.
 • 4:44 - 4:46
  Dvanáct plus dva je čtrnáct.
 • 4:46 - 4:48
  Dobře, pokračujme dále.
 • 4:48 - 4:51
  Dva krát osm.
 • 4:51 - 4:54
  Mohl bych to všechno vypočítat tady, kde přidávám dvojky
 • 4:54 - 4:57
  nebo bych mohl říct, bude to o dvě víc než dva krát sedm.
 • 4:57 - 5:00
  Mohl bych říct, bude to čtrnáct plus dva.
 • 5:00 - 5:00
  Jen sem přidám dvojku.
 • 5:00 - 5:02
  Takže je to šestnáct.
 • 5:02 - 5:06
  Nebo bych řekl, že je to 8 + 8.
 • 5:06 - 5:07
  To je taky 16.
 • 5:07 - 5:08
  Mohl bychna psát všechny ty dvojky,
 • 5:08 - 5:15
  ale pokud chcete, mohli byste to udělat pro sebe jako část procvičování.
 • 5:15 - 5:18
  My jsme skoro -- mohli bychom pokračovat do nekonečna,
 • 5:18 - 5:19
  až do největšího čísla.
 • 5:19 - 5:22
  Můžu pokračovat dál.
 • 5:22 - 5:25
  2 . 9 . 10 . 100 . 1000 . 1 000 000
 • 5:25 - 5:27
  Ale já se zastavím u dvanácti,
 • 5:27 - 5:29
  protože to je to, co je potřeba, abyste si pamatovali.
 • 5:29 - 5:32
  Ale jestli chcete být v matematice borci,
 • 5:32 - 5:34
  pokračujte až do dvacítky.
 • 5:34 - 5:37
  Přejděme k dva krát devět.
 • 5:37 - 5:39
  To bude o dvě více než dva krát osm.
 • 5:39 - 5:41
  Výsledek je osmnáct.
 • 5:41 - 5:43
  Nebo taky devět plus devět.
 • 5:43 - 5:44
  Taky osmnáct.
 • 5:44 - 5:46
  Kolik je dva krát deset?
 • 5:46 - 5:48
  Desetinásobky jsou zajímavé.
 • 5:48 - 5:50
  A u těch nalezneme vzorce hned,
 • 5:50 - 5:53
  jakmile dokončíme celou řadu.
 • 5:53 - 5:55
  Takže dva krát deset?
 • 5:55 - 5:57
  O dva více než dva krát devět.
 • 5:57 - 5:59
  Je to dvacet.
 • 5:59 - 6:01
  Nebo bychom mohli říct, že je to deset plus deset.
 • 6:01 - 6:03
  Desítka dvakrát.
 • 6:03 - 6:05
  Co je na tom zvláštního?
 • 6:05 - 6:09
  Vypadá to stejně jako dvojka, jen se přidá nula.
 • 6:09 - 6:11
  A to je stejné, u jakéhokoliv čísla vynásobeného desítkou,
 • 6:11 - 6:12
  jen za něj napíšete nulu.
 • 6:12 - 6:14
  A mohli byste popřemýšlet, proč tomu tak je?
 • 6:14 - 6:16
  Můžete to vidět jako dvě desítky jsou dohromady dvacet.
 • 6:16 - 6:18
  A to je dvacet.
 • 6:18 - 6:20
  Jsme skoro hotovi.
 • 6:20 - 6:22
  Udělejme dva krát jedenáct.
 • 6:22 - 6:26
  Dva krát jedenáct bude o dvě víc než tady napravo.
 • 6:26 - 6:28
  Bude to dvacet dva.
 • 6:28 - 6:30
  Další zajímavá věc.
 • 6:30 - 6:32
  Napsal jsem toto číslo dvakrát -- dva a dva.
 • 6:32 - 6:33
  Zajímavé.
 • 6:33 - 6:36
  Na to bychom si měli dát pozor,
 • 6:36 - 6:39
  když se díváme na násobilku.
 • 6:39 - 6:40
  A pak nakonec--
 • 6:40 - 6:42
  tedy není to konec, mohli bychom pokračovat dále--
 • 6:42 - 6:45
  Dva krát -- to je příliš tmavá barva.
 • 6:45 - 6:47
  Dva krát dvanáct.
 • 6:47 - 6:51
  Dva krát dvanáct bude o dvě víc než dva krát jedenáct.
 • 6:51 - 6:52
  To je dvacet čtyři.
 • 6:52 - 6:54
  Mohli bychom to také napsat jako dvanáct plus dvanáct.
 • 6:54 - 6:56
  Nebo bychom mohli říct dva plus dva plus dva plus dva
 • 6:56 - 6:58
  plus dva... dvanáctkrát.
 • 6:58 - 7:00
  To všechno vede k číslu dvacet čtyři.
 • 7:00 - 7:01
  To jsou násobky dvou
 • 7:01 - 7:02
  a myslím, že v tom vidíte vzorec.
 • 7:02 - 7:05
  Pokaždé, když to vynásobíte o jedničku vyšším číslem,
 • 7:05 - 7:07
  jen přidáte dvojku k výsledku.
 • 7:07 - 7:09
  Takže teď když vidíme vzorec,
 • 7:09 - 7:12
  pokusme se dopočítat násobilku.
 • 7:12 - 7:16
  Teď napíšu všechna čísla.
 • 7:16 - 7:18
  Podívejme se.
 • 7:18 - 7:19
  Doufám, že mám místo.
 • 7:19 - 7:29
  Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět.
 • 7:29 - 7:31
  Vlastně, udělám to jen do devítky.
 • 7:31 - 7:32
  Jen budu dál pokračovat.
 • 7:32 - 7:33
  Devět.
 • 7:33 - 7:34
  Nemám dost prostoru,
 • 7:34 - 7:36
  protože chci abyste viděli celou tabulku.
 • 7:36 - 7:37
  Takže napíšu čísla jen do devítky,
 • 7:37 - 7:40
  ale povzbudím vás, abyste to dodělali po skonční videa.
 • 7:40 - 7:43
  Pokud bude čas, možná to tady dokončím také.
 • 7:43 - 7:46
  To jsou první čísla, která budu násobit.
 • 7:46 - 7:52
  A budu je násobit jedničkou, dvojkou, trojkou, čtyřkou,
 • 7:52 - 7:58
  pětkou, šestkou, sedmičkou, osmičkou a devítkou.
 • 7:58 - 8:00
  Nyní budu--
 • 8:00 - 8:01
  ze všeho nejdřív--
 • 8:01 - 8:03
  Vlastně bych měl napsat tuto jedničku sem--
 • 8:03 - 8:05
  kolik je jedna krát jedna?
 • 8:05 - 8:06
  Tak se na to budu dívat.
 • 8:06 - 8:09
  Cokoliv je jedna krát jedna, napíšu to sem.
 • 8:09 - 8:10
  Je to jedna.
 • 8:10 - 8:12
  Kolik je jedna krát dvě?
 • 8:12 - 8:12
  Výsledek je dva.
 • 8:12 - 8:14
  Kolik je jedna krát tři?
 • 8:14 - 8:14
  Tři.
 • 8:14 - 8:16
  Jedna krát cokoliv je to samé číslo,
 • 8:16 - 8:21
  takže můžu jen napsat čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět.
 • 8:21 - 8:24
  Jedna krát devět je devět.
 • 8:24 - 8:25
  Dobře.
 • 8:25 - 8:26
  Vypočítejme nyní násobky dvojky.
 • 8:26 - 8:28
  Budu to psát modrou barvou.
 • 8:28 - 8:30
  Vlastně udělám jedničku tou barvou
 • 8:30 - 8:34
  a násobky dvou napíšu tmavější modrou.
 • 8:34 - 8:35
  Kolik je dva krát jedna?
 • 8:35 - 8:36
  Dva.
 • 8:36 - 8:38
  Je to stejné jako jedna krát dvě.
 • 8:38 - 8:40
  Pamatuj si, tyto dvě čísla jsou to stejné.
 • 8:40 - 8:42
  Kolik je dva krát dvě?
 • 8:42 - 8:43
  Čtyři.
 • 8:43 - 8:45
  Dva krát tři je šest.
 • 8:45 - 8:46
  To už jsme dělali.
 • 8:46 - 8:50
  Pokaždé, když zvýšíš nebo násobíš vyšším číslem,
 • 8:50 - 8:51
  přidáš jen dvojku.
 • 8:51 - 8:53
  Dva krát čtyři je osm.
 • 8:53 - 8:55
  Stejné jako čtyři krát dva.
 • 8:55 - 8:57
  Dva krát pět je deset.
 • 8:57 - 8:59
  Dva krát šest je dvanáct.
 • 8:59 - 9:01
  Pokaždé přidávám jen dvojku.
 • 9:01 - 9:04
  Až potud jsem v každém kroku přidal dvojku.
 • 9:04 - 9:07
  Dva krát sedm, čtrnáct.
 • 9:07 - 9:10
  Dva krát osm, šestnáct.
 • 9:10 - 9:13
  Dva krát devět, osmnáct.
 • 9:13 - 9:18
  V pořádku, pojďme na násobky tří.
 • 9:18 - 9:21
  Napíši je žlutě.
 • 9:21 - 9:22
  Žlutě.
 • 9:22 - 9:24
  Tři krát jedna je tři.
 • 9:24 - 9:25
  Pamatuj, tři krát jedna je tři.
 • 9:25 - 9:27
  Jedna krát tři je tři.
 • 9:27 - 9:29
  Jedná se o stejné hodnoty.
 • 9:29 - 9:32
  Tři krát dva je to stejné jako dva krát tři.
 • 9:32 - 9:38
  Tři krát dva by mělo být stejné jako dva krát tři.
 • 9:38 - 9:40
  Je to šest.
 • 9:40 - 9:40
  A to dává smysl.
 • 9:40 - 9:46
  Tři plus tři je šest nebo dva plus dva plus dva je šest.
 • 9:46 - 9:48
  Pokaždé zvýšíme číslo o trojku.
 • 9:48 - 9:49
  Teď vidíte ten vzorec.
 • 9:49 - 9:51
  Tři krát tři je devět.
 • 9:51 - 9:53
  Tři plus tři plus tři.
 • 9:53 - 9:55
  Přešli jsme od trojku přes šestku do devítky.
 • 9:55 - 9:57
  Tři krát čtyři bude dvanáct.
 • 9:57 - 9:59
  Pokaždé přičtu jen trojku.
 • 9:59 - 10:01
  Dvanáct plus tři je patnáct.
 • 10:01 - 10:03
  Patnáct plus tři je osmnáct.
 • 10:03 - 10:06
  Osmnáct plus tři je dvacet jedna.
 • 10:06 - 10:08
  Dvacet jedna plus tři je dvacet čtyři.
 • 10:08 - 10:10
  Dvacet čtyři plus tři je dvacet sedm.
 • 10:10 - 10:13
  Tři krát devět je dvacet sedm.
 • 10:13 - 10:15
  Tři krát osm je dvacet čtyři.
 • 10:15 - 10:19
  Pokud byste řekli osm plus osm plus osm, tak to je dvacet čtyři.
 • 10:19 - 10:20
  Vyzkoušejme, jestli bych mohl--
 • 10:20 - 10:22
  teď trochu zrychlím,
 • 10:22 - 10:23
  a uvidíme ten vzorec.
 • 10:23 - 10:24
  Měli byste si to zkusit sami
 • 10:24 - 10:27
  a měli byste si zapamatovat vše, co právě děláme.
 • 10:27 - 10:30
  Měli byste si projít všechno až do dvanáctky v obou směrech.
 • 10:30 - 10:31
  Tak se podívejme.
 • 10:31 - 10:35
  Čtyři krát jedna je čtyři.
 • 10:35 - 10:38
  Jen budu přidávat čtyřku.
 • 10:38 - 10:40
  Čtyři plus čtyři je osm.
 • 10:40 - 10:42
  Osm plus čtyři je dvanáct.
 • 10:42 - 10:44
  Dvanáct plus čtyři je šestnáct.
 • 10:44 - 10:46
  Šestnáct plus čtyři je dvacet.
 • 10:46 - 10:48
  Dvacet plus čtyři je dvacet čtyři.
 • 10:48 - 10:51
  Čtyři krát šest je dvacet čtyři.
 • 10:51 - 10:53
  Čtyři krát sedm, dvacet sedm.
 • 10:53 - 10:54
  Teď budu jen přidávat čtyřku.
 • 10:54 - 10:59
  Třicet dva a třicet šest.
 • 10:59 - 11:01
  V pořádku, pět krát jedna.
 • 11:01 - 11:07
  Pět krát jedna je pět.
 • 11:07 - 11:10
  Vlastně, víme, že --chci pokaždé měnit barvy,
 • 11:10 - 11:11
  a budu počítat dále v řadách jako tahle.
 • 11:11 - 11:13
  Pět krát jedna je pět.
 • 11:13 - 11:16
  Pět krát dva je deset.
 • 11:16 - 11:17
  Pět krát tři je patnáct.
 • 11:17 - 11:18
  Jen přičtu pětku.
 • 11:18 - 11:21
  Násobilka pěti je také zábavná,
 • 11:21 - 11:24
  protože každé číslo, které budeme přidávat --pokud budeme násobit pětkou--
 • 11:24 - 11:26
  budeme se učit o sudých a lichých číslech příště.
 • 11:26 - 11:30
  Ale každé druhé číslo bude na konci mít pětku,
 • 11:30 - 11:32
  a každé číslo mezi bude končit nulou.
 • 11:32 - 11:35
  Protože, když přičtete pět k patnácti, dostanete dvacet.
 • 11:35 - 11:42
  Máte dvacet pět, třicet, třicet pět, čtyřicet, čtyřicet pět.
 • 11:42 - 11:43
  Dobře.
 • 11:43 - 11:47
  Násobky šesti budu psát zeleně.
 • 11:47 - 11:48
  Šest krát jedna je šest.
 • 11:48 - 11:49
  To je snadné.
 • 11:49 - 11:51
  Přidáte šest a dostanete dvanáct.
 • 11:51 - 11:52
  Přidáte šest a dostanete osmnáct.
 • 11:52 - 11:54
  Přidáte šest a dostanete dvacet čtyři.
 • 11:54 - 11:56
  Přidáte šest a máte třicet.
 • 11:56 - 12:01
  Pak šest víc, třicet šest, čtyřicet dva, čtyřicet osm.
 • 12:01 - 12:05
  Čtyřicet osm plus šest je padesát čtyři.
 • 12:05 - 12:08
  Šest krát devět je padesát čtyři.
 • 12:08 - 12:09
  V pořádku, už to skoro máme.
 • 12:09 - 12:12
  Sedm krát jedna je sedm.
 • 12:12 - 12:14
  Sedm krát jedna je sedm.
 • 12:14 - 12:16
  Sedm krát dva je čtrnáct.
 • 12:16 - 12:18
  Sedm krát tři je dvacet jedna.
 • 12:18 - 12:20
  Sedm krát čtyři, dvacet osm.
 • 12:20 - 12:24
  Sedm krát pět, kolik je dvacet osm plus sedm?
 • 12:24 - 12:25
  Pokud přidáte dva, tak máš třicet.
 • 12:25 - 12:28
  Pak přidáte pět a je to třicet pět.
 • 12:28 - 12:29
  Sedm krát šest, čtyřicet dva.
 • 12:29 - 12:33
  Sedm krát sem, čtyřicet devět.
 • 12:33 - 12:35
  Sem krát osm--
 • 12:35 - 12:38
  sedm krát budu sedm plus toto číslo, to je padesát šest.
 • 12:38 - 12:42
  Vždycky mě zmate sedm krát osm, to je padesát šest
 • 12:42 - 12:44
  a šest krát devět je padesát čtyři.
 • 12:44 - 12:47
  Teď jsem ukázal, která dvě čísla mě matou,
 • 12:47 - 12:49
  nenechte se taky zmást.
 • 12:49 - 12:53
  Sedm krát osm, můžete říct, že má šestku v sobě.
 • 12:53 - 12:55
  Šest krát devět nemá šestku v sobě.
 • 12:55 - 12:56
  Tak si já pomáhám.
 • 12:56 - 12:58
  Tak jak tak, sedm krát devět.
 • 12:58 - 12:59
  Přidáme další sedmičku tady.
 • 12:59 - 13:01
  Bude to šedesát tři.
 • 13:01 - 13:05
  Napíšu to stejnou barvou.
 • 13:05 - 13:08
  V pořádku, nyní násobky osmi.
 • 13:08 - 13:11
  Osm krát jedna je osm.
 • 13:11 - 13:13
  Osm krát dva je šestnáct.
 • 13:13 - 13:14
  Dvacet čtyři.
 • 13:14 - 13:16
  Osm krát tři je dvacet čtyři.
 • 13:16 - 13:18
  A když počítáme tři krát osm, měli bychom vidět dvacet čtyřku.
 • 13:18 - 13:20
  Ano, je tady.
 • 13:20 - 13:21
  Tyto hodnoty jsou stejné.
 • 13:21 - 13:23
  Takže vlastně to vše počítáme dvakrát.
 • 13:23 - 13:25
  Vypočítáme to, když násobíme osm krát tři
 • 13:25 - 13:27
  a vypočítáme to také, když násobíme tři krát osm.
 • 13:27 - 13:31
  Osm krát čtyři, přidáš osm -- třicet dva.
 • 13:31 - 13:32
  Čtyřicet.
 • 13:32 - 13:35
  Přidej další osmičku, čtyřicet osm.
 • 13:35 - 13:37
  Pamatuj, osm krát šest, čtyřicet osm.
 • 13:37 - 13:40
  Šest krát osm, čtyřicet osm.
 • 13:40 - 13:42
  V pořádku, osm krát sedm.
 • 13:42 - 13:46
  Už jsme jednou uvedli, že to bylo padesát šest.
 • 13:46 - 13:48
  Osm krát osm, šedesát čtyři.
 • 13:48 - 13:52
  Osm krát devět, přidej osm k tomu a je to sedmdesát dva.
 • 13:52 - 13:55
  A teď násobky devíti.
 • 13:55 - 13:57
  Docházejí mi barvy.
 • 13:57 - 14:00
  Asi použiji stejnou barvu jako u dvojky.
 • 14:00 - 14:01
  Použiji zase modrou.
 • 14:01 - 14:03
  Devět krát jedna je devět.
 • 14:03 - 14:07
  Devět krát dva, osmnáct, devět krát tři-- vlastně už všechny ty výsledky víme.
 • 14:07 - 14:08
  Mohli bychom se podívat do zbytku tabulky,
 • 14:08 - 14:11
  protože devět krát tři je to stejné jako tři krát devět.
 • 14:11 - 14:13
  Je to dvacet sedm.
 • 14:13 - 14:14
  Přidej devítku k tomu.
 • 14:14 - 14:18
  Dvacet sedm plus devět je třicet šest.
 • 14:18 - 14:22
  Třicet šest plus devět je čtyřicet pět.
 • 14:22 - 14:25
  Pamatujte, pokaždé, když přidáte devítku, neposunete se o desítku,
 • 14:25 - 14:26
  ale o jedno méně.
 • 14:26 - 14:30
  Přidáním deseti, bychom dostali čtyřicet šest a minus jedna. To je čtyřicet pět.
 • 14:30 - 14:33
  Ale stejně, pamatujte, toto ---
 • 14:33 - 14:34
  budu to víc probírat příště.
 • 14:34 - 14:38
  Ale přešli jsme z osm, sedm, šest, pět na tomto místě
 • 14:38 - 14:39
  na druhé místo.
 • 14:39 - 14:43
  A na tomto místě je to jedna, dvě, tři, čtyři.
 • 14:43 - 14:44
  To je zajímavá šablona.
 • 14:44 - 14:47
  Další zajímavost je, že se cifry budou přičítat po devítku.
 • 14:47 - 14:49
  Tři plus šest je devět, dva plus sedm je devět.
 • 14:49 - 14:51
  O tom si povíme příště
 • 14:51 - 14:53
  a možná vám to dokáži.
 • 14:53 - 14:56
  Devět krát šest, padesát čtyři.
 • 14:56 - 14:58
  To bylo taky tady.
 • 14:58 - 15:02
  Devět krát sedm, šedesát tři.
 • 15:02 - 15:04
  Devět krát osm, sedmdesát dva.
 • 15:04 - 15:06
  Devět krát devět je osmdesát jedna.
 • 15:06 - 15:07
  Nevím, zda to vidíte.
 • 15:07 - 15:08
  Osmdesát jedna.
 • 15:08 - 15:09
  Tady to je.
 • 15:09 - 15:11
  Teď bych mohl pokračovat.
 • 15:11 - 15:14
  Vlastně bych měl pokračovat.
 • 15:14 - 15:18
  Zjišťuji, že toto video je pěkně dlouhé.
 • 15:18 - 15:19
  Chci, abyste si to zapamatovali teď,
 • 15:19 - 15:21
  protože vás to posune dál.
 • 15:21 - 15:26
  V dalším videu budu počítat násobky čísel následujících po devítce.
 • 15:26 - 15:27
  Brzy na shledanou.
Title:
Název: Násobení 2: Násobilka
Description:

Úvod k násobilce čísel 2-9.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:27
Marketa Matejickova edited Czech subtitles for Multiplication 2: The Multiplication Tables
eeepppe edited Czech subtitles for Multiplication 2: The Multiplication Tables
stanleyk14 added a translation

Czech subtitles

Revisions